14 września 2018

Projekt „Kryminalne zagadki Kampusu UwB”

Uniwersytet w Białymstoku wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w związku z realizacją projektu „Kryminalne zagadki Kampusu UwB” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zapraszają uczniów ponadgimnazjalnych szkół (techników i liceów ogólnokształcących) z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych, niekonwencjonalnych zajęciach dydaktycznych.

Szczegóły projektu oraz warunki udziału w projekcie w Zaproszeniu do projektu (załącznik).

Załączniki

Zaproszenie dla szkół
Data: 2018-09-14, rozmiar: 464 KB