Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty
 

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

    Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej SO.031.138.2014.
    Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji projektowi edukacyjnemu (przedsięwzięciu, imprezie, konkursowi, itp.) powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć zgodnie ze wzorem wypełniony wniosek wraz z aktualnymi załącznikami.

Dokumenty do pobrania:

1) Karta informacyjna
2) Druk wniosku
3) Logo Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

 

PODLASKI KURATOR OŚWIATY
/ - /
Jerzy Kiszkiel 

III Podlaskie zawody szkolnych kół LOK z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11

Współorganizator: Biuro Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Białymstoku, 15-444 Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5;

Uczestnicy: 3 osobowe drużyny dziewcząt, chłopców ze szkół

Terminy i miejsce:
- do 20.04.2015r – zgłoszenia na adres email: edyta0708@op.pl
- 29.04.2015r – w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel.: 501-266-112 (E. Garbowska)
- www.pg15.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny związany z obchodami  „Dnia Ziemi i Olimpijczyka”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku,  15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13

Współorganizator: Uczniowski Klub Sportowy „KoLA” przy SP Nr 44 w Białymstoku

Uczestnicy: Dzieci, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z m. Białystok

Terminy i miejsce:
1) do 20.04.2015r. – nadesłanie zgłoszeń ze szkół na adres organizatora
a) XXI Bieg przełajowy na określonych dystansach;
b) X Międzyszkolny konkurs ekologiczny „Parki Narodowe Polski”;
c) Międzyszkolny konkurs plastyczny „Rodzino – Trzymaj formę”
2) 28.04.2015r. – imprezy zgodnie z Regulaminami w/w przedsięwzięć

Więcej informacji:
- tel. 607-281-050 (K. Rewucka).
- e-mail: katarzynarewucka@wp.pl 
- email: sp44@um.bialystok.pl 
- www.sp44.bialystok.pl

 

 

„I Konkurs recytatorsko-muzyczny poświęcony pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki"

Organizator: Zespół Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 11.05.2015r – przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 02.06.2015r – przesłuchania w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. – 85-719-66-78 (K. Mosiej)
e-mail: k.mosiej@zsj.home.pl 
http://www.zsj.home.pl

 

 

XIV Miejski Konkurs Ortograficzny klas III

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18

Uczestnicy: Uczniowie klas III ze szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 13.04.2015r – wyłonienie „mistrza ortografii” szkoły oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 25.04.2015r – finał miejski w siedzibie organizatora
- do 28.04.2015r – zmieszczenie wyników na stronie internetowej organizatora

Więcej informacji:
tel. – 85-732-30-00; fax 85-740-60-19 (E. Popławska, B. Purta)
e-mail: ortografia.sp19@gmail.com 
http://sp19.piasta.pl/index.php/z-zycia-szkoly

 

 

Dni Wiesława Kazaneckiego - Patrona szkoły

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok,ul. Porzeczkowa 11

Współorganizator:
Rada Rodziców przy PG nr 15 w Białymstoku

Uczestnicy:
Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

- do 22.05.205r. – przesłanie pocztą, faxem, drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres organizatora
- 25.05. – 03.06.2015r. – Dni Patrona szkoły:
- 28.05 - X Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Życie i twórczość Wiesława Kazaneckiego”;
- 03.06- XIX Konkurs recytatorski im. Wiesława Kazaneckiego;
- 30.05 - II Memoriał piłki siatkowej młodziczek

Więcej informacji: tel. 85- 653- 08 –60 ( H. Chojnowska)
email: pg15@zetobi.com.pl 
www.pg15.bialystok.pl

 

 

VI Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 11

Współorganizatorzy:
- Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą w Grajewie;
- Starostwo Powiatowe w Grajewie;
- Urząd Miasta w Grajewie;
- Miejski Dom Kultury w Grajewie.

Uczestnicy: - Dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek pozaszkolnych pow. grajewskiego;
- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie;
- młodzież z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji w Goniądzu
- uczniowie Zespołu szkół Specjalnych nr 98 z Warszawy

Terminy i miejsce: - 05.05.2015r.
– uroczystości kościelne, Kościół MBNP w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 98;
– festyn, festyn, Miejski Dom Kultury w Grajewie

Więcej informacji:
- tel. 696-866-785 ( W.Skwiot)
- e-mail: wskwiot@gmail.com 

 

 

Festiwal „Piosenki i Tańce Naszego Regionu ”- XIII edycja

Organizator:
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku, ul. Ciepła 19, 15-742 Białystok.

Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy zakątek” w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka w Białymstoku;
- Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Uczestnicy: dzieci z przedszkoli

Terminy i miejsce:
- do 08.05. 2015r – przesłanie kart zgłoszeń wraz z płytą CD z przedszkoli na adres: ps7@um.bialystok.pl ;
- 20.05.2015r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie Teatru Dramatycznego w Białymstoku;

Więcej informacji:
tel.: 85-675-42-55 (B. Józwowicz);
85-742-14-28 (I. Abramowicz-Bołtuć);
email: ps26@um.bialystok.pl ; ps7@um.bialystok.pl ;
www.sp26webd.pl

 

 

I Międzyszkolny Turniej Językowy "Potyczki z polszczyzną"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku, 15-662 Białystok, ul. Stroma 16

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 10.04.2015r – przesłanie, dostarczenie kart zgłoszeń reprezentantów szkół pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 23.04.2015r – turniej oraz uroczyste podsumowanie w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon: 664-175-080 (B. Kostaniak); 603-500-154 (A. Karpowicz);
- email: barbara.kostaniak@interia.pl ; aneta_karpowicz@o2.pl 
- sp43bialystok.edupage.org

 

 

AKADEMIA LICEALISTY

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- Rok szkolny 2014/2015- tryb cykliczny co 1-2 miesiące, siedziba organizatora
- zapisy poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony : http://pedagogika.uwb.edu.pl/  zakładka: Akademia Licealisty

Więcej informacji:
tel. 85-745-73 -98 (K. Andrzejuk; E. Wieremiejuk)
e-mail: akademialicealisty@uwb.edu.pl
koordynator Akademii Licealisty dr Marcin Kolemba

 

 

V Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne”

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka

Uczestnicy:
- dzieci z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce;
- uczniowie Zespołu szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce;
- uczniowie Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Hajnówce;
- podopieczni warsztatu terapii zajęciowej w Hajnówce;
- podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.
- Rodzice, opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz pracownicy pedagogiczni;
- wolontariusze oraz zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
21.05..2015r – sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4

Więcej informacji:
tel.: 85-679-69-60; 668-481-382 (G. Jałoza); 693-342-693 (A. Pietroczuk);
email: sekretariat@sosw.hajnowska.pl 
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

III Edycja konkursu plastycznego „Festiwal Palm ”

Organizatorzy:
- Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok
- Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Białymstoku, ul. Św. Kazimierza 2, 15-817 Białystok

Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół, młodzież, rodziny (dziecko i rodzice, dziadkowie), wspólnoty, grupy parafialne

Terminy i miejsce:

- do 15.03.2015r – nadesłanie zdjęć palm i wypełnionej karty informacyjnej na adres: festiwalpalm@gmail.com 
- 29.03.2015r – ogłoszenie wyników podczas obchodów Światowego Dnia Młodzieży na placu przed Katedrą Białostocką.

Więcej informacji:
- tel. 604-557-740 (ks. R. Arciszewski)
- email: xr.arciszewski@gmail.com 
- www.ddm.archibial.pl
- www.mdk.bialystok.pl

 

 

XII Edycja Konkursu promującego zdrowie i bezpieczeństwo „Na drodze mojego życia”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. J. Korczaka , 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 19

Współorganizator:
Klub „Zenit”, ul. Mieszka I 16

Uczestnicy:
Dzieci w wieku przedszkolnym z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

I etap konkursu– plastyczny
- do 23.04.2015r. – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
II etap konkursu
- 21.05.2015r. – olimpijka oraz podsumowanie konkursu plastycznego w klubie „ZENIT” w Białymstoku

Więcej informacji:
tel. : 85-741 -62-51 (M. Andrejewicz; H. Rygorczuk; )
email: ps68@piasta.pl ;
www.ps68.piasta.pl

 

 

I Międzyszkolny Konkurs Języka Migowego "Potrafię migać"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku, 15-827 Białystok, ul. Wiatrakowa 16

Współorganizatorzy:
- Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- Polski Związek Głuchych- Oddział Podlaski

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – przesłanie zgłoszeń ze szkół faxem, e-mailem na adres organizatora
- 19.05. 2015r. – etap międzyszkolny oraz uroczyste zakończenie w siedzibieorganizatora

Więcej informacji:
tel. 511-512-543 (A. Wasiluk)
tel./fax: 85-651-14-08
e-mail: sp7bialystok@op.pl
http://sp7bialystok.superszkolna.pl/files/sites/344/wiadomosci/130307/files/konkurs_migowy .

 

 

XIII Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej „Przyroda w rosyjskiej poezji”

Organizator: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce, 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/37

Współorganizatorzy:
- Wydział Pedagogiki i Psychologii UB w Białymstoku;
- Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UB w Białymstoku;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Współpracy „Polska - Wschód”

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych (kl.V-VI, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:

- do 15.04.2015r – nasyłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 24.04.2015r. – przesłuchania konkursowe, Wydział Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- czerwiec 2015r. – etap finałowy (termin zostanie podany zainteresowanym osobom) w siedzibie Muzeum rzeźby A. Karnego)

Więcej informacji: tel. : 608-268-295 (H. Romańczuk); 698-881-259 (A. Romańczuk)email: rskpo_zswb-stoku@wp.pl   rsko@tlen.pl

 

 

XII Edycja Konkursu wiedzy o Rosji „SYBERIA”

Organizator: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce, 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/37

Współorganizatorzy:
- Wydział Pedagogiki i Psychologii UB w Białymstoku;
- Muzeum Wojska w Białymstoku;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Współpracy „Polska - Wschód”

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 24.03.2015r – nasyłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 27.03.2015r. – część pisemna, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- 01.04.2015r. – część ustna, Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7
- czerwiec 2015r – finał konkursu ( termin i miejsce zostanie podane zainteresowanym osobom)

Więcej informacji: tel. : 608-268-295 (H. Romańczuk); 698-881-259 (A. Romańczuk) email: rskpo_zswb-stoku@wp.pl  ; rsko@tlen.pl

 

 

"II Turniej Bowlingowy Dzieci Niepełnosprawnych"

Organizator: Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. M.Curie-Skłodowskiej 5

Współorganizator: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów w Suwałkach

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele/ terapeuci

Terminy i miejsce:
- 21.04.2015r – turniej w „CH Plaza” w Suwałkach

Więcej informacji:
tel. 514-233-065 (U. Duda)
e-mail: bajka.suwalki@op.pl
www.bajka.suwalki.pl

 

 

Finał  „LXVI Olimpiady matematycznej"

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży, ul. Bernatowicza 4, 16-400 Łomża

Współorganizator: Komitet Główny Olimpiady, 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8,p.610

Uczestnicy: 150 uczniów finalistów z etapu okręgowego ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- 13-16.04.2015r – etap finałowy w siedzibie I LO w Łomży
- 16.04.2015r – godz. 10.00, uroczyste podsumowanie i zakończenie ogólnopolskiej olimpiady

Więcej informacji:
- telefon: 86-216-37-17 (P. Łowicki);
- www.om.edu.pl
- www.1lo.lomza.pl

 

 

Gminny Konkurs Matematyczny „Młody Matematyk”

Organizator: Szkoła Podstawowa w Puchałach 31, 18-400 Łomża

Uczestnicy: Uczniowie klas II-III szkół podstawowych z Gminy Łomża

Terminy i miejsce:
- do 08.04.2015r – etap szkolny w macierzystych szkołach
- do 09.04.2015r – przesłanie listy uczestników ze szkół pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 16.04.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon/fax: 86-219-31-23 (G. Komorowska);
- email: szppuchaly@wp.pl

 

 

„II Międzyszkolne Mistrzostwa Podlasia w Biegu na Orientację połączone z festynem z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka”

Organizator: Stowarzyszenie Sportowe „Wilk” Turystyki Kwalifikowanej Biegów i Marszów na orientację przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

Współorganizator: Młodzieżowa Rada Miejska w Białymstoku

Uczestnicy: Drużyny ze szkół (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych) z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 23.05.2015r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres : stowrzyszeniewilk@tlen.pl 
- 01.06.2015r – mistrzostwa w Lesie Zwierzynieckim w Białymstoku (Aleja Parku Konstytucji 3 Maja)
– festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Park zwierzyniecki

Więcej informacji:
- tel.663-742-221 (B. Arcimowicz);
- www.stowarzyszeniewilk.pl

 

 

Projekt edukacyjny
„Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość”

1. Turniej zawodowy „Nowoczesne budownictwo wokół nas”
2. Konkurs plastyczny „Nowoczesne budownictwo wokół nas- moje wymarzone cztery kąty”
Organizator: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Józefa Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok
Uczestnicy:
1) Turniej - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
2) Konkurs- uczniowie szkół gimnazjalnych;
Terminy i miejsce:
1)

 • 09.03.2015r – przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursu;
 • 30.03.2015r – etap finałowy turnieju w siedzibie organizatora

2)

 • 23.03.2015r– przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
 • 30.03.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon: 508-718-135 (A. Szupica);
- email: anduszup@wp.pl  ;
- www.zsznr5.bialystok.pl

 

 

Finał projektów edukacyjnych
„Akademia Maturzysty i Akademia Gimnazjalisty w roku szkolnym i akademickim 2014/2015 połączony z promocją publikacji „Matura ustna. Arkusze z języka polskiego””

Organizator: Koło Naukowe „klub Humanistów, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

Współorganizator: Studencko-doktoranckie Koło Naukowe „Asteryk”

Uczestnicy:
- prowadzący i koordynatorzy projektów;
- studenci i doktoranci z KN „Asteryk”;
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych (uczestnicy projektów);
- zaproszeni goście

Terminy i miejsce: 16.04.2015r uroczystość zamknięcia projektu połączona z promocją publikacji „Matura ustna. Arkusze z języka polskiego”

Więcej informacji:
- tel.: 603-813-401 (M. Wojtowicz);
- email: mw19@o2

 

 

Międzyszkolny Konkurs Historyczny
„Generał Władysław Anders - Wielki Polak XX wieku”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 7

Współorganizator: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r. – przesłanie, dostarczenie prac plastycznych wraz z metryczką na adres organizatora;
- do 30.04.2015r – przesłanie zgłoszeń ze szkół e-mailem: jadwiga-tomaszewska@wp.pl
- 24.04.2015r. – etap szkolny konkursu historycznego
- 22.05. 2015r. – etap międzyszkolny oraz uroczyste zakończenie w siedzibie SP nr 4 w Łomży

Więcej informacji:
tel. 604-386-278 (J. Tomaszewska)
e-mail: lomzasp4@wp.pl
http://www.sp4lomza.pl

 

 

Festyn Regionalny
„ Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia-2015”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok,
ul. Rumiankowa 13
Uczestnicy: Uczniowie, nauczyciele, rodzice, dzieci z pobliskich przedszkoli oraz szkół
Terminy i miejsce:
- 26.03.2015r – festyn w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./ fax: 694-570-370 (A. Piech)
e-mail: apiech@wp.pl
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

„Święto Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
- Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z pow. grajewskiego i ełckiego Uczniowie ZS nr 2 w Grajewie

Terminy i miejsce:
- 20.06.2015r – Święto Szkoły połączone ze Świętem 9 PSK w Grajewie

Więcej informacji:

- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl 
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

Międzynarodowy Dzień Tańca „Możesz tańczyć wszędzie, jeśli tańczysz sercem”

Organizatorzy: Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok Studio Tańca „TWIST”, ul. Broniewskiego 4, 15-748 Białystok
Współorganizator: VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7, 15-743 Białystok
Uczestnicy: Dzieci i młodzież z woj. podlaskiego
1). Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- 27.04.2015r –godz. 9.50-10.35 w siedzibie VII LO w Białymstoku
2). Warsztaty taneczne dla gimnazjalistów i licealistów
- 27.04.2015r –godz.12.45-14.20 w siedzibie VII LO w Białymstoku
3). Rejestracja elektroniczna wg. kolejności zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona) na stronie: www.7lo.bialystok.pl
4). Happening Taneczny
- do 24.04.2015r – rejestracja w formie elektronicznej na www.ps31@wp.pl  , oraz na www.facebook.com/twistbialystok 
- 29.04.2015r – godz. 16.00-18.00 Happening Taneczny, podsumowanie działań, Plac Miejski przy Ratuszu w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 85-651-09-81 ( M. Muszyńska); email: ps31@wp.pl
- tel. 502-711-968 (K. Klim); email: twist@poczta.onet.pl 
- www.ps31b.republika.pl
- www.twist.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny: „Trzej przyjaciele z boiska- spotkania edukacyjne na ścieżce kultur: polskiej, tatarskiej i czeczeńskiej”

Organizator: Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, 15-352 Białystok, ul. Wiejska 72 lok. 14

Uczestnicy: Wybrane szkoły i placówki ( między innymi ZS nr 4 w Białymstoku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku, ZSS nr 1 w Białymstoku, ZS Nr 5 w Białymstoku, SP Nr 44 w Białymstoku)

Terminy i miejsce:
- marzec-kwiecień 20015- spotkania edukacyjne (wykłady, warsztaty, stoiska oraz pokazy) prowadzone w szkołach
- maj 2015r – podsumowanie projektu

Więcej informacji:
- tel. 509-083-515 ( I. Brant-Szehidewicz).
- e-mail: iza3223@wp.pl 
- www.fttk.org

 

 

XIII Konkurs Plastyczny „Skrzydlaci Przyjaciele”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi”w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12

Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

Terminy i miejsce:
- do 10.04.2015r. – nadesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 23.04.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu podczas wernisażu wystawy w PS nr 64 w Białymstoku

Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk; B. Sierzputowska).
- e-mail: przedszkole64@op.pl 
- http://www.ps64.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki pod hasłem: "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów".

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – przesłanie prac ze szkół na adres organizatora
- 19.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 698-999-512 (I. Birycka - Kowalska); 503-150-087 (A. Kieda);
601-221-110 (M. Kozłowska).
e-mail: malgorzatakoz3@wp.pl 
www.inpa.pl/sp44

 

 

III Edycja Konkursu dla rodziców/opiekunów „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, 15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4

Współorganizator: Białostocka Akademia Rodzin przy CKU w Białymstoku

Uczestnicy: Rodziny, rodzice/opiekunowie oraz dzieci uczęszczające do Przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku realizujących Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych nt. „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – złożenie prac przez rodziców do macierzystych przedszkoli;
- do 10.05.2015r – wyłonienie w przedszkolach dwóch najlepszych prac konkursowych;
- VI.2015r – rozstrzygnięcie konkursu podczas Festynu Edukacyjnego.

Więcej informacji:
tel.: 85-651-09-81 (M. Muszyńska);
e-mail: ps31b@wp.pl 
http://www.ps31b.bialystok.pl

 

 

Przedszkoliada „ EVENT 2015 Białystok"

Organizator: Tomasz Koniczek – Promotor lokalny Przeszkoliada .pl., ul. Stroma 39/12 15-662 Białystok
Współorganizator: TFT TIME FOR TRADING Tomasz Koniczek, ul. Stroma 39/12 , 15-662 Białystok
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, które na co dzień uczestniczą w zajęciach pn. „Przedszkole i piłka oraz ich rodziców
Terminy i miejsce:
- 02.0.2015r – hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96
- mecz piłki nożnej;
- rzuty do kosza;
- stacja hokeja na lodzie;
- mini olimpijka;
- gra w siatkówkę;
- rzuty do bramki;
- stacja wypoczynkowa (kolorowanki).
Więcej informacji:
- tel. 889-028-282 (T. Koniczek)
- emial: koniczek@przedszkoliada.pl 
- www.facebook.com/przedszkoliada.bstok

 

 

Konkurs plastyczno - fotograficzny " KROPLA WODY KROPLĄ ŻYCIA".

Organizator: Wodociągi Białostockie Sp.z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok.

Uczestnicy: Dzieci i młodzież ze szkół i placówek z miasta Białegostoku oraz gminy Wasilków

Terminy i miejsce:
- do 29.05. 2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres organizatora;
- 8-12.06..2015r – rozstrzygnięcie konkursu
- 19.06.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-745-81-16 (I Piszczatowska);
email: ipiszczatowska@wobi.pl 
www.wobi.pl

 

 

Program edukacyjny: "STOP dla alkoholu START dla sportu"

Organizator: Stowarzyszenie „BESTIOS”, ul. Zagórna 2d/10, 15-820 Białystok

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół z m. Białystok

Więcej informacji:
- tel. 602-388-911 (M. Porycki)
- emial: bestios@bestios.pl 
- www.stop.bestios.pl

 

 

VII Forum Młodych Ekologów Białystok 2015

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25

Uczestnicy: Dzieci 5-6 letnie z białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnychoraz uczniowie klas I -VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r. – dostarczenie lub przesłanie prac na adres organizatora;

a) konkurs plastyczny pt. „ Ekologii czar…kwiaty” (dzieci 6 letnie oraz uczniowie klas I-VI );
b) konkurs plastyczny „Cudnej urody zjawisko przyrody” (uczniowie klas III-VI)
c) konkurs poetycki „Cudnej urody zjawisko przyrody” (uczniowie klas IV-VI);
d) warsztaty nt. „Mali ekolodzy odkrywcy” (dzieci 5-6 letnie);

- 29.04.2015r. – uroczyste zakończenie Forum w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białymstoku ( wystawa, warsztaty, podsumowanie konkursów).

Więcej informacji:
tel. – 85-742-03-04: a) L. Sielawa; b) A. Popławska c) E. Kosińska; d) M. Mazurek)
e-mail – sp2@um.bialystok.pl 
www.sp2bialystok.edupage.org

 

 

„VII Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich”

Organizator: Polski Związek Wędkarski (PZW) Okręg Białystok, 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

Współorganizator:
- Komisja ds. Młodzieży PZW Okręg w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół (trzyosobowe drużyny), członkowie kół PZW z okręgów: Białystok, Lublin, Warszawa

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r – przesłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 16.05.2015r – zalew oraz stadion Ośrodka Sportu i rekreacji w Sokółce
- konkurencja nr 1 – „wędkarskie zawody spławikowe”;
- konkurencja nr 2 – „wędkarskie zawody rzutowe”;
- konkurencja nr 3 – „test sprawnościowy”;
- konkurencja nr 4 – „test ekologiczno-wędkarski.”

Więcej informacji:

- tel.: 668-395-345 (A. Białous)
- email: pzwzobial@wp.pl 
- www.bialystok.pzw.org.pl

 

 

III Edycja Międzyszkolnego Konkursu ph. „Przyroda w rebusach”

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO w Białymstoku, ul. Kalinowa 5, 15-809 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 23.03. 2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 30.03.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 502-150-689 (A.M.Owsieniuk);
501-656-879 (J.Warwińska)
email: owsieniuk@p[oczta.onet.pl ; joannawarwinska@gmail.com ;
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

XIV Edycja Międzyszkolnego Konkursu ph. „ Malowane obiektywem kolory Białegostoku. Wiosenne barwy Podlasia”

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO, 15-809 Białystok, ul. Kalinowa 5

Współorganizator: Nadleśnictwo Dojlidy, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 11.05.2015r. – nadsyłanie prac na adres organizatora
- 29.05.2015r. – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji: tel.: 502-150-689 (A.M. Owsieniuk);
email: owsieniuk@poczta.onet.pl
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny: „Wagary w Jednostce 2015”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców konnych w Grajewie
- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z pow. grajewskiego i ełckiego, Uczniowie ZS nr 2 w Grajewie

Terminy i miejsce:
- do 16.03.2015r – przesłanie zgłoszeń na poszczególne konkursy
- 20.03.2015r – projekt edukacyjny: „Wagary w Jednostce 2015”:
- konkurs kulinarny „Chleby świata”;
- turniej piłki nożnej;
- zajęcia otwarte dla gimnazjalistów;
- konkurs „Geniusz Matematyczny 2015”;
- turniej strzelecki;
- konkurs informatyczny- gra internetowa
- międzygimnazjalny turniej „Jednostka da się lubić”

Więcej informacji:
- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl 
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

IX edycja Konkursu Plastycznego „Za co kochamy wiosnę ?

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”, 15-354 Białystok, ul. Pogodna 8

Współorganizator: Rada Rodziców przy PS nr 48

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- 23.03- 17.04.2015r – nadesłanie prac na adres organizatora
- 24.04.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- tel. 505-396-196 (J. Domańska; A. Kraszewska)
- emial: ps48@um.bialystok.pl 
- www.ps48ugu.pl

 

 

Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Organizator: Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Ogólnopolskim Komitetem
Organizacyjnym Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” działających przy Fundacji Świat na TAK”

Współorganizator etapu regionalnego: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miasta Białegostoku, ul. Świętojańska 22/1, 15-370

Uczestnicy: Nauczyciele, dyrektorzy białostockich przedszkoli

Terminy i miejsce:
- 23-24.02.2015r – eliminacje lokalne, przesłuchania kandydatów w siedzibie współorganizatora
- 14.04.2015r (etap regionalny) – gala kończąca XX jubileuszową białostocką edycję konkursu, Białystok
- 12-14.06.2015r ( etap finałowy) – udział w finale ogólnopolskim, Ostróda

Więcej informacji:
tel. 85-732-82-20 (A. Regucka)
email: centrum@um.bialystok

 

 

X Warsztaty ekologiczne z okazji „Światowego Dnia Wody”

Organizator: Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M.. Skłodowskiej Curie 5, 18-400 Łomża

Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14
- Delegatura WIOŚ w Łomży
- Nadleśnictwo Łomżą
- MPWiK w Łomży
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
- Narwiański Park Narodowy

Uczestnicy: Nauczyciele, gimnazjaliści z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 09-10.04.2015r – warsztaty dla zainteresowanych w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 602-180-221 (K. Mieczkowska)
email: katmi@poczta.onet.pl 
www.zsdig-lomza.pl

 

 

Konferencja „Myśli pedagogiczne w białostockich przedszkolach – doświadczenie i praktyka".

Organizator: Prezydent Miasta Białegostoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z Uśmiechem” w Białymstoku, 15-202 Białystok, ul. Św. Wojciecha 14

Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Białymstoku, ul. Ciepła 19
- Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Białymstoku, ul. Wesoła 22
- Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku, ul. Głowackiego 3
- Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku, ul. Mieszka I 4A
- Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku, ul. Upalna 74
- Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 17

Uczestnicy: Nauczyciele, dyrektorzy białostockich przedszkoli

Terminy i miejsce:
- 12.03.2015r – konferencja w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UB  w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- 13.03.2015r – warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli w Przedszkolach Samorządowych Nr: 26,35,43,50,51

Więcej informacji:
tel. 664-158-643
email: jawiesia27@gmail.com

 

 

Konkurs Fotograficzny „Człowiek – Zawód - Pasja”

Organizator: Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, 15- 566 Białystok, ul. Suchowolca 26

Uczestnicy: Uczniowie klas III z gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 23.03..2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 29.04.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-741-10-75
email: zsrckpsekretariat@interia.pl 
www.zsrckp.pl 

 

 

Spotkanie Fanów Robotyki 2015

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I, 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18

Współorganizator: Robospace- warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów

Terminy i miejsce:
- do 07.03.2015r – przesłanie zgłoszeń uczestników ze szkół emailem
- 14.03.2015r – spotkanie oraz walki konkursowe robotów w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
e-mail: krysiekdowgiert@gmail.com 
http://www.sp19.piasta.pl

 

 

Konferencja naukowo-techniczna  „Wychowanie - przykry obowiązek, czy prawo i przywilej”

Organizator: Przedszkole Nr 3im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 4A

Współorganizatorzy:
- Proboszcz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Jego Apostołów w Suwałkach
- Ojcowie Franciszkanin przy Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach
- Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Uczestnicy: Rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne, zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
- 21.03.2015r – konferencja w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5.

Więcej informacji:
tel. 87-566-21-57 (B. Liminowicz-Goc; J. Gwaj)
www.przedszkole3.suwalki.info.pl

 

 

Regionalny Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…”- IX edycja
(W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II )

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera 15-667 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

Współorganizator:
Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, ul. Mickiewicza 54A

Uczestnicy:
Dzieci z przedszkoli , uczniowie klas 0-III szkół podstawowych, zespoły szkolno-przedszkolne z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 08.05.2015r – nadsyłanie kart zgłoszeń pocztą, drogą elektroniczną ( zajkowska@sp12bialystok.pl  ) na adres organizatora
- 19.05.2015r. – prezentacje konkursowe w siedzibie organizatora
- 20.05.2015r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 07.06 2015r. – występ wytypowanych uczestników konkursu na Festynie Rodzinnym, Białystok - Krywlany

Więcej informacji:
tel.: 660-417-011 (E. Sokolińska);
email: sp12@um.bialystok.pl
www.sp12bialystok.pl/ Nasze przedsięwzięcia

 

 

IV Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing A Song”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok.

Współorganizatorzy:
- Young Learners Resource Centre Przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27
- Białostocki Ośrodek Kultury (BOK), ul. Legionowa 5

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 30.03. 2015r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 15.04.2015r – przesłuchania konkursowe w siedzibie organizatora
- 22.04.2015r – ogłoszenie wyników, koncert laureatów w siedzibie BOK w Białymstoku

Więcej informacji:
tel.: 85-748-90-41 (U. A.Marciniak-Bagińska)
email: alubam@gmial.com 
www.sp50.bialystok.pl
www.modm.bialystok.pl/SingASong 

 

 

Białostockie Mistrzostwa w Debatach Oksfordzkich

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. K. Baczyńskiego, ul. Pałacowa 1 15-042 Białystok

Współorganizator: Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1 e

Uczestnicy: Czteroosobowe drużyny z ośmiu białostockich szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 13.03.2015r – w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 601-669-364 (L .Jawor);
www.3lo.bialystok.pl 

 

 

II Miejski Konkurs Kultury Języka Polskiego

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół białostockich szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
1) I etap szkolny:
- 12.03.2015r. – test językowy organizowany w siedzibach zgłoszonych szkół;
- do 16.03.2015r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia 1 ucznia – finalisty ze szkołyna adres: anna.duniewska@tlen.pl
2) 18.03.2015r. II etap miejski: – test pisemny w siedzibie organizatora
3) 23.03.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. – 789-097-016 (A. Duniewska)
e-mail – anna.duniewska@tlen.pl

 

 

VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Organizator: Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu łomżyńskiego

Terminy i miejsce:
- do 27.03.2015r – nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej na adres organizatora: miastkowo@poczta.onet.pl 
- 29.04.2015r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 06.05.2015r – przesłanie drogą emaliową wyników z etapu szkolnego na adres organizatora
- 14.05.2015r – etap powiatowy w siedzibie organizatora
- 22.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 86- 217-48-26 L. Białobrzeska)
- email: miastkowo@poczta.onet.pl 
- www.pgmiastkowo.pl 

 

 

III edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Językowego „ ICONS OF PODLASIE”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

Współorganizatorzy:
- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku;
- Centrum Nauczania Języków Obcych London Academy w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Termin i miejsce:
- do 17.04.2015r. – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczka na adres organizatora
- do 30.04.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 14.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu podczas „Festiwalu Piosenkiangielskiej…” w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska; E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl

 

 

III edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego "Learning English Through Reading"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

Współorganizatorzy:

- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku;
- Centrum Nauczania Języków Obcych London Academy w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Termin i miejsce:
- do 03.04.2015r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia uczniów ze szkół
- 10.04.2015r – egzamin w formie testu w siedzibie organizatora
- do 30.04.2015r – podanie wyników na stronie internetowej organizatora
- 14.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu podczas „Festiwalu Piosenki angielskiej…” w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska; E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl

 

 

XVIII Rajd Śladami Powstańców Styczniowych 1863

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

Współorganizator:Hufiec ZHP Białystok, ul. Liniarskiego 1 a, 15-420 Białystok

Uczestnicy:
Młodzież w grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy)

Terminy i miejsce:
- do 27.02.2015r – zgłaszanie uczestników na karcie zgłoszenia, oraz załatwienie formalności organizacyjnych;
- 07.03.2015r – rajd po określonej trasie wg. grup wiekowych, Puszcza Knyszyńska – Polana Dębowik w Podsupraślu.

Więcej informacji:
tel. ¬– 85-732-39-00
e-mail – biuro@białostocka.zhp.pl 
www.bialostocka.zhp.pl

 

 

Projekt edukacyjny „Różni a jednak podobni - lekcje o mniejszości tatarskiej dla najmłodszych”

Organizator: Muzułmański Związek Religijny w Rzeczpospolitej Polskiej, Gmina Wyznaniowa w Białymstoku, 15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych Nr 26,28, 50 w Białymstoku

Terminy i miejsce:
- luty-marzec 2015r – zebrania organizacyjne w w/w szkołach
- marzec – maj 2015r – realizacja lekcji w szkołach
- czerwiec – lipiec 2015r – podsumowanie projektu

Więcej informacji:
tel. 501-441-202 (D. Sulkiewicz)
email: dsulkiewicz@gmail.com 
www.bialystok.mzr.pl

 

 

Warsztaty edukacyjne nt. Słońce i Księżyc - walka dobra ze złem w "Czarodziejskim Flecie"

Organizator: Opera i Filharmonia Podlaska – Centrum Sztuki, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 11-13.02.2015r –OiFP, ul. Odeska 1

Więcej informacji:
Iwona Matosek, email: iwona.matosek@oifp.eu 
www.oifp.eu/pl/edukacja.html

 

 

Plebiscyty: nt.: „Belfer Roku 2015” „Moja Pasja 2015”

Organizator: Media Regionalne Sp.zo.o., Odział w Białymstoku, Wydawca Kuriera Porannego, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1

Uczestnicy:
1) Nauczyciele z woj. podlaskiego w konkursie „Belfer 2015;
2) Uczniowie szkół z woj. podlaskiego w konkursie „Moja Pasja”

Terminy i miejsce:
- do 27.02.2015r – etap zgłaszania kandydatów:
a) telefonicznie- 85-748-96-00,
b) poprzez formularz pobrany ze strony: www.poranny.pl ,
c) listownie z kuponem zgłoszeniowym na adres organizatora
- 06.03 – 30.03.2015r – etap głosowania:
a) na kuponie Kuriera Porannego dostarczone (przesłane) na adres organizatora;
b) poprzez głosy oddawane w SMS-ach;
- kwiecień 2015r – uroczysta gala i wręczenie nagród w Białymstoku.

Więcej informacji:
tel.: 85-748-96-55 (W. Wilińska)
e-mail: wioleta.wilinska@mediaregionalne.pl ;
http://www.poranny.pl/belfer

 

 

IX Wojewódzka Konferencja Metodyczna
„Praca nad motywacją do zmiany u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie”

Organizator: Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku, 15-021 Białystok, ul. Orla 4

Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku; Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku. Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Białymstoku

Uczestnicy: Nauczyciele, specjaliści (min. pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci, wychowawcy, rodzice) z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 10 03.2015r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” na adres: konferencje17@wp.pl  (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
- 16.03.2015r – konferencja w WOAK „Spodki” w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14.

Więcej informacji:
tel. 85-732-56-88 (B. Zdziech)
e-mail – zs17@wp.pl

 

 

X edycja Konkursu  „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości 2015”

Organizator: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

Współorganizator: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul O.Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
1) I etap:
- 16.03. – 30.03.2015r. – rejestracja uczestników przez platformę na stronie www.najlepsze-zajęcia.pl  oraz przesłanie prac drogą emaliową
2) 17.04 .2015r. – II etap (finał regionalny) w Białymstoku
3) 25.04.2015r. – III etap (finał ogólnopolski) w Łodzi

Więcej informacji:
tel.  516-214-408 (A. Jankowska)
e-mail – a.jankowska@sfbcc.or.pl
www.najlepsze-zajęcia.pl

 

 

Przedsięwzięcia edukacyjne w szkołach w 2015r. w ramach projektu: "Polska Fabryką Dobra"

Organizator: Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Składowa 11

Uczestnicy: Zainteresowani Dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Termin i miejsce: 10.03 – 31.12.2015r – udział szkół w projektach edukacyjnych
a) konkurs „Nakręć się na wolontariat” dla szkół gimnazjalnych;
b) projekcja 12 filmów, których celem jest pokazanie pozytywnej strony wolontariatu i zachęcenie do aktywności;
c) plenerowa mobilna wystawa „ Wolontariat produkcją dobra”
d) kampania internetowa „Wolontariat złapany w sieć”;
e) konkurs plastyczny „Kopalnia czekolady” dla szkół podstawowych;
f) tydzień dobrych uczynków;
g) ogólnopolski konkurs „Poszukiwany – poszukiwana”
h) budowa magazynów „Świętego Mikołaja”;
i) obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Więcej informacji:
tel. : 507-092-810 (J. Marciniak);
email: fabryka.fam@gmail.com 
www.polskafabrykadobra.fam.org.pl

 

 

Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli:
„Ćwiczenia korekcyjne środkiem podnoszącym ogólną sprawność młodego człowieka"

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Władysława Kazaneckiego w Białymstoku, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11

Współorganizatorzy:
- Klinika Rehabilitacji Dziecięcej SP DSK w Białymstoku
- Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- Wyższa szkoła Medyczna w Białymstoku
- Miejski Ośrodek Doradztwa metodycznego w Białymstoku

Uczestnicy: Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Termin i miejsce:
- do 05.03.2015r – zgłoszenia na konferencję przyjmuje Pani J. Drągowska naadres: www.justynadragowska@o2.pl 
- 09.03.2015r. – konferencja w PG Nr 15 w Białymstoku

Więcej informacji:
tel. : 601-882-403 (J. Drągowska);
www.pg15.bialystok.pl

 

 

III Edycja Konkursu Ortograficznego „Bezbłędek”

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36, 15-120 Knyszyn

Uczestnicy: Uczniowie klas II-IV szkół podstawowych z powiatu monieckiego

Terminy i miejsce:
- do 31.03.2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego w siedzibach szkół oraz przesłanie zgłoszenia uczestników ze szkol pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 05-06.05.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon/fax: 85-716-70-23;
- telefon: 609-876-191 (M. Fiedoruk); 666-951-834 (B. Przybyszewska);
- email: zso.knyszyn@vp.pl ;
- www.zso.knyszyn.pl

 

 

XX Edycja Konkursu Palm Wielkanocnych

Organizator: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku, ul. Św. A. Boboli 47, 15-649 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów

Terminy i miejsce:
- do 24.03.2015r – dostarczenie (przesłanie) prac do siedziby organizatora;
- 26-27.03.2015r – prezentacja palm w siedzibie organizatora
- 29.03.2015r – ogłoszenie wyników oraz kiermasz charytatywny.

Więcej informacji:
- email: k.zejer@oswiata.org.pl
- telefon: 85-654-68-38 (B. Warzecha-Krasnowska)
- www.ckz.pop.pl

 

 

XVI edycja ogólnopolskiego i IX edycja polsko-litewskiego
Konkursu Geologiczno-Środowiskowego
„ Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”
pod hasłem „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”

Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Muzeum Geologiczne PIG-PIB, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Uczestnicy: Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; Konkurs wiedzy dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Terminy i miejsce:

a) Konkurs plastyczny
- do 31.03..2015r – przesłanie pracy plastycznej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie
- 13.05.2015r – półfinał (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie) w Warszwie
- 28.05.2015r – finał ogólnopolski w Warszawie
- 28.05.2015r – finał polsko-litewski w Warszawie

b) Konkurs wiedzy
- do 31.03..2015r – przesłanie pracy pisemnej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie ;
- 13.05.2015r – półfinał (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie) w Warszawie
- 28.05.2015r – finał ogólnopolski w Warszawie

Więcej informacji:
tel.: 22- 459-27-17 (M. Ścibisz-Kosanowska); 22- 459-23-09 (M. Krzeczyńska);
e-mail: michalina.scibisz@pgi.gov.pl  monika.krzeczynska@pgi.gov.pl
http://geoportal.pgi.govpl/muzeum/konkurs 

 

 

Diecezjalny Konkurs "Dzieci Fatimy- powiernikami Królowej Różańca"

Organizator: Caritas Diecezji Łomżyńskiej, 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1

Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Polna 40A, 18-400 Łomża.

Uczestnicy: Dzieci i młodzież w wieku 6 -18 lat z Diecezji Łomżyńskiej
Kategoria:
- muzyczna;
- wiedzy

Terminy i miejsce:
- I etap (szkolny) – do 30.01.2015r w siedzibach szkół
- do 30.01. 2015r – przesłanie protokołu ze szkół na adres organizatora
- II etap (diecezjalny) – 14.02.2015r w siedzibie SzP nr 5

Więcej informacji:
tel.:600-890-522 (M. Gutowska)
www.lomza.caritas.pl/ szkolne Koła Caritas

 

 

Regionalny Konkurs Matematyczny „Z szóstką na sześć”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. prof. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki.

Uczestnicy: Uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz uczniowie uzdolnieni z klas młodszych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 12.02. 2015r – przesłanie zgłoszeń udziału szkół drogą emaliową na adres:  sp6@sp6.pl 
- I etap (szkolny) – 06.03.2015r w siedzibach szkół
- II etap (finałowy) – 24.04.2015r w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.:603-633-962 (H. Gryc), 693-292-020 (D. Wszeborowska);
www.sp6.pl/programy/regulaminy

 

 

Jubileusz 50-lecia Teatru  "KLAPS" z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury (MDK), ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok

Uczestnicy: Obecni i byli uczestnicy zajęć Teatru „KLAPS”, ich rodziny, przyjaciele oraz zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
- 27.06.2015r – premiera spektaklu najmłodszych uczestników zajęć teatru „KLAPS”, siedziba MDK
- 28.06.2015r – koncert galowy, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

Więcej informacji:
tel.: 85-732-79-49 (K. Bukowska;
email: k.bukowska@mdk.bialystok.pl  ;
www.mdk.bialystok.pl

 

 

V Edycja Programu  „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

  więcej ...

 

Projekt edukacyjny: „Akademia Maturalna WSAP 2015”

Organizator: Wyższa szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-567 Białystok, ul. ks. Suchowolca 6

Uczestnicy: Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 04.01.-2014r – rekrutacja elektroniczna uczestników kursu (limit miejsc) na stronie internetowej WSAP;
- 26.01-30.01.2015r – kurs przygotowujący do zdania matury na poziomie podstawowym z j. polskiego.
- 02-06.02.2015r – kurs przygotowujący do zdania matury na poziomie podstawowym z matematyki.

Więcej informacji:
tel.: 85-732-34-02; 85-73226-09 (E. Chomoniuk)
e-mail – echomoniuk@wsap.edu.pl 
www.wsap.edu.pl

 

 

Konkurs plastyczny „Bajki w zimowej szacie”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku, 15-Białystok, ul. Berlinga 38

Współorganizatorzy:
- Galeria Śledzińskich w Białymstoku
- Klub Osiedlowy „Kalina” w Białymstoku

Uczestnicy: Dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat z Białegostoku

Terminy i miejsce:
- do 07.02..2015r – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora
- 12.02.2015 r – ocena i wybór nagrodzonych prac;
- 19.02.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-654-42-48 (D. Dziejma, E. Gaca);
email: ps56@um.bialystok.pl 
http://www.przedszkole56.eu

 

 

Festiwal Kultur - VIII edycja

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, 15-687 Białystok, ul. Komisji Narodowej 1A

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 20.03.2015r. - przesłanie prac, kart zgłoszenia prezentacji artystycznej na adres organizatora;
- 16.04.2015r. – prezentacje festiwalowe w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3

Więcej informacji:
- tel. 600-232-980 (K. Andryszewska); andryszewscysk@wp.pl 
- e-mail: sekretariat@sp12bialystok.pl 
- http://www.sp12bialystok.pl

 

 

Spektakl muzyczny „Adonis ma gościa”

Organizator: Opera i Filharmonia Podlaska – Centrum Sztuki, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1

Uczestnicy: Dzieci i młodzież szkolna

Terminy i miejsce:
- 20, 21, 25. 01.2015r – sala kameralna OiFP, ul. Odeska 1

Więcej informacji:
Iwona Matosek, email: iwona.matosek@oifp.eu 
www.oifp.eu/
www.oifp.eu/pl/2013-02-13-15-12-46/adonis-ma-goscia.html

 

 

Konkurs Plastyczny "Wszystko co żyje niech chwali Maryję"

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizatorzy:
- Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantany w Węgrowie
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym

Terminy i miejsce:
- 15.02- 27.03.2015 r – etap przedszkolny, w siedzibach przedszkoli
- do 18.04.2015r – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora
- 05.05.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej
- 13 .05.2015r. – uroczysta gala finałowa w siedzibie Katolickiego Przedszkola św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

Więcej informacji:
tel. 885-052-052 (D. Mazurek) ; 503-827-101 (K. Mielnicki)
e-mail: przedszkole@klasztorwegrow.pl  wnkdr@drohiczynska.pl ;
http://www.klasztorwgrow.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl

 

 

Konferencja "Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka."

Organizator:
- Moje Bambino Sp.z.o.o. S.K.A, 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46;

Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Łodzi

Uczestnicy: Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół, nauczyciele przedszkoli oraz klas 1-3, pedagodzy szkolni

Terminy i miejsce:
- rejestracja na konferencję: www.akademiabambino.pl  lub: ukrakowska@mojebambino.pl
- 09.06.2015r. – konferencja w Białymstoku (miejsce zostanie podane podczas rejestracji)

Więcej informacji:
telefon: 42- 203-49-84; 504-185-351 (U. Krakowska)
email: u.krakowska@mojebambino.pl
www.mojebambino.pl

 

 

II Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego

Organizator: Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów klas II-III z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02.2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego wg. Regulaminu
- do 27.02.2015r – zgłoszenie ze szkół szkolnych mistrzów do etapu finałowego
- 27.03.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora
- 01.04.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły

Więcej informacji:
tel.: 85-663-21-63 (B. Kondzior)
e-mail: basia.kondzior@wp.pl
http://zskleosin.info/start/

 

 

Diecezjalny Konkurs dla uczniów szkół specjalnych „Szanuj życie bo jest święte

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizator: Zespół Szkół Specjalnych (ZSS) im. Jana Pawła II, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 4

Uczestnicy: Uczniowie szkół specjalnych z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej

Terminy i miejsce:
- 15.02- 25.03.2015 r – etap szkolny w III kategoriach w siedzibach szkół
- do 31.03.2015r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia uczestników ze szkół wraz z pracami na adres ZSS w Sokołowie Podlaskim
- 01.04-10.04.2015r – etap diecezjalny (ocena prac) w siedzibie ZSS w SokołowiePodlaskim
- 10.04.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych
- 30 .04.2015r. – uroczysta gala finałowa w siedzibie ZSS w Sokołowie Podlaskim
Więcej informacji:
tel. 604-211-150 (G. Jarosz)
e-mail: gjaro@poczta.onet.eu ; wnkdr@drohiczynska.pl
http://www.zespec.sokp.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

XVI Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5,15-641 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 05.03. 2015r – etap szkolny przeprowadzony w siedzibach macierzystych szkół;
- do 15.03. 2015r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów ze szkół – pocztą, faxem na adres organizatora lub emailem: mistrzostwa@10g.pl
- 20.03.2015r – finał w siedzibie organizatora;
- 15.04.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
tel.: 663-537-975 (E. Sawoniewska)
email: sekretariat@vlo.bialystok.pl 
www.vlo.bialystok.pl

 

 

Konkurs Piosenki Europejskiej
„Śpiewać każdy może - nawet w obcych językach”

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5,15-641 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02. 2015r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń zwycięzców eliminacji szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 12.03.2015r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
tel.: 725-739-704 (J. Górska)
email: eurosong1@wp.pl 
www.vlo.bialystok.pl

 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w szkole
pt. "Normy wyrównują szansę"

Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

Współorganizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oraz pracownicy organów prowadzących i sprawujących nadzór pedagogiczny

Terminy i miejsce:
– rejestracja na konferencję poprzez wypełnienie formularza na stronie konferencji: http://www.pkn.pl/oswiata-konferencje 
- 11.03.2015r. – Łódź, ul. Kopcińskiego 29

Więcej informacji:
telefon: 22-556-76-39 (P. Górski)
email: pawel.gorski@pkn.pl
www.pkn.pl 

 

 

Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs
„ Umarłym pamięć, żyjącym pojednanie”.
Edycja IV
Czterysta lat kontaktów polsko-syberyjskich

Organizator: Muzeum Wojska w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 7
Współorganizatorzy:
- Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
- Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku;
- Prezydent Miasta Białegostoku;
- Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku;
- Podlaskie Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru.
Uczestnicy: Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat
Terminy i miejsce:
- do 20.03.2015r. – przesłanie (dostarczenie) pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres organizatora:
a) prace plastyczne,
b) prace multimedialne,
c) prace pisemne.
- 02.04.2015r. – ogłoszenie wyników konkursu;
- 17.04.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu.
Więcej informacji: tel. 513-695-221 (U. Dunaj-Kalińska);.
e-mail: udunaj@mwb.com.pl 
www.mwb.com.pl/mwb2014/konkursy 

 

 

Miejski Konkurs Głośnego Czytania "Czytanie jest w modzie"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18

Współorganizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy szkół Podstawowych, o/Białystok, ul. Złota 4

Uczestnicy: Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz przesłanie zgłoszeń na adres organizatora;
- 19 -20.05.2015r. – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
- czerwiec 2015r. – podsumowanie konkursu podczas inauguracji IV Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom

Więcej informacji:
tel. : 603-900 -368 (E. Janikowska; )
email: bib19bial@o2.pl

 

 

Filman - ogólnopolski konkurs szkolnej twórczości filmowej

Organizator: Łowcy talentów, JERSZ, s.c. Julita Słomian, Wilczyn, ul. Dębowa 2, 55-120 oborniki Śląskie.

Uczestnicy: Uczniowie z nauczycielami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- 01.02.- 21.03.2015r – przyjmowanie ze szkół w formie elektronicznej poprzez przesłanie pliku z filmem oraz zgłoszenia za pomocą aplikacji sieciowej Wetransfer.com
- 22.03-04.04.2015r – weryfikacja filmów przez organizatora;
- 05.04.2015r – publikacja zweryfikowanych filmów na stronie www.youtube.com/LowcyTalentowJersz  oraz uruchomienie aplikacji do głosowaniana stronie www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  
- 05- 30.04.2015 – głosowanie internautów
- 01.05. 2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 71-310-48-17 (J. Słomian);
email: biuro@jersz.pl 
http://jersz.pl/contest.10tab_54.html 

 

 

Piąty Łomżyński Konkurs Matematyczny 2015

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSIiP), 18-400 Łomża, ul. Akademicka 1

Współorganizatorzy:
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, ul. Nowa 2;
- Zespół szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4;
- Zespół szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22;
- II LO w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3;
- III LO w Łomży, ul. Senatorska 13;
- Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie , ul. Aleja Wojska Polskiego 9.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- I etap: od 09.02 do 07.03.2015r. – zgłoszenie poprzez stronę internetową: http://konkursmat2015.pwsip.edu.pl  oraz rozwiązanie zestawu 15 zadań;
- II etap: od 09.03 do 11.04.2015r. – rozwiązanie kolejnego zestawu 15 zadań;
- III etap -11.06.2015r. – finał konkursu w siedzibie PWSIiP w Łomży ( s. 315- duża aula) oraz uroczyste podsumowanie konkursu .

Więcej informacji:
tel. : 608-27-27-62 ( dr hab. R. Kotowski)
email: rkotowski@pwsip.edu.pl  .
http://konkursmat2015.pwsip.edu.pl 

 

 

XI Edycja Konkursu Papieskiego „Chrzest – Polska – Człowiek”

Organizator: Fundacja „Instytut Tertio Millennio, 31-043 Kraków, ul. Dominikańska 3/13 oraz oddziały terenowe ( Oddział Warszawa)

Współorganizator: Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, ul. Foksal 11

Uczestnicy: Uczniowie szkół urodzenia po 31.12.1994r

Terminy i miejsce:
- 16.02-16.03.2015r. – zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konkursu: www.konkurspapieski.pl ;
- 16.02 – 16.03.2015r. – I etap , quiz on-line;
- 23.03.2015r – II etap, test on-line dla wszystkich uczestników;
- 25.03-15.04.2015r – III etap regionalny (napisanie eseju na podany temat);
- 16.05.2015r – IV etap (obrona ustna eseju) oraz gala finałowa w Warszawie;

Więcej informacji:
tel. –728-471-665 (E. Borek)
e-mail – warszawa@tertio.pl 
http: www.konkurspapieski.pl

 

 

Akcja „BUMERANG”

Organizator: Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ”, w Michałowie, ul. Gródecka 4, 16-050 Michałowo

Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
- Fundacja Laboratorium Badań i działań Społecznych „SocLab” w Białymstoku;
- Saechsische Jugendstiftung z Drezna, Niemcy;

Uczestnicy: Dyrektorzy szkół wraz z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 31.12.2014r- zgłoszenia szkół do udziału w I etapie projektu, telefonicznie; emailem: bumerang.anawoj@gmail.com
- styczeń 2015r – wyjazd młodzieży do Drezna;
- styczeń – kwiecień 2015r – utworzenie Rady Projektowej oraz obrady młodzieżowego jury;
- maj 2015r – główne działanie projektu;
- czerwiec 2015 – maj 2016r – II etap projektu.
- maj 2016 r – przyjazd młodzieży z Niemiec;
- czerwiec 2016r – konferencja podsumowująca projekt.

Kontakty: tel.: 506-565-438 (W. Pappai); 696-022-009 (K. Frąckiewicz)
email: w.pappai@anawoj.org 

Więcej informacji

 

 

II Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej „ПУСТЬ МУЗЫКА ИГРАЕТ”

Organizator: Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego, 15-461 Białystok, ul. L. Waryńskiego 30

Współorganizator: Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 15.03.2015r – przesłanie karty zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym emailem na adres:konkurs@szkolacim.pl  lub przesłanie (dostarczenie) na adres organizatora;
- 20–30.04.2015r – przesłuchania konkursowe uczestników w siedzibie organizatora;
- 14.05.2015r – gala finałowa w siedzibie organizatora.

Więcej informacji
tel.: 662-073-44; 695-463-818 (I.Jakimiuk)
e-mail: konkurs@szkolacim.pl
www.szkolacim.pl
 

 

 

„Między milczeniem a krzykiem” XIV Konkurs recytatorski poezji Leonardy Szubzdy

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin

Współorganizatorzy:

- Gminny Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu (GOKSiT) w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 13.02.2015r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 16.02.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) lub emailem na adres: zespolszkol5@interia.pl lub na adres GOKSiT w Korycinie
- 20.02.2015r – etap międzyszkolny w siedzibie GOKSiT w Korycinie

Więcej informacji:
tel.: 85-721-90-04 (M. Glińska);
www.gim.korycin.com.pl 

 

 

XVI edycja Konkursu Ortograficznego dla uczniów gimnazjów

Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, ul. Upalna 26

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

- do 20.02.2015r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- 27.02.2015r – etap rejonowy (Białystok, Mońki, Łomża, Bielsk Podlaski);
- 24.03.2015r – etap finałowy (Zespół Szkół Ogólnych nr 9 w Białymstoku, ul. Upalna 26)

Więcej informacji:
tel.:– 85-661-32-27( nauczyciele polonistyki)
e-mail – zso9@um.bialystok.pl 
www.zso9.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Religijny „NAWRÓĆCIE SIĘ i wierzcie w Ewangelię”

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół w Sabniach, ul. Słoneczna 1, 88-331 Sabnie
- ZHP, Hufiec ZHP Sokołów Podlaski
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z terenu diecezji i spoza niej
Terminy i miejsce:
- 10.01-10.03.2015 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 13.03.2015r – przesłanie protokołu ze szkół wraz z pracami na adres Zespołu Szkół w Sabniach
- 15.03-24.03.2015r – etap diecezjalny (ocena prac i podanie wyników)
- 16.04.2015r – gala finałowa w siedzibie Zespołu Szkół w Sabniach

Więcej informacji:
tel. 506-166-213 (A. Chmiel)
e-mail annachmiel43@wp.pl  wnkdr@drohiczynska.pl 
http://www.zssabnie.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

IV Edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Organizator: Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok.

Współorganizatorzy:
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40;
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22;
- Okręgowy Inspektorat Pracy, ul. Fabryczna 2
- Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 1

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- do 01.12. 2014r – przesłanie zgłoszeń szkół do udziału w I etapie Olimpiady drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl 
- 15.01.2015r – I etap szkolny, rozwiązywanie testu on-line w szkole;
- 02.03.2015r – II etap okręgowy, rozwiązywanie testu on-line w szkole;
- 06.03.2015r – III etap finałowy w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Więcej informacji:
tel.: 669-301-466 (J. Mantur)
email: mantur@poczta.onet.pl
www.pracownia.ckubialystok.pl

 

 

Konkurs plastyczny Zawodowi odkrywcy – II edycja pod hasłem
„Odkryjmy na nowo zawody naszych przodków”

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego / Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1

Uczestnicy: Uczniowie klas VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 23.01.2015r – przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: lcdz@ckubialystok.pl 
- do 20.02.2015r – przesłanie/ dostarczenie prac na adres organizatora;;
- do 27.02.2015r – rozstrzygniecie konkursu
- marzec 2015r – wystawa wyróżnionych prac oraz podsumowanie konkursu, wręczenie nagród.

Więcej informacji:
tel.: 85-743-67-85 wew. 24 (A. Rolak; U. Płońska);
e-mail: lcdz@ckubialystok.pl 
http:// www.ckubialystok.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs recytatorsko-literacko-fotograficzny
„Zaczarowany świat baśni

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-02 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02. 2015r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia oraz prac na adres organizatora;
- 19.03.2015r – eliminacje oraz gala finałowa w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-675-02-15
email: biblioteka@zstio.net.pl 
www.zstio.net.pl

 

 

X Edycja Konkursu „Recytacji Prozy”

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS), 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3

Współorganizator: Rada Rodziców przy ZSOMS w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- etap szkolny – przeprowadzony w siedzibach macierzystych szkół
- do 14.02.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół pocztą, faxem lub emailem na adres uluckiewicz@op.pl ;
- 21.02.2015 r – etap międzyszkolny, przegląd zgłoszonych uczestników w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.85-741-61-75 (U. Szutkiewicz); uluckiewicz@op.pl ;
e-mail: zsoms@poczta.fm 
http://www.zsoms.pl

 

 

III Regionalny Konkurs Historyczny
„Wiedzy o Armii Krajowej i jej poprzedniczkach w okresie
od września 1939 do 25 kwietnia 1947roku”

Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1a

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 07.03.2015r. – przesłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym (do pobraniana stronie: www.pamięć.pl/pa/edukacja/konkursy  oraz  www.ckzwm.cdu.pl  ) na adres organizatora;
- IV (I- sza połowa) 2015r – etap I, Centrum Kształcenia zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem:
- IV (II- ga połowa) 2015r – etap II (finałowy), siedziba organizatora

Więcej informacji:
tel. : 85-664-57-87 (K. Usakiewicz )
email: karol.usakiewicz@ipn.gov.pl

Pobierz: Regulamin konkursu historycznego „Wiedzy o Armii Krajowej...”

 

 

IV Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 28, tel. 85-710-39-06

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 09.01.2015r. – przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa ze szkół na adres e-mail: marysiaskr@wp.pl
- 26.01. 2015r. – etap konkursowy w SP nr 2 w Czarnej Białostockiej

Więcej informacji:
tel. 504-809-5969 (M.Wilczewska); 696-926-261 (M. Skreczko)
http://www.szkolap2.cba.pl

 

 

"Konkurs Wiedzy o Sztuce"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok

Współorganizatorzy:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku;
- Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02.2015r – etap szkolny w siedzibach macierzystych szkół
- do 28.02.2015r – przesłanie protokołu z etapu szkolnego na adres organizatora
- 17.04.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora
- maj 2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 604-498-342 (M. Konopko)
email: sp44@um.bialystok.pl 
http://www.sp44.bialystok.pl 

 

 

III Podlaskie Forum Nauczycieli Matematyki

Organizator: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Współorganizatorzy:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku;
- Polskie Towarzystwo Matematyczne

Uczestnicy: Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
1) rejestracja na stronie http://www.wi.pb.edu.pl/pfnm    
2) 08.12.2014r:
- 14.00- 14.45 - wykład plenarny, Aula Politechniki Białostockiej
- 14.50- 17.15 - warsztaty dla nauczycieli w poszczególnych grupach (rodzajach szkół) (sale wykładowe)
3) marzec 2015r
4) czerwiec 2015r

Więcej informacji:
tel.: 601-479-749 (M. Filipowicz Chomko); 668-185-656 (T. Grześ)
email: m.filipowicz@pb.edu.pl  t.grzes@pb.edu.pl 
www.wi.pb.edu.pl

 

 

V Edycja Konkursu Recytatorskiego ”Poeci Bliscy Dzieciom”

Organizator: Szkoła Podstawowa w Miastkowie, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 15

Uczestnicy: Dzieci 5-6 lat, uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- etap szkolny – we własnym zakresie w szkołach
- do 27.02.2015r – zgłoszenia uczestników na formularzu należy przesłać na adres SzP w Miastkowie
- 27.03.2015 r – przesłuchania finałowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie

Więcej informacji:
tel.:86-217-42-17
e-mail : miastkowo@gmail.com
http://spmiastkowo.pl

 

 

V Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów pod hasłem "Wpływy i oddziaływania"

Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida, 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 08-20.01.2015r – rejestracja szkół poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (ze strony IV LO) i wysłanie na adres: przyrodniczy@4lo.bialystok.pl 
- 18.02.2015r – etap szkolny drogą internetową, siedziby szkół
- 20.03.2015r – etap półfinałowy oraz finałowy konkursu – IV LO w Białymstoku

Więcej informacji:
tel.: 85-748-99-55 (A. Snarska)
http://www.liceum.bialystok.pl      www.4lo.bialystok.pl 

 

 

„XV Maraton Pisania Listów Amnesty International"

Organizator: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 105

Uczestnicy: Młodzież szkoły, absolwenci, pracownicy, ich rodziny i przyjaciele, mieszkańcy osiedla

Terminy i miejsce:
- 10.12.2014r – uroczyste rozpoczęcie maratonu, aula szkoły
- 12.12.2014 r – zakończenie maratonu
- 13.12.2014r – liczenie, pakowanie i wysłanie listów do ambasad krajów, z którychpochodzą bohaterowie maratonu

Więcej informacji:
tel.602-551- 498 (L. Rojecka))
e-mail: rocznik58@wp.pl 
http://www.ekonomik.bialystok.pl

 

 

Kampania społeczna: "Akademia Rodzica"

Organizator: Fundacja „Akademii Nauki”, Oddział w Białymstoku, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16

Uczestnicy: Rodzice oraz nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z woj. podlaskiego, którzy zgłoszą akces do udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.bialystok.akn.pl 

Terminy: Cykl warsztatów w roku szkolnym 2014/2015
1) Warsztaty dla nauczycieli:
- Kinezjologia edukacyjna;
- Czytanie globalne.
2) Warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli:
- Piękny umysł dziecka – Ciało a emocje;
- Magia pamięci – czyli jak być Super trenerem pamięci swojego dziecka;
- Czytanie Globalne – czyli jakich błędów nie popełniać przy nauce czytania;
- Bez korzeni nie ma skrzydeł – jak być przewodnikiem skarbów, które ma każde dziecko.

Więcej informacji:

tel.: 85-744-32-10; 505-841-574
www.bialystok.akn.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizatorzy:
- Publiczne Gimnazjum (PG) im. J. Pawła II w Glinniku, Glinnik 40C, 17-120 Brańsk
- ZHP, Hufiec ZHP Bielsk Podlaski;
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z terenu diecezji i spoza niej

Terminy i miejsce:
- do 20.01.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) na adres PG w Glinniku lub emailem na adres: spotkania-z-biblia@wp.pl
- 26.03.2015 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- 28.05.2015r – etap diecezjalny Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy, gm. Brańsk

Więcej informacji:
tel. 607-719-414 (M. Szpakowska)
e-mail: pgglinnik@interia.pl ; wnkdr@drohiczynska.pl ;
http://www.pgglinnik.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Matematyka bez granic"

Organizator: Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Zielonogórski, Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic”, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

Uczestnicy: Kompletne zespoły klasowe w porozumieniu z nauczycielem matematyki oraz dyrektorem szkoły:
1) Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontiéres –Junior, uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych
2) XXVI Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontiéres –Senior, uczniowie klas 3 gimnazjów oraz klas 1szkół ponadgimnazjalnych (LO, Technikum)

Terminy i miejsce:
1) do 20.XII.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem,emailem) na adres organizatora
- etap wstępny (wewnątrzszkolny): styczeń – 10.III. 2015r, siedziby szkół
- etap finałowy 17.III. 2015r, siedziby szkół
2) do 20.XII.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą,faxem, emailem) na adres organizatora
- etap wstępny (wewnątrzszkolny): styczeń – 7.III. 2015r, siedziby szkół
- etap finałowy 10.III. 2015r, siedziby szkół.

Więcej informacji:
tel. 604-497- 931 (K. Białek)
e-mail: k.bialek@wmie.uz.zgora.pl 
http://www.wzmbg.pl/about.php 

 

 

VI Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych

Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej, ul. Kościelna 10, 18-106 Turośl Kościelna

Współorganizatorzy: Parafia Rzymsko-Katolicka Kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej

Uczestnicy:
Przedszkolacy i uczniowie szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

1) konkurs plastyczny „Białe Boże Narodzenie barwami malowane”;
- do 10.01.2015r – przesłanie (dostarczenie) prac plastycznych wraz z metryczką na adres organizatora,
2) konkurs wokalny „Kolędy i pastorałki głosami dziecięcymi wyśpiewane”
- do 10.01.2015r – przesłanie zgłoszenia ze szkoły po dwóch uczniów w każdej kategorii wiekowej do konkursu wokalnego: pocztą, elektronicznie na adres sekretariat@nsp.webatu.com ;
- 22.01.2015r – eliminacje, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz zaproszenie wyróżnionych uczestników na koncert finałowy
3) 25.01.2015 r – finał festiwalu połączony z koncertem kościele parafialnym oraz w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel./fax: 85-650-45-75;
e-mail: nspn@onet.pl 

 

 

VIII Konkurs Piosenki
„Piosenki pokolenia naszych rodziców”

Organizator: Zespół Szkół i Przedszkole (ZSiP) w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. Kochanowskiego 1

Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Białymstoku;
- Urząd Miejski w Tykocinie.

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 16.01.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem,emailem) na adres organizatora
- 17.02.2015 r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
tel./ fax: 85-718-70-70; 660-776- 342 (J. Grodzka – Kulikowska)
e-mail: zsip.tykocin@wp.pl 
http://www.zsip-tykocin.pl/

 

 

Konferencja
„Wczesna interwencja w systemie wspomagania rodziny i dziecka”

Organizator: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii Osób Niepełnosprawnych KAJA, 17-200 Hajnówka, ul. Modrzewiowa 6

Współorganizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka

Uczestnicy:

-rodzice dzieci oddziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny w Hajnówce;
- pracownicy Ośrodka (oligofrenopedagodzy, terapeuci; neurologopedzi, surdologopedzi, rehabilitanci i inni specjaliści);
- specjaliści z placówek o podobnych działaniach współpracujący z Ośrodkiem;
- uczestnicy-opiekunowie i terapeuci zgłaszający się do udziału w konferencji po ogłoszeniuinformacji w mediach.

Terminy i miejsce: 05-06.12.2014r – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zana 1
Więcej informacji:
tel.: 85-679-69-60; 600-25-68-98 (L. Wawreszuk)
email: dyrektor@sosw.hajnowska.pl 
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

VIII Edycja Konkursu Kolędy i Piosenki Świątecznej
„Niech kolęda niesie po świecie...”

Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 15-687 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 30.11.2014r – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej na adres: monikapiekarska@o2.pl
- 06.12.2014r – przesłuchania uczestników oraz koncert galowy w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- tel. 85-869-18-11( K. Lul-Worobiej); katlul@wp.pl 
- e-mail: pubgim6@poczta.onet.pl
- http://www.pg6.pl 

 

 

II Miejski Koncert Ekumeniczny
„Kolędujmy Razem”w Białymstoku

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96

Uczestnicy: Chóry/schole działające przy szkołach, kościołach i cerkwiach

Terminy i miejsce:
- 16.01.2015r . godz. 11.00 – koncert w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 608-654-088 (U. Marciniak-Bagińska); alubam@gmial.com 
e-mail : sp50@um.bialystok.pl 
www.sp50.bialystok.pl

 

 

Zawodowcy Poligloci - Przyszli Obywatele Europy

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 28.10.2014r. – zaproszenie szkół do udziału w konkursie
- do 15.12.2014r – przesłanie, dostarczenie prac do sekretariatu ZSE
- do 08.01.2015r – wybór najlepszych prac
- 14.01.2015r – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród

Więcej informacji:
- tel.504-531-991 (D. Żłobikowska)
- e-mail : zse@zse.biaman.pl ;
- http://www.zse.biaman.pl ;

 

 

VII OTWARTY TURNIEJ UNIHOKEJA
Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

Uczestnicy: 5 osobowe drużyny z gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce: 04-05.12.2014r. – hala sportowa ZSE w Białymstoku
- do 14.11.2014r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres : zse@zse.biaman.pl ; lub na adres: ewaszczerbinska1@wp.pl (ilość drużyn ograniczona-decyduje kolejność zgłoszeń);
- 04.12.2014r – rozpoczęcie turnieju oraz eliminacje w grupach
- 05.12.2014r – półfinały, finał oraz zakończenie turnieju

Więcej informacji:
- tel.664-928-922 (E. Szczerbińska); 887-342-511 (A. Rutkowska)
- e-mail : zse@zse.biaman.pl ; ewaszczerbinska1@wp.pl ;
- http://www.zse.biaman.pl ;

 

 

IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Adama Mickiewicza

Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza, 15-426 Białystok, ul. Gdańska 23/1

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do.29.11. 2014r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- do 30.11.2014r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia na adres organizatora, lub faxem tel./fax: ¬ 85-732-41-83, elektronicznie na adres: zs2@um.bialystok.pl
- 05.12. 2014r – etap finałowy w siedzibie organizatora

Więcej informacji: tel.:785-921-771(A.Białoboka); 504-152-109 (K.Fabisiak);
e-mail: : zs2@um.bialystok.pl
www.gim29bialystok.szkolnastrona.pl
www.sp3bialystok.szkolnastrona.pl

 

 

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek
„JASEŁKA 2014” (XV edycja)

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 01.12.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres organizatora
- 10-11.12.2014 r – przesłuchania zespołów w siedzibie organizatora;
- 09.01.2015r – wręczenie nagród oraz występy wyróżnionych zespołów w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel./ fax: 507-191-093 (U. Moczydłowska) sadula15@wp.pl 
e-mail: sp44@um.bialystok.pl 
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

IV Edycja Konkursu i Turnieju Literackiego
„Artur Grottger słowem malowany”

Organizator: Liceum Plastyczne w Supraślu, 16-030 Supraśl, Plac Kościuszki 1

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.01.2015r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia wraz z pracami oraz płytką CD ze szkół na adres organizatora;
- 20.02.2015r – rozstrzygniecie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-718-32-16; 696-564-285 (E. Suchocka); suchocka63@o2.pl 
http://www.liceum.plastyczne.pl  

 

 

Classic Trumpet Quartet Audycja muzyczna
"Muzyka baroku"

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8

Uczestnicy: Dyrektorzy szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
– terminy i miejsca audycji będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi szkołami i placówkami
– koncerty odbywać się będą bezpośrednio w szkołach

Więcej informacji:
tel.: 85-749-60-50 (A. Pietraszko)
e-mail: a.pietraszko@woak.bialystok.pl 
http://www.woak.bialystok.pl

 

 

Konkurs interdyscyplinarny
„By czas nie zatarł i niepamięć…”

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 7

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
1) do 07.11.2014r
– przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą, faxem:85-742-82-37, pocztą elektroniczną: pg2.bialystok@poczta.fm
a) Konkurs historyczny „Powstanie, szlak bojowy i tradycje 42 pułku piechoty
- 24.11.2014r –finał w siedzibie organizatora

b) Konkurs fotograficzny „W obiektywie pamięci”
- 24.11.2014r – przesłanie fotografii (zdjęć oraz CD) wraz z metryczką na adres organizatora
c) Konkurs recytatorski poezji patriotycznej „Najdroższy wyraz: Ojczyzna”
- 01.12.2014r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora

2) 01.12.2014r – uroczyste podsumowanie konkursów w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 698-518-395 (M. Joka) 693-325-053 (E. Jerzykowska-Zagórska);
513-052-764 (U. Morawska)
e-mail: marzenajoka@poczta.onet.pl ; ewa.j.zagorska@gmail.com ;
morula@poczta.onet.pl ;
http://www.pg2.bialystok.pl

 

 

VI edycja Konkursu
„Moja pasja początkiem drogi do kariery”

Organizatorzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku, 15-448 Białystok, ul. Żabia 5;

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 25 11.2014r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” wraz z prezentacją w formie papierowej i emailem
- 04.12.2014r – prezentacja prac przez uczestników w siedzibie organizatora
- do 10.12.2014r – opublikowanie listy
- 20.01.2015r – wręczenie nagród w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 85-743-67-85 (A. Budnik)
e-mail – lcdz@ckubialystok.pl
http://www.ckubialystok.pl

 

 

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego
„Information Technology In English – Technologia Informacyjna
w Języku Angielskim”

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 26.11.2014r – zgłoszenia do konkursu poprzez przesłanie kart drogą emailową: zse@zse.biaman.pl
- 03.12.2014r – test pisemny w auli szkolnej ZSE w Białymstoku
- 08.01.2015r – podsumowanie konkursu

Więcej informacji:
- telefon: 500- 027-728 (E. Zimoń-Trykozko) emizim@wp.pl 
- http://www.zse.biaman.pl ;

 

 

Konkurs
Łamigłówek Matematycznych

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 10.02.2015r – przesłanie karty zgłoszenia 3 osobowych zespołów ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres organizatora
- 17.02.2015 r – konkurs w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.728-314-120 (I. Leszczyńska); iwonle@poczta.onet.pl ;
e-mail: zsoms@poczta.fm 
http://www.zsoms.pl

 

 

VII Edycja Konkursu Święci i Bohaterowie Ziemi Łomżyńskiej
pod hasłem
„Święci świadkami prawdy”

Organizator: Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych IV-VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 27.03.2015r. – zgłoszenie uczestników do konkursu drogą emaliową: kglolomza@wp.pl  lub listownie;
- 08.05.2015r. – przesłanie prac konkursowych(multimedialnych, literackich, plastycznych) na adres organizatora;
- 29.05.2015r. – gala finałowa konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
tel. 86-216-36-57 (B. Śliwowska); 604-898-637 (K. Duchnowska)
e-mail kglolomza@wp.pl  duchnowska.katarzyna@wp.pl 
strona internetowa: www.klo.lomza.info/SzkolyKatolickie.html

 

 

Konkurs dla kibiców uczniów klas 0-VI
”Jestem kibicem z klasą” – VIII edycja

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, 15-808 Białystok, ul. Jaworowa 8

Współorganizator:
Stadion Miejski Sp.z.o.o. w Białymstoku, ul. Słoneczna 1

Uczestnicy: Uczniowie klas 0-VI szkół podstawowych w całej Polsce

Terminy i miejsce:
1) Konkurs plastyczny – uczniowie klas 0-IV
2) Konkurs pisemny – uczniowie klas V-VI
3) do 31.10.2014r – nadsyłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
4) do 15.11.2014r – rozstrzygnięcie konkursu na stronie internetowej www.sp37.edu.pl .

Więcej informacji:

tel. ¬– 85-654-39-87 (E.Ignatowicz)
e-mail – sp37@um.bialystok.pl 
www.sp37.edu.pl

 

 

„Turniej Wiedzy o Zawodach – VII edycja”

  więcej ...

 

III Edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego
„Ja i mój kolega innej narodowości”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku im. J.K. Branickiego, ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok;

Uczestnicy: Uczniowie klas O-III szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 14.11.2014r – nadsyłanie, dostarczenie prac na adres organizatora;
- 28.11.2014r – rozstrzygnięcie konkursu

Więcej informacji:
tel./email: 600-413-641 (E.Gutowska); 603-660-665 (A.Biryło); 729-647-577 (B. Kunerkova)
email: ewa_gut@wp.pl ; anulka74@wp.pl 
http://www.sp47.bialystok.pl .

 

 

„XIII Święto Origami oraz VIII Regionalny Konkurs Mistrz Origami”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.K. Branickiego w Białymstoku, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28

Współorganizator: Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, rodzice z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 16.02.2015r – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczką na adresorganizatora;
- 07.03.2015r – XIII Święto Origami w siedzibie organizatora
- VIII rozstrzygnięcie konkursu;

Więcej informacji:
tel.: 85-653-43-78 (J. Filipowicz)
e-mail: sp47bial@interia,pl ;
http://www.sp47.bialystok.pl

 

 

V Podlaski Konkurs recytatorsko-plastyczny
„ Twórczość ks. Jana Twardowskiego”

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Terminy i miejsce:
1) konkurs plastyczny
- do 20.11.2014r – przesłanie (dostarczenie) prac konkursowych wraz z metryczkąna adres organizatora
- do 27.11.2014r – zamieszczenie wyników na stronie internetowej konkursu
2)
konkurs recytatorski
- do 20.11.2014r – zgłoszenie udziału w konkursie na karcie pocztą, emailem
- 27.11.2014r – recytacja poezji ks. J. Twardowskiego
3) 02.12.2014r – uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursów - w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. /fax: 85-663-21-63(J. Kałko)
e-mail: konkursmk@wp.pl 
www.zskleosin.pl 

 

 

X Przegląd Pieśni Patriotycznej
"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1,15-042 Białystok

Współorganizator: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku, ul. Łagodna 10

Uczestnicy: Młodzież szkolna, środowiska kombatanckie

Terminy i miejsce: 07.11.2014r. godz.10.00

Więcej informacji:

tel.: 697-028-889 (hm. A. Bajkowski))
e-mail: a.bajkowski@bialostocka.zhp.pl 
www.bialostocka.zhp.pl

 

 

"It's Theatre Time " - Konkurs Teatralny w Języku Angielskim.

Organizator: Zespół Szkół nr 5 w Białymstoku, ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok

Współorganizator: Teatr Dramatyczny w Białymstoku, ul. Elektryczna 12

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
1) I etap: 15.11 - 30.11.2014r – zarejestrowanie zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie
2) II etap: do 31.03.2015r – kwalifikacja zespołów do występu na podstawie przesłanych inscenizacji na płycie DVD na adres organizatora
3) do 30.04.2015r – informacja o wynikach konkursu na stronie internetowej szkoły
4) III etap: do 31.05.2015r – prezentacja przedstawień laureatów (trzy najlepsze zespoły) w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

Więcej informacji:
tel: 608-039-030 (B. Twarowska); 504-228-995 (A.Iwanicka)
e-mail: mszirr@op.pl  agan73@o2.pl 
www.sp5.bialystok.pl

 

 

III Festiwal
Optymistycznego Muzykowania

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku, 15-489 Białystok, ul. Nowogródzka 5A

Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku, ul. Krańcowa 5;
- Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku, ul. Wesoła 22;
- Przedszkole Samorządowe Nr 48 „bajkowa Kraina” w Białymstoku, ul. Pogodna 8;
- Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku, ul. Krzywa 4;
- Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Białymstoku, ul. Warszawska 79a.

Uczestnicy:
Dzieci z przedszkoli z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- 23.03 do 02.04.2015r – zgłoszenia drogą emaliową na adres: ps8@um.bialystok.pl 
- 17.04.2015r – etap finałowy w siedzibie MDK w Białymstoku

Więcej informacji:

tel.: 85-657-34-12
e-mail: ps8@um.bialystok.pl 

 

 

IV JESIEŃ TALENTÓW ΄ 2014 – „ Z inspiracji księdza Jana”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Terminy i miejsce:
1) konkurs recytatorski poezji i prozy ks. J. Twardowskiego - 20.11.2014r – recytacja w siedzibie organizatora
2) konkurs poetycki „ Żartowanie z zieleni. Figle Pani Jesieni”
3) konkurs plastyczny „ Żartowanie z zieleni. Figle Pani Jesieni”
4) do 14.11.2014r – zgłoszenia do udziału w konkursie recytatorskim oraz przesłanie prac konkursowych na adres organizatora
5) 26.11.2014r – uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursów - w siedzibie organizatora

Więcej informacji:

tel. /fax ¬: 85-742-03-04 (J. Murawska)
e-mail: szp2@bialystok.home.pl 
www.sp2bialystok.edupage.org 

 

 

VII Spotkanie z pieśnią „Patriotyczne Śpiewanie 2014”
– wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok

Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14

Uczestnicy: Kombatanci, członkowie Rodzin Katyńskich, społeczność szkolna z województwa podlaskiego, zaproszeni goście
Termin i Miejsce:
- spotkania lokalne – terminy przeprowadzenia wg. uznania organizatora;
- do 27.10.2014r. – zgłoszenie delegacji szkoły na formularzu zamieszczonym na stronie szkoły przesyłać pocztą elektroniczną lub faxem na adres organizatora;
- 06.11.2014r. – sala WOAK, ul. Św. Rocha 14 (Spodki).
Więcej informacji:
- tel. 660-417-011 (E. Sokolińska), sokolinskaewa@gmail.com 
- email: sp12@um.bialystok.pl 
- tel./fax: 85-679-38-80.

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs Historyczny „
70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 21.11. 2014r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres szkoły;
- do 10.12.2014r – rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie listy wyników) na stronie internetowej. szkoły
Więcej informacji:
tel.: 504-830-992 (T. Zdanewicz)
email: zdanewicz@poczta.onet.pl
www.zse.biaman.pl

 

 

"50 Lat Szkolnictwa Specjalnego w pow. hajnowskim oraz
I Międzynarodowe Forum Opiekunów I Terapeutów Osób Niepełnosprawnych"

Organizator: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii Osób Niepełnosprawnych KAJA, 17-200 Hajnówka, ul. Modrzewiowa 6

Współorganizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka

Uczestnicy:

- specjaliści z placówek szkolno-wychowawczych;
- pracownicy, uczniowie ośrodka i ich rodzice;
- uczestnicy-opiekunowie i terapeuci;
- zaproszeni goście.

Terminy i miejsce: 24- 25.10.2014r – Hajnowski Dom Kultury

Więcej informacji:
tel.: 85-679-69-60; 600-25-68-98 (L. Wawreszuk)
email: lucynawawreszuk@tlen.pl 
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej
„I Ty możesz zostać Kopernikiem”

Organizator: Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckim, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 09-13.02.2015r – etap szkolny konkursu w siedzibach szkół
- do 16.02.2015r – przesłanie (dostarczenie) formularza zgłoszeniowego z 3 uczniami ze szkoły: pocztą, faxem, pocztą elektroniczną;
- 23.02.2015r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./fax: 86-275-26-57 (E. Turlewicz)
e-mail: gimwm@op.pl 
http://gimwm.psis.edu.pl
www.m_kopernik.republika.pl

 

 

Miejski Konkurs Literacki "Wiersze z szuflady"
pod patronatem Książnicy Podlaskiej

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok

Współorganizator: Książnica Podlaska, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 21.10. 2014r – przesłanie wierszy wraz z metryczką na adres organizatora;
- 28.10.2014r – etap podsumowujący w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 514-011-693 (E. Ziółkowska)
email: jassio1@wp.pl 
https://sp43bialystok.edupage.org

 

 

IX Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.10.2014r – etap szkolny
- do 24.10. 2014r – przesłanie kart uczestników ze szkół na adres organizatora;
- 30.10.2014r – etap wojewódzki konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 85-663-21-63 (A. Piłaszewicz)
email: zskleosin@wp.pl
www.zs.kleosin.info

 

 

Projekt edukacyjny:
„Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Organizator: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12

Współorganizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Legionowa 8

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego.

Miejsce i termin: od 01.10 – 31.12.2014r – przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej i papierowej wg. załącznika nr 1 Regulaminu

Więcej informacji:
tel.: 85-664-68-40 (K. Maksimowicz)
fax: 85-664-68-25
email: kmaksimowicz@onkologia.bialystok.pl 

 

 

Konkurs wiedzy oraz plastyczny poświęcony Janowi Pawłowi II pod hasłem „ …tak i Ja posyłam”

Organizator: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sokołach, 18-216 Sokoły, ul. Kościelna 5

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

1). VII międzyszkolny konkurs „Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek – podróży Jana Pawła II pod hasłem „…tak i Ja posyłam” – Światowe Dni Młodzieży-Manila, Rzym (2000), Kolonia;

 • do 19. 10.2014r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” pocztą, faxem, drogą elektroniczną na adres organizatora;
 • etap szkolny – w macierzystych szkołach;
 • 04.11.2014r. – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora.

2) Konkurs plastyczny pod hasłem „…tak i Ja posyłam” – Światowe Dni Młodzieży-Manila, Rzym (2000), Kolonia;

 • do 20.10.2014r – przesłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciem pracy plastycznej na email: konkursjp2@o2.pl 
 • do 22. 10.2014r – przesłanie (dostarczenie) prac plastycznych pocztą na adres organizatora;
 • 24.10- 28.10.2014r – głosowanie elektroniczne na najlepszą pracę
 • 29.10.2014r – rozstrzygnięcie konkursu;
 • 04.11.2014r – wystawa pokonkursowa, wręczenie nagród

Więcej informacji:
tel. : 86-476-34-89; 86-274-10-75 (H. Grabowska)
e-mail: konkursjp2@o2.pl 
www.gimsok.republika.pl  lub www.szkolasokoly.republika.pl 

 

 

Powołanie Młodzieżowej Rady Województwa Podlaskiego

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) Oddział Miejski, ul. Pietkiewicza 1, 15-689 Białystok

Współorganizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

 • 29.09- 09.10.2014r – wybór kandydatów w szkołach oraz zgłoszenie kandydata ze szkoły na adres Buro Sejmiku Województwa Podlaskiego pocztą lub emailem: mswp@wrotapodlasia.pl 

 • 15.10 – 31.10.2014r – głosowanie internetowe w 4 okręgach wśród wybranych osób przez szkoły do Młodzieżowej Rady Województwa Podlaskiego za pomocą aplikacji internetowej: www.facebook.com/mswp2014 

 • okręg nr 1 – m. Białystok ( 7 radnych);

 • okręg nr 2 – m. Suwałki, pow. suwalski, augustowski, sejneński, sokólski, moniecki ( 8 radnych);

 • okręg nr 3 – m. Łomża, pow. łomżyński, kolneński,grajewski, zambrowski ( 6 radnych);

 • okręg nr 4 – pow. białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki ( 9 radnych);

 • TPD – zagwarantowane 2 mandaty.

 • do 04.11. 2014r – ogłoszenie oficjalnych wyników

Więcej informacji:
tel. 661-612-175; 602-595-326;
email: biuro@tpd.bialystok.pl  dawid.draheim@wrotapodlasia.pl 

 

 
Projekt edukacyjny: Podlaska Akademia Przyrody   więcej ...
 

Walka Polaków o Niepodległość
"Co Nas łączy"- konkurs plastyczno-fotograficzny

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku, ul. KEN 1, 15-687 Białystok.

Współorganizator: UKS „Osiedla Bacieczki” w Białymstoku, ul. Pietkiewicza 1/1

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego oraz szkół polonijnych
Terminy i miejsce:
- do 31.10. 2014r – dostarczenie, przesłanie prac wraz z metryczką ze szkół na adres organizatora;
- 08.11. 2014r – rozstrzygnięcie i uroczyste podsumowanie konkursu siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 85-869-18-11 (M. Ruminowicz; A. Białogórzec, E. Pawluczuk),
email: pg6@um.bialystok.pl 
www.uks.bacieczki.glt.pl ; www.pg6.pl 

 

 

XV Konkurs Wiedzy Biblijnej

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin

Współorganizator: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 01.12.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) na adres organizatora lub emailem na adres: zespolszkol5@interia.pl
- 16.01.2015 r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- do 22.01.2015r. – przesłanie protokołów z etapu szkolnego na adres organizatora;
- 14.03.2015r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel: 85-721-90-04 (G. Krawczyńska);
www.gim.korycin.com.pl

 

 

XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej

Organizator: Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis” w Białymstoku, 15-616 Białystok, ul. Węgierska 15

Współorganizator:
Parafia Prawosławna Zaśnięcia NMP w Białymstoku

Uczestnicy:
Dzieci i młodzież prawosławna z całej Polski
Terminy i miejsce:
- do 10.11. 2014r – zgłoszenia drużyn dziewcząt i chłopców
- 15.11.2013r – turniej w Publicznym Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13
Więcej informacji:
tel. 604-650-357 (ks. J. Troc)
email: ppstarosielce@neostrada.pl

 

 

Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to My”

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża

Uczestnicy:
Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:

- do 27.10.2014r – przesłanie zgłoszenia pocztą na adres szkoły lub elektronicznie na adres: konkurslo3@gmail.com
- 13.11.2014r – przesłuchania konkursowe w siedzibie szkoły
Więcej informacji:
tel. 600-966- 674 (K . Życzkowska);
email: lo3lomza@neostrada.pl 
www.lo3.lomza.pl  

 

 

VI Spotkania Ekologiczne „Z Ziemią krążymy”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Białymstoku, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 17.10.2014r – nadesłanie prac literackich wraz z kartą zgłoszenia na adres MDK;
- do 24.10.2014r – nadesłanie kart zgłoszeń na konkurs recytatorski oraz prac plastycznych wraz z metryczką na adres MDK;
- 30.10.2014r – przesłuchania recytatorów w siedzibie MDK;
- 31.10.2014r – informacja o rozstrzygnięciu konkursów na stronie internetowej MDK;
- 07.11.2014r – uroczysta gala konkursowa połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej prac plastycznych.
Więcej informacji:
tel. 85-732-79-49 ( D. Chojnacka - Jamiołkowska, M. Urbańczyk)
email: mdk@mdk.bialystok.pl 
http://www.mdk.bialystok..pl 

 

 

Konferencja "Zrozumieć i pomóc cz. IV-Indywidualizacja w praktyce – Tutoring szansą na rozwój ucznia"

Organizator: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27

Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18

Uczestnicy:
Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz rodzice uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów.
Miejsce i termin:

- do 07.10.2014r – zgłaszanie na konferencję emailem: konferencja_sp7@wp.pl  lub telefonicznie: 85-651-14-08
- 10.10.2014r – Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18, sala gimnastyczna
Więcej informacji:
tel. 661-570-347 (B. Jocz)
email: barjocz@wp.pl ; mariolapierzchala@interia.pl 
www.modm.bialystok.pl

 

 

XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ Mistrz Ortografii 2014”

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie, 18-525 Turośl, woj. podlaskie

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z pow. kolneńskiego

Terminy i miejsce:
- do 21.10.2014r – zgłoszenia szkół pocztą, telefonicznie, faksem, emailem
- I etap klasowy oraz II etap szkolny w terminach ustalonych przez dana szkołę
- III etap powiatowy – 23.10.2014r – dyktando w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./faks: 86-278-63-83 (M. Czyż)
e-mail: leszekszkola@interia.pl ;
www.leman-kurpie.cba.pl

 

 

Miejskie Obchody dnia Anioła oraz II edycja konkursu plastycznego "Anioł oczami dziecka"

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, ul. Pietkiewicza 1, 15-689 Białystok

Współorganizator:
Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku im. W. Kazaneckiego, ul. Porzeczkowa 11

Uczestnicy:
Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

- do 03.10.2014r – dostarczenie prac z danymi na adres organizatora
- 03.10.2014r – miejskie obchody w PG nr 15 w Białymstoku
- 03.11.2014r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej organizatora
Więcej informacji:
tel. 85-811-06-12
email: tpdanioly@wp.pl 
www.tpd.bialystok.pl

 

 

Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka  „Złota Tarcza”

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok

Współorganizator: Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Białymstoku

Uczestnicy: Trzyosobowe zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 31.10.2014r – zgłoszenia drużyn do udziału w zawodach faksem – 85-661-56-68, telefonicznie 85-661-56-68 lub emailem: tatiana.matuszelanska@wp.pl 
- 7.11.2014r – eliminacje oraz finał na sali gimnastycznej szkoły

Więcej informacji:
tel. 502-209-071 (T. Matuszelańska);
email: sekretariat@vlo.bialystok.pl 
http://www.vlo.bialystok.pl

 

 

VII Jesienny Bieg Uliczny "Od Karolka do Karola"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II, 18-100 Łapy, ul. Polna 1

Współorganizator:
Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier” w Łapach

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 14.10.2014r – zgłoszenia na adres email: sp1.sekretariat@wp.pl , pocztą lub osobiście
- 17.10.2014r – biegi uliczne na różnych dystansach w 10 kategoriach wiekowych wokół terenu szkoły

Więcej informacji:
- tel.: 85-715-24-19 (A. Rogowski: D. Jabłoński; A. Bagińska)
- www.sp1.lapy.podlasie.pl 

 

 

V edycja Kampanii „Pola Nadziei 2014/2015”

  więcej ...

 

Wojewódzka konferencja na temat:
„Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w zjednoczonej Europie"
zorganizowana w 15 rocznicę utworzenia w Polsce gimnazjów

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1,
16-140 Korycin

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Lublin-ul. Różana;
- Podlaska Rodzina Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej,Białystok- ul. Rynek Kościuszki 9;
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego,Korycin - ul. Białostocka 23.

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele szkół zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów poszukujących z Małych Miast i Wsi i Podlaskiej Rodzinie Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Osoby zainteresowane w/w tematyką.

Terminy i miejsce:
- 14-11.2014r – Budynek Zespołu Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1

Więcej informacji:
tel. 85-721-90-04 (E. Bojarzyńska)
e-mail: zespolszkol5@interia.pl 
www.gimkorycin.com.pl   

 

 

Plastyczny Konkurs na Komiks „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy - jak polubić i chronić duże drapieżniki?"

Organizator: Białowieski Park Narodowy, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

Współorganizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Uczestnicy: Uczniowie szkół i placówek z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 31.10.2014r – przesłanie pocztą/dostarczenie prac plastycznych wraz z kartą informacyjną na adres organizatora;
- do 14.11.2014r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej;

Więcej informacji:
tel. – 85-682-97-33 ( H. Schmidt)
e-mail – hschmidt@bpn.com.pl
http://www.bpn.com.pl

 

 

Konkurs czytelniczy i plastyczny
„ Czy znasz twórczość…?

Organizator: Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarz Szkół Polskich
w Białymstoku, ul. Konopnickiej 3

Adres do korespondencji: Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN), ul. Złota 4,
15-016 Białystok, Olga Topolewska

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek w woj. podlaskim

Terminy i miejsce: rok szkolny 2014/2015

1.Konkurs czytelniczy:
a) do 19.09.2014r – przesłanie zgłoszenia do konkursu na formularzu na podany adres w Regulaminie
b) 21.10. 2014r – etap szkolny - część pisemna
c) 13.11. 2014r – etap międzyszkolny w siedzibie CEN

2. Konkurs plastyczny
a) do 31.10.2014r – przesłanie prac konkursowych na podany adres w Regulaminie

Więcej informacji:
tel. – 85-732-73-23 (O. Topolewska)
www: http://www.biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/serwis/?g=node/1716   

 

 

I Podlaskie forum innowacji oświatowych
 „Innowacyjność szansą i wyzwaniem dla współczesnej szkoły"

Organizator: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20

Współorganizatorzy:
- Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20;
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4;
- Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku, ul. Mościckiego 23.

Uczestnicy: Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół i przedszkoli z woj. podlaskiego

Termin i miejsce:
- zgłoszenia on-line przez stronę internetową Fundacji
- 10.01.2014r. – aula dydaktyczno-widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Więcej informacji:
tel. : 660-436-133 (M. Kowalczuk-Walędziak)
www.ctw.uwb.edu.pl 
e-mail: ctw@wb.edu.pl 

 

 

Program „TalentowiSKO”

Organizator: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A (BPS), 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81

Współorganizatorzy:

- Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

Uczestnicy:
- Uczniowie szkół i placówek w całej Polsce

Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
1) do 31.10.2014r – zgłoszenie chęci udziału szkoły do Konkursu we właściwym miejscowo BPS;
2) do 07.05.2015r – złożenie przez szkołę sprawozdania z zadań konkursowych
3) 31.05.2015r – rozstrzygniecie I etapu;
4). 10.06.2015r – rozstrzygniecie II etapu.

Więcej informacji:
tel.: 22-539-53-51 (K. Urbańska)
email: katarzyna.urbanska@bankbps 
www.talentowisko.pl  

 

 

Ogólnopolski EKO Konkurs ,,Dbajmy o przyszłość OZE"

Organizator: Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS” , 87-100 Toruń, ul. Polna 10

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie klas szkół gimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- 15.09. – 31.10.2014r – przyjmowanie zgłoszeń od zainteresowanych szkół poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie pocztą/ drogą elektroniczną na adres organizatora
- 15.09.2014r – 16.01.2015r – etap szkolny, realizacja przez szkoły autorskiego projektu promującego Odnawialne Źródła Energii;
- do 13.02.2015r – przyjmowanie dokumentacji projektów od szkół uczestniczących w konkursie;
-30.03. 2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej konkursu;
- 24-26.04. 2015r – pobyt zwycięskiej grupy w Toruniu

Więcej informacji:
tel. ¬– 604-994-086 ( P. Kujawa)
e-mail – konkursy@foundationprometheus.org
http://foundiatonprometheus.org/index.php?page=eko-konkurs

 

 

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project, ISLP)
- II edycja w Polsce

Organizator: Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku, 15-197 Białystok, ul. Mościckiego 23

Współorganizatorzy:
- Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45a
- Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63;
- Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, ul. Świerkowa 20;
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4;
- Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13;
- Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, ul. Górczewska 8.

Uczestnicy:
- Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
1) do 31.12.2014r – rejestracja uczestników;
2) do 13.02.2015r – przesłanie plakatów do Krajowego Komitetu;
3) 14.03.2015r – ogłoszenie krajowych zwycięzców i przesłanie prac do Międzynarodowego Komitetu w Finlandii;
4) 26-31.07.2015r – ogłoszenie laureatów międzynarodowych w Rio de Janerio.

Więcej informacji:
tel.: 784-056-677 (K. Łogwiniuk)
email: k.logwiniuk@islp.edu.pl 
www.islp.edu.pl 

 

 

Projekt edukacyjny
„Matematyczne Zoo”

Organizator: Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej, 03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 51

Uczestnicy:
- Nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce

Terminy i miejsce:
Rok szkolny 2014/2015 – portal edukacyjny matematyczny
1) pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z matematyki w szkołach;
2) możliwość rozwiązywania dodatkowych zadań przez uczniów;
3) materiały do organizowania konkursów matematycznych.

Więcej informacji:
tel.: 793-90-93-90 (I. Kanadys)
email: pomoc@matzoo.pl
http://www.matzoo.pl 

 

 

Projekt edukacyjny
„Scrabble w szkole”

Organizator: MATTEL Poland, 03-738 Warszawa, ul. Chłodna 51

Współorganizatorzy:
- Polska Federacja Scrabble, Warszawa ul. Lasek Brzozowy 18m;
- McCann Group, Warszawa ul. Cybernetyki 19;

Uczestnicy:
- Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych i placówek w całej Polsce

Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
1) zgłoszenie udziału szkoły poprzez nauczyciela na podstawie upoważnienia wydanego
przez Dyrektora szkoły, placówki
2) prowadzenie zajęć w szkołach na podstawie dostarczonych przez organizatora scenariuszy
3) turnieje szkolne i zewnętrzne

Więcej informacji:
tel.: 601-220-951 (J. Słowińska)
email: jslowinska@webershandwick.com 
www.scrabblewszkole.pl 

 

 

„XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli”

Organizator:
Wolters Kluwer S.A., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 - Wydawnictwo:
„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz
„Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”

Uczestnicy:
Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy szkół zainteresowanych w/w tematyką

Terminy i miejsce:
- 22-23.10.2014r – Warszawa, Hotel Gromada - Okęcie

Więcej informacji:

tel. 22-535-85-22 (A. Grałek); 22-535-80-99 (E. Dziołak)
e-mail: agralek@wolterskluwer.pl  edziolak@wolterskluwer.pl
http://www.konferencja.dyrektorszkoly.pl/kongresedukacja    

 

 

II edycja programu edukacyjno-profilaktycznego
„Chroń dziecięce Uśmiechy”

 

Organizator: Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
Współorganizatorzy:

- Wrigley Poland, Poznań, ul. Obodrzycka 69;
- Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, ul. Montelupich 4;
- LUX MED, Warszawa, ul. Postępu 21 c;
- Master Brand Group, Warszawa, ul. Genewska 6.
Uczestnicy:

- Uczniowie w wieku 6-12 lat ze szkół podstawowych
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
1) zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie internetowej na adres: klubwiewiorka@pck.org.pl
Więcej informacji:

tel.: 22-326-12-89 (A. Chojnacka)
email: anna.chojnacka@pck.org.pl 
www.pck.pl/Chrondzieciece-usmiechy
 

 

 

Konkurs Wiedzy Ekologicznej:
„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

Organizator: Białowieski Park Narodowy, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

Współorganizatorzy:
- Biebrzański Park Narodowy;
- Narwiański Park Narodowy;
- Wigierski Park Narodowy;
- Suwalski Park Krajobrazowy;
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej;
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 12.09.2014r – przesłanie pocztą/ drogą elektroniczną zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie;
- 18.09.2014r – etap szkolny (rozwiązanie testu);
- 09.10.2014r – etap powiatowy (rozwiązanie testu);
- do 07.11. 2014r – przesłanie przez finalistów do etapu wojewódzkiego pracy autorskiej na adres organizatora;
- 20.11. 2014r – finał wojewódzki w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
tel. ¬– 85-682-97-33 ( H. Schmidt)
e-mail – hschmidt@bpn.com.pl
http://www.bpn.com.pl/konkursy/konwoj4/index.html

 

 

III edycja Kampanii społecznej
„ Czytam, więc wiem”

Organizator: Media Regionalne Sp.z.o.o. wydawca „Kuriera Porannego” oraz „Gazety Współczesnej” , 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek w woj. podlaskim

Terminy i miejsce: rok szkolny 2014/2015
1. „Moje Pasje, moje stypendium”
a) wrzesień- październik 2014r – zbieranie i rejestrowanie prac uczestników na adres: wiem@mediaregionalne
b) listopad 2014r – ogłoszenie zwycięzców

2. „Czytam bo lubię”
a) listopad 2014r – maj 2015r – zbieranie i publikowanie w prasie najlepszych opracowanych recenzji przez uczniów z ulubionych pozycji literatury itp.

3. „Piszemy wspólnie opowiadanie”
a) luty 2015r – ogłoszenie akcji :
- opublikowanie pierwszych pięciu zdań napisanych przez znanego pisarza pochodzącego z Białegostoku;
- przesyłanie propozycji kolejnych zdań przez uczniów na adres: wiem@mediaregionalne
- wybranie najlepszych prac i publikowanie na łamach „dodatku” do końca akcji
b) czerwiec 2015r – zakończenie akcji

Więcej informacji:
tel. – 695-119-848 (K. Niedźwiecka)
e-mail: katarzyna.niedzwiecka@mediaregionalne.pl 
www:poranny.pl/wiem   
www.wspolczesna.pl/wiem

 

 

III Konkurs „Normalizacja i Ja”
Temat konkursu: „Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier”. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?
Organizator:
Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
Uczestnicy: Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele z ośrodków doskonalenia nauczycieli
Terminy i miejsce:
- od 15.09- do 15.01.2015r zgłoszenia do konkursu za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej PKN:
http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy  
- do 22.01.2015r. przesłanie prac zgodnie z Regulaminem drogą emaliową:
pknkonkurs@pkn.pl 
- 17.02.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej PKN
- marzec.2015r. – wręczenie nagród
Więcej informacji:
- tel. 22- 556-76-39 ( P. Górski)
- e-mail: pawel.gorski@pkn.pl 
- http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy

 

 

Konferencja  nt. „Adaptacja i zatrudnienie"
Organizator: Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii,
15-305 Białystok, ul. Waszyngtona 32 lok. 15 U
Współorganizator: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Warszawska 63
Uczestnicy: Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oświatowych
i rynku pracy, przedsiębiorcy i potencjalni uczestnicy projektu |
Termin i miejsce:
- 28.07.2014r. godz. 10.00 -13.00, konferencja na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. : 795-579-194 (M. Rutkowski)
email: ecwiint@gmail.com  
www.Adaptacjaizatrudnienie.pl

 

 

Ogólnopolski Konkurs :
„Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola”

Organizator: Wolters Kluwer S.A., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 - Wydawnictwo:
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed
Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”
Uczestnicy: Skierowany do wszystkich uczestników procesu uczenia. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele jak również instytucje (kuratoria, organy prowadzące, instytucje współpracujące)
Terminy i miejsce:
- do 12.09.2014r – pobranie i wypełnienie aplikacji konkursowej ze strony:
www.SuperDyrektor.pl  oraz przesłanie pocztą na adres organizatora
- 22-23.10.2014r – uroczyste rozstrzygnięcie podczas Gali XVI Krajowej Konferencji
Dyrektorów szkół w Warszawie
Więcej informacji:
tel. 668-423-592 (M. Pomianowska); 22-535-81-26 (A. Satel);
e-mail: ds@wolterskluwer.pl 
www.SuperDyrektor.pl 

 

 

Konkurs Tesco dla szkół „Kulinarni odkrywcy”
Organizator: Firma Garden of Words w imieniu Tesco Polska, ul. Nałęczowska 52, 0-922 Warszawa
Współorganizator: Federacja Polskich Banków Żywności
Uczestnicy: Szkoły podstawowe oraz gimnazja z całego kraju
Terminy i miejsce:
- do 4.11.2014r – zarejestrowanie szkoły do konkursu na formularzu rejestracji na
                           stronie: www.tescodlaszkol.pl
- do 10.11.2014r godz.12.00 – zgłoszenie pracy konkursowej za pomocą formularza
                           zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.tescodlaszkol.pl
- 17.11- 15.12.2014r – I etap konkursu (ogólnopolskie głosowanie internautów)
- 07.01.2015r – ogłoszenie wyników I etapu
- do 19.01.2015r – ogłoszenie wyników II etapu (obrady jury)
- 01.03- 15.03.2015r – uroczyste wręczenie nagród podczas gali finałowych
Więcej informacji:
tel.: 512-352-187 (M. Głuśniewska);
e-mail: m.glusniewska@gardenofwords.pl 
www.tescodlaszkol.pl 

 

 

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej
"Różnorodność - podaj dalej! 2014"

Organizator: - Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12,
15-007 Białystok, ul. Towarowa 6
Uczestnicy: Uczniowie z 50 wybranych klas ze szkół ponadgimnazjalnych z m. Białystok
oraz powiatu białostockiego
Terminy i miejsce:
- od 01.09.2014r. – rekrutacja grup szkolnych (email, telefonicznie)
do wyczerpania terminów
- 01.10- 20. 12I. 2014r. – czterogodzinne warsztaty antydyskryminacyjne
Więcej informacji:
tel. 792-43-64-88 (G. Stefaniak)
email: grzegorz@9dwunastych.org
www.9dwunastych.org/roznorodnosc 


 

XII Międzynarodowy, XVI Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich
„O Podlaską Szyszkę - Siemiatycze 2014”

Organizator: - Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”,
17-300 Siemiatycze, ul. Świętojańska 25
Współorganizatorzy: - Siemiatycki Ośrodek Kultury;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach;
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach.
Uczestnicy: Dzieci, młodzież oraz dorośli tańczący narodowe tańce polskie
4-6.07.2014r. – eliminacje w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Siemiatyczach, ul. Świętojańska 25
Więcej informacji:
tel. 696-061-981 (K. Niedbało)
email: abagie@vp.pl

 

 

III Profilaktyczne - Integracyjne Regaty w Kajakarstwie
o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku

Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W.Kikolskiego, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok.
Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół Integracyjnych Nr 17 w Białymstoku, ul. Orla 4;
- Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4.
Uczestnicy: Uczniowie szkół specjalnych i integracyjnych
Terminy i miejsce:
- 06.06.2014r – zgłoszenia do zawodów pocztą elektroniczną: teresakonopko@wp.pl
- 11.06.2014r – jez. Rajgrodzkie, Ośrodek Wypoczynkowy Łabędź” w Rajgrodzie, ul. Leśna 3
Więcej informacji:
tel. 606-702-817 (T. Konopko), teresakonopko@wp.pl  ;
email: sosw@um.bialystok.pl 
www.sosw.bialystok.pl

 

 

V edycja Konkursu
pt. „Różnorodność przestrzenią dialogu. Ulubione gry i zabawy”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica, ul. Radzyńska 11, 15-863 Białystok
Współorganizator: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, ul. M.C.Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowychz woj. podlaskiego:
a) kategoria plastyczna - dzieci z przedszkoli oraz uczniowie klas I-IV szkół podstawowych;
b) kategoria literacka - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
c) kategoria fotograficzna - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
Terminy i miejsce:
- do 13.06.2014r – przesłanie (dostarczenie) pracy wraz karty uczestnika konkursu (formularz dostępny na stronie internetowej organizatorów) na adres Szkoły Podstawowej Nr 26;
- 18.06. 2014r – podsumowanie konkursu w siedzibie Szkoły Podstawowej
Nr 26 w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. – 506-049-564
www.sp26.bialystok.pl
www.fundacja.uwb.edu.pl

 

 

Konferencja „Dar zabawy - dla 3-6 latków - innowacja
w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla”
Organizator:
Zakład Pomocy Szkole Sp.z.o.o., Frobel.pl, 20-059 Lublin, Aleje Racławickie 7
Uczestnicy: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych z terenu woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 26.05.2014r – zapisy na konferencję emailem: konferencja@froebel.pl  lub faxem: 48-81-533-57-81
- 29.05.2014r w godz.10.00-13.00 – Konferencja, aula I LO w Białymstoku, ul. Brukowa 2
Więcej informacji:
- tel. 81-533-57-81 (A. Turska)
- email: ania@frobel.pl 
- www.froebel.pl 

 

 

Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka
pn. „Rodzina Elektryka”

Organizator: „Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. Janusza Groszkowskiego,
15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14
Uczestnicy: Uczniowie, rodzice, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, absolwenci ZSE, społeczność lokalna
Terminy i miejsce: 10.06.2014r – uroczystość pt. Rodzina Elektryka:
- 13-14.00 - Konferencja pt. „Spotkania pokoleń, aula konferencyjna ZSE;
- 14.00-18.00 - Festyn, plac główny ZSE
Więcej informacji:

- tel. 85-651-20-93 (sekretariat)
- email: jmaksimiuk@02.pl  (J. Maksimiuk- odpow. za konferencję)
- email: tmd@wp.pl  ( M. Dąbrowski – tel. 668-158-303- odp.za festyn)
- http://www.zse.biaman.pl 

 

 

,,Sieciaki na wakacjach" - piknik edukacyjny w ramach ogólnopolskiej akcji
Organizator: „ELEOS” – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko
- Gdańskiej, 15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5
Współorganizatorzy:
- Fundacja Dzieci Niczyje
- Fundacja Orange
Uczestnicy: Dzieci, młodzież, rodziny
Terminy i miejsce:
- 13.07.2014r – piknik w godz. 12.00- 16.00, plac przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 781-474-373 (M. Chomaniuk)
- email: martachomaniuk@poczta.onet.pl 
- http://dzieckowsieci.fdn.pl/sieciaki-na-wakacjach-materialy-promocyjno-organizacyjne  

 

VIII Sejmik Samorządów Uczniowskich pt.
" Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia"
Organizator:
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9
Uczestnicy: Samorządy uczniowskie z łomżyńskich gimnazjów wraz z opiekunem-nauczycielem
Termin i miejsce: 06.06 2014.r . „Mamucia Dolina” – Szostaki 13,
Więcej informacji:
tel. 86-218-44-39 (J. Marek)
e-mail: pg1lomza@szkola.wp.pl 
www.pg1lomza.internetdsl.pl

 

 
Dzień Języka Niemieckiego   więcej ...
 

Dni Wiesława Kazaneckiego - Patrona szkoły
Organizator:
Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11
Współorganizator: Rada Rodziców przy PG nr 15 w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 31.05.2014r. – przesłanie pocztą, drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres organizatora lub pocztą elektroniczną: pg15@zetobi.com.pl
- 02.06. – 07.06.2014r. – Dni Patrona szkoły:
- 04.06 - IX Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Wiesław Kazanecki – życie i twórczość”;
- 06.06- XVIII Konkurs recytatorski im. Wiesława Kazaneckiego;
- Szkolny konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie szkoły;
- 07.06 - I Turniej piłki siatkowej młodziczek.
Więcej informacji: tel. 85- 653- 08 –60 ( I. Lubińska)
email: pg15@zetobi.com.pl 
www.pg15.bialystok.pl

 

 

IX Edycja Konkursu „Planer Kariery”
Organizator:
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku
Terminy i miejsce:
- do 28.05.2014r – dostarczenie (przesłanie) karty zgłoszenia oraz pracy na adres organizatora pocztą, elektronicznie: lcdz@ckubialystok.pl 
- 05.06.2014r – rozstrzygniecie konkursu;
- 17.06.2014r – wręczenie nagród w siedzibie organizatora;
Więcej informacji:
tel.: 85-743-67-85 wew. 24 (E. Fidura)
e-mail : lcdz@ckubialystok.pl
www.ckubialystok.pl

 

 

XIII Miejski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola
Wojtyły „Nie lękaj się – zaufaj nadziei…”

Organizator: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II, 15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Białegostoku
Terminy i miejsce:
- do 15.05.2014r – dostarczenie (przesłanie) zgłoszeń finalistów szkolnych eliminacji na adres organizatora;
- 22.05.2014r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 668-534-909 (B. Grochowska)
e-mail : zs1@um.bialystok.pl

 

 

V Festiwal Młodzieży „Bez granic”
Organizator: Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. Św. Jana Bosko, 16-200 Dąbrowa Białostocka, Różanystok 13 b.
Uczestnicy: Zorganizowane grupy młodzieży od 14 lat z Polski oraz innych regionów świata
Terminy i miejsce:
- do 05.06.2014r. – przesłanie pocztą, drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej www.festiwalbezgranic.com na adres organizatora;
- 10.06. – 14.06.2014r. – warsztaty artystyczne połączone z koncertami, spotkaniami z podróżnikami, naukowcami, reżyserami;
- pokazy filmów, zdjęć itp.;
Więcej informacji: tel. 515- 136 –966 ( J. Fic)
email: ficjakub@gmial.com 
www.festiwalbezgranic.com
www.rozanystok-salezjanie.pl

 

 

„3 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4
Współorganizatorzy:
- Opera i Filharmonia podlaska w Białymstoku, ul. Odeska 1;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51;
- Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I 18;
- Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku.
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku
Terminy i miejsce:
- 02.06.2014r. – uroczysta inauguracja obchodów tygodnia czytania w Operze i Filharmonii w Białymstoku;
- 03 -06.06.2014r. – imprezy w szkołach podstawowych organizowane przez nauczycieli bibliotekarzy szkolnych;
Więcej informacji:
tel. : 85-732 -73-23 (O. Topolewska; )
email: topolewska@cen.bialystok.pl
http://www.biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/serwis  

 

 

Akademicki Konkurs Przedsiębiorczości. „Mój pomysł. Mój biznes”
Organizator:
- Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, 16-001 Kleosin, ul. o.S.Tarasiuka 2
- Media Regionalne, wydawca Kuriera Porannego w Białymstoku;
- Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Współorganizatorzy:
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Uczestnicy:
a) studenci, uczniowie szkół którzy ukończyli 18 lat
b) absolwenci wyższych uczelni i szkół średnich, którzy nie przekroczyli 35 roku życia
Termin i miejsce:
- do 18.05.2014r – zgłoszenia biznesplanów na wypełnionym specjalnym formularzu konkursowym pobranym ze strony: www.mojpomyslmojbiznes.pl  i przesłanym na adres: poczta@mojpomyslmojbiznes.pl 
- 19 -23.05.2014r. – wybór finalistów;
- 26.05-06.06..2014r. – szkolenie finalistów;
- 09.06.2014r – wybór przez kapitułę laureatów;
- 12.06.2014r. – finał konkursu w siedzibie Wydziału Zarządzania PB
Więcej informacji:
tel. : 662-133-222 (K. Połubiński);
email: k.polubinski@pb.edu.pl
www.mojpomyslmojbiznes.pl 

 

 

XV Podlaski Festiwal Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
Organizator: Zespół szkół Nr 11 w Białymstoku, 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 12/3
Współorganizatorzy: Parafia Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Św. Kazimierza 2
Uczestnicy: Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie
Terminy i miejsce:
- do 12.05.2014r. – dostarczenie kart zgłoszenia na adres organizatora
- 12.06.2014r. – prezentacja, Kościół Św. Kazimierza w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 505-965-140 ( A. Brzozowska
- e-mail: aniabrzozowska@interia.pl 
- http://www.ps64.pl

 

 

Konferencja „ Chmura odwraca szkołę"
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele informatyki, nauczyciele innych specjalności
Terminy i miejsce:
- do 12 05.2014r – zgłoszenie poprzez stronę internetową: www.cen.bialystok.pl
- 13.05.2014r – konferencja w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 85-732-98-67 (Z. Babicz)
e-mail: babicz@cen.bialystok.pl 

 

 

V Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
Organizator: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, 19-200 Grajewo,ul. Ełcka 11
Współorganizatorzy:
- Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą w Grajewie;
- Starostwo Powiatowe w Grajewie;
- Urząd Miasta w Grajewie.
Uczestnicy:
- Dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek pozaszkolnych pow. grajewskiego;
- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie;
- młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu
Terminy i miejsce:
-  05.05.2014r.
- uroczystości kościelne, Kościół MBNP w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 98;
- boisko organizatora
Więcej informacji:
- tel. 696-866-785 ( W.Skwiot)
- e-mail: wskwiot@gmail.com 

 

 

Projekt edukacyjny: Warsztaty i spotkania pt. "RODZINNI"
Organizator: Fundacja Światło-Życie w Białymstoku, ul. Łagodna 9/22, 15-757 Białystok;
Uczestnicy: Rodzice, opiekunowie prawni wraz z dziećmi z m. Białystok
Terminy i miejsce:
- 10.05.2014r – Mężczyzna, mąż, ojciec – filarem dla całej rodziny”, warsztaty przeznaczone dla mężczyzn, Białystok, ul. Warszawska 50;
- 17.05.2104r – „Kobieta, żona, matka – darem dla całej rodziny”, warsztaty przeznaczone  dla kobiet, Białystok, ul. Warszawska 50;
- 24.05.2014r – „Małżeństwo, rodzina i co dalej”, warsztaty przeznaczone dla małżeństw i narzeczonych, Białystok, ul. Pogodna;
- 15.06.2014r – Piknik rodzinny w Pacowej Chacie k/Krypna
- 20-21.09.2014r – „Umiejętności wychowawcze”, warsztaty dla rodziców, dziadków, opiekunów, ul. Warszawska 50;
- 18-19.10.2014r – „Jak rozwijać rodzinę – naturalne planowanie, naprotechnologia, adopcja, warsztaty przeznaczone dla chętnych, ul. Warszawska 50;
Więcej informacji:
telefon: 732 947 949
email: rodzinni.bialystok@gmail.com

 

 

Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
Organizator: Zespół Szkół Zawodowych, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 25;
Uczestnicy: Absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkoły
Terminy i miejsce: 14.06.2014r – uroczystości jubileuszowe
- uroczystości kościelne–Sobór Świętej Trójcy oraz Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Hajnówka
- uroczysta Akademia Jubileuszowa, aula siedziby szkoły
- bal jubileuszowy, Hajnówka, ul. Armii Krajowej 26
Więcej informacji:
telefon: 503-100-823 (U. Karwowska)
email: g.kar@op.pl
www.zszhajnowka.republika.pl

 

 

IX Edycja Konkursu „Wielcy Polacy województwa podlaskiego - ich dokonania i zasługi”
Organizator:
Zespół Szkół Nr 3 , Publiczne Gimnazjum nr 1 w Białymstoku, ul. Jesienna 8,15-151 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjum z województwa podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 07.05.2014r. – przesłanie (dostarczenie) prac konkursowych wraz z imienną listą uczestników na adres organizatora;
- 30.05.20134. – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel. : 85-675-08-62 (H. Łapińska);
email: hannala@wp.pl  lub pgnr1bialystok@go2.pl ;
www.zs3bialystok.pl

 

 

II Podlaskie zawody szkolnych kół LOK  z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Organizator:
Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11
Współorganizator:
Biuro Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku, 15-444 Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5;
Uczestnicy: 3 osobowe drużyny dziewcząt, chłopców ze szkół
Terminy i miejsce:
- do 25.04.2014r – zgłoszenia na adres email: edyta0708@op.pl
- 29.04.2014r – w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel.: 501-266-112 (E. Garbowska)
- www.pg15.bialystok.pl 

 

 

XIII Miejski Konkurs Ortograficzny klas III
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18
Uczestnicy: Uczniowie klas III ze szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 24.04.2014r – wyłonienie Mistrza Ortografii szkoły oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 10.05.2014r – finał miejski w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. – 85-732-30-00; fax 85-740-60-19 (E. Popławska, B. Purta)
e-mail: ortografia.sp19@gmail.com 
www.sp19.piasta.pl/ w dziale Konkursy

 

 

Przegląd wokalny i taneczny „Piękna nasza Polska cała”
Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 47 z Uśmiechem, 15-202 Białystok, ul. Św. Wojciecha 14;
Współorganizator:
- Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Białymstoku, ul. Warszawska 79a
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym z białostockich przedszkoli
Terminy i miejsce:
- do 18.04.2014r – dostarczenie (przesłanie) karty zgłoszenia na adres organizatora
- 29.04.2014r – przegląd pieśni, tańców w siedzibie MDK
Więcej informacji:
tel. – 85-741-22-03 (E. Chraboł, B. Jóźwicka)
e-mail: ps47@um.bialystok.pl 
www.ps47.bialystok.pl

 

 

XV Przegląd Małych Form Teatralnych „Teatr Małego Aktora"
pt. „Wspomnień czar"

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12
Uczestnicy: Dzieci 3-6 letnie z przedszkoli
Terminy i miejsce:
- do 08.05.2014r. – dostarczenie kart zgłoszenia dzieci na adres organizatora
- 15.05.2014r. – prezentacja grup teatralnych oraz uroczyste zakończenie,
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79A
Więcej informacji:
-- tel. 85- 745-30-50 ( B. Arłukowicz)
- e-mail: przedszkole64@op.pl 
- http://www.ps64.pl

 

 

Konkurs recytatorski "Mój dom - moja rodzina"
Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12
Uczestnicy: Dzieci 3-6 letnie z przedszkoli
Terminy i miejsce:
- do 12.05.2014r. – zgłoszenia dzieci emailemna adres organizatora
- 20.05.2014r. – konkurs w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( B. Arłukowicz, K. Szelkowska, A.Danielczuk)
- e-mail: przedszkole64@op.pl 
- http://www.ps64.pl

 

 

Konkurs Matematyczny „Kangurek Przedszkolaka”
Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12
Uczestnicy: Dzieci 6 letnie Terminy i miejsce:
- do 30.05.2014r. – zgłoszenia dzieci ( ilość miejsc ograniczona) na adres organizatora
- 10.06.2014r. – konkurs w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk, K. Szelkowska)
- e-mail: przedszkole64@op.pl
- http://www.ps64.pl

 

 

Czwarty Łomżyński Konkurs Matematyczny
Organizator:
- Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSIiP), Instytut Informatyki i Automatyki, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14.
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- I etap: od 24.03 do 05.04.2014r.) – zgłoszenie poprzez stronę internetową: http://konkursmat2014.pwsip.edu.pl oraz rozwiązanie zestawu 15 zadań;
- II etap: od 07.04 do 25.04.2014r. – rozwiązanie kolejnego zestawu 15 zadań;
- III etap -29.05.2014r. – finał konkursu w siedzibie PWSIiP w Łomży
- 12.06.2014r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie PWSIiP w Łomży
Więcej informacji:
tel. : 608-27-27-62 (R. Kotowski))
email: rkotowski@pwsip.edu.pl
http://www.konkursmat2014.pwsip.edu.pl

 

 

I Podlaskie Forum Klas Mundurowych
Organizator: XIV Liceum Ogólnokształcące, im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Białymstoku, ul. Upalna 26;
Uczestnicy: Uczniowie klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce: 10.04.2014r godz. 10.00- 3.00 – Forum szkół w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
telefon: 85- 661-32-27
email: zso9@um.bialystok.pl

 

 

Konkurs  „Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela”
Organizator: Moje Bambino Sp.z.o.o. Sp.k, 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46;
Współorganizatorzy: Akademia Bambino
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 05.05-11.07.2014r.– zgłoszenia szkół na formularzu ze strony internetowej wraz z pracą konkursową przesyłać na adres emaliowy: konkurs@mojebambino.pl lub pocztą na adres organizatora
- 21.07.2014r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora
Więcej informacji:
telefon: 42-203-49-84 (U. Krakowska)
email: u.krakowska@mojebambino.pl
www.mojebambino.pl

 

 

13 Edycja Objazdowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
„WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”

Organizatorzy:
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
- Centrum Sztuki Współczesnej zamek Ujazdowski w Warszawie, ul. Jazdów 2, 00-001 Warszawa
- Społeczny Instytut Filmowy, ul. Przanowskiego 4 lok. 44, 01-457 Warszawa
Współorganizatorzy:
- Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok
- Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- druga połowa maja 2014r ( 3dni), Amfiteatr OiFP, ul. Odeska 1
Więcej informacji: tel. : 505-624-901 (D. Wądołowska)
email: diana.wadolowska@oifp.eu
http://www.watchdocs.pl/2013/f/  

 

 

Gminny Konkurs Matematyczny „Młody Matematyk”
Organizator: Szkoła Podstawowa w Puchałach 31, 18-400 Łomża
Uczestnicy: Uczniowie klas II-III szkół podstawowych z Gminy Łomża
Terminy i miejsce:

- do 18.04.2014r przesłanie zgłoszenia uczestników ze szkol pocztą, faxem, pocztą
elektroniczną na adres organizatora;
- 24.04.2014r – etap finałowy w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:

- telefon/fax: 86-219-31-23; 505-734-365 (J. Zduńczyk);
- email: szppuchaly@wp.pl

 

 

Regionalny Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…”
(W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II )
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera 15-667 Białystok,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
Współorganizator: Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, ul. Mickiewicza 54A
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli , uczniowie klas 0-III szkół podstawowych, zespoły
szkolno-przedszkolne z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 06.05.2014r – nadsyłanie kart zgłoszeń pocztą, drogą elektroniczną na adres organizatora
- 16.05.2014r. – prezentacje konkursowe w siedzibie organizatora
- 17.05.2014r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 01.06 2014r. – występ wytypowanych uczestników konkursu na Festynie
Rodzinnym, Białystok - Krywlany
Więcej informacji:
tel.: 660-417-011 (E. Sokolińska);
email: sp12@um.bialystok.pl
www.sp12bialystok.pl  (zakładka: Nasze przedsięwzięcia)

 

 

VIII edycja Konkursu Plastycznego „Za co kochamy wiosnę"
Organizator: Przedszkole samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”, 15-354 Białystok, ul. Pogodna 8
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli z m. Białystok
Terminy i miejsce:
- do 30.04.2014r – nadesłanie prac na adres organizatora
- 12.05.2014r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
- tel. 85-742-84-81 (A. Opiatowska; A. Kraszewska)
- www.ps48.ugu.pl

 

 

XX Biegi Przełajowe z okazji  „ Dnia Ziemi i Olimpijczyka”
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku,
15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13
Współorganizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „KoLA” przy SP Nr 44 w Białymstoku
Uczestnicy: Dzieci, uczniowie ze szkół i placówek z m. Białystok
Terminy i miejsce:
1) do 20.04.2014r. – nadesłanie zgłoszeń ze szkoły na adres organizatora
a) XX Bieg przełajowy na określonych dystansach;
b) Międzyszkolny konkurs ekologiczny „Parki Narodowe”;
c) Międzyszkolny konkurs plastyczny „Sprawnie się ruszamy, drugie śniadanie z ochotą zjadamy”
2) 25.04.2014r. – imprezy zgodnie z Regulaminami w/w przedsięwzięć
Więcej informacji:
- tel. 607-281-050 (K. Rewucka).
- e-mail: katarzynarewucka@wp.pl 
- www.sp44.bialystok.pl

 

 

XIII Edycja Międzyszkolnego Konkursu ph.
„ Malowane obiektywem kolory Białegostoku. Świątki, kapliczki i krzyże na tle przyrody Podlasia”

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO, 15-809 Białystok, ul. Kalinowa 5
Współorganizator: Nadleśnictwo Dojlidy, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z m. Białystok
Terminy i miejsce:
- do 16.05.2014r – nadsyłanie prac na adres organizatora
- 30.05.2014r. – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
- czerwiec 2014r. – etap finałowy (termin i miejsce zostanie podane
Więcej informacji:
tel.: 502-150-689 (A.M. Owsieniuk);
email: owsieniuk@poczta.onet.pl
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 
Projekt edukacyjny w ramach kampanii społecznej „2014 - Rok Przedsiębiorczości. Postawmy na siebie”   więcej ...
 

VIII Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku
Organizator:
- Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego,
15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14
Współorganizatorzy:
- Uczniowski Klub Sportowy „Elektryk” przy Zespole Szkół Elektrycznych
w Białymstoku
Uczestnicy: 10 osobowe reprezentacje z zaproszonych szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 16.04.2014r. – dostarczenie, przesłanie zgłoszeń pocztą , faxem
na adres sekretariatu ZSE w Białymstoku;
- 23 .04.2014r. – rozgrywki eliminacyjne na hali sportowej ZSE w Białymstoku ;
- 24.04.2014r. – rozgrywki o miejsca I-IV oraz zakończenie zawodów.
Więcej informacji:
tel. 668-380-226 (E. Zembrowska), emika25@wp.pl 
tel. 512-475-835 (J. Szeszko), janusz09@op.pl 
fax. : 85-651- 20 – 93
email: zse@zse.biaman.pl
www: http://zse.biaman.pl

 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca
„Taniec jest poezją, której częścią jest świat”
Organizatorzy:
Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7, 15-743 Białystok
Współorganizatorzy: Studio Tańca „TWIST”, ul. Wierzbowa 5/27
Samorządowe Ognisko Baletowe, ul. Bohaterów Monte Casino 25
Uczestnicy: Dzieci i młodzież z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1). Konkurs na „Logo obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku”
- do 15.04.2014r – nadesłanie (dostarczenie) prac przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na adres organizatora – VII LO w Białymstoku
- 16.04.2014r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej VII LO
2). Warsztaty taneczne z „hip-hopu” dla przedszkolaków Samorządowe Ognisko baletowe
- rejestracja elektroniczna wg. kolejności zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona) na stronie: www.ps31b.republika.pl
- 25.04.2014r –godz. 16.00-17.45 warsztaty w siedzibie Samorządowego OgniskaBaletowego w Białymstoku
3). Happening Taneczny
- do 22.04.2014r – nadesłanie zgłoszeń w formie elektronicznej na adres: ps31@wp.pl
- 25.04.2014r – Happening Taneczny , podsumowanie działań, Plac Miejski przy Ratuszu w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 85-651-09-81 (PS nr 31, M. Muszyńska);
- tel. 85-664-93-31 (VII LO, J. Nowik);
- email: ps31@wp.pl
- email: lo7@um.bialystok.pl
- http://www.ps31b.republika.pl
- http://www.7lo.bialystok.pl

 

 

V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
Organizator:
Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie,
ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu łomżyńskiego
Terminy i miejsce:
- do 28.03.2014r – nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej na adres organizatora: gimnazjum_miastkowo@wp.pl
- 29.04.2014r – etap szkolny
- 21.04.2014r – etap powiatowy w siedzibie organizatora
- 08.06.2014r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 86- 217-48-26 W. Samełko)

 

 

VI Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Bajkolandia 2014”
Organizator: Przedszkole Nr 2 w Hajnówce, ul. Warszawska 2, 17-200 Hajnówka
Współorganizator: Urząd Miasta w Hajnówce, ul. A. Zina 1
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat)
Terminy i miejsce:
- do 15.04.2014r – nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej
na adres organizatora
- 12- 14.05.2014r – przesłuchania festiwalowe w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 85- 682-21-48 (A. Charytonow; E. Wasiluk))
- email: przedsz2@wp.pl 
- www.przedszkole2fe.pl

 

 

Konkurs plastyczno-literacki „Biskup? Kto to taki?
Organizatorzy:

- Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Izabeli Branickiej, ul. Spacerowa6, 15-040 Białystok
- Młodzieżowy Dom Kultury (MDM) w Białymstoku, ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok
- Wydział Nauczania Kurii Metropolitarnej Białostockiej, ul. Kościelna 1,
15-087 Białystok
- Wydział Katechezy Prawosławnej Diecezji Białostockiej i Gdańskiej, ul. Św. Mikołaja 3,
15-420 Białystok
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół i placówek, podopieczni
placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic, klubów, uczestnicy
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych, rodziny
Terminy i miejsce:
- do 31.03.2014r – nadesłanie prac plastycznych na adres MDM w Białymstoku
- do 31.03.2014r – przesłanie prac literackich w formie elektronicznej
na adres: pg3bial@op.pl  lub w papierowej na adres PG Nr 3 w Białymstoku.
- VI-IX .2014r – rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
- tel. 85-740-49-70 (A. Chrostowska – konkurs literacki)
- tel. -85-732-79-49 (D. Chojnacka-Jamiółkowska; K. Bukowska – konkurs plastyczny)

 

 

I Festiwal Piosenki Przedszkolaka  „Radosne Przedszkolaki”
Organizator: Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej,
ul. Kościelna 10, 18-106 Turośń Kościelna
Współorganizator: Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Turośń Kościelna
Terminy i miejsce:
- do 11.04.2014r – nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej na adres organizatora
- 25.04.2014r – przesłuchania festiwalowe
Więcej informacji:
- tel. 784-098-845 (N. Muszyńska)
- www.puchatekniewodnica.pl

 

 

XII Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej „Srebrny Wiek Poezji Rosyjskiej”
Organizator: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce, 15-097 Białystok,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/37
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych (kl.V-VI, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 26.03.2014r – nasyłanie zgłoszeń na adres organizatora
- do 04.04.2014r. – przesłuchania konkursowe, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- czerwiec 2014r. – etap finałowy (termin i miejsce zostanie podane zainteresowanym osobom)
Więcej informacji: tel. : 608-268-295 (H. Romańczuk); 698-881-259 (A. Romańczuk)
email: rskpo_zswb-stoku@wp.pl  ; rsko@tlen.pl

 

 

Projekt edukacyjny  „Droga do świętości”
Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Jana Pawła II ”Radosne” w Białymstoku,
ul. Piastowska 1A, 15-207 Białystok
Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Łagodna 10
- Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (ZSI) im. Bł. Sługi Bożego Jana Pawła II
w Białymstoku, ul. Pułaskiego 25
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie ze szkół podstawowych oraz z gimnazjów,
oraz placówki należące do Podlaskiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II
Terminy i miejsce:
- do 16.04.2014r – przesłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: zsi1@um.bialystok.pl
- 25.04.2014r – przesłuchania uczestników konkursu artystycznego w ZSI  w Białymstoku, ul. Łagodna 10
- 16.05.2014r – uroczyste podsumowanie, koncert z okazji 94 rocznicy urodzin
Jana Pawła II w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3
Więcej informacji:
- tel. 85-741-33-82 (M. Maksim)
- email: ps30@um.bialystok.pl 
- www.przedszkole-radosne.piasta.pl
- www.zsi@um.bialystok.pl

  więcej ...

 

II Edycja konkursu plastycznego „Festiwal Palm ”
Organizatorzy:

- Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok
- Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Białymstoku, ul. Św. Kazimierza 2, 15-817 Białystok
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół, młodzież, rodziny (dziecko i rodzice, dziadkowie), wspólnoty, grupy parafialne
Terminy i miejsce:
- do 31.03.2014r – nadesłanie zdjęć palm i wypełnionej karty informacyjnej na adres: festiwalpalm@gmail.com
- 13.04.2014r – ogłoszenie wyników podczas obchodów Światowego Dnia Młodzieży na placu przed Katedrą Białostocką.
Więcej informacji:
- tel. 604-557-740 (ks. R. Arciszewski)
- email: xr.arciszewski@gmail.com
- www.ddm.archibial.pl
- www.mdk.bialystok.pl

 

 

Konkursy  pt. „Śladami Błogosławionej Bolesławy Lament po Białymstoku”
Organizator: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 43
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów
Rodzaje konkursów:
1) – konkurs plastyczny;
2) – konkurs fotograficzny;
3) – konkurs informatyczny.
Terminy i miejsce:
- do 23.05.2014r. – dostarczenie, nadesłanie prac wraz z kartą
zgłoszeniową na adres organizatora
- 30.05.2014r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły
- 10.06.2014r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie
organizatora
Więcej informacji:
- tel. 602-759-702 ( plastyka: J. Wysocka);
- tel. 695-428-475 ( informatyka: M. Dudzicz);
- tel. 608-840-163 ( religia s. Czesława);
- tel. 608-661-749 ( religia: s. Beata).
- http://szkola.misjonarki.pl

  więcej ...

 

Konkurs artystyczny  „Historia przez TPD pisana”
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku,
5-120 Białystok, ul. Liniarskiego 1 a;
Współorganizator:
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;
- Teatr „Arkadia” w Białymstoku.
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 30.05.2014r. – nadsyłanie prac konkursowych wraz z metryczką oraz oświadczeniem
na adres organizatora;
- 17.06.2014r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w sali konferencyjnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
Więcej informacji:
tel. – 85-742-40-54; 606-85-20-20
e-mail: biuro@tpd.bialystok.pl 
http://www.tpd.bialystok.pl

  więcej ...

 

XV edycja „Wiosennego Biegu z Trójką”
Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, 15-426 Białystok,
ul. Gdańska 23/1 /
Współorganizatorzy: Rada Rodziców przy ZS nr 2 w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół
Terminy i miejsce:
- do 27.03.2014r. – nadesłanie zgłoszeń ze szkoły na adres organizatora
- 28.03.2014r. – biegi na określonych dystansach w zależności od
kategorii wiekowej wokół terenu szkoły zgodnie z mapką
Więcej informacji:
- tel. 85-732- 41- 83 ( W. Grecka).
- e-mail: greckaw@wp.pl
- http://zsz2.bialystok.pl

  więcej ...

 

Konkurs ph. „ Nasze Gniazdo”
Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji (GOAKiR) w Szudziałowie, 16-113
Szudziałowo, ul. Szkolna 2;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo;
- Urząd Gminy w Szudziałowie
Współorganizatorzy:
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku;
- Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Podlaskiego;
- Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku.
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
Instytucje, Stowarzyszenia, Związki, Osoby indywidualne
Terminy i miejsce:
- do 30.04.2014r. – nadsyłanie prac konkursowych na adres GOAKiR w Szudziałowie;
- 12.06.2014r. – podsumowanie konkursu w siedzibie GOAKiR w Szudziałowie;
- 12.06-26.06.2014r. – wystawa prac konkursowych
Więcej informacji:
tel. – 85-722-14-06 (E. Jaroszewicz)
e-mail – goakirszudzialowo_xl@wp.pl 
http://www.szudzialowo.e-kultura.pl

  więcej ...

 

XII Konkurs Plastyczny  „Skrzydlaci Przyjaciele”
Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi”
w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
Terminy i miejsce:
- do 04.04.2014r. – nadesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 11.04.2014r. – uroczyste podsumowanie konkursu podczas wernisażu
wystawy w PS nr 64 w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk; K. Szelkowska).
- e-mail: przedszkole64@op.pl
- http://www.ps64.pl

  więcej ...

 

Festiwal Kultur - VII edycja
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,
15-687 Białystok, ul. Komisji Narodowej 1A
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 20.04.2014r. - przesłanie prac, kart zgłoszenia prezentacji artystycznej
na adres organizatora;
- 06.05.2014r. – prezentacje festiwalowe w sali konferencyjnej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 3
Więcej informacji:
- tel. 600-232-980 (K. Andryszewska); andryszewscysk@wp.pl;
- e-mail: sekretariat@sp12bialystok.pl
- http://www.sp12bialystok.pl

  więcej ...

 

II edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Językowego
„ ICONS OF PODLASIE”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
Współorganizatorzy:
- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej
Termin i miejsce:
- do 25.04.2014r. – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczka na adres organizatora
-16.05.2014r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 30.05.2014r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska;
E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl

  więcej ...

 

Białostockie Spotkania Teatralne
„Zwierciadła 2014”

Organizator: VII Liceum Ogólnokształcące 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 7
Współorganizatorzy:
- Fundacja Twórczości Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon” w Lublinie,
ul. Lwowska 12;
- Stowarzyszenie Polska Rada Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Dzieci warszawy 29/29
Uczestnicy: Grupy złożone z młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 23.03.2014r – zgłoszenie zespołów do przeglądu na karcie zgłoszeniowej poczta,
pocztą elektroniczną: zwierciadła.bialystok@wp.pl 
- 07- 08.04.2014r – spotkania teatralne
Więcej informacji:
tel.: 604-225-167 (A. Kołosow-Ostapczuk);
email: lo7@um.bialystok.pl 
www.7lo.bialystok.pl

  więcej ...

 

IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „ TIK? – TAK! ”
Organizator: Biuro ECDL przy Polskim Towarzystwie Informatycznym w Warszawie,
02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- 26.03 – 07.04.2014r. – rejestracja uczniów i szkół na formularzu pobranym
ze strony internetowej i przesłanym na adres organizatora pocztą oraz dokumentu „skanu” pocztą elektroniczną na adres: gra@tik-tak.eecdel.pl
- 07. 04 – 11.04.2014r – etap szkolny, internet;
- 29.04.2014r – etap regionalny;
- 14.05.2014r – finał centralny w Warszawie, Centrum Zielna
Więcej informacji:
tel. : 694-606-958 (A.Wieczorek)
e-mail: adam.wieczorek@ecdl.pl 
www.tik-tak.eecdl.pl

  więcej ...

 

Turniej futsalowy „Wiosna na Sportowo 2014”
Organizatorzy:
- Komenda Miejska Policji w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9,
18-400 Łomża;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zajazd 18
Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Łomży;
- Grupa Ratownicza „Nadzieja”;
- Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży;
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży.
Uczestnicy: 12 osobowe drużyny z gimnazjów z powiatów: Łomża, łomżyńskiego
Terminy i miejsce:
- do 14.03.2014r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres: imprezy@mosir.lomza
lub na adres: prewencja.kryminalna@wp.pl;
-21.03.2014r. – turniej na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży,
ul. Ks. Anny 18
Więcej informacji:
- tel.86-474-13-25 (KMP -R. Gumkowski);
- tel. 86-125-06-05 (MOSIR- M. Marzec; K.Walczyk);
- e-mail : imprezy@mosir.lomza ; prewencja.kryminalna@wp.pl

  więcej ...

 

V Konkurs Pieśni Religijnej
Organizator: Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin,
ul. Zambrowska 20
Uczestnicy: Przedszkola, szkoły podstawowe gimnazja z woj. podlaskiego
Termin i miejsce:
- do 14.04.2014r. – przeprowadzenie etapu szkolnego
- do 14.04.2014r. – przesłanie kart zgłoszeń uczestników ze szkół na adres organizatora
-29.04.2014r – finał konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 85-663-21-63 (U. Oksztulska; J. Kalko; U. Szczuka)
- email: konkursmk@wp.pl
- www.zskleosin.info

  więcej ...

 

VIII Wojewódzka Konferencja Metodyczna
„ Kompetencje psychospołeczne nauczyciela i wychowawcy a pomoc dzieciom
zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społeczne”

Organizator: Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku, 15-021 Białystok, ul. Orla 4
Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku;
Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku.
Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Białymstoku
Uczestnicy: Nauczyciele, specjaliści (min. pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci)
wychowawcy, rodzice) z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 04 04.2014r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” na adres:
konferencje17@wp.pl  (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
- 08.04.2014r – konferencja w WOAK „Spodki” w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14.
Więcej informacji:
tel. 85-732-56-88 (B. Zdziech)
e-mail: zs17@wp.pl 

  więcej ...

 

VI Forum Młodych Ekologów Białystok ' 2014
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku,
15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25
Uczestnicy: Dzieci 5-6 letnie z białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
oraz uczniowie klas I -VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 31.03.2014r. – dostarczenie lub przesłanie prac na adres organizatora;
    a) konkurs plastyczny pt. „ Ekologia w zieleni, czyli… zielone na zielonym
    (dzieci 6 letnie oraz uczniowie klas I-VI );
    b) konkurs poetycki ph. „Posłuchaj szumu drzewa. Ono właśnie kołysankę śpiewa…” (uczniowie klas III-VI);
    c) konkurs fotograficzny pt. „ Piękno przyrody polskiej”( uczniowie klas IV-VI);
    d) konkurs literaci (uczniowie klas IV-VI);
    e) warsztaty nt. „Życie przedmiotów wydłużamy i ciekawość naszą zaspokajamy”
    (dzieci 5-6 letnie);
- 23.04.2013r. – uroczyste zakończenie Forum w Szkole Podstawowej Nr 2
w Białymstoku ( wystawa, warsztaty, podsumowanie konkursów).
Więcej informacji:
tel.: – 85-742-03-04: a) L. Sielawa; b) E. Kosińska; c) M. Mazurek)
e-mail: sp2@um.bialystok.pl 
www.sp2bialystok.edupage.org

  więcej ...

 

Warsztaty edukacyjne
„Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat”

Organizator:
Opera i Filharmonia Podlaska, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1
Uczestnicy: Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Wstęp: bezpłatny
Terminy i miejsce:
- 06.03.2014r – godz. 13.30-14.30
- 07.03.2014r – godz. 8.00-9.00
Więcej informacji:
tel.: 797-752-600 (J. Gadowska);
www.oifp.eu.pl/aktualności

  więcej ...

 

Turniej Motoryzacyjny
„Nim Wyruszysz - Pomyśl”


Organizator: Zespół Szkół Technicznych im.. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok
Współorganizator: Zarząd Okręgowy PZM, ul. Jana Pawła 51, 15-703 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z m. Białystok oraz powiatu białostockiego;
Terminy i miejsce:
– do 07.03.2014r – przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursu;
– do 11.03.2014r– przesłanie zgłoszenia po etapie szkolnym na adres email: nimwyruszyszpomysl@zst.bialystok.pl ;
–14.03.2014r – etap finałowy turnieju w siedzibie organizatora;
Więcej informacji:
- telefon: 502-490-420 (A. Grzędziński); 791-113-114 (Ł Berent)
- www.zst.bialystok.pl

  więcej ...

 

VII edycja konkursu plastycznego ph.
Co możemy zrobić, aby ludzie byli szczęśliwi


Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Jana Pawła II „Radosne”,
ul. Piastowska 1A, 15-207 Białystok
Uczestnicy: Dzieci 4- 6 letnie z placówek przedszkolnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 31.03.2014r. – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
- 24.04.2014r. – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. : 85-741-33-82 (M.Waluk); 606-455-541;
email: ps30@um.bilystok.pl ;
www.przedszkole-radosne.piasta.pl

  więcej ...

 

Projekt edukacyjny
„Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość”

1. Turniej zawodowy „Nowoczesne budownictwo wokół nas”
2. Konkurs plastyczny „Nowoczesne budownictwo wokół nas- moje wymarzone cztery kąty”
Organizator: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Józefa Prądzyńskiego
w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok
Uczestnicy:

1) Turniej -uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ( ZS nr 2 w Ostrołęce; ZS nr 1
w Bielsku Podlaskim; ACE w Augustowie; ZST w Suwałkach; ZSZ nr 5
w Białymstoku);
2) Konkurs- uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego;
Terminy i miejsce:
1) – 06.03.2014r – przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursu;
2) – 04.03.2014r– przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
21.03.2014r – etap finałowy turnieju oraz nagrodzenie zwycięzców konkursu
w siedzibie organizatora;
:Więcej informacji:
- telefon: 514-958-147 (A. Pełszyńska);
- email: pmg.anetap@gmail.com ;
- www.zsnr5@bialystok.pl

  więcej ...

 

XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
„Poeci naszym dzieciom – Jan Brzechwa”
Organizator:
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku, 15-850 Białystok, ul. Sitarska 25
Uczestnicy: Uczniowie klas III szkół podstawowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 16.04.2014r – dostarczenie zgłoszenia uczniów ze szkół droga emailową
lub telefonicznie na adres organizatora;
- 25.04.2014r – finał konkursu w siedzibie organizatora;
Więcej informacji:
tel. – 85-652-31-83 (D.Malezińska)
e-mail – szkoly@budujemyludzi.org
http://www.szkola.budujemyludzi.pl

 

 

XI Edycja Konkursu
promującego zdrowie i bezpieczeństwo
„Na drodze mojego życia”
Organizator:
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. J. Korczaka , 15-054 Białystok,
ul. Mieszka I 19
Współorganizator: Klub „Zenit”, ul. Mieszka I 16
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
I etap konkurs plastyczny
- do 23.04.2014r. – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
- do 30.04.2013r. – podanie wyników i zaproszenie placówek do II Etapu;
- 16.05.2013r. – II etap konkursu ( olimpijka) oraz podsumowanie I etapu konkursu
w klubie „ZENIT” w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. : 85-741 -62-51 (M. Andrejewicz; H. Rygorczuk; )
email: ps68@piasta.pl;
http://www.ps68.piasta.pl

 

 

Warsztaty Ekologiczne z okazji „Światowego Dnia Wody”
Organizator:
Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży,
ul. M.Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża
Współorganizatorzy:
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży;
- Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży;
- Nadleśnictwo Łomża;
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży;
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi;
- Narwiański Park Narodowy;
- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 20-21.03.2014r – warsztaty w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- telefon: 86-215-03-42; 602-180-221 (K. Mieczkowska);
- email: katmi@poczta.onet.pl;
- http://www.zsdig-lomza.pl

 

 

II Edycja Konkursu Ortograficznego „Bezbłędnik”
Organizator:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36,
15-120 Knyszyn
Uczestnicy: Uczniowie klas II-III szkół podstawowych z powiatu monieckiego
Terminy i miejsce:
- do 20.04.2014r – przeprowadzenie etapu szkolnego w siedzibach szkół oraz przesłanie zgłoszenia uczestników ze szkół pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 14.05.2014r – etap finałowy w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
- telefon/fax: 85-716-70-23;
- telefon: 609-876-191 (M. Fiedoruk); 666-951-834 (B. Przybyszewska);
- email: zso.knyszyn@vp.pl;
- http://www.zso.knyszyn.pl

 

 

XIX Edycja Konkursu Palm Wielkanocnych”

Organizator: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku, ul. Św. A. Boboli 47,
15-649 Białystok

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów

Terminy i miejsce:

- do 08.04.2014r – dostarczenie (przesłanie) prac do siedziby organizatora;
- 13.04.2014r – ogłoszenie wyników oraz kiermasz charytatywny.

Więcej informacji:

- email: k.zejer@oswiata.org.pl ;
- telefon: 85-654-68-38 (B. Warzecha-Krasnowska)
- http://www.ckz.pop.pl 

  więcej ...

 

XI Suwalskie Spotkania Edukacyjne ph.
„Wybieram szkołę”

Organizator: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
ul. Kamedulska 3

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów

Terminy i miejsce: 28.03.2014r, Zespół szkół Nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36/38
- prezentacje szkół
- spotkania gimnazjalistów z doradcami zawodowymi;
- rozstrzygniecie konkursu na najciekawsze pismo klasowe i szkolne „Kałamarz 2014”;
- rozstrzygniecie konkursu na najciekawsze stoisko.

Więcej informacji:
tel. – 87-566-36-46; 87-566-36-46 wew. 33 (U.Sidorowicz)
e-mail – sodn@sodn.suwalki.pl 
http://www.sodn.suwalki.pl

  więcej ...

 

I Międzyszkolne Mistrzostwa Podlasia
w Klasycznym Biegu na Orientację


Organizator: Zespół szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

Współorganizator: Młodzieżowa Rada Miejska w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych)
z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 26.05.2014r. – przesłanie karty zgłoszenia pocztą lub elektronicznie na adres:
zse@zse.biaman.pl ;

- 31.05.2014r – mistrzostwa w Lesie Solnickim w Białymstoku (parking JW 3519,
ul. Kawaleryjska)
- 10.06.2014r – podsumowanie zawodów oraz wręczenie nagród w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel.85-651-093 wew. 303; 663-742-221 (B. Arcimowicz);
- e-mail : zse@zse.biaman.pl ; bgdan1969r@tlen.pl ;
- http://www.zse.biaman.pl ;

  więcej ...

 

XVII Rajd
Śladami Powstańców Styczniowych 1863


Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka,
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

Współorganizator:
- Hufiec ZHP Białystok, ul. Liniarskiego 1 a, 15-420 Białystok

Uczestnicy: Młodzież w grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy)

Terminy i miejsce:
- do 28.02.2014r – zgłaszanie uczestników na karcie zgłoszenia,
oraz załatwienie formalności organizacyjnych;
- 08.03.2014r – rajd po określonej trasie wg. grup wiekowych,
Puszcza Knyszyńska – Polana Dębowik w Podsupraślu.

Więcej informacji:
tel. ¬– 85-732-39-00
e-mail – biuro@białostocka.zhp.pl 
http://www.rajd1863.infobios.bialystok .
http://www.bialostocka.zhp.pl

  więcej ...

 

IV Spartakiada Przedszkolaka
Organizator:
Przedszkole Samorządowe nr 49 im. J. Brzechwy w Białymstoku,
15-354 Białystok, ul. Pogodna 16
Współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 34 im.gen. Z.J.Bema w Białymstoku,
ul. Pogodna 14
Uczestnicy: Dzieci w wieku 5-6 lat
Terminy i miejsce:
- do 17.04.2014r - potwierdzenie emailem udziału w Spartakiadzie na adres PS nr 49;
- 08.05.2013r - spartakiada na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 85- 742-83-51 (Pani: H. Łupińska);
- e-mail: ps49@o2.pl;
- http://www.ps49.pl.

 

 

I Miejski Konkurs
Kultury Języka Polskiego
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96
Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
1) I etap szkolny:
- 18.02.2013r. – test językowy organizowany w siedzibach zgłoszonych szkół;
- do 21.02.2014r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia 1 ucznia – finalisty ze szkoły
na adres: anna.duniewska@tlen.pl
2) II etap miejski: 03.03.2014r. – test pisemny w siedzibie organizatora
3) 14.03.2014r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. – 85-748-90-41 (A. Duniewska)
e-mail – anna.duniewska@tlen.pl

 

 

I Miejski Konkurs
Kultury Języka Polskiego
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi
Królowej Polski w Białymstoku, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96
Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
1) I etap szkolny:
- 18.02.2013r. – test językowy organizowany w siedzibach zgłoszonych szkół;
- do 21.02.2014r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia 1 ucznia – finalisty ze szkoły
na adres: anna.duniewska@tlen.pl
2) II etap miejski: 03.03.2014r. – test pisemny w siedzibie organizatora
3) 14.03.2014r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. – 85-748-90-41 (A. Duniewska)
e-mail – anna.duniewska@tlen.pl

 

 

X Edycja Konkursu Papieskiego
Organizator:
Fundacja „Instytut Tertio Millennio”, 31-043 Kraków,
ul. Dominikańska 3/13 oraz oddziały terenowe ( Oddział Warszawa )
Uczestnicy: Uczniowie szkół (osób urodzonych po 31.12.1993r)
Terminy i miejsce:
- 01–31.03.2014r. – zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konkursu: http://www.konkurspapieski.pl;
- 01– 31.03.2014r. – I etap, quiz on-line;
- 07.04.2014r – II etap, test on-line dla wszystkich uczestników;
- 09–30.04.2014r – III etap regionalny dla 20 uczestników z regionu (napisanie eseju na jeden wybrany temat z listy podanych);
- 31.05.2014r – IV etap dla 3-7 osób z regionu (obrona ustna eseju) oraz gala finałowa w Warszawie;
Więcej informacji:
tel. –728-471-665 (E. Borek)
e-mail – warszawa@tertio.pl
http: http://www.konkurspapieski.pl

 

 

Regionalny Konkurs Matematyczny
„Z szóstką na sześć”
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. prof. Aleksandra Kujałowicz w Suwałkach,
ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 17.01. 2013r – przesłanie zgłoszeń udziału szkół drogą emaliową na adres: zszostkana6@op.pl ;
- I etap (szkolny) – 21.02.2014r w siedzibach szkółł
- II etap (regionalny) – 18.04.2014r w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.:603-633-962 (H. Gryc), 693-292-020 (D. Wszeborowska);
http://www.sp6.pl

 

 

Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs
Umarłym pamięć, żyjącym pojednanie
Edycja III
Śladami Bohaterów. Sybir XVIII-XX w.
Organizator:
Muzeum Pamięci Sybiru, Oddział Muzeum Wojska w Białymstoku,
ul. J. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok.
Współorganizatorzy:
- Związek Sybiraków w Białymstoku, ul. Legionowa 7
- Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7
- Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 25.03. 2014r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej wraz z pracą na adres organizatora z dopiskiem: „Sybiracy-konkurs”
- 11.04.2014r – uroczysta gala połączona z rozstrzygnięciem konkursu w Białymstoku
Więcej informacji:
tel.: 85-741-64-49 (U. Dunaj-Kaplińska)
email: udunaj@mwb.com.pl
http://www.mwb.com.pl

 

 

IV Edycja Programu
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
Organizator:
Public Relations Garden of Words TTL s.c., ul. Nałęczowska 52,
02-922 Warszawa, w imieniu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica S.A,
Współorganizatorzy:
- Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3/5, 00-528 Warszawa
Uczestnicy: Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne z całego kraju
Terminy i miejsce:
1) styczeń 2014r – rozpoczęcie programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
2) marzec 2014r – wyniki programu grantowego, przyznanie grantów
a) do 28.02.2013r – konkurs grantowy – zgłoszenie na formularzu dostępnym na stronie:
http://www.pomagamypszczołom.pl;
b) do 15.04.2014r – ogłoszenie wyników
c) do 17.10.2014r – realizacja projektów
3) marzec/kwiecień.2014r – przyłączanie się placówek edukacyjnych do Akademii
Przyjaciół Pszczół (szkoły podstawowe)- po zalogowaniu się na stronie http://www.pomnagamypszczolom.pl
4) maj 2014r – finał Akademii Przyjaciół Pszczół
5) maj/sierpień 2014r – pozyskiwanie placówek do Wielkiego Dnia Pszczół;
6) 8.08.2014r – Wielki Dzień Pszczół
7) listopad 2014r – zakończenie IV edycji programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
Więcej informacji:
dotychczasowe osiągnięcia: http://www.pinterest.com/zkujawskim
tel.: 512-352-168 Garden of Words TTL sc. (D Staroń);
dkaron@gardenofwords.pl;
tel.: 603-779-790 ZT Kruszwica S.A. (M Strzelec);
Malgorzata.Strzelec@bunge.com;
http://www.gardenofwords.eu;
http://www.ztkruszwica.pl;
 

II Edycja Międzyszkolnego Konkursu ph. „Przyroda w rebusach”
Organizator:
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO w Białymstoku,
ul. Kalinowa 5, 15-809 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 17.02. 2014r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 28.02.2014r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 502-150-689 (A.M.Owsieniuk);
501-656-879 (J.Warwińska)
email:
owsieniuk@poczta.onet.pl; joannawarwinska@gmail.com;

 

 

III Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
„Sing A Song”
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi
Królowej Polski w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok.
Współorganizatorzy:
- Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Białymstoku, ul. Warszawska 79A
- Young Learners Resource Centre Przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 21.02. 2014r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 28.02.2014r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie MDK w Białymstoku
Więcej informacji:
tel.: 608-654-088 (U. A.Marciniak-Bagińska)
email: alubam@gmial.com;
http://www.sp50.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny:
„Akademia Maturalna WSAP 2014”
Organizator:
Wyższa szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-567 Białystok, ul. ks. Suchowolca 6
Uczestnicy: Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- 04.01.-2014r – rekrutacja elektroniczna uczestników kursu (limit miejsc) na stronie internetowej WSAP;
- 27.01-31.01.2014r
- 03-07.02.2014r – kurs przygotowujący do zdania matury
na poziomie podstawowym z j. polskiego.
Więcej informacji:
tel. – 85-732-12-93 wew. (B. Uljasz)
e-mail – akademiamaturalna@wsap.edu.pl
http://www.wsap.edu.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs
„ Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i gen. Władysławie Andersie”
Organizator:
Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, 16-300 Augustów,
Al. Kard. Wyszyńskiego 3
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 01.03.2014r – zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie
- 18.03.2014r – etap szkolny konkursu w siedzibach szkół
- do 11.04.2014r – przesłanie (dostarczenie) wyników ze szkoły pocztą, faxem;
- 14.02.2014 r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./fax: 87-643-28-61 (J. Motuk)
e-mail: jmotuk@o2.pl
http://acedu.pl

 

 

Konkurs plastyczny
„Zawodowi odkrywcy ”
Organizator:
Centrum Kształcenia Ustawicznego / Lokalne Centrum Doradztwa
Zawodowego w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 24.01.2014r – przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: lcdz@ckubialystok.pl
- do 21.02.2014r – przesłanie/ dostarczenie prac na adres organizatora;
- do 28.02.2014r – rozstrzygniecie konkursu
- 21.03.2014r – wystawa wyróżnionych prac oraz podsumowanie konkursu, wręczenie nagród.
Więcej informacji:
tel.: 85-743-67-85 wew. 24 (A. Rolak; U. Płonska);
e-mail: lcdz@ckubialystok.pl
http://www.ckubialystok.pl

 

 

Festiwal „Piosenki i Tańce Naszego Regionu ”- XII edycja
Organizatorzy:

- Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku, ul. Ciepła 19, 15-742 Białystok.
- Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy zakątek” w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka;
- Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Uczestnicy: dzieci z przedszkoli
Terminy i miejsce:
- do 07.05. 2014r – przesłanie kart zgłoszeń wraz z płytą CD z przedszkoli na adres:
ps7@um.bialystok.pl;
- 16.05.2014r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie Teatru
Dramatycznego w Białymstoku;
Więcej informacji:
tel.: 85-675-42-55 (B. Józefowicz);
85-742-14-28 (I. Abramowicz-Bołtuć);
email: ps26@um.bialystok.pl; ps7@um.bialystok.pl;
http://www.sp26webd.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs fryzjerski
„Kobieta na przestrzeni wieków”
Organizator:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu fryzjerskim z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 10.02.2014r – nadsyłanie na formularzu zgłoszeń ze szkół pocztą, emailem na adres organizatora;
- 10.04.2014r - konkurs fryzjerski oraz rozstrzygnięcie w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 798-270-132 (N. Karaś);
email: zsnr5bialystok@wp.pl; :natalia-karas1@wp.pl;
http://www.zsnr5.bialystok.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs
„10 lat Polski w Unii Europejskiej, czyli co się zmieniło w mojej miejscowości od czasu akcesji”
Organizator:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- 10.02 -31.03.2014r – nadsyłanie prac konkursowych na adres organizatora
- 10.04.2014r – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora;
- 15.04.2014r – uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.: 504-940-584 (M. Jarmocik);
e-mail: malgorzata.jarmocik@poczta.onet.pl
http://www.zsnr5.bialystok.pl

 

 

XV Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii
Organizator:
V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5,15-641 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- luty 2014r – etap szkolny przeprowadzony w siedzibach macierzystych szkół;
- do 10.03. 2014r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów ze szkół – pocztą,
faxem lub emailem na adres organizatora;
- 21.03.2014r – finał w siedzibie organizatora;
- 15.04.2014r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.: 663-537-975 (E. Sawoniewska)
email: sekretariat@vlo.bialystok.pl;
http://www.vlo.bialystok.pl

 

 

Konkurs Piosenki Europejskiej
„Śpiewać każdy może - nawet w obcych językach”
Organizator:
V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5,15-641 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 14.02. 2014r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów szkolnych
wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 07.03.2014r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.: 693-327-426 (J. Górska))
email: jolanta-gorska@wp.pl;
http://www.vlo.bialystok.pl

 

 

Konkurs Plastyczny i Fotograficzny
nt.
„Kolory Tolerancji”
Organizator:
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 7A, 15-096 Białystok.
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 28.02. 2014r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres organizatora;
- 21.03.2014r – ogłoszenie wyników w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.: 85-748 – 55-28
email: zzom@umb.edu.pl
http://zyciodajna.systemcoffee.pl

 

 

IV Międzyszkolny Konkurs
„Młodzi organizatorzy turystyki”
Organizator:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza 57, 15-02 Białystok.
Współorganizatorzy: Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53/3
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów
Terminy i miejsce:
- do 18.02. 2014r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia na adres organizatora;
- do 07.02.2014r – przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych wraz z najlepszymi pracami
na adres organizatora;
- 13.03.2014r – eliminacje międzyszkolne oraz podsumowanie konkursu w siedzibie
organizatora
Więcej informacji:
tel.: 662-075-733 (M. Matys)
email: m_matys@o2.pl
http://www.zstio.net.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Plastyczny
„Mój Anioł Stróż”
Organizator:
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizator:
- Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A, 07-100 Wagrów
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym
Terminy i miejsce:
- 01.02-25.03.2014r – etap przedszkolny
- do 31.03.2014r – przesłanie (dostarczenie) protokołu wraz z pracami ze szkół na adres organizatora
- 13.06.2014r – etap diecezjalny w siedzibie Katolickiego Przedszkola w Węgrowie
Więcej informacji:
tel: 885-052-052 (D. Mazurek); 503-827-101 (ks.K. Mielnicki);
e-mail: przedszkole@klasztorwegrow.pl; wnkdr@drohiczynska.pl;
http://www.katecheza.drohiczynska.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Religijny
„Syn Boży głosi Królestwo Boże”
Organizator:
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół w Sabniach, ul. Słoneczna 1, 08-331 Sabnie
- Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Sokołów Podlaski, ul. Kościuszki
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- 15.01-25.03.2014r – etap szkolny
- do 30.03.2014r – przesłanie (dostarczenie) protokołu wraz z pracami ze szkół
na adres organizatora
- 08.05.2014r – etap diecezjalny w siedzibie Zespołu Szkół w Sabniach
Więcej informacji:
tel: 506-166-213 (A. Chmiel); 668-809-477 (M. Kruza);
503-827-101 (ks.K. Mielnicki);
e-mail: annachmiel43@wp.pl; wnkdr@drohiczynska.pl;
http://www.katecheza.drohiczynska.pl
http://www:zssabnie.pl

 

 

III Olimpiada Wiedzy
o Polskim i Europejskim Rynku Pracy
Organizator:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5,
15-448 Białystok.
Współorganizatorzy:
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40;
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22;
- Okręgowy Inspektorat Pracy, ul. Fabryczna 2
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 07.01. 2014r – przesłanie zgłoszeń szkół do udziału w I etapie Olimpiady drogą
elektroniczną na adres: sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl
- 04.03.2014r – I etap szkolny, rozwiązywanie testu on-line w szkole;
- 14.03.2014r – II etap okręgowy, rozwiązywanie testu on-line w szkole;
- 20.03.2014r – III etap finałowy w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Więcej informacji:
tel.: 669-301-466 (J. Mantur)
email: mantur@poczta.onet.pl;
http://www.pracownia.ckubialystok.pl

 

 

Konkurs plastyczny
„Bajki w zimowej szacie”
Organizator:
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku, 15-Białystok,
ul. Berlinga 38
Uczestnicy: Dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat z Białegostoku
Terminy i miejsce:
- do 07.02..2014r – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora
- 12.02.2014 r – ocena i wybór nagrodzonych prac;
- 19.02.2014r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel: 85-654-42-48 (D. Dziejma, A. Niemyjska);
http://www.przedszkole56.eu

 

 

VI Ogólnopolski Konkurs na
Młodego Projektanta Bielizny Damskiej
Organizator:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza 57, 15-02 Białystok.
Uczestnicy: Młodzi projektanci, uczniowie, osoby które chcą zostać projektantami
Terminy i miejsce:
- do 31.03. 2014r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia dostępnej na stronie:
http://www.projektant.zstio.net.pl  lub http://www.kinga.com.pl a także na stronie
http://www.konkursnamlodegoprojektanta.pl wraz z projektem pracy na
adres: Kinga sp.zo.o i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
ul. Gen. Maczka 91, 15-691 Białystok;
- do 18.04.2014r – wybranie autorów 10- ciu najlepszych prac
- 04-05.06.2014r – warsztaty w siedzibie organizatora
- 05.06.2014r – uroczysta gala połączona z rozstrzygnięciem konkursu w Teatrze
Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku
- 06-30.06.2014r – wystawa autorskich modeli w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.: 727-347-589 (E. Samojlik)
email: samojlik.ewa@gmail.com
http://www.zstio.net.pl

 

 

V Festiwal
Sztuk Bożonarodzeniowych
Organizator:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym w Niewodnicy
Kościelnej, ul. Kościelna 10, 18-106 Turośl Kościelna
Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI ze szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
1). konkurs plastyczny „Białe Boże Narodzenie barwami malowane”;
- do 10.01.2014r – przesłanie (dostarczenie) prac plastycznych wraz z metryczką
na adres organizatora,
2). konkurs poetycki „Boże Narodzenie w poezji i prozie”;
konkurs wokalny „Kolędy i pastorałki głosami dziecięcymi wyśpiewane”.
- do 10.01.2014r –przesłanie zgłoszenia ze szkoły po dwóch uczniów w każdej
kategorii wiekowej do konkursu poetyckiego oraz wokalnego:
pocztą, elektronicznie na adres sekretariat@nsp.webatu.com;
3). 23.01.2014r – eliminacje, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz
zaproszenie wyróżnionych uczestników na koncert finałowy
4). 26.01.2014 r – finał festiwalu połączony z koncertem kościele parafialnym oraz
w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./fax: 85-650-45-75
e-mail: marekdanieleicz@poczta.onet.pl
http://www.nsp.webatu.com

 

 

XIII Prezentacje Małych Form Teatralnych
„Kolędy to czas”
Organizator:
Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego
w Białymstoku, ul. Palmowa 20a, 15-795 Białystok.
Współorganizator: Białostocki Ośrodek Kultury (BOK) w Białymstoku, ul. Legionowa 5
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas 0-III szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 20.12. 2013r – przesłanie (dostarczenie) zgłoszenia wraz z zarejestrowanym ogólnym planu spektaklem na adres organizatora;
- I dek. 01.2014r – poinformowanie drogą emaliową uczestników o przyznanej kwalifikacji;
- 10.01.2014r – zebranie organizacyjne zespołów zakwalifikowanych do prezentacji w siedzibie BOK;
- 13-14.01.2014r – prezentacje zespołów w siedzibie BOK
Więcej informacji:
tel.: 85-654-03-63; 694-330-905 (A. Marchel); 660-236-319 (A. Bayer)
email: marchel@onet.eu
www.psi58.bialystok.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej
„I Ty możesz zostać Kopernikiem”
Organizator:
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckim,
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5
Uczestnicy: Uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 07.01.2014r – zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie
- 14.01.2014r – etap szkolny konkursu w siedzibach szkół
- do 14.02.2014r – przesłanie (dostarczenie) formularza zgłoszeniowego z 3 uczniami ze szkoły: pocztą, faxem, pocztą elektroniczną;
- 24.02.2014 r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./fax: 86-275-26-57
e-mail: gimwm@op.pl
http://gimwm.psis.edu.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej
„I Ty możesz zostać Kopernikiem”
Organizator:
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckim,
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5
Uczestnicy: Uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 07.01.2014r – zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie
- 14.01.2014r – etap szkolny konkursu w siedzibach szkół
- do 14.02.2014r – przesłanie (dostarczenie) formularza zgłoszeniowego z 3 uczniami ze szkoły: pocztą, faxem, pocztą elektroniczną;
- 24.02.2014 r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./fax: 86-275-26-57
e-mail: gimwm@op.pl
http://gimwm.psis.edu.pl

 

 

Turniej Wiedzy Przedszkolnej
„Mały Geniusz”
Organizator:
Przedszkole Samorządowe (PS) Nr 46 w Białymstoku, ul. Mieszka I-go 4a, 15-054 Białystok;
Współorganizatorzy: Rada Rodziców przy PS Nr 46 w Białymstoku
Uczestnicy: Dzieci 6-letnie (2 osobowe zespoły) z przedszkoli z terenu miasta Białystok
Terminy i miejsce:
- zgłoszenie (decyduje kolejność zgłoszeń) w formie elektronicznej na adres:
ps46@um.bialystok.pl;
- 22.05.2014r – turniej 6-ciu zespołów w siedzibie organizatora;
Więcej informacji:
- tel.85-741-12 – 58 (J. Kalinowska, A. Kutrzpea, B. Fiedorczuk)
- e-mail : ps46@um.bialystok.pl;
- http://www.ps46.piasta.pl;

 

 

III Edycja Konkursu i Turnieju Literackiego
„Artur Grottger słowem malowany”
Organizator:
Liceum Plastyczne w Supraślu, 16-030 Supraśl, Plac Kościuszki 1
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 20.01.2014r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia wraz z pracami ze szkół na adres organizatora;
- 20.02.2014 r – rozstrzygniecie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel: 85-718-32-16; 696-564-285 (E. Suchocka);
http://www.liceumplastyczne.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
„Spotkania z Biblią”
Organizator:
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizatorzy:
- Publiczne Gimnazjum (PG) im. J. Pawła II w Glinniku, Glinnik 40C, 17-120 Brańsk
- ZHP, Hufiec ZHP Bielsk Podlaski;
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów
Terminy i miejsce:
- do 21.12.2013r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem)
na adres PG w Glinniku lub emailem na adres: pgglinnik@interia.pl;
- 04.04.2014 r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- 05.06.2014r – etap diecezjalny Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy
Więcej informacji:
tel: 607-719-414 (M. Szpakowska); 503-827-101 (K. Mielnicki);
e-mail: pgglinnik@interia.pl ; wnkdr@drohiczynska.pl;
http://www.pgglinnik.pl/ spotkania z Biblią
http://www.katecheza.drohiczyn.opoka.or.pl

 

 

IV Edycja Konkursu Przyrodniczego Gimnazjalistów
„Woda - dar i żywioł”
Organizator:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,
15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9A
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 05.01- 20.01.2014r – przesłanie karty zgłoszenia droga elektroniczną na adres:
przyrodniczy@4lobialystok.pl
- 12.02. 2014r – I etap – test internetowy, siedziby szkół;
- 14.03. 2014r – II etap (półfinałowy) – 8 uczestników w siedzibie organizatora
- III etap (finałowy) – 4 uczestników w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 85-748-99-55; 85-742-23-18 (A.Snarska)
e-mail: przyrodniczy@4lobialystok.pl
http://www.4lo.bialystok.pl

 

 

Plebiscyt nt.: „Belfer Roku 2014”
Organizator:
Media Regionalne Sp.zo.o., Odział w Białymstoku, Wydawca Kuriera Porannego, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1
Uczestnicy: nauczyciele z woj. podlaskiego;
Terminy i miejsce:
- do 13.12.2013r – etap zgłaszania kandydatów telefonicznie- 85-748-96-00, pocztą elektroniczną na adres: belfer@poranny.pl , listownie z kuponem zgłoszeniowym na adres organizatora
- 19.12.2013r – 17.01.2014r – etap głosowania:
a) na kuponie Kuriera Porannego dostarczone (przesłane) na adres organizatora;
b) poprzez głosy oddawane w SMS-ach;
- styczeń 2014r – uroczysta gala i wręczenie nagród w Białymstoku.
Więcej informacji:
tel.: 85-748-96-55 (W. Wilińska)
e-mail: wioleta.wilinska@mediaregionalne.pl;
http://www.poranny.pl/belfer

 

 

Konsultacje społeczne w woj. podlaskim
nt. „Cyfrowa Edukacja Jako Narzędzie Rozwoju i Aktywizacji Społeczeństwa”
Organizator:
Fundacja Innowacyjna Edukacja, 02-628 Warszawa, ul. I. Krasickiego 11b
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce: 27.11.2013r – sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Mickiewicza 3;
Więcej informacji:
tel.: 603-110-172 (D. Kozieja)
e-mail: biuro@innowacyjnaedukacja.org;

 

 

IX Edycja Konkursu
„Recytacji Prozy”
Organizator:
Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS), 15-215 Białystok,
ul. Konopnickiej 3
Współorganizator: Rada Rodziców przy ZSOMS
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 18.02.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół pocztą, faxem lub emailem na adres uluckiewicz@op.pl;
- 22.02.2014 r – przegląd zgłoszonych uczestników w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.85-741-61-75 (U. Szutkiewicz); uluckiewicz@op.pl;
e-mail: zsoms@poczta.fm
http://www.zsoms.pl

 

 

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek
„JASEŁKA 2013”
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok,
ul. Rumiankowa 13
Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 02.12.2013r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres organizatora
- 11-12.12.2013 r – przesłuchania zespołów w siedzibie organizatora;
- 09.01.2014r – wręczenie nagród oraz występy wyróżnionych zespołów
Więcej informacji:
tel./ fax: 507-191-093
e-mail: sp44@um.bialystok.pl
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

Konkurs
„Łamigłówki matematyczne”
Organizator:
Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, 15-215 Białystok,
ul. Konopnickiej 3
Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 22.02.2014r – przesłanie karty zgłoszenia 3 osobowych zespołów ze szkół
(pocztą, faxem lub emailem) na adres organizatora
- 22.02.2014 r – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.728-314-120 (I. Leszczyńska); iwonle@poczta.onet.pl;
e-mail: zsoms@poczta.fm
http://www.zsoms.pl

 

 

VI OTWARTY TURNIEJ UNIHOKEJA
Organizator:
Zespół szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok
Uczestnicy: 5 osobowe drużyny z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce: 05-06.12.2013r. – hala sportowa ZSE w Białymstoku
- do 22.11.2013r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres : zse@zse.biaman.pl;
lub na adres: ewaszczerbinska1@wp.pl;
- 05.12.2013r – rozpoczęcie turnieju oraz eliminacje w grupach
- 06.12.2013r – półfinały, finał oraz zakończenie turnieju
Więcej informacji:
- tel.664-928-922 (E. Szczerbińska)
- e-mail : zse@zse.biaman.pl; ewaszczerbinska1@wp.pl;
- http://www.zse.biaman.pl;

 

 

III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza
Organizator:
Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza, 15-426 Białystok,
ul. Gdańska 23/1
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych
z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do.29.11. 2013r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- do 30.11.2013r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia na adres organizatora,
lub faxem tel./fax: ¬ 85-732-41-83, elektronicznie na adres:
zs2@um.bialystok.pl
- 05.12. 2013r – etap finałowy w siedzibie organizatora
Więcej informacji: tel.:785-921-771(A.Białoboka); 504-152-109 (K.Fabisiak);
e-mail: : zs2@um.bialystok.pl
http://www.gim29bialystok.szkolnastrona.pl;

 

 

I Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej
„ПУСТЬ МУЗЫКА ИГРАЕТ”
Organizator:
Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego, 15-461 Białystok, ul. L. Waryńskiego 30
Współorganizator: Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 11.04.2014r – przesłanie karty zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym emailem na adres: konkurs@szkolacim.pl lub przesłanie (dostarczenie) na adres organizatora;
- 24.04. 2014r – przesłuchania konkursowe uczestników ze szkół podstawowych w siedzibie organizatora;
- 28.04. 2014r – przesłuchania konkursowe uczestników ze szkół gimnazjalnych w siedzibie organizatora;
- 15.05. 2014r – gala finałowa w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel. 662-073-44; 695-463-818 (I.Jakimiuk)
e-mail: konkurs@szkolacim.pl
http://www.szkolacim.pl

 

 

II Festiwal
„Optymistyczne Muzykowanie”
Organizator:
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku, 15-489 Białystok,
ul. Nowogródzka 5A
Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku, ul. Krańcowa 5;
- Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku, ul. Wesoła 22;
- Przedszkole Samorządowe Nr 48 „bajkowa Kraina” w Białymstoku, ul. Pogodna 8;
- Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku, ul. Krzywa 4;
Uczestnicy: Przedszkola z m. Białystok
Terminy i miejsce:
- 03.03 do 14.03.2014r – zgłoszenia drogą emaliową na adres: ps8@um.bialystok.pl
- do 26.03.2014r – informacja zwrotna do przedszkoli o zakwalifikowaniu się dofestiwalu
- 08.04.2014r – etap finałowy w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 85-657-34-12
e-mail: ps8@um.bialystok.pl
http://psnr8bstok.letnet.pl/

 

 

Konkurs z Języka Niemieckiego
„Auf der Suche nach mir selbest ( W poszukiwaniu siebie)”
Organizator:
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego,
15-111 Białystok, ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 14
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 13.02.2014r – przesłanie, dostarczenie prac na adres organizatora
- 14.02.2014r – wybór przez komisję 10-ciu najlepszych prac
- 26.02.2014r – etap finałowy: test na platformie Moodle oraz rozstrzygnięcie i uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 506-217-094 (Z. Czarnecka); 504-531-991 (D. Żłobikowska)
e-mail: zuzawie@gmail.com; dorzlo@interia.pl
http://www.zse.biaman.pl

 

 

Plebiscyty nt:
Najpopularniejszy Nauczyciel WF 2013
Najpopularniejszy Uczeń sportowiec 2013
Konkurs plastyczny „Zawsze fair play”

Organizator: Media Regionalne Sp.zo.o., Odział w Białymstoku, Wydawca Gazety Współczesnej, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1
Uczestnicy:
- nauczyciele Wychowania Fizycznego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wyróżniający się osiągnięciami sportowymi i mający dobre wyniki w nauce;
- dzieci z 2 grup wiekowych: klas 0-III oraz klas IV-VI w konkursie plastycznym „Zawsze fair play”.
Terminy i miejsce:
1) Plebiscyty:
- do 27.11.2013r – etap zgłaszania kandydatów:
a) nauczycieli WF: telefonicznie- 85-748-96-00, pocztą elektroniczną na adres:
nauczyciel@wspolczesna.pl, listownie z kuponem
zgłoszeniowym na adres organizatora
b) uczniów- sportowców : telefonicznie- 85-748-96-00 pocztą elektroniczną na
adres: uczen@wspolczesna.pl, listownie z kuponem
zgłoszeniowym na adres organizatora
- 3.12- 20.12.2013r – etap głosowania
a) na kuponie Gazety Współczesnej dostarczone do siedziby organizatora;
b) poprzez głosy oddawane w SMS-ach
2) Konkurs plastyczny
- do 6.12.2013r – nadesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 13.12.2013r – ocena prac przez kapitułę
3) - styczeń 2014r – uroczysta gala i wręczenie nagród we wskazanej przez Urząd Miasta w Białymstoku w szkole sportowej.
Więcej informacji:
tel.: 85-748-74-29; 505-111-526 (P. Kamiński)
e-mail: pawel.kaminski@mediaregionalne.pl;
http://www.wspolczesna.pl/nauczyciel oraz
 

I Konkurs Ortografii
Języka Niemieckiego
Organizator:
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie,
16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów klas II-III z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 20.02.2014r – przeprowadzenie etapu szkolnego wg. Regulaminu
- do 28.02.2014r – zgłoszenie do etapu finałowego
- 01.04.2014r – etap finałowy w siedzibie organizatora
- 04.04.2014 r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły
Więcej informacji:
tel.: 791-158-560 (B. Kondzior)
e-mail:
basia.kondzior@wp.pl
http://zskleosin.info/start/

 

 

Cykl koncertów pt. "Opera Młodych"
Organizator:
Opera i Filharmonia Podlaska, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1
Współorganizatorzy: Publiczne i Prywatne Szkoły Muzyczne z woj. podlaskiego
Uczestnicy: Uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych oraz publiczność
Wstęp: bezpłatny
Terminy i miejsce: rok szkolny 2013/2014 – w siedzibie opery
Więcej informacji:
tel.: 506-077-232 (D. Sawicka); 502-862-789 (I. Matosek)
e-mail: dorota.sawicka@oifp.eu; iwona.matosek@oifp.eu;
http://www.oifp.eu.pl/aktualności/

 

 

Uroczystość z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
ph. „Wolontariusz Twoim Przyjacielem”
Organizator:
Caritas Diecezji Łomżyńskiej, 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1
Współorganizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Uczestnicy: Zaproszeni wolontariusze: dzieci, młodzież, dorośli – działający w kołach Caritas na terenie Diecezji Łomżyńskiej
Termin i miejsce: 23.11.2013r.
- godz. 9.00 – msza Św. – Katedra Łomżyńska;
- godz. 10.20 13.30 – konferencja „Wolontariat - Caritas- Wychowanie” oraz gala podsumowująca wolontariat – II LO w Łomży, ul. Kościuszki 3
Więcej informacji:
tel. : 600-890-552 (M. Gutowska);
email: mgutowska@caritas.pl
http://www:.lomza.caritas.pl

 

 
Pismo do szkół w sprawie zamieszczenia Poradnika ...   więcej ...
 

Konferencja
„Rozmawiajmy ACC - Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się
– Białystok 2013”
Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego, w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Współorganizator: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,
ul. Poleska 27
Uczestnicy: Nauczyciele, terapeuci (logopedzi, psycholodzy, pedagodzy), rodzice osób z trudnościami w porozumiewaniu się, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
Terminy i miejsce: 22.10.2013r – konferencja w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 662-153-791 (A. Gawryluk
http://www.mdm.bialystok.pl
email:. sosw@um.bialystok.pl

 

 

XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny
„ Mistrz Ortografii 2013”
Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie, 18-525 Turośl, woj. podlaskie
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z pow. kolneńskiego
Terminy i miejsce:
- do 22.10.2013r – zgłoszenia szkół pocztą, telefonicznie, faksem, emailem
- I etap klasowy oraz II etap szkolny w terminach ustalonych przez dana szkołę
- III etap powiatowy – 24.1.0.2013r – w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./faks: 86-278-63-83 (M. Czyż)
e-mail: leszekszkola@interia.pl;
http://www.leman-kurpie.cba.pl

 

 

„XII Święto Origami oraz VII Regionalny Konkurs Mistrz Origami”
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.K. Branickiego w Białymstoku,
15-795 Białystok, ul. Palmowa 28
Współorganizator: Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 13.02.2014r – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczką na adres organizatora;
- 1.03.2014r – XII Święto Orgiami w siedzibie organizatora
- rozstrzygnięcie konkursu;
Więcej informacji:
tel.: 85-653-43-78 (J. Filipowicz)
e-mail: sp47bial@interia.pl;
http://www.sp47.bialystok.pl

 

 

II Edycja Wojewódzkiego Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży
„Podlasie - Mnie Ta Ziemia Od Innych Droższa…”
Organizator:
Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego)
w Białymstoku, 15-021 Białystok, ul. Kamienna 15
Współorganizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 5
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 25.03.2014r – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- do 20.04.2014 r – rozstrzygnięcie konkursu na stronie internetowej szkoły
- V.2014r – uroczysta gala zakończenia konkursu
Więcej informacji:
tel.: 794-390-844 (A. Michalczuk)
e-mail: zs5@um.bialystok.pl; anetamichalczuk@wp.pl
http://www.sp5.bialystok.pl

 

 

Ogólnopolski Projekt
„Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas na Tysiąclecia”
Organizator:
Fundacja „Bo Warto”, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15
Współorganizatorzy:
- Fundacja Dzieci Niczyje;
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
Uczestnicy: Reprezentacje (od 2do 5 osób) szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjalnych;
Uczestnicy indywidualni ze szkół podstawowych (kl. I-III);
Nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjalnych;
Termin i miejsce:
- do 30.11.2013r – nabór placówek do projektu poprzez przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- do 15.04.2014r. – przygotowanie prac konkursowych i raportów z lekcji oraz nadesłanie ich na adres organizatora;
- do 20.05.2014r. – ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników na stronie internetowej: http://www.fundacjabowarto.pl
- 28-31.05.2014r. – uroczyste wręczenie nagród (1 dzień) - Warszawa
Więcej informacji:
tel. : 602-120-554 (R. Wardecka);
email: renatawardecka@fundacjabowarto.pl
http://www.fundacjabowarto.pl

 

 

VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów klas 0-VI
„Jestem kibicem z klasą”
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku, 15-808 Białystok,
ul. Jaworowa 8
Uczestnicy: Uczniowie klas 0-VII szkół podstawowych z całej Polski
Terminy i miejsce:
- do 23.11.2013r – przesłanie, dostarczenie prac plastycznych, prac pisemnych na adres organizatora
- XI.2013 r – rozstrzygnięcie konkursu na stronie internetowej szkoły
Więcej informacji:
tel.: 85-654-39-87 (E. Ignatowicz)
e-mail: sp37@um.bialystok.pl
http://www.sp37.edu.pl

 

 

Suwalski Test Angielskiego
Organizator:
Centrum Edukacji Paroli Junior Anna Tyczkowska w Suwałkach,
16-400 Suwałki, ul. Dmowskiego 2
Współorganizator: Centrum Handlowo – Rozrywkowe (CHR) „Plaza” w Suwałkach,
ul. Dwernickiego 15
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI , gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Suwałk oraz powiatu suwalskiego
Terminy i miejsce:
- do 10.11.2013r – przyjmowanie zgłoszeń w CHR „Plaza”
- 20.11.2013 r –pisemny test z języka angielskiego w CHR „Plaza”
- 24.11.2013r – uroczyste wręczenie nagród
Więcej informacji:
tel.: 660-44-33-80
e-mail: biuro@parolijunior.pl
http://www.suwalskitestangielskiego.pl

 

 

II Edycja Konkursu dla rodziców/opiekunów
„Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”
Organizator:
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, 15-843 Białystok,
ul. Świętokrzyska 4
Współorganizatorzy: Fundacja Instytutu Nowoczesnej Edukacji w Warszawie;
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku,
Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku,
Uczestnicy: Rodziny, rodzice/opiekunowie oraz dzieci uczęszczające do Przedszkoli
samorządowych Miasta Białegostoku realizujących „Białostocki Program Zabaw
Fundamentalnych…”
Terminy i miejsce:
- do 30.04.2014r – złożenie prac przez rodziców do macierzystych przedszkoli;
- do 10.05.2014r – wyłonienie w przedszkolach dwóch najlepszych prac konkursowych;
- VI.2014r – rozstrzygnięcie konkursu podczas kongresu podsumowującego.
Więcej informacji:
tel.: 85-651-09-81 (M. Muszyńska);
e-mail: ps31b@wp.pl
http://www.ps31b.republika.pl

 

 

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
„Najdroższy wyraz: Ojczyzna ”
Organizator:
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku,
15-281 Białystok, ul. Legionowa 7
Uczestnicy: Uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 28.10.2013r – przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą, faxem:85-742-82-37,
pocztą elektroniczną: pg2.bialystok@poczta.fm
- 22.11.2013 r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 693-325-053 (E. Jerzykowska-Zagórska);
513-052-764 (U.Morawska)
e-mail: ewa.j.zagorska@gmail.com; morula@poczta.onet.pl;
http://www.pg2.bialystok.pl

 

 

V edycja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”
Organizatorzy:
Puchatek, Maspex Wadowice
Partner: Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
Patronat honorowy: Kuratoria Oświaty, Komenda Główna Policji
Cel akcji: edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa
Adresaci: uczniowie klas I szkół podstawowych
Każda szkoła, która weźmie udział w programie otrzyma specjalnie przygotowane bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą w przeprowadzeniu zajęć o bezpieczeństwie:
• Płytę CD z materiałami dla nauczycieli i filmem o bezpieczeństwie,
• Książeczki dla wszystkich Pierwszoklasistów,
• Broszury informacyjne dla rodziców,
• Certyfikat dla szkoły.
Forma zgłoszenia: zgłoszenie może być dokonane przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://bezpiecznypuchatek.pl/dla-nauczycieli/formularz-zgloszeniowy.html, drogą mailową (e-mail: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl) lub telefonicznie (tel. 0-33 8708464).
Dodatkowe informacje: szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: http://bezpiecznypuchatek.pl

 

 

„Solidarna Szkoła”
Organizatorzy:
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Europejskie Centrum Solidarności
Akcja jest objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka, a do grona Instytucji wspierających program należą: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury, Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego.
Cel programu: kształtowanie u uczniów poczucia tożsamości historycznej, solidarności społecznej i wspólnoty lokalnej
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Forma zgłoszenia: do 30.11.2013 r. poprzez formularz internetowy: http://www.ceo.org.pl/pl/koss/form/zgloszenia-do-programu-solidarna-szkola

Dodatkowych informacji udziela Kamila Zaborowska, tel. 22 659 62 05 wew. 118,
email: : kamila.zaborowska@ceo.org.pl

 

 

VII Konkurs Piosenki
„Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2014
Organizator:
Zespół Szkół i Przedszkole (ZSiP) w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. Kochanowskiego 1
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 17.01.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem
lub emailem) na adres organizatora
- 18.02.2014 r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
tel./ fax: 85-718-70-70 (J. Grodzka – Kulikowska)
e-mail: zsip.tykocin@wp.pl
http://www.zsip-tykocin.pl/kp2014.html

 

 

Szkoła bezpieczna w sieci - Konferencja dla profesjonalistów
Organizator:
„ELEOS” Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej w Białymstoku, 15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5
Współorganizatorzy: - Fundacja Dzieci Niczyje;
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
Uczestnicy: Nauczyciele szkół gimnazjalnych oraz profesjonaliści pracujący z młodzieżą;
Termin i miejsce:
- 30.10.2013r. godz. 10.00- 15.45 – sala konferencyjna w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3
Więcej informacji:
tel. : 781-473-373 (M. Chomaniuk);
email: martachomaniuk@poczta.onet.pl
http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/szkola-bezpieczna

 

 

Konferencja
„Wiedzieć więcej to wiedzieć więcej - rola kompleksowego
wspierania osób z dysfunkcjami wzroku w szkole i w życiu codziennym”
Organizator:
„Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-002 Białystok,
ul. Sienkiewicza 57
Współorganizator: - Fundacja „Szansa Dla Niewidomych”;
Uczestnicy: Osoby z ramienia instytucji i organizacji wspierających działania aktywizujące i edukacyjne z dysfunkcjami wzroku a także szeroko pojęte środowisko osób
niepełnosprawnych sensorycznie-wzrokowo i ich otoczenie: rodzice, opiekunowie i pracodawcy pracujący z młodzieżą;
Termin i miejsce:
- zgłoszenia na konferencję na email: konferencja_zstio@wp.pl;
- 21.11.2013r. – siedziba organizatora (ZSTiO);
Więcej informacji:
tel. : 792-681-300 (B. Gierej); 507-074-514(J. Fiedorczuk);
http://www.konferencjabialystok.blogspot.com
http://www:zstio.net.pl/ zakładka: konferencja 2013

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs wiedzy i plastyczny
„Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek – podróży Jana
Pawła II „Wy jesteście światłem świata”
Światowe Dni Młodzieży w Rzymie, Częstochowie i Toronto

I. Organizator: Zespół Szkół w Sokołach – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II,
ul. Kościelna 5, 18-218 Sokoły

1) Konkurs plastyczny
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 19.10.2013r – przesłanie zgłoszenia elektronicznie wraz ze zdjęciem pracy
na adres: konkursjp2@o2.pl
- do 25.10.2013r – dostarczenie, przesłanie prac na adres organizatora
- 22-25.10.2013r – elektroniczne głosowanie na najlepsze prace
- 05.11.2013r – uroczyste wręczenie nagród w siedzibie organizatora
2) Konkurs wiedzy
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów
Termin i miejsce:
- do 19.10.2013r – eliminacje szkolne oraz przesłanie zgłoszeń pocztą lub faxem na adres organizatora;
- 05.11.2013r – finał międzyszkolny oraz uroczyste wręczenie nagród w siedzibie organizatora

II. Więcej informacji:
tel. 86-274-10-75 wew. 25 (H . Grabowska);
tel/fax: 86-476-34-89
email: konkursjp@o2.pl
http://www.gimsok.republika.pl

 

 

II Edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego
„Ja i moja rodzina każdego dnia”
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku,
ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok.
Uczestnicy: Dzieci z klas 0-III ze szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 18.04. 2014r – przesłanie zgłoszeń emailem, telefonicznie ze szkół na adres organizatora;
- 19.04.2014r. – wykonywanie prac konkursowych w siedzibie organizatora
- 16.05. 2014r – rozstrzygnięcie i uroczyste podsumowanie konkursu
Więcej informacji:
tel.: 603-660-665 (A. Biryło), email: anulkab74@wp.pl
tel.: 500-334-259 (A. Bogusz), email: anna_bogusz1@wp.pl
http://www.sp47bialystok.pl

 

 

III Konkurs Historyczny
„Mikołaj Kopernik i jego czasy”
Organizator:
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku im. M. Kopernika,
ul. gen. J. Bema, 15-370 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 06.12.2013r – przesłanie zgłoszeń ze szkół pocztą, faxem lub emailem na adres organizatora;
- 16.12.2013r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- do 10.01.2014r. – przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych
- 14.04.2014r – finał wojewódzki oraz uroczyste zakończenie w siedzibie organizatora;
Więcej informacji:
tel. 85-742-36-09; 501-367-301 (M. Przeździecki)
email: zshe_bial@interia.pl; gprzezdziecki@gmail.com 
http://www.ekonomik.bialystok.pl

 

 
Konferencja Czy warto i dlaczego warto wychowywać dzieci w granicach i normach
  więcej ...

 

VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
poezji Karola Wojtyły
Organizator:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20,
16-001 Kleosin.
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów noszących imię Jana Pawła II
Terminy i miejsce:
- do 18.10. 2013r – przeprowadzenie etapu szkolnego oraz przesłanie kart uczestników
ze szkół na adres organizatora;
- 24.10.2013r – etap wojewódzki konkursu
Więcej informacji:
tel.: 85-663-21-63 (A. Piłaszewicz)
email: zskleosin@wp.pl
http://www.zs.kleosin.info

 

 

II Edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego
„Ja i mój kolega innej narodowości”
Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku,
ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok.
Uczestnicy: Dzieci z klas 0-III ze szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 15.11. 2013r – dostarczenie / przesłanie prac uczniów wraz z metryczką ze szkół
na adres organizatora;
- 22.11.2013r – rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
tel.: 603-660-665 (A. Biryło), email: anulkab74@wp.pl
tel.: 500-334-259 (A. Bogusz), email: anna_bogusz1@wp.pl
http://www.sp47bialystok.pl

 

 

Projekty edukacyjne III LO w Łomży:
- Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to My”
- XIV Giełda Pomysłów

I. Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża

1) Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „ Polska To My”

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 29.10.2013r – przesłanie zgłoszenia pocztą na adres szkoły lub elektronicznie
na adres: zyczkowska.k@gmail.com
- 08.11.2013r – przesłuchania konkursowe w siedzibie szkoły

2) XIV Giełda Pomysłów

Uczestnicy: Uczniowie klas maturalnych oraz zainteresowani uczniowie ze szkół
ponadgimnazjalnych z Łomży i okolic
Termin i miejsce:
- 12.03.2014r – siedziba szkoły

II. Więcej informacji:

1) tel. 600-966- 674 (K . Życzkowska);
2) tel. 86-216- 67-20 (S . Głasek);
email: lo3lomza@neostrada.pl
http://www.lo3.lomza.pl/zakładka

 

 

Konkurs Fotograficzny
„Patriotyczne Inspiracje 2013”
Organizator:

- Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży,
ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża,
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 02.11.2013r – dostarczenie / przesłanie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia na adres szkoły
- 04.11.2013r – rozstrzygniecie konkursu
- 08.11.2013r – uroczyste wręczenie nagród w siedzibie szkoły
Więcej informacji:
tel. 86-218-62-39 wew. 15 (B. Borawska);
http://www.zsmio.pl zakładka biblioteka

 

 

III Wojewódzka Licealiada Strzelecka
„Złota Tarcza”
Organizator:

- V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok,
Uczestnicy: Trzyosobowe zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 24.10.2013r – zgłoszenia drużyn do udziału w zawodach (faksem – 85-661-56-68/telefonicznie - 85-661-56-68)
- 7- 8.11.2013r – eliminacje oraz finał na sali gimnastycznej szkoły
Więcej informacji:
tel. 502-209-071 (T. Matuszelańska);
email: sekretariat@vlo.bialystok.pl
http://www.vlo.bialystok.pl
http://www.uks-victoria.pl

 

 
XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej
Młodzieży Prawosławnej
Organizator:
Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis” w Białymstoku, 15-616 Białystok,
ul. Węgierska 15
Uczestnicy: Młodzież prawosławna z całej Polski
Terminy i miejsce:
- do 5.11. 2013r – zgłoszenia drużyn dziewcząt i chłopców
- 9.11.2013r – turniej w Publicznym Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku,
ul. Magnoliowa 13
Więcej informacji:
tel. 85-664-33-45
tel/fax. 85-664-33-44
email: ppstarosielce@neostrada.pl  

 
Miejski konkurs plastyczny
„Moja Rodzina”
Organizator:
Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego
w Białymstoku, ul. Palmowa 20A, 15-795 Białystok.
Uczestnicy: Dzieci 3-6 letnie uczęszczające do Przedszkoli w Białymstoku
Terminy i miejsce:
- do 11.04.2014r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres PS Nr 58;
-28.04.2014r – rozstrzygniecie konkursu.
Więcej informacji:
tel.: 85-654-03-63 (Urszula Popkowska)
www.psi58.bialystok.pl  

 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„ Z Kubusiem Puchatkiem przez świat” – VII edycja
Organizator:
Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 16, 15-274 Białystok
Uczestnicy: dzieci w wieku 3 – 6 lat z Polski i krajów Unii Europejskiej
Terminy i miejsce:
- do 31.10.2013r - nadesłanie (dostarczenie) prac konkursowych na adres PS Nr 52;
- 14.11.2013r -– uroczysta Gala Konkursu w siedzibie PS Nr 52
Więcej informacji:
- tel. 85-742-62-81 A. Mielech)
- email: ps52@um.bialystok.pl
- http://www.p52.bialystok.pl  

 
Spotkanie z pieśnią patriotyczną z okazji 95 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości - „Patriotyczne Śpiewanie 2013”
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
Uczestnicy: Społeczność szkolna z województwa podlaskiego
Termin: 08.11.2013r
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, ul. świętego Rocha 14,
Więcej informacji:
- email: sp12@um.bialystok.pl;
- tel. 85-679-38-80.
- http://www.sp12bialystok.pl;  

 
V Spotkania Ekologiczne „Z Ziemią krążymy”
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Białymstoku, ul. Warszawska 79A,
15-201 Białystok
Współorganizator: Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku,
ul. Warszawska 79A
Uczestnicy: Dzieci i młodzież (7-20 lat) ze szkół z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 10.10.2013r – nadesłanie prac literackich wraz z kartą zgłoszenia na adres MDK;
- do 18.10.2013r – nadesłanie kart zgłoszeń na konkurs recytatorski;
- do 18.10.2013r. – nadesłanie (dostarczenie) prac plastycznych wraz z metryczką na adres MDK;
- 25.10.2013r – przesłuchania recytatorów w siedzibie MDK;
- 25.10.2013r – informacja o rozstrzygnięciu konkursów na stronie internetowej MDK;
- 31.10.2013r – uroczysta gala konkursowa połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej prac plastycznych.
Więcej informacji:
tel. 85-732-79-49 (E. Andruszkiewicz, D. Chojnacka - Jamiołkowska,
M. Urbańczyk)
email: dzialimprez@gmail.coml
http://www.mdk.bialystok.pl  

 

Projekt edukacyjny
pt. „Kino na temat”

Organizator: Helios S.A., Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź

Współorganizatorzy:
- Kino Helios Alfa w Białymstoku, ul. Świętojańska 15;
- Kino Helios Atrium Biała w Białymstoku, ul. Czesława Miłosza 2;
- Gazeta Wyborcza w Białymstoku, ul. Branickiego 17A.

Uczestnicy: Młodzież ze szkół z woj. podlaskiego

Terminy:
- 07-11.11.2013r – Rola autorytetów w naszym życiu, film: „Wałęsa. Człowiek nadziei”;
- 18-22.11.2013r – Przemoc wśród rówieśników;
- 16-20.12.2013r – Spotkanie z innym. Tolerancja;
- 10-14..03.2014r – Bezpieczeństwo na imprezach masowych;
- 14-18.04.2014r – Poszukiwanie własnej drogi (studia, poszukiwanie pracy);
- 12-16.05.2014r – Kraina dzieciństwa – jej wpływ na naszą przyszłość;
- 12-16.05.2014r – Wakacyjne odloty i zagrożenia (niechciane ciąże, giganty).

Zgłoszenia: telefoniczne lub emaliowe

Miejsce: Kino „Helios Alfa” oraz „Helios Atrium Biała” w Białymstoku;

Więcej informacji:
tel: 85-710-91-90 (J. Rutkowska), email:. bialystok@helios.pl;
tel: 85-741-13-35 (I. Kamińska), email:. alfabialystok@helios.pl;
http://www.helios.pl

 

 
Konkurs wiedzy o przepisach prawa pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”
Organizatorzy:

- Główny Inspektorat Pracy w Warszawie, ul. Krucza 38/42
- Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok
- Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 15.09.2013r – przesłanie zgłoszenia kandydatów ze szkół na adres: kancelaria@bialystok.pip.gov.pl
- 22.11.2013r – etap szkolny- siedziby szkół
- 26.02.2014r – etap regionalny- Aula Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
- 15.04.2014r – etap centralny- siedziba Głównego Inspektoratu Pracy
Więcej informacji:
http://www.bialystok.oip.pl  

 
X Regaty Żeglarskie „Pożegnanie lata – Skorupki 2013”
Organizator:

Międzyszkolny Klub Żeglarski „REF” w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15,
18-100 Łapy.
Terminy i miejsce:
- 06-08.09.2013r – jez. Tałtowisko w Ośrodku Żeglarsko-Wypoczynkowym w Skorupkach
Więcej informacji:
tel 85-715-27-20  

 
„Obchody 20 rocznicy nadania Szkole Podstawowej Nr 2 w Białymstoku imienia ks. Jana Twardowskiego”
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. J. Twardowskiego w Białymstoku,
15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25
Terminy i miejsce:
-- 30.09.2013r – konferencja dla nauczyciel szkół nt. „Ksiądz Jan Twardowski – inspiracje niezwykłe”
- X-XI.2013r – realizacja projektu pn. III Jesień talentów 2013 – „Z inspiracji księdza Jana” (konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych)
- 20.11.20134r – uroczyste podsumowanie projektu, zakończenie obchodów rocznicowych
Więcej informacji:
tel.: 85-742-03-04
email: sp2@um.bialystok.pl
http://www.bialystok.oip.pl  

 
XIX Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej
Organizator:

- Białowieski Park Narodowy (BPN) w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11,
17-230 Białowieża.
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek Euroregionu Puszczy Białowieskiej
Terminy i miejsce:
- 20.09.2013r – działania edukacyjne wraz z mini ekspozycją wybranych owocników
grzybów- zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
- 21 - 22.09.2013r – duża ekspozycja- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży
Więcej informacji:
email: bpn@bpn.com.pl
tel. 85-681-23-06; 85-681-23-60;  


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 11820899