Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
tel: (85) 748-48-48
fax: (85) 748-48-49
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
tel/fax: (86) 216-56-45
lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel: (87) 566-52-77; fax: (87) 566-37-02
suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

województwo podlaskie
 

   Wypoczynek dzieci i młodzieży  

System ewaluacji oświaty  Rok szkoły zawodowców  Poradnik dla rodziców

Centralna Komisja Egzaminacyjna  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży  

Ośrodek Rozwoju Edukacji   Instytut Badań edukacyjnych  Krajowy Ośrodek Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej


 
Ostatnio dodane 
 
 

Apel Komendanta Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty "Bezpieczne Wakacje" skierowany do Uczniów (24-06-2016)  
więcej ...

Apel Komendanta Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty "Bezpieczne Wakacje" skierowany do Rodziców (24-06-2016)  
więcej ...

Prezentacja Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - "Warto wiedzieć. Sytuacje alarmowe. Lato i upały" (24-06-2016)  
więcej ...

Składanie zamówień na podręczniki standardowe do kl. II i III - wyjaśnienie (24-06-2016)  
więcej ...

Szkoła dialogu (24-06-2016)  
więcej ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. oraz wnioski i rekomendacje (24-06-2016)  
więcej ...

'
 

 
Ważne 
 
 

Badanie zainteresowania uczniów podjęciem kształcenia w zawodach pielęgniarki i asystenta pielęgniarki w liceach medycznych i medycznych szkołach zawodowych (23-06-2016)  
więcej ...

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach ,,Bezpieczna+’’ (23-06-2016)  
więcej ...

Terminy narad Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa podlaskiego poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2015/2016 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2016/2017

 
więcej ...

Wojewódzkie Konsultacje na Temat Nadzoru Pedagogicznego - możliwość wyrażenia opinii  
więcej ...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku (22-06-2016)  
więcej ...

Zamówienia uzupełniajace na podręczniki zaadaptowane do kl.II i III (22-06-2016)  
więcej ...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku (22-06-2016)  
więcej ...

'
    
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 14789814