Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
tel: (85) 748-48-48
fax: (85) 748-48-49
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
tel/fax: (86) 216-56-45
lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel: (87) 566-52-77; fax: (87) 566-37-02
suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

województwo podlaskie


 

 

   Wypoczynek dzieci i młodzieży   Cyfrowa szkoła

System ewaluacji oświaty  Rok szkoły zawodowców

Centralna Komisja Egzaminacyjna  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży  

Ośrodek Rozwoju Edukacji   Instytut Badań edukacyjnych  Krajowy Ośrodek Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej


 
Ostatnio dodane 
 
 

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza (31-10-2014)  
więcej ...

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek - „JASEŁKA 2014" (XV edycja) (31-10-2014)  
więcej ...

"Artur Grottger słowem malowany" (31-10-2014)  
więcej ...

Program Szkoły dla Ekorozwoju (31-10-2014)  
więcej ...

Akcja ZIMA - wsparcie osobom potrzebującym i bezdomnym na terenie woj. podlaskiego (31-10-2014)  
więcej ...

Mistrz Bednarstwa zaprasza na pokazy bednarstwa tradycyjnego (31-10-2014)  
więcej ...

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (31-10-2014)  
więcej ...

'
 

 
Ważne 
 
 

INFORMACJA O PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 (30-10-2014)  
więcej ...

Zaproszenie na spotkanie dyrektorów poradni psychologiczno - pedagogicznych (28-10-2014)  
więcej ...

Konferencja w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim (22-10-2014)  
więcej ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (21-10-2014)  
więcej ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (21-10-2014)  
więcej ...

Informacja o drugiej części podręcznika (16-10-2014)  
więcej ...

Informacja dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek dotycząca wykazywania w SIO uczniów niepełnosprawnych (16-10-2014)  
więcej ...

Stypendia i zasiłki szkolne - podział dotacji na gminy woj. podlaskiego za okres IX-XII.2014 (09-10-2014)  
więcej ...

'
    
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 10903422