10 stycznia 2018

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Celem Rady będzie udział w tworzeniu, konsultowaniu i opiniowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych ukierunkowanych na dostosowanie szkolnictwa branżowego i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki oraz wyzwań współczesnego rynku pracy, w szczególności poprzez aktywną współpracę z pracodawcami.

Przewodniczącą Rady została Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Spośród dyrektorów szkół zawodowych województwa podlaskiego w skład Rady zostali powołani:

  1. Jan Kazimierz Orłowski, Dyrektor Zespołu Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,
  2. Józef Sokolik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Jadwiga Mariola Szczypiń, Podlaski Kurator Oświaty oraz Józef Sokolik i Jan Orłowski - przedstawiciele Rady Dyrektorów
Anna Zaleweska, Minister Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych
Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN oraz Jan Orłowski i Józef Sokolik-przedstawiciele Rady Dyrektorów z województwa podlaskiego
Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej oraz Jan Orłowski