8 marca 2018

„Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej” – konkurs edukacyjny

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych do udziału w konkursie edukacyjnym „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”. Konkurs ten objęty jest patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a partnerami projektu są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Celem konkursu jest odszukanie wśród lokalnych społeczności osób odznaczonych w okresie międzywojennym Medalem Niepodległości lub Krzyżem Niepodległości i następnie stworzenie na temat tych osób pracy – plakatu, filmu krótkometrażowego lub vloga filmowego.

Medal Niepodległości oraz Krzyż Niepodległości to odznaczenia, które zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. a ich celem było odznaczenie osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski. Krzyż i Medal Niepodległości miały charakter odznaczenia wojskowego i otrzymało je ponad 87 tysięcy osób.

Regulamin konkursu zakłada odszukanie osób związanych z miejscowością, w której mieszkają uczestnicy konkursu, jednak z uwagi na problemy niektórych regionów z odnalezieniem takiego Bohatera w swoich rodzinach czy najbliższym otoczeniu, Organizator dopuszcza wypełnienie tej luki poprzez odszukanie osób odznaczonych medalem lub Krzyżem Niepodległości w możliwie najbliższej okolicy i upowszechnienie jej w swoim otoczeniu. Ponadto mieszkańcy województwa podlaskiego mogą odnajdywać postaci związane w okresie międzywojennym z terenami, które przed II wojną światową wchodziły w skład województwa białostockiego.

Niezbędną bazę nazwisk osób, które otrzymały wspomniane odznaczenia, znaleźć można na stronie www.niezwyciezeni1918-2018.pl, natomiast Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dysponuje listą osób odznaczonych i pochodzących lub związanych z obecnym województwem podlaskim. Koordynatorem konkursu w IPN Białystok jest Marta Chmielińska. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: marta.chmielinska@ipn.gov.pl

Załączniki

List IPN i MEN
Data: 2018-03-08, rozmiar: 125 KB
regulamin-konkursu-niezwyciezeni-1918–2018
Data: 2018-03-08, rozmiar: 382 KB