25 lipca 2018

Uwaga dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje szkoleniowa „Diagnoza w praktyce psychologicznej”.

W odpowiedzi na potrzeby środowisk Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe.

Konferencja obędzie się w dniach 14-15 września 2018 roku w Warszawie w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanostycznospołecznego, przy ul. Grochowskiej 19/31. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego dorobku w obszarze diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży, obejmującego wyniki aktualnych badań, standardy diagnozy w różnych obszarach, nowych narzędzi diagnostycznych, a także problemów związanych z diagnozą psychologiczną, oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.

Główne tematy konferencji będą dotyczyły szczególnych wyzwań jakie niesie ze sobą diagnoza w różnych kontekstach np. diagnoza dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności czy diagnoza dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Jednym z wiodących tematów będzie planowanie i monitorowanie pomocy i interwencji jako integralny etap diagnozy psychologicznej.

Konferencja jest adresowana do psychologów, między innymi pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach (szkołach, przedszkolach). Do udziału zaproszeni są również inni specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą, poszukujący użytecznej w praktyce wiedzy psychologicznej, przydatnej w pracy interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych.

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/1HrkMEEnVy1SCON8sSONCmQzvInE5icOv9SFf6McHwew/viewform?uiv=1&edit_requested=true

Informacje dotyczące szczegółowego programu konferencji można znaleźć na stronach:https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/17519-diagnoza-psychologiczna-dzieci-imlodziezy

https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/