Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
tel: (85) 748-48-48
fax: (85) 748-48-49
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
tel/fax: (86) 216-56-45
lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel: (87) 566-52-77; fax: (87) 566-37-02
suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

województwo podlaskie
 

   Wypoczynek dzieci i młodzieży  

System ewaluacji oświaty  Rok szkoły zawodowców  Poradnik dla rodziców

Centralna Komisja Egzaminacyjna  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży  

Ośrodek Rozwoju Edukacji   Instytut Badań edukacyjnych  Krajowy Ośrodek Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej


 
Ostatnio dodane 
 
 

III edycja Program edukacyjnyego "TalentowiSKO" (29-07-2016)  
więcej ...

Wymiana mlodzieży (26-07-2016)  
więcej ...

Infrastruktura instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. (26-07-2016)  
więcej ...

Wyprawka szkolna 2016/17 informacjedla dyrektorów szkół(25-07-2016)  
więcej ...

Wyprawka szkolna 2016/17 - informacja do gmin (25-07-2016)  
więcej ...

Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) (25-07-2016)  
więcej ...

'
 

 
Ważne 
 
 

Terminy narad Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa podlaskiego poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2015/2016 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2016/2017

 
więcej ...

Informacja o wolnych miejscach w szkołach na rok szkolny 2016/2017 (08-07-2016)  
więcej ...

Zamówienia uzupełniające na adaptacje podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do klas II i III w roku szkolnym 2016/2017 (21-07-2016)  
więcej ...

Wojewódzkie Konsultacje na Temat Nadzoru Pedagogicznego - możliwość wyrażenia opinii  
więcej ...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (15-07-2016)  
więcej ...

Informacja dla kandydatek i kandydatów ubiegających sie o wolne stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego i w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku (11-07-2016)  
więcej ...

Komunikat do dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie podlaskim (08-07-2016)  
więcej ...

'
    
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 14923617