11 maja 2009 roku na Dużej Scenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbyła się po raz siódmy Gala Finałowa przeglądu małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” w ramach realizacji projektu działań profilaktycznych i wychowawczych dla młodzieży gimnazjów województwa podlaskiego. W roli obserwatorów wystąpiła podlaska młodzież gimnazjalna, zaproszeni goście, nauczyciele.
        Do przeglądu w bieżącym roku szkolnym zgłosiło się 70 gimnazjów z terenu naszego województwa. Opiekunowie zespołów we wrześniu 2008 roku wzięli udział w szkoleniu,  mającym na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą uwarunkowań zachowań ryzykownych oraz walorów i ograniczeń spektaklu teatralnego w perspektywie działań profilaktycznych na terenie szkoły. Materiał opracowany w ramach realizacji projektu został przekazany nauczycielom w październiku 2008 roku, na spotkaniu podsumowującym a jednocześnie inaugurującym jego kolejną edycję.
        W dniach od 16 do 20 marca 2009 roku zostały przeprowadzone eliminacje strefowe w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, które wyłoniły 9 najlepszych spektakli, posiadających oprócz walorów artystycznych - także bardzo cenne wartości wychowawcze.
        6 kwietnia 2009 roku aktorzy Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku: Agnieszka Możejko oraz Rafał Olszewski przeprowadzili konsultacje artystyczne dla zespołów zakwalifikowanych do gali.
        11 maja 2009 roku
finaliści przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje teatralne w profesjonalnej oprawie.
        Oceniała je kapituła honorowa w składzie:
Przewodniczący:
Igor Parfieniuk
- Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
Członkowie:
Piotr Dąbrowski - Dyrektor Teatru Dramatycznego  im. A. Węgierki w Białymstoku
Grzegorz Jach - Inspektor Komendy Głównej Policji
Marek Buczyński - Zastępca Prezydenta Miasta Suwałki
Maria Szyszko - Przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego
Jadwiga Bogdaniuk -Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Bożenna Krzesak – Mucha – zastępca dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Dorota Zastocka – kierownik Referatu Organizacji Szkół Urzędu Miejskiego w Białymstoku  
Renata Tucholska -Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Joanna Dąbrowska- Pastwa - Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku
Krystyna Grabowska -Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zbigniew Kossakowski -Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Sekretarz:
Anna Topór
- wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Przedstawienia oceniono zgodnie z następującymi kryteriami:

  • walory profilaktyczne i wychowawcze prezentacji;
  • realizacja założonych celów;
  • sposób przekazania treści;
  • forma i pomysłowość wykonania;
  • jakość i profesjonalizm gry aktorskiej;

Kapituła Honorowa przyznała zespołom następujące miejsca i wyróżnienia:

I MIEJSCE - Gimnazjum Nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży - ,,Linoskoczek”
II MIEJSCE
- Gimnazjum w Rutkach - ,,Baśń o złym królu”
III MIEJSCE -
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce - ,,Biała róża”
I WYRÓŻNIENIE  ZA WALORY WYCHOWAWCZE
- Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla S. Batorego w Białymstoku - ,, Humba, bumba, bang, czyli w dżungli kompleksów”
II WYRÓŻNIENIE ZA WALORY WYCHOWAWCZE
- Gimnazjum w Nowych Piekutach  - ,,Na zakręcie”
III WYRÓŻNIENIE ZA WALORY WYCHOWAWCZE -
Gimnazjum w Zabłudowie - ,,Opowiem ci bajkę”
I WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE -
Gimnazjum Nr 1 w Suwałkach ,,Maska”
II WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE
-  Gimnazjum im. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie - ,,Pójdźmy za gwiazdą”
III WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE
- Gimnazjum Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Augustowie - ,,Rodzina, ech rodzina”

        Gratulujemy  wszystkim uczestnikom Gali finałowej. Zaproszeni goście oraz kapituła oceniająca przedstawienia byli pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu prezentowanych przedstawień.

        Zwracamy się z prośbą do opiekunów zespołów i dyrektorów szkół o zaprezentowanie nagrodzonych i wyróżnionych przedstawień jak najszerszej grupie odbiorców: uczniom, rodzicom, nauczycielom. Jest to wspaniały materiał do pracy wychowawczej, okazja do rozmowy o problemach młodych ludzi.

        W Trakcie Gali finałowej miało miejsce szczególne wydarzenie: Projekt działań profilaktycznych i wychowawczych dla młodzieży gimnazjów województwa podlaskiego „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” otrzymał z rąk Grzegorza Jacha - Inspektora Komendy Głównej Policji certyfikat "Wspiera nas PaT" ,,przyznawany najciekawszym projektom profilaktyczno-artystycznym w Polsce.
        Wszystkim organizatorom, współorganizatorom, uczestnikom eliminacji strefowych oraz gali finałowej gratulujemy i dziękujemy. Bez Państwa pracy
i zaangażowania realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby  możliwa.

 

DSC_0035
DSC_0046
DSC_0048
DSC_0060
DSC_0062
DSC_0065
DSC_0073
DSC_0083
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0107
DSC_0123
DSC_0142
DSC_0174

   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 12924708