Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
tel: (85) 748-48-48
fax: (85) 748-48-49
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
tel/fax: (86) 216-56-45
lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel: (87) 566-52-77; fax: (87) 566-37-02
suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

województwo podlaskie


 

 

   Wypoczynek dzieci i młodzieży   Cyfrowa szkoła

System ewaluacji oświatyCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Ośrodek Rozwoju Edukacji   Instytut Badań edukacyjnych  Krajowy Ośrodek Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej


 
Ostatnio dodane 
 
 

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie wykorzystywania "Poradnika dotyczącego organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży…" (30-09-2014)  
więcej ...

Działania profilaktyczne dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach (30-09-2014)  
więcej ...

Zaproszenie na debatę nauczycieli specjalistów "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w systemie oświaty - kierunki zmian" (30-09-2014)  
więcej ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (30-09-2014)  
więcej ...

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (30-09-2014)  
więcej ...

Konferencja Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły organizowana w dniach 23–24 października 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku (30-09-2014)  
więcej ...

Zaproszenie na seminarium Fundacji Obowiązek Polski (30-09-2014)  
więcej ...

'
 

 
Ważne 
 
 

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie wykorzystywania "Pradnika dotyczącego organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży…" (30-09-2014)  
więcej ...

Działania profilaktyczne dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach (30-09-2014)  
więcej ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (30-09-2014)  
więcej ...

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (30-09-2014)  
więcej ...

Zaproszenie na seminarium Fundacji Obowiązek Polski (30-09-2014)  
więcej ...

Przebieg uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014r. (29-09-2014)  
więcej ...

ZARZĄDZENIE NR 90/2014 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 (29-09-2014)  
więcej ...

'
    
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 10589266