9 stycznia 2017

Wykaz telefonów

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że:

udziela odpowiedzi na korespondencję, jeżeli zawiera ona
imię, nazwisko i adres nadawcy
oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję niespełniającą powyższych wymogów
urząd nie udziela odpowiedzi.

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok


kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/fax
1 mgr Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty 204 tel (85) 748 – 48 – 48
fax (85) 748 – 48 – 49
2 mgr inż. Elżbieta Kamińska Wicekurator Oświaty
3 mgr Izabela Lutarewicz Inspektor – Sekretariat
4 mgr Lesław Szulżuk Zespół ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starszy specjalista 202 (85) 748 – 48 – 05
5 mgr Zbigniew Szpakowicz Starszy specjalista ds. obronnych 202 (85) 748 – 48 – 05
6 mgr Monika Rękawek Radca prawny 212 (85) 748 – 48 – 06
7 mgr Krzysztof Sochoń Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego
305 (85) 748 – 48 – 16
8 mgr Dorota Zimnoch Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego 301 (85) 748 – 48 – 13
9 mgr Anna Topór Starszy wizytator 306 (85) 748 – 48 – 17
10 mgr Danuta Sutkowska Starszy wizytator
11 mgr Krystyna Witkowska Starszy wizytator 306 (85) 748 – 48 – 26
12 mgr Grażyna Czyżewska Starszy wizytator 210 (85) 748 – 48 – 10
13 mgr Bożena Chomicka Starszy wizytator
14 mgr Andrzej Korolczuk Starszy wizytator
15 mgr Monika Mariola Kondracka Wizytator 209 (85) 748 – 48 – 09
16 mgr Jolanta Broda Starszy wizytator 209 (85) 748 – 48 – 09
17 mgr Barbara Gradkowska Starszy wizytator 201 (85) 748 – 48 – 20
18 dr Hanna Marek Starszy wizytator
19 mgr inż. Olga Granacka Wizytator (85) 748 – 48 – 04
20 mgr Agnieszka Kuć Wizytator
21 mgr Jolanta Malinowska Starszy wizytator 310 (85) 748 – 48 – 42
22 mgr Mirosław Macko Starszy wizytator
23 mgr Marek Krzysztof Brzozowski Wizytator 312 (85) 748 – 48 – 22
24 mgr Bożena Dzitkowska Starszy wizytator
25 mgr Dorota Lidia Kuskowska Wizytator
26 mgr inż. Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 207 (85) 748 – 48 – 08
27 mgr Romuald Mazur Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 301 (85) 748 – 48 – 31
28 mgr Małgorzata Palanis Starszy wizytator 211 (85) 748 – 48 – 11
29 Bożena Bućko Starszy inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
30 mgr inż. Eugeniusz Mróczyński Starszy wizytator 304 (85) 748 – 48 – 15
31 dr Tadeusz Andrzej Mosiek Starszy wizytator
32 mgr Ewa Piotrowska -Lipska Wizytator
33 mgr inż. Krzysztof Domas Starszy wizytator
34 mgr Małgorzata Lipińska Wizytator 307 (85) 748 – 48 – 40
35 mgr Jolanta Wróblewska-Chorzewska Starszy wizytator (85) 748 – 48 – 18
36 mgr Krzysztof Henryk Ostrowski Starszy wizytator
37 mgr Jolanta Jurgiel Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 205 (85) 748 – 48 – 12
38 mgr Anna Sidorowicz Zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji 301 (85) 748 – 48 – 14
39 Bożena Biełous Specjalista 206 (85) 748 – 48 – 07
40 mgr Joanna Strankowska Inspektor (85) 748 – 48 – 37
41 mgr Marzena Ewa Piotrowska Inspektor 101 (85) 748 – 48 – 00
42 mgr inż. Justyna Kapuścińska Referent
43 mgr Magdalena Kozłowska Inspektor (85) 748 – 48 – 38
44 mgr Małgorzata Borkowska Inspektor
45 Grzegorz Jaworowski Główny specjalista ds. informatycznych 102 (85) 748 – 48 – 01
46 inż. Paweł Szeligowski Starszy informatyk
47 mgr Katarzyna Wierzbicka Inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
48
49 mgr Anna Dziewiątkowska Referent
50 Gerard Wierzbicki Rzemieślnik specjalista 105 (85) 748 – 48 – 03
51 Franciszek Łopienski Konserwator
52 mgr Halina Popławska Wydział Finansowo-Księgowy Główny Księgowy 308 (85) 748 – 48 – 19
53 Dariusz Piotr Wojciuk Inspektor 311 (85) 748 – 48 – 21
54 mgr Agata Łapińska Starszy inspektor ds. płac (85) 748 – 48 – 32
55 Alicja Barbara Kostro Specjalista

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon
1 mgr Witold Gronostajski Dyrektor Delegatury w Łomży 429 (86) 216 – 56 – 46
2 mgr Ilona Anna Bujko Zastępca Dyrektora Delegatury w Łomży 414 (86) 216 – 56 – 40
3 mgr Emilia Maria Łazarczyk Referent 430 tel (86) 216 – 56 – 45
fax (86) 216 – 41 – 24
4 mgr Dorota Szymonowicz Starszy wizytator 414 (86) 216 – 56 – 43
5 mgr Martyna Polkowska Wizytator
6 mgr Danuta Radwańska Starszy wizytator 415 (86) 216 – 56 – 44
7 mgr inż. Wojciech Roman Kowalik Wizytator
8 mgr Izabella Zapert Wizytator
9 mgr Jadwiga Pusz Starszy wizytator 416 (86) 216 – 56 – 49
(86) 216 – 56 – 52
10 mgr Izabela Sidor Starszy wizytator

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30 – 15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/Fax
1 mgr Bożena Obuchowska Dyrektor Delegatury w Suwałkach 308 (87) 563 – 50 – 80
3 mgr Irena Bożena Schabieńska Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach 316 (87) 563 – 50 – 88
2 mgr Edyta Budzińska Inspektor 309 tel (87) 563 – 50 – 80
fax (87) 566 – 37 – 02
4 mgr Irena Bobin Starszy wizytator 318 (87) 563 – 50 – 82
5 mgr Elżbieta Słowikowska Wizytator 318 (87) 563 – 50 – 84
6 mgr Grażyna Juchniewicz Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 85
7 mgr Ewa Markowska Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 87
8 mgr Andrzej Raczyło Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 90