8 marca 2018

Projekt CEMS Chance

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej zaprasza do udziału uczniów klas III gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka, rodzin zastępczych w kolejnej edycji projektu CEMS Chance. Uczestnicy programu podczas 4 dni spędzonych w Warszawie będą uczyć się odkrywać własne talenty i uzdolnienia.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a jedyny koszt, który ponoszą uczniowie, wiąże się z dojazdem do Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące programu CEMS Chance na stronie  http://cemschance.pl/. Koordynatorem projektu jest Piotr Stawowy – tel. 795 068 258, e-mail: p.stawowy97@gmail.com.