Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
tel: (85) 748-48-48
fax: (85) 748-48-49
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
tel/fax: (86) 216-56-45
lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel: (87) 566-52-77; fax: (87) 566-37-02
suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

województwo podlaskie


 

 

   Wypoczynek dzieci i młodzieży   Cyfrowa szkoła

System ewaluacji oświatyCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Ośrodek Rozwoju Edukacji   Instytut Badań edukacyjnych  Krajowy Ośrodek Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej


 
Ostatnio dodane 
 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” (01-09-2014)  
więcej ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (01-09-2014)  
więcej ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (01-09-2014)  
więcej ...

Zaproszenie na XIV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (01-09-2014)  
więcej ...

Materiały z konferencji Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych poświęconej podsumowaniu roku szkolnego 2013/2014 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 (29-08-2014)  
więcej ...

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI WOJEWÓDZKIEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 (28-08-2014)  
więcej ...

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 (29-08-2014)  
więcej ...

'
 

 
Ważne 
 
 

Zaproszenie na XIV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (01-09-2014)  
więcej ...

Materiały z konferencji Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych poświęconej podsumowaniu roku szkolnego 2013/2014 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 (29-08-2014)  
więcej ...

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI WOJEWÓDZKIEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 (28-08-2014)  
więcej ...

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 (29-08-2014)  
więcej ...

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 (29-08-2014)  
więcej ...

 
więcej ...

Weryfikacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2014 roku - Wyprawka szkolna (29-08-2014)  
więcej ...

'
    
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 10337589