16 maja 2018

Ogólnopolskie spotkania konsultacyjne – doradztwo zawodowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, których celem jest wypracowanie przez uczestników rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz metodyki doradztwa zawodowego.

Adresatami wydarzenia są dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Spotkania te odbędą się w Warszawie w następujących termiach:

  • 29 maja 2018 r. i 12 czerwca 2018 r. – adresatami są dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego i doradcy zawodowi
  • 5 czerwca 2018 r. – adresatami są dyrektorzy i pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

W celu zarejestrowania się na spotkanie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Z każdej placówki może zgłosić się jedna osoba.

O zakwalifikowaniu się oraz miejscu spotkania uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie późniejszym.

Spotkania są organizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Spotkanie w dniu 29.05.2018

http://formularze.ore.edu.pl/index.php/234212?newtest=Y&lang=pl

zgłoszenia do 23.05.2018 do godz.23:59

  1. Spotkanie w dniu 05.06.2018

http://formularze.ore.edu.pl/index.php/751629?newtest=Y&lang=pl

zgłoszenia do 30.05.2018 do godz.23:59

  1. Spotkanie w dniu 12.06.2018

http://formularze.ore.edu.pl/index.php/291223?newtest=Y&lang=pl

zgłoszenia do 06.06.2018 do godz.23:59

Załączniki

Program spotkania 05.06.2018
Data: 2018-05-16, rozmiar: 378 KB
Program spotkania 29.05.2018
Data: 2018-05-16, rozmiar: 361 KB