12 października 2017

Szkolenia w ramach programu „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży.

Szkolenie jest częścią projektu pn. „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”, który jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej a finansowany przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele, przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w szkole oraz pozostałe osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą (np. wychowawcy świetlic, trenerzy, pracownicy domów dziecka, kuratorzy, mediatorzy, itp.).

Szkolenia odbędą się w kilku terminach do wyboru:

20-21.10.17 r.
27-28.10.17 r.
3-4.11.17 r.
17-18.11.17 r.
w Tykocinie, Alumnat Restauracja i Noclegi, ul. Poświętna 1.

Zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu oraz więcej informacji na stronie: www.zdrowaszkola.org.pl (lewy górny róg). Możliwe zgłoszenia bezpośrednio u trenera w regionie.

Szczegółowych informacji udziela koordynator i trener szkolenia:
Urszula Zagan, tel. 504 211 305, ulazagan@gmail.com

Załączniki

Zaproszenie na szkolenia - załącznik word
Data: 2017-10-12, rozmiar: 236 KB