Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty
 

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr SO.031.135.2016.
Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wzorem wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania:
1) Karta informacyjna [pdf]
2) Druk wniosku [doc]
3) Logo Podlaskiego Kuratora Oświaty [zip]
4) Wzór sprawozdania [doc]
 

  PODLASKI KURATOR OŚWIATY
( - )
mgr Jadwiga Mariola Sczypiń


 

Olimpiada Statystyczna

Organizator:
- Komitet Główny Olimpiady Statystycznej, 25-359 Kielce, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
Współorganizatorzy:
- Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
- Polskie Towarzystwo Statystyczne w Warszawie
- Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk medycznych w Kielcach
Organizator etapu okręgowego:
- Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
- Uniwersytet w Białymstoku,
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju
Terminy i miejsce:
-15.10.2016r – zgłoszenie szkół w olimpiadzie
-16.11.2016r – przeprowadzenie zawodów I stopnia w szkołach ( test w formie on-line)
- 13.01.2017r – zawody II stopnia (okręgowe) – Uniwersytet w Białymstoku
- 29.03.2017r – I część pisemna zawodów III stopnia (centralne) w siedzibie komisji okręgowej w Białymstoku
- IV. 2017r – II część ustna zawodów III stopnia (centralne) w siedzibie Głównego UrzęduStatystycznego w warszawie
Więcej informacji: tel.: 85- 651-61-87 wew. 29 (E. Kochanowicz-Klej);

 

 

III edycja Programu edukacyjnego „TalentowiSKO”

Organizator: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A (BPS), 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Współorganizatorzy:
- Banki Spółdzielcze z Grupy BPS
- Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie
Uczestnicy: Uczniowie szkół i placówek w całej Polsce
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2016/2017
1) do 30.10.2016r – zgłoszenie chęci udziału szkoły do Konkursu we właściwym miejscowo BPS;
2) do 08.04.2017r – złożenie przez szkołę sprawozdania z zadań konkursowych
3) do 25.05.2017r – rozstrzygniecie I etapu;
4). 10.06.2017r – rozstrzygniecie II etapu.
Więcej informacji:
tel.: 22-539-52-31 (E. Jasińska)
email: ewelina.jasinska.pl
www.talentowisko.pl 

 

 

Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad". Akcja „Grosz do Grosza”

Organizator: Fundacja „Być Bardziej”, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31
Uczestnicy: Wyrażający akces: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie ze szkół i placówek w woj. podlaskim
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2016/2017
1) Akcja „Dzwonek na obiad”
2) Konkurs „Grosz do grosza”
3) VI.2017r- Gala finałowa projektu „Dzwonek na obiad” w Warszawie
Dokumenty do pobrania:
1) List do Dyrektorów szkół i placówek
2) Regulamin Konkursu „Grosz do grosza”
3) Vademecum stypendysty
4) Informacja dla rodziców i uczniów
Więcej informacji:
tel.: 730-969-797
email: fundacja@bycbardziej.pl
www.bycbardziej.pl; www.dzwoneknaoboiad

 

 

Jubileusz 100-lecia  Szkoły Podstawowej w Korycinie

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół , 16-140 Korycin, ul. Szkolna 1
Uczestnicy: Zaproszeni goście, absolwenci, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, społeczność Gminy Korycin
Terminy i miejsce: 1109..2016r. - Korycin zgodnie z oddzielnym programem
Więcej informacji:
tel. 85-721-90-04 (E. Bojarzyńska)
e-mail: zskorycin@gmail.com
www.gimkorycin.com

 

 

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej "Różnorodność - Podaj dalej! 2016"

Organizator:  Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12, 15-007 Białystok, ul. Towarowa 6
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych z m. Białystok oraz z województwa podlaskiego
Terminy i miejsce:
- IV-XI.2016r. – rekrutacja 50 grup szkolnych (email, telefonicznie) do wyczerpania terminów
- IV-VI.2016r. – czterogodzinne warsztaty antydyskryminacyjne
Więcej informacji:
tel. 796-85-94-62 (A. Kozicka)
email: róznorodność@9dwunastych.org.
www.9dwunastych.org/roznorodnosc

 


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 15070409