Inne konkursy
Inspektor Anna Ewa Kruszyńska; tel (85) 748 48 00  

 

plastyczne/fotograficzne


Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Nasz czysty Białystok”
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku
oraz Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy” zapraszają do udziału w V edycji Miejskiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego „Nasz czysty Białystok” pod hasłem „Segregujmy śmieci proszą o to dorośli i dzieci” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie indywidualnie pracy plastycznej z hasłem reklamowym lub wykonanie fotografii ilustrującej hasło konkursu „Segregujmy śmieci - proszą o to dorośli i dzieci”.
W załączeniu:

Regulamin konkursu
Zaproszenie
Karta zgłoszenia ucznia
Karta zgłoszenia szkoły
Oświadczenie

Międzynarodowy Konkurs Graficzny pt. Człowiek – robot
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie organizuje Międzynarodowy Konkurs Graficznego pt. Człowiek – robot, który jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i za główny cel stawia sobie upowszechnianie i popularyzację artystycznej fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.
Prace konkursowe powinny mieć formę plakatu pt. „Człowiek robot”, który powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z cyfryzacją społeczeństwa. Organizator zakłada, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży zagrożenia związane z cyfryzacją społeczeństwa. lub wypromować pozytywne skutki cyfryzacji.
Prace konkursowe uczniów przesyłają szkoły w terminie do 10.04.2015 r. na adres konkurszspk@gmail.com .
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej www.zspk.malopolska.pl/nowa/  w zakładce Konkursy.
 

I Międzynarodowy konkurs plastyczno-literacki o Bł. Bolesławie Lament
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zapraszają do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Konkursie Plastyczno- Literackim o bł. Bolesławie Lament (1862-1946), trwającym od 9 lutego do 15 kwietnia 2015r.
Do udziału zaproszone są dzieci i młodzież, w czterech grupach wiekowych.
W kategorii plastycznej: I grupa - dzieci od 6 do 10 lat; II grupa - dzieci od 11 do 13 lat.
W kategorii literackiej: III grupa – młodzież od 14 do 16 lat; IV grupa – młodzież powyżej 17 lat.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://katecheza.olsztyn.pl/WNK/
W załączeniu:

Regulamin
Plakat
Załączniki
 

XVII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2015
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Tematyka: Temat prac jest dowolny. Organizatorzy zachęcają również do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz postrzeganą przez nią rzeczywistość.
Wystawa skierowana jest do dzieci i młodzieży z całego kraju, zajmujących się amatorsko fotografowaniem rzeczywistości swojego otoczenia. Głównym jej celem jest promocja twórczości młodych artystów, wymiana doświadczeń, pogłębianie ich wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania wiedzy w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie:
Regulamin
 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pozytywka-czyli wszystko co sprawia, że jestem szczęśliwy”
Strefa WzW, wolnych z wyboru
zaprasza do udziału w projekcie „Pozytywka 2015”. Projekt ma na celu zaszczepienie w młodym człowieku chęci posiadania swojej własnej pasji, idei czy zainteresowań, którym mógłby się poświęcić i "obronić" przed istniejącymi zagrożeniami takimi jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-21 lat z całej Polski. Uczestnicy konkursu plastycznego mają za zadanie wykonać prace plastyczne uwzględniające idee projektu „Pozytywka 2015” i jego działania promujące zdrowy styl życia bez używek i substancji chemicznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:
Załącznik
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy  szkół podstawowych w województwie podlaskim
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku w bieżącym roku szkolnym organizuje V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich, a także rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.
Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej placówki terenowej KRUS do 27 lutego 2015 r. Termin nadsyłania prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym do Oddziału Regionalnego lub placówki terenowej KRUS upływa 27 marca 2015 r.
Wszelkie informacje na ten temat dostępne są dostępne na stronie: http://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/2015/v-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/ .
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w tym projekcie.
 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z mojego miasta”
Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 130 w Łodzi
Konkurs skierowany jest do przedszkoli na terenie Polski. Uczestnicy konkursu wykonują jedno zdjęcie przedstawiające grupę przedszkolną (dzieci biorących udział w konkursie) na tle wybranego obiektu miasta wraz z uargumentowaniem wyboru sfotografowanego miejsca.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.pm130lodz.wikom.pl/strona4.htm

Konkurs plastyczny „Uroda śmieci”
Organizator konkursu: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego
Celem konkursu jest segregacja śmieci, ich przetwarzanie zgodne z ideą Upcyklingu – przekształcanie niepotrzebnych i nieużywanych przedmiotów i materiałów w coś wartościowego i funkcjonalnego. Prace powinny być wykonane z surowców wtórnych tj; papier, plastik, szkło, metal, a także z niepotrzebnych przedmiotów lub ich fragmentów.
Termin nadsyłania prac: 17 listopada 2014r.

W załączeniu:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Konkurs Plastyczny dla uczniów gimnazjów Świat wokół mnie
Dyrektor Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zaprasza uczniów gimnazjum z terenu całego kraju do udziału w konkursie plastycznym Świat wokół mnie.
Konkurs ma na celu rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz myślenia plastycznego młodego człowieka.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie: http://www.wisnickiplastyk.pl/
 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Fotomontaż cyfrowy”
więcej
 

Ogólnopolski konkurs „DIAPORAMA 2014”
więcej
 

Panie i Panowie Dyrektorzy
szkół podstawowych
w Białymstoku

Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizują dla uczniów klas I - III białostockich szkół podstawowych V edycję konkursu plastycznego „Jestem odblaskowy”.
Jego głównym celem jest popularyzacja noszenia odblasków, a także uświadomienie dzieciom z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się na drodze oraz kształtowanie właściwych postaw.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Termin składania prac: do 14 listopada 2014 r.
Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: www.strazmiejska.bialystok.pll .
 

Panie i Panowie Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie podlaskim

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach programu
„Nie ufaj bezgranicznie” organizuje konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Paszport bezpiecznej podróży”.
Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy związanej z zachowaniem zasad bezpiecznego wyjazdu, aby ustrzec się przed wykorzystaniem do pracy lub usług o charakterze przymusowym, w kontekście zjawiska, jakim jest handel ludźmi.
Termin składania prac: do 24 października 2014 r.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: http://www.podlaska.policja.gov.pl/programy/konkurs_paszport_bezpiecznej_podrozy.pdff .
 

Konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą"
Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu
organizuje
konkurs plastyczny pt. „W harmonii z przyrodą”- IV edycja.
Celem konkursu jest m.in. popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody, zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę oraz rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin dostępne są na stronie internetowej:
www.wpk.org.pl
 

Konkurs „Moja ulubiona postać bajkowa”
Organizator konkursu: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6–13 lat.
Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej lub literackiej (zależnie od kategorii wiekowej) swojej ulubionej postaci bajkowej.
Celem konkursu jest wzbudzenie w uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej
ulubionej bajkowej postaci lub w wykonaniu pracy plastycznej oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
Prace konkursowe należy przesłać do Europejskiego Centrum Bajki do 30 września 2014r.
Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej:
http://www.stolica-bajek.pl/kokurs-moja-ulubiona-postac-bajkowa-ak827.php
 

Konkurs fotograficzny „Arboretum w Kopnej Górze – cztery pory roku”
Nadleśnictwo Supraśl zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Fotograficznego „Arboretum w Kopnej Górze – cztery pory roku”, który został objęty honorowym patronatem przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku.
Warunki uczestnictwa: uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z regionu województwa podlaskiego. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyt w arboretum wykonali fotografie przedstawiające poszczególne pory roku.
Konkurs rozpoczyna się 1 września 2014r i trwa do 30 sierpnia 2015r.

Szczegółowe informacje:
1. Regulamin konkursu „ Arboretum w Kopnej Górze-cztery pory roku”
2. Zgłoszenie udziału

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka"
pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
oraz jego Ekscelencji Biskupa Drohiczyńskiego
Muzeum w Bielsku Podlaskim - Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku po raz IX organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oczach dziecka”.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu całej Polski, od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne.
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XIV Dnia Papieskiego
„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 IX 2014 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są w załącznikach.
Zał. 1 Regulamin
Zał. 2 Karta zgłoszeniowa
Zał. 3 Stopka
Zał. 4 Zaproszenie

 

Konkurs plastyczny „Morze Bałtyckie – Morze Przyjaźni”
więcej ...

Przedłużenie terminu zgłoszeń do Konkursu „Kolory wolności”
pod patronatem Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz

więcej ...

 

Ogólnopolski konkurs na najlepszy komiks o tematyce uchodźczej „Daj im szansę!”
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z siedzibą w Krakowie organizuje ogólnopolski konkurs na najlepszy komiks o tematyce uchodźczej „Daj im szansę!”.
Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży tematyki uchodźców.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w wieku 16- 25 lat.
Patronat nad inicjatywą objęło Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Centrum: http://www.pomocprawna.org/

Załączniki:
Informacja o konkursie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

 

KONKURSY EKOLOGICZNE Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Termin 10.04.2014 – 20.05.2014 (Liczy się data stempla pocztowego)
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie
„Spójrz na swoje miasto przez zielone okulary”
organizowanego w ramach projektu
„Przyjazne Miasta na Start – STOP zmianom klimatu!”
Link do konkursu:
http://www.eko-samorzadowiec.pl/od_eko_samorzadu_do_eko_spoleczenstwa/konkurs_dla_uczniow/2016.html
Link do akcji/projektu:
http://www.eko-samorzadowiec.pl/od_eko_samorzadu_do_eko_spoleczenstwa/o_akcji
Najlepsze projekty ekologiczne (=) atrakcyjny sprzęt elektroniczny!!!
Zaprasza Biuro Organizacyjne Akcji - Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Osoba do kontaktu
Agnieszka Banek
abanek@europa.org.pl


VIII Ekumeniczny Konkurs Plastyczny „Matka Boża w Ikonie"
pod Honorowym Patronatem
J.E. Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego
J.E. Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku
we współpracy z Muzeum Ikon w Supraślu
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas 4-6 szkół podstawowych
województwa podlaskiego
Cele konkursu: Pogłębienie poczucia tożsamości chrześcijańskiej wśród uczestników, kształtowanie pozytywnego stosunku do idei ekumenizmu, poszerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu sztuki sakralnej, w tym wschodniej i bizantyjskiej oraz jej wpływu na polską tradycję ikonograficzną
Termin: prace konkursowe należy dostarczyć
w dniach od 12 do 16 maja (piątek) 2014 r.
Szczegółowe informacje: Regulamin konkursu,
formularz uczestnika oraz metryczka pracy

Konkurs plastyczny „Kolory wolności” pod patronatem Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz
Organizator: Kancelaria Sejmu
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Cele konkursu: zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z wydarzeniami sprzed 25 lat - przełomowymi wyborami do Sejmu w 1989 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 maja 2014 roku na adres Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8, 00-902 Warszawa z dopiskiem „KONKURS”.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody: tablet, aparat fotograficzny oraz odtwarzacz MP3. Zwycięskie prace będą prezentowane na specjalnej, plenerowej wystawie w dniu 4 czerwca 2014 r. na terenie Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: listy@sejm.gov.pl  z dopiskiem Konkurs.

Zasady udziału w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu plastycznego „KOLORY WOLNOŚCI”.
Regulamin konkursu plastycznego „Kolory wolności”
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do konkursu plastycznego pt. „Kolory wolności”
Załącznik nr 2 Oświadczenie przedstawiciela ustawicznego uczestnika konkursu


Konkurs plastyczny promujący Konwencje ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok
Cele konkursu: promowanie założeń Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz popularyzowanie
tolerancji i praw osób niepełnosprawnych
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego
Dodatkowe informacje:
• zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie pracy (plakat, format A3) do 28.04.2014 r.
na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”
• regulamin znajduje się na stronie: www.rops-bialystok.pl

XIV Konkurs Papieski "Kanonizacja Jana Pawła II" – edycja międzynarodowa

Organizator: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie
Cele konkursu: kształtowanie właściwych postaw i zachowań zgodnych z nauką i postawą Ojca Świętego Jana Pawła II, skłonienie młodzieży do refleksji nad swoim życiem, do kształtowania właściwych postaw, tożsamości kulturalnej i religijnej, szukania właściwej drogi życiowej, sprzeciwiania się temu, co tymczasowe i powierzchowne.
Uczestnicy: w Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy OHP, młodzież szkolna (ur. w 1994 roku i młodsza), a także młodzież z zagranicy.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy konkursowej w kategorii fotografia lub plastyka (rysunek, malarstwo, grafika itp.).
Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2014 roku.
Regulamin konkursu

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

im. Josepha von Eichendorffa
2013/14
Cele konkursu: INTERPRETACJA WIERSZA „Przeminęło” JOSEPHA VON EICHENDORFFA
-
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji i sztuki
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację poezji
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży
- promocja dziedzictwa kulturowego ziemi raciborskiej
Organizator:
Zespół Szkół w Krzanowicach
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Termin przyjmowania prac:
do 10 kwietnia 2014 r.
Dodatkowe informacje: Aleksandra Osadnik, tel. + 48 500099162, + 48 (32) 4107010
oraz strona internetowa http://www.krzanowice.pl 


„Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej serdecznie zaprasza do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży po hasłem „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”.
Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Celem konkursu jest również to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka jak najdłużej i towarzyszyła mu przez całe życie.
Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia).
Konkurs ma charakter dwuetapowy: szkolny i centralny. Szkolne jury konkursowe wybiera 3 najlepsze prace w każdej kategorii (każda innego autora) i przesyła je, wraz z protokołami, do 7 maja 2014r. na adres:
Komenda Główna PSP, Wydział Informacji i Promocji,
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
Szczegółowe informacje o konkursie:
• strona internetowa: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=5259
• koordynator:
Joanna Matusiak
st. specjalista w Wydziale Informacji i Promocji Komendy Głównej PSP
e-mail: jmatusiak@kgpsp.gov.pl


poetyckie/literackie


XI Międzywojewódzki Konkurs Poetycki Ja i Świat
Organizator:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
Termin nadsyłania prac do dnia 31 marca 2015 r.
W załączeniu:
Regulamin konkursu
 

XIX Ogólnopolski i XXXIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2015
Organizator:
Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”
Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Dodatkowe informacje:
• termin nadsyłania prac upływa 19 czerwca 2015 r.
• regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.sckbest.pl
• szczegółowych informacji udziela organizator telefonicznie (tel. 033 499 08 33 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 17.00) lub drogą elektroniczną (adresy e-mail: rena.edelman@gmail.com  lub jan.picheta@op.pl ).
Adres nadsyłania prac:
Spółdzielcze Centrum Kultury „Best”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”;
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem Lipa 2015
 

V Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd"
Organizatorzy:
Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: wiersz i proza
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/  oraz w załączniku:
Załącznik
 

III Ogólnopolski Konkurs pt. „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury.”
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci organizuje ogólnopolski Konkurs "Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury".
Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych licealistów (z klas trzecich) na podstawie dwuetapowych zawodów.
Nagrodami głównymi są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
Zaproszenie
Regulamin
Terminy poszczególnych etapów
Tematy 2015
 

Zmiana terminu ogłoszenia wyników Konkursu literackiego "Mój Arsenał"
Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów i ZHP, organizatorzy konkursu „Mój Arsenał” informują, że ze względu na znaczną ilość nadesłanych prac zostaje przesunięta data ogłoszenia wyników konkursu na dzień 27 lutego 2015 r.
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się w Pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka
Organizator:
Młodzieżowy Dom im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Zadaniem uczestników jest przygotowanie zestawu wierszy (od 3 do 5 wierszy). Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
Termin nadsyłania wierszy: do 4 marca 2015 r.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.mdk-plock.pl/konkursy.htmll
 

Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą”
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą”. Honorowy patronat nad konkursem sprawują m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublin. Honorowy patronat nad konkursem sprawują m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublin.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie:
http://sp34.lublin.pl/2015/01/i-ogolnopolski-konkurs-literacki-o-tworczosci-kornela-makuszynskiego-czytanie-jest-przygoda/
 

II Konkurs Literacki imienia Anny Markowej
Organizator:
Klub Humanistów przy Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Schola Humana
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci szkół wyższych
Do konkursu mogą być zgłaszane prace w kategoriach proza i poezja
Termin nadsyłania prac: 5 marca 2015r.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie:
http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425:ii-edycja-wiosna-2015&catid=70&Itemid=239
 

Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjów do udziału w XXV Konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski. Konkurs został uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.
Termin zgłaszania prac upływa 4 kwietnia 2015r.
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.olimpijski.pl/pl/257,konkurs-opowiadan-olimpijskich-im-jana-parandowskiego.html
 

Ogólnopolski konkurs "Dwie książki"
 

Książnica Płocka ogłasza XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży Młodzi twórcy literatury.
Celem konkursu
jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przemyślanych prac literackich ukazujących radość czytania i jego znaczenie dla rozwoju emocjonalnego, psychicznego, umysłowego, moralnego oraz wychowania kulturalnego młodego człowieka – czytelnika.
W tym roku temat konkursu brzmi: Lajkuj książkę!!!
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 8 do 16 lat.
Termin nadsyłania prac upływa 24 października 2014 r.
Załącznik:
Szczegółowe informacje
 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Jesteśmy powołani do prawdy”
Społeczność Gimnazjum nr 1 w Lublinie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Literacki o Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce „Jesteśmy powołani do prawdy” – autentyzm i zwyczajność świadectwa życia ks. Jerzego Popiełuszki z okazji przypadającej niebawem 30 rocznicy Jego męczeńskiej śmierci.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin nadsyłania prac: do 10 października 2014 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie http://g1.lublin.eu/?p=2904
 

Konkurs literacki „Mój Arsenał”
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Szarych Szeregów i Związek Harcerstwa Polskiego
Cel konkursu: popularyzacja wśród młodzieży szkolnej dewizy Szarych Szeregów – idei braterstwa i służby Ojczyźnie
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Prace należy wysłać do 31 października 2014 r. na adres organizatora:
Stowarzyszenie Szarych Szeregów
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
Załącznik: Regulamin konkursu

„SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2.0” - KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Fundacja Edukacja dla Demokracji
organizuje konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.
Celem konkursu jest promocja działalności samorządów uczniowskich w Polsce. Celem szczegółowym konkursu jest wyłonienie najlepszych prac/esejów stworzonych przez uczniów opisujących innowacyjne działania podejmowane przez ich samorząd uczniowski.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://uczniowski.edu.pl/nowosci/54-uczniowie/260-qsamorzd-uczniowski-20q-konkurs-dla-uczniow

 

„WŁĄCZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI” - KONKURS DLA OPIEKUNÓW SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
Fundacji Edukacja dla Demokracji organizuje konkurs adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, mających doświadczenie w pracy z samorządem uczniowskim.
Celem konkursu jest promocja działalności samorządów uczniowskich w Polsce.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://uczniowski.edu.pl/nowosci/55-nauczyciele/261-qwcz-samorzd-uczniowskiq-konkurs-dla-opiekunow-su

 

Konkurs literacki „Moja polska rzeczywistość”
Organizator: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00 – 330 Warszawa
Cel konkursu: rozbudzenie w uczniach tożsamości obywatelskiej oraz zdolności konstruktywnego oceniania otaczającej ich rzeczywistości
Adresaci: uczniowie gimnazjów
Zadaniem uczestnika konkursu jest nadesłanie eseju, którego treść wyczerpuje jeden z tematów:
• Marzy mi się Polska...
• Wolna Polska ma 25 lat. Za kolejne ćwierć wieku chciałbym, aby...
• Patrzę dziś na Polskę i pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to...
Nagrodą główną konkursu jest zagraniczny wyjazd wakacyjny na Wyspy Szetlandzkie w Wielkiej Brytanii, połączony z nauką angielskiego oraz spotkaniem rówieśników z całego świata.
Forma zgłoszenia: prace konkursowe należy wysłać do 31 maja 2014 r. za pomocą formularza na stronie: www.uwc.org.pl .
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: www.uwc.org.pl/konkurs-gimnazjalny.htm .

 

Ogólnopolski Konkurs „Młodych Polaków portret zbiorowy”
Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie oraz Monolith Films
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
Uczestnicy: konkurs skierowany jest do osób, które urodziły się nie wcześniej niż 4.06.1989r.
Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie eseju, felietonu lub rozprawki nawiązującego
do utworu literackiego A. Kamińskiego bądź/oraz filmu w reżyserii R. Glińskiego pt. KAMIENIE NA SZANIEC,
na jeden z poniższych tematów:
a) Czym się dzisiaj kierować? Sercem czy rozumem?
b) Jak okoliczności zmieniają nasze postawy? Kim byłbyś/byłabyś w 1943 roku?
Konkurs trwa do dnia 30.04.2014 roku
Nagrodą w Konkursie jest publikacja Pracy w zbiorze książkowym
pt. „Młodych Polaków portret zbiorowy”, który zostanie wydany przez Narodowe Centrum Kultury.
Więcej informacji oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronach:
www.nck.pl  i www.kamienienaszaniec.com .

XVIII Ogólnopolski i XXXII Wojewódzki
Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2014
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko-Białej
.
Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej
Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa
w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział
w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów, tworzenie warunków do rozwijania aktywności
twórczej, promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną
prezentację tekstów w lokalnych mediach).
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin nadsyłania prac: 27 czerwca 2014 r.
Dodatkowe pytania można kierować pod adresem e-mailowym:
rena.edelman@gmail.com  lub janpicheta@op.pl , sckbest@gmail.com
z dopiskiem „Lipa” lub telefonicznie pod numerem tel. 33 499 08 33.
Szczegółowe informacje oraz regulamin i karta zgłoszeniowa
dostępne są na stronie internetowej
 
http://www.sckbest.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=3

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „Przecież każdy pisze wiersze”

Organizator: Ośrodek Kultury „Arsus” w Warszawie
Cele konkursu: Kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży; Rozwój współczesnej twórczości literackiej poprzez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem dramatów i scenariuszy filmowych
Warunkiem przystąpienia do konkursu jestnadesłanie w maszynopisie trzech różnych wierszy w trzech egzemplarzach do 18 kwietnia 2014 r.
Wiersze oceniane będą w trzech kategoriach:
• szkoła podstawowa 7-13 lat
• gimnazjum 13-16 lat
• liceum, osoby dorosłe 16 – 21 lat

Konkurs jest dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna”

•Szczegółowe informacje: Regulamin i karta zgłoszenia

 

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA SZTUKĘ TEATRALNĄ I SCENARIUSZ FILMOWY „Nie tylko na scenę”

Organizator: Ośrodek Kultury „Arsus” w Warszawie

Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych:
- do lat 14
- od 15 do 21 lat

Cele konkursu: Kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży; Rozwój współczesnej twórczości literackiej poprzez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem dramatów i scenariuszy filmowych

Teksty w formie maszynopisów, w trzech identycznych egzemplarzach należy nadesłać do 18 kwietnia 2014r.

•Szczegółowe informacje: Regulamin i karta zgłoszenia


recytatorskie/teatralne


V Multimedialny Ogólnopolski i I Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych "Smykolandia - Warszawa - Mokotów 2015"
Dyrekcja Przedszkola Nr 317 w Warszawie zaprasza placówki przedszkolne do udziału w V Multimedialnym Ogólnopolskim i I Międzynarodowym Przeglądzie Małych Form Parateatralnych "Smykolandia - Warszawa - Mokotów 2015".
Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
W załączeniu:
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia
 

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2014
 
więcej ...

INTERNETOWY TEATR TVP
Przegląd konkursowy na PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
pod hasłem Mój dom. Moje otoczenie. Moja ojczyzna

Cele konkursu:
 - wyłonienie i nagrodzenie najzdolniejszych artystycznie uczniów
 - ukazanie spraw istotnych dla dzieci i młodzieży, poruszających ich wyobraźnię
 - budowanie pozytywnych postaw wobec sztuki, uświadomienie potrzeby korzystania z wysokiej kultury, pobudzanie wrażliwości
 - stworzenie okazji do prezentacji osiągnięć szerokiemu gronu odbiorców
 - integracja społeczności lokalnych
Organizator: Telewizja Polska S.A.
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzież skupieni przy domach kultury lub innych organizacjach oświatowych
Terminy przyjmowania zgłoszeń: 2 września 2014 r. – 5 października 2014 r.
Dodatkowe informacje (w tym regulamin): www.iteatr.tvp.pl

Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych „Maski” 2014
Organizatorzy:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek Andrzeja Pałuckiego.
Cele: stworzenie okazji do prezentacji dorobku artystycznego teatrów szkolnych, popularyzowanie aktywności teatralnej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej i kultury żywego słowa, oraz wymiana doświadczeń.
Adresaci: grupy teatralne działające w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Tegoroczna edycja konkursu zaplanowana została na 11 kwietnia 2014 roku.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz kwestionariusz zgłoszenia dostępne są na stronie: http://www.lo2.wloclawek.pl.

Zaproszenie do udziału
w Internetowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych
Zachęcamy nauczycieli i instruktorów do skorzystania z atrakcyjnej formy edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w ramach projektu „Internetowy Teatr TVP dla szkół”
Organizator: Telewizja Polska
Cele:
• stworzenie szkołom i placówkom oświatowym okazji do zaprezentowania własnych pomysłów na spektakl teatralny
• zachęcenie do obcowania ze sztuką teatralną
• rozwijanie twórczego potencjału dzieci i młodzieży
• budowanie pozytywnych postaw wobec sztuki
• uświadamianie potrzeby korzystania z wysokiej kultury
• pobudzanie wrażliwości
Adresaci:
• szkoły podstawowe
• gimnazja
• szkoły ponadgimnazjalne
Więcej informacji: http://www.iteatr.tvp.pl

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono finalistów konkursu „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/Dramat+i+tragedie+pozostaw+teatrowi/.


muzyczne/taneczne


VII Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem"
odbędzie się w dniach 20 - 22 maja 2014 roku w Bochni
Ideą tego wydarzenia jest integracja uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, edukacja artystyczna oraz promocja uzdolnień uczestników. Udział w festiwalu, zakwaterowanie oraz wyżywienie jest bezpłatne.
Zgłoszenia, zawierające wypełnioną kartę uczestnictwa oraz nagranie wideo piosenki lub programu kabaretowego należy przesłać do 30 kwietnia 2014 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie: http://festiwal.bochnia.pl/  oraz pod numerem telefonu organizatora 14 612 26 65


wiedzy


Konkurs „Catch a Star 2015”
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Astronomicznej (EAAE) oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), dwie europejskie organizacje zajmujące się astronomią, organizują konkurs „European Astronomy Contest Catch a Star”.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu opracowania na dowolny temat astronomiczny (np. o obiekcie na niebie, zjawisku, własnych obserwacjach, ciekawej teorii itp.). Tekst musi być w języku angielskim oraz w formacie PDF.
Udział w konkursie mogą brać grupy złożone z lidera oraz do trzech uczniów. Liderem może być nauczyciel albo opiekun kółka zainteresowań, ale roli tej nie może pełnić uczeń.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.urania.edu.pl/konkursy/catch-a-star-2015.html

Podsumowanie V edycji konkursu ogólnopolskiego Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989.
więcej ...

Konkurs „Lekcja z Legionów”
Organizator: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Roku Stulecia Legionów Polskich.
Cel konkursu:
- Promowanie wiedzy o Legionach Polskich (1914-1918) oraz idei Roku Legionowego,
- Zachęcenie nauczycieli i szkół do realizacji ciekawych i aktywnych form edukacji historycznej, angażujących uczniów i społeczności lokalne,
- Wyróżnienie twórczych i aktywnych nauczycieli historii,
Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zadanie konkursowe: zaprojektowanie i zrealizowanie programu edukacyjnego na temat związany z historią Legionów Polskich (1914-1918) w dowolnej formie.
Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://muzeumpilsudski.pl/mjp-2014-knh-lekcja-z-legionow
 

III edycja Ligi Językowej
więcej ...


techniczne/informatyczne


IV edycja konkursu informatycznego na najlepszy program w języku „LOGO” wykonany w autorskim programie „Simba 3D LOGO”
więcej ...

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu informatycznego „Interaktywny produkt IT”
więcej ...

I edycja konkursu „AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014”
Organizatorzy:
Urząd Patentowy RP i Polska Akademia Dzieci.
Patronat nad KONKURSEM objęło Polskie Towarzystwo Badania Gier.
Celem konkursu jest wyróżnienie wynalazków, rozwiązań technicznych, gier planszowych i komputerowych wymyślonych przez dzieci do 13. roku życia, zachęcanie dyrekcji szkół podstawowych do rozwijania i wspierania twórczego myślenia uczniów podczas zajęć szkolnych.
W konkursie mogą brać udział dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i otrzymają MINI PATENTY Urzędu Patentowego RP lub Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier.
Termin nadsyłania projektów: 1 kwietnia 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 1 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin: http://www.uprp.pl/asw oraz http://academyofkidspoland.wix.com


różne


Szanowni Państwo
    Kuratorium Oświaty w Białymstoku gorąco zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu Złote Wachlarze”, organizowanym przez Międzynarodową Organizację
ds., Migracji (IOM). Celem konkursu jest wyróżnienie Instytucji i Osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.
    Do 20 listopada na stronie www.złotewachlarze.pl zgłaszać można propozycje nominacji w kategorii Osoba i Instytucja. Na podstawie nadesłanych propozycji Kapituła konkursu Złote Wachlarze wyłoni Nominowanych oraz Laureatów, a wszyscy zainteresowani tematyką migracyjną będą mogli zagłosować na Nagrodę Publiczności. Uroczystym podsumowaniem inicjatywy będzie Gala Złotych Wachlarzy, która odbędzie się 18 grudnia 2014 roku w Warszawie.
    Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie www.złotewachlarze.pl .
 

XX edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz
Organizator:
Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz, z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu (ul. Jana Wł. Dawida 5, 50-527 Wrocław, tel. 71 367 05 99, e-mail: komitetglownyturnieju@interia.pl
Szkoła, stowarzyszenie zawodowe lub inna organizacja zaawodowa, zainteresowana organizacją etapu wojewódzkiego Turnieju powinna zgłosic wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju i uzyskać zgodę na jego organizację.
Szczegółowe informacje (regulaminy, terminarz, załączniki) znajdują się na stronie: www.zsz5wroclaw.home.pl .
 

III Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”
Tematem III Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja” jest „Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?”
Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie.
Cele konkursu:
• upowszechnienie wśród młodego pokolenia roli normalizacji w problematyce dostępności dla wszystkich
• zwrócenie uwagi uczniów na rolę norm w ułatwianiu: samodzielnego życia osobom niepełnosprawnym, obsługi urządzeń i przyrządów osobom niepełnosprawnym
• zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tej tematyki do swoich zajęć lekcyjnych poprzez zwrócenie uczniom uwagi na: konieczność wprowadzania znormalizowanych rozwiązań likwidujących bariery techniczne w dostępie do dóbr i usług, uwzględnienie potrzeby konstruowania urządzeń powszechnego użytku, budynków i przestrzeni publicznej zapewniających dostęp dla wszystkich.
Adresaci: nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele-konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.pkn.pl/konkursy-0 .
 

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „Bełza i Chełmoński – Bogu i Ojczyźnie”
więcej ...

Konkurs "Super Dyrektor Szkoły", "Super Dyrektor Przedszkola"
więcej ...

Konkurs na audycję radiową organizowany z okazji setnych urodzin Jana Nowaka - Jeziorańskiego

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Drugie Życie Elektrośmieci"
Organizator:
Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
Koordynator konkursu: Fundacja Zielony Horyzont
Cele konkursu:
• podniesienie świadomości ekologicznej biorących w nich udział dzieci i młodzieży oraz całych społeczności lokalnych,
• zbiórka ZSEE oraz zużytych baterii i przez to zmniejszenie obciążenia naszego ekosystemu.
Adresaci: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, świetlice środowiskowe, domy dziecka, galerie, muzea
Dodatkowe informacje:
• Konkurs będzie trwać od 1 listopada 2014 r. do 25 maja 2015 r.,
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl do 15 października 2014 r.,
• Udział w konkursie jest dla uczestników bezpłatny,
• Regulamin konkursu.

Wyniki III edycji konkursu "Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza"
więcej ...

3. Otwarty Konkurs Filmów Amatorskich
3. Otwarty Konkurs Filmów Amatorskich jest jedną z imprez towarzyszących 7 Festiwalowi Filmów dla Dzieci organizowanego przez Fundację Rozwoju Kina.
W konkursie, którego celem jest popularyzacja technik filmowych wśród najmłodszych adeptów tej sztuki, mogą wziąć udział dzieci oraz młodzież do 16 – go roku życia, zgłaszając swoje prace zarówno indywidualnie jak i grupowo. Dopuszczalne są dowolne techniki wykonania propozycji filmowej (zarówno fabularnej jak animowanej) trwającej do 20 minut.
W tym roku – ze względu na jubileuszową, 30. rocznicę premiery „Akademii Pana Kleksa” w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego – tematem konkursu jest „W Sennym Lusterku Pana Kleksa”. Dzięki magicznemu lusterku Pan Kleks mógł zajrzeć w sny wszystkich swoich podopiecznych. Teraz młodzi twórcy mają szansę pokazać najciekawsze historie z sennych marzeń uczniów Akademii.
Forma zgłoszenia: Filmy należy przesyłać do 30 maja 2014 r. na adres:
Fundacja Rozwoju Kina,
ul. Pychowicka 7,
30-364 Kraków
Dodatkowe informacje:
• strona internetowa organizatora: www.ffdd.pl 
• Monika Pindziak: m.pindziak@frk.org.pl , kom . 605-105-391
Magdalena Kotula: m.kotula@frk.org.pl .

XIII edycja konkursu European Language Label
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komisji Europejskiej, organizuje XIII edycję konkursu European Language Label
Zadaniem konkursu
jest wyróżnienie projektów wykorzystujących nowatorskie metody w nauczaniu języków obcych, które są zarazem atrakcyjne dla uczestników i inspirujące dla całej społeczności lokalnej, w której projekt jest realizowany. Laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez Komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Konkurs skierowany jest do instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne metody, realizują coś więcej niż program nauczania. Projekty do konkursu w kategorii: instytucja mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym, a kategorii: indywidualne inicjatywy nauczycieli - nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjnych. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać swoje przedsięwzięcie na odpowiednim formularzu konkursu.
Termin nadsyłania formularzy upływa 5 maja 2014 r.
Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej programu: http://www.ell.org.pl
Informacja

Konkurs „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości”

Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3 Warszawa
Cele konkursu: propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, promowanie cech i umiejętności składających się na szeroko rozumianą przedsiębiorczość i dobrych praktyk w tej dziedzinie. W konkursie zostaną wyłonione najciekawsze przedsięwzięcia uczniowskie, przedstawione w formie krótkiego filmu i opisu.
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych, w zespołach 2-3 osób
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie http://www.dap.edu.pl/konkurs

VIII Konkurs na Apel Poległych
VIII Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie
Ojczyzny lub poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy
Organizator: Stowarzyszenie Dzieci Serc
Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii
Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszkali
blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega zapomnieniu.
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin: Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2014r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.dzieciserc.org/new/new.htm

Konkurs ALIANTE 2014
Aliante 2014 to 13. edycja polskiej edycji konkursu o charakterze międzynarodowym dla osób interesujących się Sojuszem Północnoatlantyckim, polityką bezpieczeństwa oraz
stosunkami międzynarodowymi.
Organizatorzy: głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Jagello 2000 z Czech, zaś w Polsce Aliante koordynowane jest przez STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE.
Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich oraz studenci uczelni wyższych, w wieku 15- 19 lat (urodzeni pomiędzy 1 sierpnia 1994, a 30 czerwca 1999), którzy posiadają obywatelstwo jednego z krajów NATO i stworzą dobrowolnie dwuosobowe drużyny.
Więcej informacji oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej: http://www.project-aliante.org oraz na stronie organizatora krajowego http://www.sea.org.pl. Pytania należy kierować do koordynatora krajowego: p. Sebastian Kmita, e-mail polandaliante2014@gmail.com.

 

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy film promujący drewno
pt. „Film w dechę”

Organizatorzy: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Forest Consulting Center
Sp. z o.o. oraz portal internetowy Drewno.pl
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.
Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Przedmiotem konkursu są krótkie 3 minutowe filmy o tematyce dotyczącej drewna jako surowca odnawialnego oraz jego szerokiego spektrum zastosowań.
Preferowane będą filmy, które tematykę konkursową przedstawią w sposób zabawny.
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2014r.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Jolanta Węgiel
(e-mail: jwegiel@forestcc.pl , tel.: 695-744-932).
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach internetowych
organizatorów: www.wles.up.poznan.pl , www.forestcc.pl , www.drewno.pl .

50. Cross Ostrzeszowski
Organizator:
Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”
Cel akcji: popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży oraz wykorzystywanie biegania do poprawy zdrowia fizycznego, integracja z osobami niepełnosprawnymi, selekcja dzieci i młodzieży posiadających predyspozycje do uprawiania sportu.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.powiatostrzeszowski.pl

III Konkurs Filmowy „Lektury w kadrze”
Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące MIKRON w Łodzi
Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezydent oraz Marszałek Miasta Łodzi, Filmoteka Szkolna, Łódzkie Muzeum Kinematografii, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.
Zadaniem uczestników jest nakręcenia etiudy filmowej (ok.10 min.) zainspirowanej tekstem dowolnie wybranej lektury. Przy kręceniu filmu młodzi ludzie mogą sięgnąć po rozmaite konwencje i gatunki filmowe.
Szczegółowe informacje: http://konkursfilmowy.mikron.edu.pl/

Wykaz olimpiad, konkursów i turniejów realizowanych w roku szkolnym 2013/2014
więcej ...

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera informacyjno-edukacyjną akcję „Bezpieczna woda” organizowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach tego projektu został uruchomiony konkurs „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”. Jego celem jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w czasie wypoczynku letniego nad wodą.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, zachęcam Państwa do spopularyzowania tej akcji
w szkole. Wszystkie informacje i materiały dostępne są na stronie
http://www.msport.gov.pl/turystyka
oraz pod nr tel.: 22 24 43 188 u p. Macieja Rosińskiego (maciej.rosinski@msport.gov.pl).


Propozycje programowe różnych placówek


Konkurs „Na tropach astronomii”
Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Na tropach astronomii”.
Konkurs polega na opisaniu dowolnego miejsca lub obiektu astronomicznego, jakie można znaleźć na terenie naszego kraju. Opis powinien zawierać wszelkie informacje przydatne turystom chcącym odwiedzić dane miejsce tj. lokalizację, zasady dostępu dla publiczności, historię, stan obecny itp. Takimi obiektami mogą być na przykład: obserwatoria, planetaria, muzea z ekspozycją astronomiczną, pomniki, zegary słoneczne, miejsca spadku meteorytów itp. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:
Załącznik

Konkurs „Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela”
Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek!

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela” objętym w woj. podlaskim honorowym patronatem przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie wziąć udział mogą wszystkie szkoły podstawowe, w których od września 2014 r. rozpoczną naukę uczniowie klasy pierwszej.
Organizatorzy przewidzieli 3 Nagrody Główne o wartości 10 000 PLN każda
w postaci kompleksowego wyposażenia sali dla ucznia klasy pierwszej.
Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu: 5 maja – 11 lipca 2014 r.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz Kartę Konkursu wraz z 3 zdjęciami przedstawiającymi aktualny stan sali, w której od września 2014 r. naukę rozpoczną uczniowie klasy pierwszej
Kontakt: konkurs@mojebambino.pl 
Szczegóły na temat konkursu, zasady, opis nagród oraz Regulamin
znajdą Państwo na stronie:

 http://www.mojebambino.pl/konkurs_sala_marzen.php
 

„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”. Nagrodą w konkursie jest wyjazd edukacyjny do otwartego we wrześniu 2012 r. Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni pod Kijowem.
Zadaniem młodzieży jest stworzenie strony z albumu, poświęconej konkretnej ofierze zbrodni. Uczestnik musi opracować koncepcję plastyczną oraz wyszukać informacje o wybranym przez siebie bohaterze.
Wybrane prace zostaną umieszczone w publikacji IPN poświęconej ofiarom Zbrodni Katyńskiej.
Regulamin konkursu i szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie http://www.pamiec.pl/sprzaczki.

Oferta zajęć interaktywnych oraz lekcji muzealnych
Organizator:
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego,
ul. Świętojańska 17,
15-277 Białystok, tel. (85) 7327-392


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 11819297