8 marca 2018

VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w dniach 20-23 września 2018 r. w Lublinie.

W kongresie będzie uczestniczyć ok. 250 najzdolniejszych, zainteresowanych matematyką uczniów liceów i techników z całej Polski. Podczas kongresu uczniowie spotkają się z wybitnymi matematykami i wysłuchają przygotowanych przez nich wykładów. Ponadto przewidziane są referaty prezentowane przez uczniów.

Każdy uczeń pasjonujący się matematyką może zgłosić chęć uczestnictwa w kongresie wysyłając list motywacyjny i ewentualnie propozycję wykładu, który kandydat chciałby przedstawić na kongresie. Zgłoszenia są przyjmowane na adres mailowy rekrutacja@7kmmp.umcs.lublin.pl do 30 kwietnia 2018 r.

 

Więcej informacji na stronie http://7kmmp.umcs.lublin.pl