9 czerwca 2017

Wyniki rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej zgłoszeń kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narządzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Danuta Sutkowska – przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
 2. Anna Urban – członek Komisji Rekrutacyjnej
 3. Jadwiga Pusz – członek Komisji Rekrutacyjnej
 4. Monika Rękawek – członek Komisji Rekrutacyjnej

zgodnie z opisanymi w ogłoszeniu warunkami oraz uwzględniając wymaganie dotyczące wyboru maksymalnie jednego koordynatora z danej poradni psychologiczno – pedagogicznej, dokonano wyboru 10 koordynatorów oraz ustalono listę rezerwową kandydatów na koordynatorów.

LISTA KOORDYNATORÓW

 1. Anna Karpowicz – Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „MENTOR”w Białymstoku
 2. Halina Zofia Sawicka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach
 3. Aneta Waszkiewicz – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
 4. Mirosława Eliza Słowik – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
 5. Krystyna Orzechowska – Gryguc – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży
 6. Wioletta Racis – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach
 7. Barbara Szpalerska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim
 8. Iwona Dąbrowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
 9. Joanna Adamska – Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku
 10. Jarosław Kozikowski – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie

 

LISTA REZERWOWA KOORDYNATORÓW

 1. Greta Hapunik – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dziecii Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku
 2. Ewa Perkowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie
 3. Justyna Lidia Soja–Sularz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
 4. Ewelina Justyna Konert – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie