22 grudnia 2017

Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw – szkolenia z zakresu kompetencji społecznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw – szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych”.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu POWER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i Miasto Oświęcim.

Szczegóły, w tym więcej informacji na temat programu szkoleń i rekrutacji: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_Z8ETcUcDvBj3/3458728/138411370