9 stycznia 2017

Wykaz telefonów

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że:

udziela odpowiedzi na korespondencję jeżeli zawiera ona
imię, nazwisko i adres nadawcy
oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję nie spełniającą powyższych wymogów
urząd nie udziela odpowiedzi.

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok


kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/fax
1 mgr Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty 204 tel (85) 748 – 48 – 48
fax (85) 748 – 48 – 49
2 mgr inż. Elżbieta Kamińska Wicekurator Oświaty
3 mgr Izabela Lutarewicz Inspektor – Sekretariat
4 mgr Lesław Szulżuk Zespół ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starszy specjalista 202 (85) 748 – 48 – 05
5 mgr Zbigniew Szpakowicz Starszy specjalista ds. obronnych
202 (85) 748 – 48 – 05
6 mgr Monika Rękawek Zespół Obsługi Prawnej
Główny specjalista
212 (85) 748 – 48 – 06
7 mgr Krzysztof Sochoń Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych 305 (85) 748 – 48 – 16
8 mgr Dorota Zimnoch Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych 301 (85) 748 – 48 – 13
9 301 (85) 748 – 48 – 13
10 mgr Andrzej Korolczuk Starszy wizytator 102 (85) 748 – 48 – 01
11 mgr Mirosław Macko Starszy wizytator
12 mgr Małgorzata Borkowska Inspektor 209 (85) 748 – 48 – 09
13 mgr Barbara Gradkowska Starszy wizytator 201 (85) 748 – 48 – 20
14 dr Hanna Marek Starszy wizytator
15 mgr inż. Olga Granacka Wizytator (85) 748 – 48 – 04
16 mgr Agnieszka Kuć Wizytator
17 mgr Jolanta Malinowska Starszy wizytator 310 (85) 748 – 48 – 42
18 mgr Jadwiga Piotrowicz Starszy wizytator
19 mgr Monika Mariola Kondracka Wizytator
20
21 mgr Bogumiła Koniuszewska Starszy wizytator 312 (85) 748 – 48 – 22
22 mgr Jolanta Wróblewska-Chorzewska Starszy wizytator
22 mgr Bożena Dzitkowska Starszy wizytator
23 mgr Dorota Lidia Kuskowska Wizytator
24 mgr inż. Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 207 (85) 748 – 48 – 08
25 mgr Romuald Mazur Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 301 (85) 748 – 48 – 31
26 mgr Anna Sidorowicz Główny specjalista 209 (85) 748 – 48 – 09
27 Bożena Bućko Starszy inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
28 mgr inż. Eugeniusz Mróczyński Starszy wizytator 304 (85) 748 – 48 – 15
29 dr Tadeusz Andrzej Mosiek Starszy wizytator
30 mgr Ewa Piotrowska -Lipska Wizytator
31 mgr inż. Krzysztof Domas Starszy wizytator
32 mgr Małgorzata Lipińska Wizytator 307 (85) 748 – 48 – 40
33 mgr Małgorzata Palanis Starszy wizytator (85) 748 – 48 – 18
34 mgr Beata Popławska Wizytator
35 mgr Krzysztof Henryk Ostrowski Starszy wizytator
36 mgr Anna Topór Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego 211 (85) 748 – 48 – 11
37 mgr Marzena Ewa Piotrowska Inspektor 209 (85) 748 – 48 – 09
38 mgr Grażyna Czyżewska Starszy wizytator 210 (85) 748 – 48 – 10
39 mgr Bożena Chomicka Starszy wizytator
40 mgr Krystyna Witkowska Starszy wizytator
41 mgr Marek Krzysztof Brzozowski Wizytator 306 (85) 748 – 48 – 17
42 mgr Jolanta Broda Starszy wizytator
43 mgr Danuta Sutkowska Starszy wizytator
44 mgr Jolanta Jurgiel Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 205 (85) 748 – 48 – 12
45 Bożena Biełous Specjalista 206 (85) 748 – 48 – 07
46 Sabina Dąbrowska Specjalista (85) 748 – 48 – 37
47 mgr Joanna Strankowska Inspektor 101 (85) 748 – 48 – 00
48 mgr Magdalena Kozłowska Inspektor
49 Grzegorz Jaworowski Główny specjalista ds. informatycznych (85) 748 – 48 – 38
50 inż. Paweł Szeligowski Starszy informatyk
51 mgr Katarzyna Wierzbicka Inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
52 mgr inż. Justyna Kapuścińska Referent
53 mgr Anna Dziewiątkowska Referent
54 Gerard Wierzbicki Rzemieślnik specjalista 105 (85) 748 – 48 – 03
55 Franciszek Łopienski Konserwator
56 mgr Halina Popławska Wydział Finansowo-Księgowy Główny Księgowy 308 (85) 748 – 48 – 19
57 Dariusz Piotr Wojciuk Inspektor 311 (85) 748 – 48 – 21
58 mgr Agata Łapińska Starszy inspektor ds. płac (85) 748 – 48 – 32
59 Alicja Barbara Kostro Specjalista

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon
1 mgr Witold Gronostajski Dyrektor Delegatury w Łomży 429 (86) 216 – 56 – 46
2 mgr Ilona Anna Bujko Zastępca Dyrektora Delegatury w Łomży 414 (86) 216 – 56 – 40
3 mgr Emilia Maria Łazarczyk Referent 430 tel (86) 216 – 56 – 45
fax (86) 216 – 41 – 24
4 mgr Dorota Szymonowicz Starszy wizytator 414 (86) 216 – 56 – 43
5 mgr Martyna Polkowska Wizytator
6 mgr Danuta Radwańska Starszy wizytator 415 (86) 216 – 56 – 44
7 mgr inż. Wojciech Roman Kowalik Wizytator
8 mgr Izabella Zapert Wizytator
9 mgr Jadwiga Pusz Starszy wizytator 416 (86) 216 – 56 – 49
(86) 216 – 56 – 52
10 mgr Izabela Sidor Starszy wizytator

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30 – 15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/Fax
1 mgr Elżbieta Arciszewska p.o. Dyrektora Delegatury w Suwałkach 308 (87) 563 – 50 – 80
2 316 (87) 563 – 50 – 88
3 mgr Edyta Budzińska Inspektor 309 tel (87) 563 – 50 – 80
fax (87) 566 – 37 – 02
4 mgr Irena Bobin Starszy wizytator 318 (87) 563 – 50 – 82
5 mgr Elżbieta Słowikowska Wizytator 318 (87) 563 – 50 – 84
6 mgr Grażyna Juchniewicz Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 85
7 mgr Bożena Obuchowska Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 86
8 mgr Ewa Markowska Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 87
9 mgr Andrzej Raczyło Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 90