13 lutego 2018

Ogólnopolski konkurs „Nasi sąsiedzi Żydzi”

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Gminą Chmielnik, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego w Chmielniku organizuje ogólnopolski konkurs „Nasi sąsiedzi Żydzi”.

Celem konkursu jest przywracanie pamięci i popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli na terenie Polski przed 1939 r. Konkurs ma na celu także ukazanie postaci i działań Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszym etapie uczniowie szkół podstawowych przygotowują indywidualnie rysunek upamiętniający ślady materialne obecności Żydów w ich regionie. Uczniowie klas gimnazjalnych/szkół ponadgimnazjalnych przygotowują (indywidualnie lub drużynowo) wywiad/relację/film poświęcony funkcjonowaniu sztetli, bądź udzielaniu pomocy Żydom w ich regionie.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: kontakt@swietokrzyskisztetl.pl
Informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/konkursy-dla-mlodziezy/46089,Ogolnopolskikonkurs-Nasi-sasiedzi-Zydzi.html
.