Białystok, 2012-05-21

PROTOKÓŁ OCENY PRZEDSTAWIEŃ PREZENTOWANYCH
PODCZAS GALI FINAŁOWEJ PRZEGLĄDU
,,DRAMAT I TRAGEDIĘ POZOSTAW TEATROWI”, 21. 05. 2012 r.
X edycja

        W dniu 21 maja 2012 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, odbyła się Gala Finałowa X edycji przeglądu małych form teatralnych dla młodzieży gimnazjów województwa podlaskiego „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.
        Tegoroczna edycja realizowana była przez Kuratorium Oświaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
        W Gali wzięło udział 9 zespołów wyłonionych podczas eliminacji strefowych, które odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, Teatrze Lalki i Aktora w Łomży oraz w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach. Łącznie w przeglądzie wzięło udział 48 gimnazjów.

Przedstawienia oceniała Kapituła Honorowa w składzie:

 1. inspektor Grzegorz Jach – Komenda Główna Policji w Warszawie - pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa i kontaktów z organizacjami pozarządowymi

 2. p. Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty

 3. p. Bożena Tomaszewska - zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 4. aspirant Ewa Puciłowska – przedstawiciel Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

 5. p. Marta Tofiluk - przedstawiciel Prezydenta Białegostoku

 6. p. Bogumiła Żebrowska – przedstawicielka Prezydenta Łomży

 7. p. Mirosława Krymska – przedstawicielka Prezydenta Suwałk

 8. p. Urszula Karpińska-Sterkowiec - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku

 9. p. Halina Jędrzejczak-Pugliesi – Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

 10. st. kapitan Marcin Janowski – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

 11. p. Bożenna Krzesak-Mucha – wicedyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 12. p. Andrzej Raczyło – dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 13. p. Małgorzata Konopka - przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Przedstawienia oceniano zgodnie z następującymi kryteriami:

 • walory profilaktyczne i wychowawcze prezentacji,

 • realizacja założonych celów,

 • sposób przekazania treści,

 • forma i pomysłowość wykonania,

 • jakość i profesjonalizm gry aktorskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Kapituła Honorowa przyznała:

Statuetkę za udział w X przeglądzie małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” – otrzymuje Zespół Szkół Nr 12 Publiczne Gimnazjum Nr 26 w Białymstoku za spektakl „Barwy mojego świata”. Zespołem opiekują się panie - Anna Zalewska i Joanna Żarska.

I MIEJSCE
Zespół Szkół nr 8 Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach za spektakl „Wstyd”. Opiekunowie zespołu: Małgorzata Kuszel, Hanna Osińska i Joanna Okrągła.

II MIEJSCE
Gimnazjum im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie za spektakl „Patryk”. Opiekun: Aleksandra Cybulska; Damian Zalewski (dźwięk).

III MIEJSCE
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży za spektakl „Z wizytą u Platona”. Opiekun: Magdalena Szyszko.

I WYRÓŻNIENIE ZA WALORY WYCHOWAWCZE
Zespół Szkół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boćkach za spektakl „Dzieci z żelaza”. Opiekunowie: Krystyna Wołosik i Elżbieta Lewandowska .

II WYRÓŻNIENIE ZA WALORY WYCHOWAWCZE
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach za spektakl „Idol”. Opiekunowie: Urszula Tomaszewska i Bogusława Piesiewicz

III WYRÓŻNIENIE ZA WALORY WYCHOWAWCZE
Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży za spektakl „Czy warto?”. Opiekunowie: Katarzyna Duchnowska i Bogumiła Wierzchowska-Gosk.

I WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku za spektakl „Żyć w jasności”. Opiekunowie: Ewa Jerzykowska-Zagórska i Urszula Morawska.

II WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE
Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim za spektakl ,,Wróć...”. Opiekun: Ewa Łajkowska.

III WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE
Publiczne Gimnazjum nr 23 przy Pogotowiu Opiekuńczym im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku za spektakl „Tajemnica”. Opiekun: Joanna Wieremiejuk.

Nagroda indywidualna za najlepszą kreację aktorską:

Patrycja Kryńska i Luiza Radziszewska – uczennice Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie za animację lalki Patryk.

Do rąk Finalistów trafiły następujące nagrody:

 • kamera ufundowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych,

 • kamera ufundowana przez Marszałka Województwa Podlaskiego,

 • mikrofon ufundowany przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,

 • aparaty fotograficzne od Prezydenta Miasta Suwałki i od Prezydenta Miasta Łomża,

 • nagroda specjalna Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku – pobyt w Hotelu „Holiday” w Starym Folwarku w okresie wakacyjnym z udziałem w warsztatach na temat bezpieczeństwa oraz pobytem rekreacyjnym (dla 40 osób).

        Ponadto każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę X przeglądu małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”, dyplom i podziękowania od Podlaskiego Kuratora Oświaty, albumy od Wicewojewody Podlaskiego, zestawy słodyczy, pamiątkowe koszulki i znaczki od Dyrektora ROPS. Miłą pamiątkę stanowiło również okolicznościowe wydawnictwo przygotowane z okazji X przeglądu, które otrzymali Goście, Finaliści i które zostanie przekazane do bibliotek szkolnych gimnazjów w województwie podlaskim.
        Zwycięskie zespoły otrzymały również zaproszenie inspektora Grzegorza Jacha do udziału w tegorocznym Przystanku „PaT” wraz z możliwością prezentacji swoich spektakli.

Serdecznie gratulujemy Finalistom i dziękujemy za udział w przeglądzie wszystkim Uczniom i Opiekunom.

Galeria zdjęć


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 15669157