13 kwietnia 2018

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez MKiDN

W załączeniu przekazujemy opublikowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym.

Wykaz znajduje się również na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2018/konkursy/20180221_WYKAZ_wg_specjalnosci.pdf

Załączniki