9 marca 2018

Spotkanie informacyjne dotyczące programu ERASMUS+ w dniu 26 marca 2018 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

W dniu 26 marca 2018 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16, 15-333 Białystok, Aula 33, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu ERASMUS+.

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości, jakie daje program ERASMUS + w sektorze edukacji szkolnej, kształceniu i szkoleniu zawodowym, budowaniu potencjału w dziedzinie młodzieży oraz działań w dziedzinie sportu.

Spotkanie jest dedykowane: stowarzyszeniom, fundacjom, szkołom, administracji lokalnej, regionalnej, fundacjom.

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres: e.ostrowska@pb.edu.pl do 16 marca 2018 r.

W przypadku pytań należy kontaktować się z organizatorem spotkania: p. Edytą Wasiluk–Ostrowską z Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej tel. (085) 746 97 64 lub (085) 476 91 68.

Więcej informacji na temat celów i możliwości programu i aktualnie prowadzonych akcji można znaleźć na stronie programu: erasmusplus.org.pl