Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
tel: (85) 748-48-48
fax: (85) 748-48-49
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
tel/fax: (86) 216-56-45
lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel: (87) 566-52-77; fax: (87) 566-37-02
suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

województwo podlaskie


 

 

   Wypoczynek dzieci i młodzieży   Cyfrowa szkoła

System ewaluacji oświaty  Rok szkoły zawodowców

Centralna Komisja Egzaminacyjna  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży  

Ośrodek Rozwoju Edukacji   Instytut Badań edukacyjnych  Krajowy Ośrodek Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej


 
Ostatnio dodane 
 
 

Arkusz Kontroli w zakresie prawidłowości organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej (04-09-2015)  

Podręczniki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (04-09-2015)  
więcej ...

Prezentacja - kształcenie specjalne (04-09-2015)  
więcej ...

Wyprawka szkolna 2015 - Weryfikacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem
(04-09-2015)  
więcej ...

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (04-09-2015)  
więcej ...

Pismo Podsekretarz Stanu J.Berdzik w sprawie zakupu podręczników do wychowania przedszkolnego (04-09-2015)  
więcej ...

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (04-09-2015)  
więcej ...

Wyprawka szkolna 2015r.-analiza stosowanych przez gminy warunków przyznawania pomocy (04-09-2015)  
więcej ...

'
 

 
Ważne 
 
 

Wyprawka szkolna 2015 - Weryfikacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem (04-09-2015)  
więcej ...

Pismo Podsekretarz Stanu J.Berdzik w sprawie zakupu podręczników do wychowania przedszkolnego (04-09-2015)  
więcej ...

Szkolenia w ramach programu Chronimy Dzieci (04-09-2015)  
więcej ...

Wyprawka szkolna 2015r.-analiza stosowanych przez gminy warunków przyznawania pomocy (04-09-2015)  
więcej ...

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 (31-08-2015)  
więcej ...

Zarządzenie Nr 54 /2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 (31-08-2015)  
więcej ...

Zaproszenie na konferencję Chronimy Dzieci – program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą (31-08-2015)  
więcej ...

'
    
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 12935162