9 stycznia 2017

Wykaz telefonów

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że:

udziela odpowiedzi na korespondencję jeżeli zawiera ona
imię, nazwisko i adres nadawcy
oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję nie spełniającą powyższych wymogów
urząd nie udziela odpowiedzi.

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok


kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/fax
1 mgr Jadwiga Mariola Szczypiń Podlaski Kurator Oświaty 204 tel (85) 748 – 48 – 48
fax (85) 748 – 48 – 49
2 mgr Bożena Dzitkowska Wicekurator Oświaty
3 mgr Izabela Lutarewicz Inspektor – Sekretariat
4 mgr Lesław Szulżuk Zespół ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starszy specjalista 202 (85) 748 – 48 – 05
5 mgr Zbigniew Szpakowicz Starszy specjalista ds. obronnych
202 (85) 748 – 48 – 05
6 mgr Monika Rękawek Zespół Obsługi Prawnej
Główny specjalista
212 (85) 748 – 48 – 06
7 mgr inż. Elżbieta Kamińska Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych 305 (85) 748 – 48 – 16
8 mgr Dorota Zimnoch Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych 301 (85) 748 – 48 – 13
9 mgr Małgorzata Borkowska Inspektor 209 (85) 748 – 48 – 09
10 mgr Barbara Gradkowska Starszy wizytator 201 (85) 748 – 48 – 20
11 dr Hanna Marek Starszy wizytator
12 mgr Andrzej Korolczuk Starszy wizytator (85) 748 – 48 – 04
13 mgr Agnieszka Kuć Wizytator
14 mgr Jolanta Malinowska Starszy wizytator 310 (85) 748 – 48 – 42
15 mgr Jadwiga Piotrowicz Starszy wizytator
16 mgr Monika Mariola Kondracka Wizytator
17 mgr Bogumiła Koniuszewska Starszy wizytator 312 (85) 748 – 48 – 22
18 mgr Jolanta Wróblewska-Chorzewska Starszy wizytator
19 mgr Krzysztof Sochoń Starszy wizytator
20 mgr inż. Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 207 (85) 748 – 48 – 08
21 mgr Romuald Mazur Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 301 (85) 748 – 48 – 31
22 mgr Anna Sidorowicz Główny specjalista 209 (85) 748 – 48 – 09
23 Bożena Bućko Starszy inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
24 mgr inż. Eugeniusz Mróczyński Starszy wizytator 304 (85) 748 – 48 – 15
25 dr Tadeusz Andrzej Mosiek Wizytator
26 mgr Ewa Piotrowska -Lipska Wizytator
27 mgr inż. Krzysztof Domas Wizytator
28 mgr Małgorzata Lipińska Wizytator 307 (85) 748 – 48 – 40
29 mgr Małgorzata Palanis Starszy wizytator (85) 748 – 48 – 18
30 mgr Beata Popławska Wizytator
31 mgr Krzysztof Henryk Ostrowski Starszy wizytator
32 mgr Anna Topór Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego 211 (85) 748 – 48 – 11
33 mgr Mirosław Macko Zastępca Dyrektora Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego 301 (85) 748 – 48 – 13
34 mgr Marzena Ewa Piotrowska Inspektor 209 (85) 748 – 48 – 09
35 mgr Grażyna Czyżewska Starszy wizytator 210 (85) 748 – 48 – 10
36 mgr Bożena Chomicka Starszy wizytator
37 mgr Krystyna Witkowska Wizytator
38 mgr Marek Krzysztof Brzozowski Wizytator 306 (85) 748 – 48 – 17
39 mgr Jolanta Broda Starszy wizytator
40 mgr Danuta Sutkowska Starszy wizytator
41 mgr Jolanta Jurgiel Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 205 (85) 748 – 48 – 12
42 Bożena Biełous Specjalista 206 (85) 748 – 48 – 07
43 Sabina Dąbrowska Specjalista (85) 748 – 48 – 37
44 mgr Joanna Strankowska Inspektor 101 (85) 748 – 48 – 00
45 mgr Magdalena Kozłowska Inspektor
47 Grzegorz Jaworowski Główny specjalista ds. informatycznych (85) 748 – 48 – 38
46 inż. Paweł Szeligowski Starszy informatyk
48 mgr Katarzyna Wierzbicka Inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
49 mgr inż. Justyna Kapuścińska Referent
50 mgr Anna Dziewiątkowska Referent
51 Gerard Wierzbicki Rzemieślnik specjalista 105 (85) 748 – 48 – 03
52 Franciszek Łopienski Konserwator
53 mgr Halina Popławska Wydział Finansowo-Księgowy Główny Księgowy 308 (85) 748 – 48 – 19
54 Dariusz Piotr Wojciuk Inspektor 311 (85) 748 – 48 – 21
55 mgr Agata Łapińska Księgowa (85) 748 – 48 – 32
56 Alicja Barbara Kostro Specjalista

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon
1 mgr Witold Gronostajski Dyrektor Delegatury w Łomży 429 (86) 216 – 56 – 46
2 mgr Ilona Anna Bujko Zastępca Dyrektora Delegatury w Łomży 414 (86) 216 – 56 – 40
3 mgr Emilia Maria Łazarczyk Referent 430 tel (86) 216 – 56 – 45
fax (86) 216 – 41 – 24
4 mgr Dorota Szymonowicz Starszy wizytator 414 (86) 216 – 56 – 43
5 mgr Martyna Polkowska Wizytator
6 mgr Danuta Radwańska Starszy wizytator 415 (86) 216 – 56 – 44
7 mgr inż. Wojciech Roman Kowalik Wizytator
8 mgr Izabella Zapert Wizytator
9 mgr Jadwiga Pusz Starszy wizytator 416 (86) 216 – 56 – 49
(86) 216 – 56 – 52
10 mgr Izabela Sidor Starszy wizytator

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30 – 15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/Fax
1 mgr Anna Urban Dyrektor Delegatury w Suwałkach 308 (87) 563 – 50 – 80
2 mgr Elżbieta Arciszewska Zastępca Dyrektora Delegatury 316 (87) 563 – 50 – 88
3 mgr Edyta Budzińska Inspektor 309 tel (87) 563 – 50 – 80
fax (87) 566 – 37 – 02
4 mgr Irena Bobin Starszy wizytator 318 (87) 563 – 50 – 82
5 mgr Elżbieta Słowikowska Wizytator 318 (87) 563 – 50 – 84
6 mgr Grażyna Juchniewicz Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 85
7 mgr Bożena Obuchowska Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 86
8 mgr Ewa Markowska Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 87
9 mgr Andrzej Raczyło Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 90