Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty
 

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

    Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej SO.031.138.2014.
    Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji projektowi edukacyjnemu (przedsięwzięciu, imprezie, konkursowi, itp.) powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć zgodnie ze wzorem wypełniony wniosek wraz z aktualnymi załącznikami.

Dokumenty do pobrania:

1) Karta informacyjna
2) Druk wniosku
3) Logo Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

 

PODLASKI KURATOR OŚWIATY
/ - /
Jerzy Kiszkiel 

Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad". Akcja „Grosz do Grosza”

Organizator: Fundacja „Być Bardziej”, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31
Uczestnicy: Wyrażający akces: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie ze szkół i placówek w woj. podlaskim
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2016/2017
1) Akcja „Dzwonek na obiad”
2) Konkurs „Grosz do grosza”
3) VI.2017r- Gala finałowa projektu „Dzwonek na obiad” w Warszawie
Dokumenty do pobrania:
1) List do Dyrektorów szkół i placówek
2) Regulamin Konkursu „Grosz do grosza”
3) Vademecum stypendysty
4) Informacja dla rodziców i uczniów
Więcej informacji:
tel.: 730-969-797
email: fundacja@bycbardziej.pl
www.bycbardziej.pl; www.dzwoneknaoboiad

 

 

IV Powiatowa Konferencja naukowa  „Mowa i tradycje kulturowe przodków”

Organizatorzy:
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 11
- Starostwo Powiatowe w Grajewie;
- Zespół Szkół nr 1 w Grajewie;
- Towarzystwo Kultury Języka w Warszawie.
Uczestnicy:
- zaproszeni goście, nauczyciele;
- pracownicy ośrodków kultury, samorządowcy;
- młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek pozaszkolnych pow. grajewskiego;
Terminy i miejsce: - 14.06.2016r. – Zespół Szkół nr 1 w Grajewie
Więcej informacji:
- tel. 609-492-961 ( J. Konopka)
- e-mail: jakon5@wp.pl

 

 

Jubileusz 100-lecia  Szkoły Podstawowej w Korycinie

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół , 16-140 Korycin, ul. Szkolna 1
Uczestnicy: Zaproszeni goście, absolwenci, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, społeczność Gminy Korycin
Terminy i miejsce: 1109..2016r. - Korycin zgodnie z oddzielnym programem
Więcej informacji:
tel. 85-721-90-04 (E. Bojarzyńska)
e-mail: zskorycin@gmail.com
www.gimkorycin.com

 

 

XII Konkurs Matematyczny „Kangurek Przedszkolaka”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12
Uczestnicy: Dzieci - 6 letnie
Terminy i miejsce:
- do 31.05.2016r. – zgłoszenia dzieci ( ilość miejsc ograniczona) emailem na adres organizatora
- 07.06.2016r. – konkurs w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk, K. Szelkowska)
- e-mail: przedszkole64@op.p l
- http://www.ps64.pl

 

 

Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia "Wielkie Święto Małego Człowieka"

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce
Współorganizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Korczaka, ul. Os. Zielone 1A, 16-100 Sokółka
Uczestnicy:
- dzieci i młodzież z placówek specjalnych;
- Rodzice, opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz pracownicy pedagogiczni;
- wolontariusze oraz zaproszeni goście.
Terminy i miejsce:
do 03.06.2016r – zgłoszenia z placówek na adres organizatora
16.06..2016r – przegląd , plac przed kinem Pokój w Sokółce
Więcej informacji:
tel.: 85-711-26-78 (M. Tolko-Kuziuta);
email: pod.skrzydlami@o2.pl
www.sosw.sokolka.pl

 

 

II Turniej Językowy "Potyczki z polszczyzną"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku, 15-662 Białystok, ul. Stroma 16
Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 25.05.2016r – przesłanie, dostarczenie kart zgłoszeń reprezentantów szkół pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 06.06.2016r – turniej oraz uroczyste podsumowanie w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
- Telefon: 603-500-154 (A. Karpowicz);
- email: aneta_karpowicz@o2.pl
- www.sp43bialystok.edupage.org

 

 

XV Miejski Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły „Nie Lękaj się – Zaufaj Nadziei”

Organizator: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II, 15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz miasta Białegostoku
Terminy i miejsce:
- do 01.06.2016r – dostarczenie (przesłanie) zgłoszeń finalistów szkolnych eliminacji na adres organizatora;;
- 09.06.2016r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 668-534-909 (B. Grochowska))
e-mail : zs1@um.bialystok.pl

 

 

X Sejmik Samorządów Uczniowskich pt. „Rola samorządności szkolnej”

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9
Uczestnicy: Samorządy uczniowskie z łomżyńskich szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunem-nauczycielem
Termin i miejsce: 03.06 2016.r – siedziba organizatora
Więcej informacji:
tel. 86-218-44-39 (J. Marek)
e-mail: pg1lomza@szkola.wp.pl
www.pg1lomza.internetdsl.pl

 

 

„V Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”

Organizatorzy:
- Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4
- Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku.
- Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I 18;
Współorganizatorzy:
- Opera i Filharmonia podlaska w Białymstoku, ul. Odeska 1;
- Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku, ul. Sokólska 2
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku
Terminy i miejsce:
- 31.05.2016r. – uroczysta inauguracja obchodów tygodnia czytania w Operze i Filharmonii w Białymstoku;
- 01 -07.06.2016r. – imprezy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych organizowane przez nauczycieli przedszkoli oraz bibliotekarzy szkolnych;
Więcej informacji:
tel. : 85-732 -73-23 (O. Topolewska; )
email: topolewska@cen.bialystok.pl
http:/bp.bialystok.edu.pl/

 

 

Dni Wiesława Kazaneckiego - Patrona szkoły

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11
Współorganizator: Rada Rodziców przy PG nr 15 w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 31.05.206r. – przesłanie pocztą, faxem, drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres organizatora
- 06 – 10.06.2016r. – Dni Patrona szkoły:
- 19.05 - XI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Wiesław Kazanecki - życie i twórczość” - - 10.06- XX Konkurs recytatorski im. Wiesława Kazaneckiego;
- 07.06 - III Memoriał piłki siatkowej młodziczek
Więcej informacji: tel. 85- 653- 08 –60 ( I. Lubińska)
email: pg15@zetobi.com.pl
www.pg15.home.pl

 

 

Konferencja „Chrzest Polski. 1050 lat edukacji w Polsce”

Organizatorzy:
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27
- Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej Białostockiej, ul. Kościelna 1A
Uczestnicy: Zainteresowani dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele historii i katechezy, wszyscy zainteresowani
Termin i miejsce:
- 24.05.2016r. – konferencja w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej
Więcej informacji:
- tel.: 609-235-300 (M.J. Ambrożej); 85-665-24-09 (ks. B. Skłodowski)
- www.modm.bialystok.pl
- www.katecheza.archibial.pl 

 

 

Konkurs plastyczno-techniczno-literacki  „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie lata 2016”

Organizator: Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, 15-440 Białystok, ul. Malmeda 13B lok. 27
Współorganizatorzy:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
- Uniwersytet w Białymstoku;
- Uczelnia Jasińskiego w Łomży;
- Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku.
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 29.05.2016r. – przesłanie lub dostarczenie prac konkursowych uczestnika na adres organizatora;
- 21.06.br. finał w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku
Więcej informacji: tel. 503-464-946 (A. Roman) e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl 

 

 

XI Edycja Konkursu „Najlepszy Planer Kariery”

Organizator: Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 15-448 Białystok, ul. Żabia 5
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych
Terminy i miejsce:
- do 12.05.2016r – dostarczenie (przesłanie) karty zgłoszenia oraz pracy na adres organizatora pocztą elektroniczną: lcdz@ckubialystok.pl
- 18.05.2016r – rozstrzygniecie konkursu;
- 16.06.2016r – wręczenie nagród w siedzibie organizatora;
Więcej informacji:
tel.: 85-743-67-85 (B. Pogorzelska)
e-mail : lcdz@ckubialystok.pl
www.ckubialystok.pl

 

 

Projekt Edukacyjny „ Wieczór Pamięci 2016” zorganizowany w 68 rocznicę śmierci rotm. Witolda Pileckiego w hołdzie bohaterom walki o wolną Polskę w okresie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu

Organizator: Fundacja „Patria Mater”, 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 9/48
Współorganizator: Stowarzyszenie Polonia Res Publica w Białymstoku
Uczestnicy: Zaproszeni goście, ogół społeczeństwa, uczniowie szkół i placówek
Terminy i miejsce:
- 25.05.2016r - Rynek Kościuszki -uroczystość zgodnie z harmonogramem:
a) godz. 20.30
- część słowno-muzyczna,
- złożenie wieńców pod tablicami pamięci’
- apel poległych i pomordowanych;
b) godz.21.30
- akcent specjalny w godz. śmierci rot. W. Pileckiego;
- wspólne odśpiewanie hymnu;
- przemarsz pod pomnik Armii Krajowej;
- złożenie wieńca i zniczy;
- zakończenie uroczystości.
Więcej informacji:
tel. 699-920-606 (Z. Panasewicz)
e-mail – azp@o2.pl
www.wieczorpamieci.pl

 

 

XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki „Złote Nutki”

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 8
Uczestnicy: Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
Terminy i miejsce:
- do 30.04.2016r. – przesłanie zgłoszenia na adres organizatora
- 18-19.05.2016r. – prezentacje konkursowe, Suwalski Ośrodek Kultury
Więcej informacji:
telefon: 606-926-017 (J. Krynicka)
email: jkryni@wp.pl

 

 

Konkurs plastyczny pt. „5-lecie nadania sztandaru 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego”

Organizator: Klub Żołnierski Jednostki Wojskowej nr 3519, 15-950 Białystok, ul. Kawaleryjska 70
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku do 16 lat ( w trzech kategoriach)
Terminy i miejsce:
- do 03.06.2016r. – przesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 23.06.2016r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
telefon: 261-398-553 (D. Wojciuk)
email: d.wojciuk@wp.mil.pl
https://18pr.wp.mil.pl

 

 

I Konferencja Nowoczesnych Technologii w Edukacji

Organizator: Akademia Sukcesu Nasza Szkoła, 15-361 Białystok, ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół i placówek
Terminy i miejsce: 22.04.2016r. – konferencja w siedzibie szkoły
Więcej informacji:
telefon: 663-404-998 (S. Radecki)
email: radekslawek@op.pl
https://nowoczesnaszkolaprzyszlosci.konfeo.com/pl/groups

 

 

XIII Ogólnopolski Konkurs „ Sprawny w zawodzie- bezpieczny w pracy 2016-kucharz”

Organizatorzy:
- Komenda Główna OHP, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1
- Podlaska Wojewódzka Komenda OHP, 15-558 Białystok, ul. Pozioma 4
Uczestnicy: Uczniowie z OHP z terenu całego kraju w zawodzie kucharz
Terminy i miejsce: 16-10.05.2016r – Ośrodek szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, Supraślska 21
Więcej informacji: tel.: 85- 651-61-87 wew. 29 (E. Kochanowicz-Klej);

 

 

II Młodzieżowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony i dziedzictwo kulturowe”

Organizatorzy:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. k. Baczyńskiego, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1
- Instytut Kronberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych
- Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Współorganizatorzy:
- Białowieski Park Narodowy w Białowieży
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.
Terminy i miejsce:
a) 6-8.06. 2016r – wykłady, warsztaty, spacery edukacyjne, BPN w Białowieży
b) 15.06.2016r. – konferencja, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
Uczestnicy: Zaproszeni goście, nauczyciele i opiekunowie z woj. podlaskiego a ponadto:
- w pkt. a) uczniowie klas II z III LO w Białymstoku
- w pkt. b) uczniowie, laureaci i finaliści olimpiad w obszarze nauk przyrodniczych z ostatnich trzech lat
Więcej informacji: tel.: 501-604-553 (M. Łupińska);
email: gogalup@wp.pl
www.naukowakonferencjanlodziezowa.pl

 

 

Regionalny Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…”- X edycja (W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II )

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera 15-667 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
Współorganizator: Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, ul. Mickiewicza 54A
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli , uczniowie klas 0-III szkół podstawowych, zespoły szkolno-przedszkolne
Terminy i miejsce:
- do 09.05.2016r – nadsyłanie kart zgłoszeń pocztą, drogą elektroniczną ( zajkowska@sp12bialystok.pl ) na adres organizatora
- 19.05.2016r. – prezentacje konkursowe w siedzibie organizatora
- 20.05.2015r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 05.06 2065r. – występ wytypowanych uczestników konkursu na Festynie Rodzinnym, Białystok - Krywlany
Więcej informacji: tel.: 660-417-011 (E. Sokolińska);
email: sp12@um.bialystok.pl
www.sp12bialystok.pl/

 

 

„15 Rocznica nadania Publicznemu Gimnazjum nr 9 w Białymstoku  imienia 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”

Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych  na Zachodzie w Białymstoku”, 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
Uczestnicy: Zaproszeni goście, społeczność szkolna PG nr 9 w Białymstoku
Terminy i miejsce: 13.05.2016r – Święto szkoły zgodnie z oddzielnym programem
Więcej informacji:
- tel. 85-653-22-07 (A. Komar))
- emial: pg9@um.bialystok.pl
- www.pg9.bialystok.pl

 

 

X Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, 15-111 Białystok, ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 14
Współorganizator: Uczniowski Klub Sportowy „Elektryk” przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Uczestnicy: 10 osobowe reprezentacje z zaproszonych szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 22.04.2016r. – dostarczenie, przesłanie zgłoszeń pocztą , faxem na adres sekretariatu ZSE w Białymstoku;
- 27 .04.2016r. – rozgrywki eliminacyjne oraz zakończenie zawodów na hali sportowej ZSE w Białymstoku ;
Więcej informacji: tel. 608-475-736 (T.Łaciński), toptennis.tomek@interia.pl
tel. 512-475-835 (J. Szeszko), janusz09@op.pl
fax. : 85-651- 20 – 93
email: zse@zse.biaman.pl
www: http://zse.biaman.pl

 

 
Projekt edukacyjny „Po śladach przeszłości ku nowym dniom”   więcej ...
 

Konkurs na krótkometrażowy film komórkowy „ Chleb i Ojczyzna”

Organizator: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica
Współorganizatorzy:
- Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”
- Fundacja „Sztuk i Dialogu”
- Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 15.05.2016r – prace wraz ze zgłoszeniami kierować na adres organizatora
- 21.05.2016r - rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.  86-219-20-81 (M. Rydzewski)
e-mail – muzeumdrozdowo@wp.pl
www.muzeum-drozdowo.pl

 

 

Podlaski Festiwal „Piosenki i Tańce Naszego Regionu ”- XIV edycja

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku, ul. Ciepła 19, 15-742 Białystok.
Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku;
- Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Terminy i miejsce:
- do 06.05. 2016r – przesłanie kart zgłoszeń wraz z płytą CD z przedszkoli na adres: ps7@um.bialystok.pl;
- 18.05.2016r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie Teatru Dramatycznego w Białymstoku;
Więcej informacji:
tel.: 85-675-42-55 (B. Józwowicz);
85-742-14-28 (I. Abramowicz-Bołtuć);
email: ps26@um.bialystok.pl; ps7@um.bialystok.pl;
www.sp26webd.pl

 

 

Projekt Edukacyjny „ Noc Maturzysty”

Organizator: Politechnika Białostocka, Centrum Rekrutacji Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej,15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
Współorganizator: Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 01.04.2016. – rejestracja uczestników na adres: kursy@pb.edu.pl  lub telefon :85-746-71-45 (liczba miejsc ograniczona)
- 01.04.2016r - Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem:
a) 18.00 - Dowodzenie na maturze;
b) 20.00 - Nocna Matura próbna
- odkrywcy diamentów
- gry logiczne
- espace Room
- wybrane wzory maturalne
- arkusze maturalne
Więcej informacji:
tel.  85-746-71-49 (E. Stachniewicz)
e-mail  e.stachniewicz@pb.edu.pl
www.pb.edu.pl

 

 

VII Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 11
Współorganizatorzy:
- Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą w Grajewie;
- Starostwo Powiatowe w Grajewie;
- Urząd Miasta w Grajewie;
- Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20.
Uczestnicy: - Dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek pozaszkolnych pow. grajewskiego;
- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie;
- młodzież z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji w Goniądzu
- uczniowie Zespołu szkół Specjalnych nr 98 z Warszawy
Terminy i miejsce:  05.05.2016r.
– uroczystości kościelne, Kościół MBNP w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 98;
– festyn, festyn, Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie
Więcej informacji:
- tel. 696-866-785 ( W.Skwiot)
- e-mail: wskwiot@gmail.com

 

 

VII Podlaski Konkurs Pieśni Religijnej

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Terminy i miejsce:
- do 29.04.2016r – przesłanie protokołu z etapu szkolnego pocztą, emailem
- 18.05.2016r – etap finałowy - w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 690-022- 515
e-mail: konkursmk@wp.pl
www.zskleosin.pl

 

 

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej "Różnorodność - Podaj dalej! 2016"

Organizator:  Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12, 15-007 Białystok, ul. Towarowa 6
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych z m. Białystok oraz z województwa podlaskiego
Terminy i miejsce:
- IV-XI.2016r. – rekrutacja 50 grup szkolnych (email, telefonicznie) do wyczerpania terminów
- IV-VI.2016r. – czterogodzinne warsztaty antydyskryminacyjne
Więcej informacji:
tel. 796-85-94-62 (A. Kozicka)
email: róznorodność@9dwunastych.org.
www.9dwunastych.org/roznorodnosc

 

 

XXII Biegi Przełajowe z okazji „ Dnia Ziemi i Olimpijczyka”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13
Współorganizator: Uczniowski Klub Sportowy „KoLA” przy SP Nr 44 w Białymstoku
Uczestnicy: Dzieci, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z m. Białystok
Terminy i miejsce:
1) do 20.04.2016r. – nadesłanie zgłoszeń ze szkoły na adres organizatora
a) XXII Bieg przełajowy na określonych dystansach;
b) XI Międzyszkolny konkurs ekologiczny „Parki Narodowe Polski”;
c) Międzyszkolny konkurs plastyczny „Rodzino – Trzymaj Formę”
2) 26.04.2016r. – imprezy zgodnie z Regulaminami w/w przedsięwzięć
Więcej informacji:
- tel. 607-281-050 (K. Rewucka).
- e-mail: katarzynarewucka@wp.pl
- email: sp44@um.bialystok.pl
- www.sp44.bialystok.pl

 

 

Konferencja „Mam Autyzm. Zrozum”

Organizator:Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna, 18-100 Łapy, ul. Bohaterów Westerplatte 8 ;
Współorganizatorzy: Burmistrz miasta i Gminy Łapy
Uczestnicy: Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół, instytucje oraz nauczyciele zaangażowani w pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Terminy i miejsce:
- do 05.04.2016r -rejestracja na konferencję telefonicznie, pocztą lub emailem na druku
- 12.04.2016r. – Inkubator przedsiębiorczości w Łapach, ul. Sikorskiego 24
Więcej informacji:
telefon: 85- 715-23-34 (M. Łuczaj)
email: poradnialapy@wp.pl
www.poradnia.idsl.pl

 

 

XIII Suwalskie Spotkania Edukacyjne ph. „Właściwy wybór- pewna przyszłość”

Organizator: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kamedulska 3
Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół Nr 1 w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10,
Uczestnicy: - uczniowie klas trzecich gimnazjów z regionu
- stanowiska informacyjne ze szkół i przedstawicieli lokalnych pracodawców
Terminy i miejsce: 28.03.2014r, Zespół szkół Nr 1 w Suwałkach
- prezentacje szkół
- spotkania gimnazjalistów z doradcami zawodowymi;
- rozstrzygniecie konkursu na najciekawsze pismo klasowe i szkolne „Kałamarz 2016”;
- rozstrzygnięcie konkursu „Królowa nauk mieszka w Suwałkach”;
- rozstrzygnięcie konkursu na film lub spot promujący szkołę ponadgimnazjalną.
Więcej informacji:
tel. – 87-566-36-46; rskibicki@sodn.suwalski.pl
e-mail  sodn@sodn.suwalki.pl
http://www.sodn.suwalki.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki pod hasłem: "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów".

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 29.04.2016r – przesłanie prac ze szkół na adres organizatora
- 10.05.2016r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 503-150-087 (A. Kieda); 601-221-110 (M. Kozłowska)
e-mail: malgorzatakoz3@wp.pl
www.inpa.pl/sp44/l

 

 

Międzynarodowy Dzień Tańca „ Pokochaj taniec w sobie, a nie siebie w tańcu”

Organizatorzy: Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok Studio Tańca „TWIST”, ul. Broniewskiego 4, 15-748 Białystok
Współorganizator: VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7, 15-743 Białystok
Uczestnicy: Dzieci i młodzież z woj. podlaskiego
1). Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- 19.04.2016r., siedziba VII LO w Białymstoku
2). Warsztaty taneczne dla gimnazjalistów i licealistów
- 26.04.2016r., siedziba VII LO w Białymstoku
3). Rejestracja elektroniczna wg. kolejności zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona) na stronie: www.7lo.bialystok.pl
4). Happening Taneczny
- do 28.04.2016r – rejestracja w formie elektronicznej na www.ps31@wp.pl , oraz na www.facebook.com/twistbialystok 
- 05.05.2016r – godz. 16.00-17.45 Happening Taneczny, podsumowanie działań, Plac Miejski przy Ratuszu w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 85-651-09-81 ( M. Muszyńska); email: ps31@@wp.pl
- tel. 502-711-968 (K. Klim); email: twist@poczta.onet.pl
- www.ps31bialystok.pl
- www.twist.bialystok.pl

 

 

XIV Konkurs Plastyczny „Skrzydlaci Przyjaciele”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
Terminy i miejsce:
- do 04.04.2016r. – nadesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 21.04.2016r. – uroczyste podsumowanie konkursu podczas wernisażu wystawy w PS nr 64 w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk; B. Sierzputowska).
- e-mail: przedszkole64@op.pl
- http://www.ps64.pl

 

 

VIII Forum Młodych Ekologów Białystok ' 2016

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25
Uczestnicy: Dzieci 6 letnie z białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I -VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 08.04.2016r. – dostarczenie lub przesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora;
a) konkurs plastyczny pt. „ Barwny świat owadów” (dzieci 6 letnie oraz uczniowie klas I-VI );
b) konkurs plastyczny „Rośliny i zwierzęta też mają swoje tajemnice” (uczniowie klas IV-VI)
c) konkurs poetycki Rośliny i zwierzęta też mają swoje tajemnice” (uczniowie klas III-VI);
d) warsztaty nt. „Zadziwiający świat przyrody (dzieci 5-6 letnie);
- 26.04.2016r. – uroczyste zakończenie Forum w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białymstoku ( wystawa, warsztaty, podsumowanie konkursów).
Więcej informacji:
tel. 85-742-03-04: a) L. Sielawa; b) A. Popławska c) E. Kosińska;
d) M. Mazurek)
e-mail sp2@um.bialystok.pl
www.sp2bialystok.edupage.org  

 

V Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing A Song”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok.
Współorganizatorzy:
- Young Learners Resource Centre Przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27
- Białostocki Ośrodek Kultury (BOK), ul. Legionowa 5
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 01.04. 2016r. – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora:
a) w kategorii soliści,
b) w kategorii zespoły.
- 06-07.04.2016r. – przesłuchania konkursowe w siedzibie organizatora
- 21.04.2016r. – gala finałowa, koncert laureatów w siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
Więcej informacji:
tel.: 85-748-90-41 (U. A.Marciniak-Bagińska)
email: alubam@gmial.com
www.sp50.bialystok.pl
www.modm.bialystok.pl/SingASong 

 

 

IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Czytelniczego "Learning English Through Reading"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
Współorganizatorzy:
- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku;
- Centrum Nauczania Języków Obcych London Academy w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
Termin i miejsce:
- do 06.05.2016r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia uczniów ze szkół
- 12.05.2016r. – egzamin w formie testu w siedzibie organizatora
- do 16.05.2016r. – podanie wyników na stronie internetowej organizatora
- 19.05.2016r. – uroczyste podsumowanie konkursu podczas „Festiwalu Piosenki angielskiej…” w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska; E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl

 

 

IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Językowego „ ICONS OF PODLASIE”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
Współorganizatorzy:
- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku;
- Centrum Nauczania Języków Obcych London Academy w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
Termin i miejsce:
- do 22.04.2016r. – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczka na adres organizatora
- do 09.05.2016r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 19.05.2016r. – uroczyste podsumowanie konkursu podczas „Festiwalu Piosenki angielskiej…” w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska; E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl/konkursy

 

 

IV Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli „Ćwiczenia korekcyjne podczas lekcji wychowania fizycznego środkiem zapobiegającym chorobom cywilizacyjnym”

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Władysława Kazaneckiego w Białymstoku, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11
Współorganizatorzy:
- Klinika Rehabilitacji Dziecięcej SP DSK w Białymstoku
- Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Uczestnicy: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Termin i miejsce:
- 29.02.-20.03.2016r. – zgłoszenia na konferencję na adres: www.justynadragowska@o2.pl
- 23.03.2016r. – konferencja w G Nr 15 w Białymstoku
Więcej informacji:
ttel. : 601-882-403 (J. Drągowska);
www.pg15.bialystok.pl

 

 

Obchody 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Zielona 21
Uczestnicy: Nauczyciele, absolwenci, uczniowie ZSTiO Nr 4, zaproszeni goście
Terminy i miejsce: 29.04.2016r. – Łomża, zgodnie z oddzielnym programem
Więcej informacji:
tel. 86-216-52-18 (A. Ciborowski)
e-mail: zielona210@op.pl

 

 

IV Edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Bezbłędek”

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36, 15-120 Knyszyn
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI (ponadto uczniowie wyróżniający się w nauce  z języka polskiego z klas I-III) szkół podstawowych z powiatu monieckiego
Terminy i miejsce:
- do 15.04.2016r – przeprowadzenie etapu szkolnego w siedzibach szkół oraz przesłanie zgłoszenia uczestników ze szkol pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 10-11.05.2016r – etap finałowy w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
- telefon/fax: 85-716-70-23;
- telefon: 609-876-191 (M. Fiedoruk); 666-951-834 (B. Przybyszewska);
- email: zso.knyszyn@vp.pl;
- www.zso.knyszyn.pl

 

 

Projekt plastyczno-techniczny „Dziecięce inspiracje- Moje szachy”

Organizator: Akademia „GAMBIT” Łukasz Suchowierski, Folwarki Małe 4, 16-060 Zabłudów
Współorganizator: Przedszkole Samorządowe nr 51 „PRZYJAZNE” w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 17
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z pow. białostockiego
Terminy i miejsce:
- do 29.04.2016r – przesłanie, dostarczenie prac plastycznych/fotografii wraz z metryczką na adres PS nr 51 w Białymstoku
- 02.05- 05.05..2016r – wystawa prac w siedzibie PS nr 51
- 06.05.2016r – podsumowanie konkursu
Więcej informacji:
tel.: 505 -868-829 lub 730-486-394 (Ł.. Suchowierski)
e-mail: lukasz@akademia-gambit.pl
www.akademia-gambit.pl/dziecieceinspiracje

 

 

I Międzyszkolny Konkurs „Wiedzy o Bezpieczeństwie i Ratownictwie Medycznym”

Organizator: Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich., 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 1
Uczestnicy: Trzyosobowe drużyny ze szkół gimnazjalnych z terenu miasta Augustów i powiatu augustowskiego
Terminy i miejsce:
- do 10.04.2016r – przesłanie formularza zgłoszeniowego ze szkół w formie elektronicznej na adres : stankiewicz.me@gmail.com
- 14.05.2016r – cz. I teoretyczna – test wiedzy
– cz. II praktyczna
Więcej informacji:
tel. 515-686-677 (M. Stankiewicz)
email: stankiewicz.me@gmail.com

 

 

Nasze Przedszkole jest EKO - Konkurs ekologiczny dla białostockich przedszkoli

Organizator: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Sp.z o.o., 15-085 Białystok, ul. Kamienna 17
Uczestnicy: Nauczyciele, dzieci z białostockich przedszkoli
Terminy i miejsce:
- 22.02- 04.03.2016r – przesłanie formularza zgłoszeniowego ze szkół w formie papierowej lub elektronicznej.
- 07.03.2016r – realizacja zdań konkursowych przez przedszkola zgodnie z harmonogramem przydzielonym w zakładce, głosowanie internetowe, realizacja warsztatów
- 28.06.2016r – ogłoszenie wyników konkursu
Więcej informacji:
tel. 85-678-49-21 (A. Bielska)
email: a.bielska@lech.net.pl;
www.odpady.bialystok.pl

 

 

X Wojewódzka konferencja metodyczna Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą - nowe wyzwania"

Organizator: Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku, 15-021 Białystok, ul. Orla 4
Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku;
Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku..
Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Białymstoku
Uczestnicy: Nauczyciele, specjaliści (min. pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci wychowawcy) pracujący na rzecz dziecka i rodziny z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
– przesłanie „karty zgłoszeniowej” na adres: konferencje17@wp.pl (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
- 15.03.2016r – konferencja w WOAK „Spodki” w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14.
Więcej informacji:
tel. 85-732-56-88 (B. Zdziech)
e-mail – zs17@wp.pl

 

 

„Nasz Białystok jest EKO” Konkurs wiedzy ekologicznej

Organizator: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Sp.z o.o., 15-085 Białystok, ul. Kamienna 17
Uczestnicy: Nauczyciele biologii oraz wszyscy chętni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 04.03.2016r – przesłanie formularza zgłoszeniowego ze szkół.
- do 18.03.2016r – eliminacje szkolne w formie testu w siedzibach szkół
- do 22.03.2016r – przesłanie dokumentów ze szkół na adres: Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami w Białymstoku, 15- 021 Białystok, ul. Kamienna 17
- 22.04.2016r – etap miejski w formie testu
Więcej informacji:
tel. 85-678-49-21 (A. Bielska, S. Andryszewski)
email: a.bielska@lech.net.pl; s.andryszewski@lech.ndt.pl
www.odpady.bialystok.pl

 

 

XVII edycja ogólnopolskiego i X edycja polsko-litewskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego„ Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Ziemia w okowach lodu”

Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Muzeum Geologiczne PIG-PIB, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Uczestnicy: Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; Konkurs wiedzy dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Terminy i miejsce:
a) Konkurs plastyczny
- do 01.04.2016r – przesłanie pracy plastycznej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie
- 18.05.2016r – półfinał (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie) w Warszawie
- 09.06.2016r – finał ogólnopolski w Warszawie
- 10-13.06.2016r – finał polsko-litewski w Wilnie
b) Konkurs wiedzy
- do 01.04..2016r – przesłanie pracy pisemnej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie;
- 18.05.2016r – półfinał (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie) w Warszawie
- 09.06.2016r – finał ogólnopolski w Warszawie
Więcej informacji:
tel.: 22- 459-27-17 (M. Ścibisz-Kosanowska); 22- 459-23-09 (M. Krzeczyńska);
e-mail: michalina.scibisz@pgi.gov.pl monika.krzeczynska@pgi.gov.pl
http://geoportal.pgi.govpl/muzeum/konkurs

 

 

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”

Organizator: Muzeum Historii Żydów Polskich, 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6
Uczestnicy: Dyrektorzy, Nauczyciele, uczniowie ze szkół i placówek w woj. podlaskim
Terminy i miejsce:
- zgłoszenie szkoły do udziału w akcji na stronie: www.polin.pl /zonkile
- przygotowanie papierowych żonkili;
- przygotowanie lekcji w szkołach w oparciu o materiały przesłane z muzeum do szkół
- 19.04.2016r – obchody 72 rocznicy Powstania w Gettcie Warszawskim
- rozdawanie żonkili w obszarze swojej szkoły
- przeprowadzenie lekcji (1x45) „Dymy nad gettem – Polacy wobec walki  Żydów” w getcie warszawskim w szkołach
- godz. 12.30- obejrzenie w interencie filmu edukacyjnego dla szkół o Powstaniu w Gettcie Warszawskim
- rozdawanie żonkili w obszarze swojej ulicy, miejscowości itp.
- inne inicjatywy upamiętniające powyższe przedsięwzięcia przez szkołę.
Więcej informacji:
tel.: 792-969-573 (K. Kwiatkowski)
e-mail: kkwiatkowski@polin.pl
www.polin.pl/zonkile   

 

 

Festyn Regionalny „ Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia-2016”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13
Uczestnicy: Uczniowie, nauczyciele, rodzice, dzieci z pobliskich przedszkoli oraz szkół
Terminy i miejsce: 16.03.2016r – festyn w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./ fax: 694-570-370 (A. Piech)
e-mail: apiech@wp.pl
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

X Sejmik Szkół Karpackich

Organizator: Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21
Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1
- Związek Sybiraków, Oddział w Białymstoku, ul. Legionowa 7
Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie z całej Polski zrzeszeni w Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół szkół i Organizacji Monte Cassino, zaproszeni goście
Terminy i miejsce: 08-10.09.2016r – X Sejmik Szkół Karpackich (zgodnie z harmonogramem)
Więcej informacji:
tel.: 609-419-442 (E. Jamiołkowska)
e-mail: jamiolki4@interia.pl
www.zst.bialystok

 

 

Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Organizator: Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Organizacyjnym Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” działających przy Fundacji Świat na TAK”
Współorganizator etapu regionalnego: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Białegostoku, ul. Świętojańska 22/1, 15-370
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 22.02.2016r – przyjmowanie zgłoszeń ze szkół, stowarzyszeń, organizacji itp.
- 14-15.03.2016r – eliminacje lokalne, przesłuchania kandydatów w siedzibie współorganizatora
- IV.2016r (etap regionalny) – gala kończąca XXI białostocką edycję konkursu, Białystok
- 17-19.06.2016r ( etap ogólnopolski) – udział w finale ogólnopolskim, Prudnik
Więcej informacji:
tel. 85-732-82-20 (A. Regucka)
email: centrum@um.bialystok

 

 

XI Warsztaty ekologiczne z okazji „Światowego Dnia Wody”

Organizator: Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M.. Skłodowskiej Curie 5, 18-400 Łomża
Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14
- Delegatura WIOŚ w Łomży
- Nadleśnictwo Łomża
- MPWiK w Łomży
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
- Narwiański Park Narodowy
Uczestnicy: Nauczyciele, gimnazjaliści z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 17-18.03.2016r – warsztaty dla zainteresowanych w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 602-180-221 (K. Mieczkowska)
email: katmi@poczta.onet.pl
www.zsdig-lomza.pl

 

 

„Święto Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie połączone ze świętem patrona szkoły”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84
Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
- Jednostka Strzelecka 1011 w Grajewie
Uczestnicy: Zaproszeni goście oraz uczniowie ZS nr 2 w Grajewie
Terminy i miejsce:
- 18.06.2016r – Święto Szkoły połączone ze Świętem 9 PSK w Grajewie
Więcej informacji:
- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

Projekt edukacyjny „Wagary w Jednostce 2016”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84
Współorganizatorzy:
- Burmistrz miasta Grajewo
- Starosta Powiatu Grajewskiego
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu grajewskiego oraz uczniowie szkoły
Terminy i miejsce:
- 21.03.2016r – zgodnie z harmonogramem :
- pokaz wojskowy;
- konkurs kulinarny;
- turniej piłki nożnej
- zajęcia otwarte dla gimnazjalistów;
- konkurs „Geniusz Matematyczny”;
- turniej strzelecki;
- konkurs komputerowy;
- międzygimnazjalny turniej „Jednostka da się lubić”.
Więcej informacji:
- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

XXI Edycja Konkursu „Palm Wielkanocnych”

Organizator: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku, ul. Św. A. Boboli 47, 15-649 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów
Terminy i miejsce:
- do 16.03.2016r – dostarczenie (przesłanie) prac do siedziby organizatora;
- 17-20.03.2016r – prezentacja palm w siedzibie organizatora
- 20.03.2016r – ogłoszenie wyników oraz kiermasz charytatywny.
Więcej informacji:
- email: k.zejer@oswiata.org.pl
- telefon: 85-654-68-38 (B. Warzecha-Krasnowska)
- www.ckz.pop.pl

 

 

XI Edycja Konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”

Organizator: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, region Białystok, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63
Współorganizator: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul O.Tarasiuka 2,16-001 Kleosin
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski
Terminy i miejsce:
1) I etap:  14.03. – 31.03.20156. – rejestracja uczestników przez platformę na stronie www.najlepsze-zajęcia.pl oraz przesłanie prac drogą emaliową
2) 15.04 .2016r. – II etap (finał regionalny) w Białymstoku
3) 23.04.2016r. – III etap (finał ogólnopolski) w Łodzi
Więcej informacji:
tel. 696-526-768 (M. Zagórska)
e-mail – m.zagorska@sfbcc.or.pl
www.najlepsze-zajęcia.pl

 

 

III Miejski Koncert Ekumeniczny "Chrześcijanin śpiewa w drodze do nieba" z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96
Uczestnicy: Chóry/schole działające przy szkołach, kościołach i cerkwiach
Terminy i miejsce:
- do 15.03.2016r – zgłoszenie uczestnictwa ze szkół drogą emailową na adres: sp50@um.bialystok.pl
- 12.04.2016r . godz. 12.30 – koncert w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 608-654-088 (U. Marciniak-Bagińska);
e-mail : sp50@um.bialystok.pl; alubam@gmial.com;
www.sp50.bialystok.pl

 

 

Konferencja "Integracja dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej."

Organizator:
- Moje Bambino Sp.z.o.o. S.K.A, 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46;
Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Łodzi
Uczestnicy: Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół, nauczyciele przedszkoli oraz klas 1-3, pedagodzy szkolni
Terminy i miejsce:
- rejestracja na konferencję: www.akademiabambino.pl  lub: ukrakowska@mojebambino.pl
- 07.06.2016r. – konferencja w Białymstoku , Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Ciepła 40
Więcej informacji:
telefon: 42- 203-49-84; 504-185-351 (U. Krakowska)
email: u.krakowska@mojebambino.pl
www.mojebambino.pl

 

 

Regionalny Konkurs Matematyczny „Z szóstką na sześć”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. prof. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 19.02. 2016r – przesłanie zgłoszeń udziału szkół drogą emaliową na adres: sp6@sp6.pl ;
- I etap (szkolny) – 11.03.2016r w siedzibach szkół
- II etap (finałowy) – 22.04.2016r w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.:603-633-962 (H. Gryc), 693-292-020 (D. Wszeborowska);
www.sp6.pl/programy/regulaminy

 

 

XV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla dorosłych „Koszt pracy w gospodarce”

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok.
Współorganizator: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Uczestnicy: Słuchacze szkół policealnych oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 16 CKU
Terminy i miejsce:
- do 25.02. 2016r – przesłanie zgłoszeń szkół do udziału w I etapie Olimpiady drogą elektroniczną na adres: halina@gmail.com
- 14.03.2016r – I etap szkolny w szkołach;
- 04.06.2016r – etap międzyszkolny i finałowy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB w Białymstoku.
Więcej informacji:
tel.: 694-451-191 (H. Panasiuk)
email: halina@gmail.com
www.ckubialystok.pl

 

 

III edycja konkursu plastycznego „Zawodowi odkrywcy” ph. " Mój pomysł na siebie - zawód, który chcę wykonywać w przyszłości"

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego / Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
Uczestnicy: Uczniowie klas V- VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 22.01.2016r – przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: lcdz@ckubialystok.pl
- do 04.03.2016r – przesłanie / dostarczenie prac na adres organizatora;
- do 11.03.2016r – rozstrzygniecie konkursu
- 23.03.2016r – wystawa wyróżnionych prac, podsumowanie konkursu, wręczenie nagród.
Więcej informacji:
tel.: 85-743-67-85 wew. 24 ( U. Płońska);;
e-mail: lcdz@ckubialystok.pl
http:/ www.ckubialystok.p

 

 

XII Edycja Konkursu Papieskiego „Moje Westerplatte”

Organizator: Fundacja „Instytut Tertio Millennio”, 31-043 Kraków, ul. Dominikańska 3/13 oraz oddziały terenowe ( Oddział Warszawa)
Uczestnicy: Uczniowie szkół urodzeni po 31.12.1995r
Terminy i miejsce:
- zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konkursu: www.konkurspapieski.pl
- 08.02 – 07.03.2016r. – I etap , quiz on-line;
- 14.03.2016r – II etap, test on-line dla wszystkich uczestników;
- 16.03-06.04.2016r – III etap regionalny (napisanie eseju na podany temat);
- 14.05.2016r – IV etap (obrona ustna eseju) oraz gala finałowa w Warszawie;
Więcej informacji:
tel. –515-42-0522 (K. Suchodolska)
e-mail – warszawa@tertio.pl
http: www.konkurspapieski.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Plastyczny "Bądźmy miłosierni" dla uczniów szkół specjalnych

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 4
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Uczestnicy: Uczniowie szkół specjalnych
Terminy i miejsce:
- 15.02 – 25.03.2016 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 31.03.2016r – przesłanie protokołu uczestników ze szkół wraz z pracami na adres organizatora
- 13.04.2016r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej
- 28.04.2016r – gala finałowa w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim
Więcej informacji:
tel. 604-211-159 (G. Jarosz); 668-809-477 (M. Kruza) ;
e-mail: wnkdr@drohiczynska.pl; g.jaro@poczta.onet.eu
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 
www.zespecsokp.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Mój Kościół”

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizatorzy:
- Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A, 07-100 Wagrów
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra z Alakntary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym
Terminy i miejsce:
- 15.02-31.03.2016r – etap przedszkolny
- do 15.04.2016r – przesłanie (dostarczenie) protokołu wraz z pracami ze szkół na adres organizatora
- 13.05.2016r – etap finałowy w siedzibie Katolickiego Przedszkola w Węgrowie
Więcej informacji:
tel: 885-052-052 (D. Mazurek); 503-827-101 (ks. K. Mielnicki);
e-mail: przedszkole@klasztorwegrow.pl; wnkdr@drohiczynska.pl;
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

II edycja Konkursu głośnego czytania "Czytanie jest w modzie” pod hasłem  „Czytamy legendy polskie"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18
Współorganizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy szkół Podstawowych, o/Białystok, ul. Złota 4
Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 15.04.2016r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz przesłanie zgłoszeń na adres organizatora;
- 17 -18.05.2016r. – etap międzyszkolny w sali teatralnej klubu „ZENIT” w Białymstoku
- 01.06. 2016r. – podsumowanie konkursu podczas inauguracji IV Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Operze Podlaskiej
Więcej informacji:
tel. : 603-900 -368 (E. Janikowska; )
email: belfer67@o2.pl

 

 

III Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego

Organizator: Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 11.03.2016r – przeprowadzenie etapu szkolnego wg. Regulaminu
- do 18.03.2016r – zgłoszenie ze szkół szkolnych mistrzów do etapu finałowego
- 01.04.2016r – etap finałowy w siedzibie organizatora
- 04.04.2016r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły
Więcej informacji:
tel.: 85-663-21-63 (J. Chociej)
e-mail: justyna.chociej@gmaill.com
http://zskleosin.info/start/

 

 

Diecezjalny Konkurs Religijny "Chrzest Święty w życiu człowieka" dla uczniów szkół podstawowych

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizator: Zespół Szkół w Sabniach, ul. Słoneczna 1
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z terenu diecezji drohiczyńskiej
Terminy i miejsce:
- 10.02 – 15.03.2016 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 18.03.2016r – przesłanie protokołu uczestników ze szkół wraz z pracami na adres organizatora
- 26.04.2016 r – etap diecezjalny w Zespole Szkół w Sabniach
Więcej informacji:
tel. 506-166-213 (A. Chmiel); 668-809-477 (M. Kruza) ;
e-mail: wnkdr@drohiczynska.pl; gmsabnie@poczta.onet.pl
http://www.katecheza.drohiczynska.pl  www.zssabnie.pl

 

 

Konkurs „Nowatorska lekcja z WBTExpress”

Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4
Współorganizatorzy:
- Centrum Edukacji nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67B;
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Plac Kościuszki 2;
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomazy, ul. M. Skłodowskiej- Curie 1.
Uczestnicy: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 20.04.2016r. – nadsyłanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres organizatora;
- do 09.05.2016r. – przesłanie informacji do osób nominowanych do nagród
- maj 2016r. – ogłoszenie wyników podczas wojewódzkiej konferencji
Więcej informacji:
tel. : 85-732 -98-69 (A. Krawczuk)
email: anna.krawczuk@cen.bialystok.pl lub cen@cen.bialystok.pl
http:/cenv3.bialystok.edu.pl/

 

 

Konkurs „ Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego 2016”

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Współorganizatorzy:
- Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku;
- Polskie Stowarzyszenie nauczycieli i wykładowców nauczycieli języka rosyjskiego w Warszawie.
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 26.02.2016r – przesłanie ankiet uczestników konkursu
- 06.03.2016r – konkurs w formie testu sprawdzającego – ZSOiT ul. Antoniuk Fabryczny 1.
Więcej informacji:
tel. – 509-942-999 (A. Targońska)
e-mail – anna-targonska@wp.pl; zsoitbialystok@wp.pl
http://www.zsoit.bialystok.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizatorzy:
- Publiczne Gimnazjum (PG) im. J. Pawła II w Glinniku, Glinnik 40C, 17-120 Brańsk
- ZHP, Hufiec ZHP Bielsk Podlaski;
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z terenu diecezji i spoza niej
Terminy i miejsce:
- do 10.02.2016r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) na adres PG w Glinniku lub emailem na adres: spotkania-z-biblia@wp.pl
- 25.01 – 04.04.2016 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- 02.06.2016 r – etap diecezjalny Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kulturyy w Kalnicy, gm. Brańsk
Więcej informacji:
tel. 607-719-414 ; 85-737-70-18 (M. Szpakowska)
e-mail: pgglinnik@interia.pl; wnkdr@drohiczynska.pl;
http://www.pgglinnik.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

VII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Organizator: Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu łomżyńskiego
Terminy i miejsce:
- do 22.02.2016r – nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej na adres organizatora: miastkowo@poczta.onet.pl
- 15.03.2016r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 18.03.2016r – przesłanie drogą emaliową wyników z etapu szkolnego na adres organizatora
- 07.04.2016r – etap powiatowy w siedzibie organizatora
- 14.04.2016r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 86- 217-48-26 ( L. Białobrzeska)
- email: miastkowo@poczta.onet.pl
- www.pgmiastkowo.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs recytatorsko-literacko-fotograficzny „Czerwony Kapturek w wielkim mieście”

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-02 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 19.02. 2016r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia oraz prac na adres organizatora;
- 16.03.2016r – eliminacje oraz gala finałowa w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 85-675-02-15 wew. 121 (B. Maciejczuk)
email: biblioteka@zstio.net.pl
www.zstio.net.pl

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Francji i krajach frankofońskich

Organizator: VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. króla Zygmunta Augusta 15-312 Białystok, ul. warszawska 8
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 20.02.2016r – zgłoszenie trzech uczniów ze szkoły na adres: ewaramz@gmail.com
- 26.02.2016r – etap finałowy konkursu – VI LO w Białymstoku
- 11.03.2016r – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. – 501-097-209 (E. Ramz)
email: ivlo@4lo.bialystok.pl
http://vi.lo.bialystok.pl/ 

 

 

XVII Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Gimnazjów

Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, ul. Upalna 26
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 15.02.2016r – eliminacje szkolne;
- 23.02.2016r – eliminacje rejonowe (PG nr 14 w Białymstoku, Gimnazjum w Mońkach), PG nr 9 w Łomży, PG nr 1 w Bielsku Podlaskim);
- 22.03.2016r – etap finałowy (Zespół Szkół Ogólnych nr 9 w Białymstoku, ul. Upalna 26) po 15 uczniów z każdego rejonu
Więcej informacji:
tel. – 85-661-32-27 (T. Daniuk); tomaszdaniuk@poczta.onet.pl
e-mail – zso9@um.bialystok.pl
www.zso9.pl

 

 

Konkurs „Łamigłówki matematyczne”

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku w Zespole Szkół  Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3
Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 15.01.2015r – przesłanie karty zgłoszenia 3 osobowych zespołów ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres iwonle@poczta.onet.pl
-- 21.01.2015r – konkurs w siedzibie organizatora
Więcej informacji:/b>
ttel.728-314-120 (I. Leszczyńska); iwonle@poczta.onet.pl ;
e-mail: zsoms@poczta.fm 
http://www.zsoms.pl

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów pod hasłem „Cykliczność procesów przyrodniczych”

Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida, 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 08-20.01.2016r – rejestracja szkół poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (ze strony IV LO) i wysłanie na adres: przyrodniczy@4lo.bialystok.pl
- 16.02.2016r – etap szkolny drogą internetową, siedziby szkół
- 18.03.2016r – etap półfinałowy oraz finałowy konkursu – IV LO  w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. – 85-748-99-55 (A. Snarska)
email: ivlo@4lo.bialystok.pl
http://www.liceum.bialystok.pl  www.4lo.bialystok.pl 

 

 

Konkurs Piosenki Europejskiej „Śpiewać każdy może - nawet w obcych językach”

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5,15-641 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 12.02. 2016r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń zwycięzców eliminacji szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 29.02.2016r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.: 725-412-344 (J. Górska)
email: eurosong1@wp.pl
www.vlo.bialystok.pl

 

 

XV Konkurs recytatorski utworów Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem”

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin
Współorganizator:
- Gminny Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu (GOKSiT) w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 12.02.2016r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 12.02.2016r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) lub emailem na adres: zespolszkol5@interia.pl lub na adres GOKSiT w Korycinie
- 19.02.2016r – etap finałowy w siedzibie GOKSiT w Korycinie
Więcej informacji:
tel.: 85-721-90-04 (M. Glińska);
www.gim.korycin.com.pl 

 

 

Projekt robota edukacyjnego "Photon" - pilotaż w wybranych szkołach podstawowych

Organizator: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Technologii Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 10,15-333 Białystok.
Współorganizator: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół podstawowych , nauczyciele, uczniowie
Terminy i miejsce:
- 01.12 - 31.12. 2015r – przesłanie zgłoszeń chęci uczestnictwa przez szkoły (ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń)
- 01.01-14.01.2016r – weryfikacja zgłoszeń
- 15.01-30.04.2016r – przeprowadzenie badań i pilotaży w wybranych szkołach (forma dostosowana do możliwości szkoły, uzgodniona z Dyrektorem szkoły)
- 01.05- 13.05.2016r – analiza zebranych wyników badań i publiczne podsumowanie działań
Więcej informacji:
tel.: 696-646-760 (M. Grześ)
email: m.grzes@meetphoton.com
www.meetphoton.com

 

 

Konkurs multimedialny "Deutschland ist sehenswert"

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, 15-111 Białystok, ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 14
Uczestnicy: Uczniowie techników z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 18.12.2015r – przesłanie, dostarczenie prac na adres organizatora
- do 15.01.2016r – wybór przez komisję najlepszych prac, poinformowanie o wynikach drogą elektroniczną
Więcej informacji:
tel.: 600-993-674 (E. Perkowska)
e-mail: perkowscy@wp.pl
http://www.zse.biaman.pl

 

 

VIII Edycja Konkursu Święci i Bohaterowie Ziemi Łomżyńskiej pod hasłem „Owocem świętości jest miłosierdzie”

Organizator: Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych IV-VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- 25.03.2016r. – zgłoszenie uczestników do konkursu drogą emaliową: kglolomza@wp.pl lub listownie;
- 06.05.2016r. – przesłanie prac konkursowych (multimedialnych, literackich, plastycznych) na adres organizatora;
- 20.05.2016r. – gala finałowa konkursu w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel. 86-216-36-57 (B. Śliwowska)
e-mail: kglolomza@wp.pl
http: //kglo.edu.pl/

 

 

Konkurs Recytatorski  ”Poeci bliscy dzieciom”- VI edycja

Organizator: Szkoła Podstawowa w Miastkowie, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 15
Uczestnicy: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- etap szkolny – we własnym zakresie w szkołach
- do 18.02.2016r – zgłoszenia uczestników na formularzu należy przesłać na adres SzP w Miastkowie
- 11.03.2016 r – przesłuchania finałowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie
Więcej informacji:
tel. – 86-217-42-17
e-mail – miastkowo@gmail.com
http://spmiastkowo.pl/aktualności

 

 

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

Organizator: Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-265 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 16.11.2015r – przesłanie na formularzu zgłoszeń tematów prac badawczych lub  esejów uczniów drogą elektroniczną na adres: owb@uwb.edu.pl
- do 22.01.2016r – przesłanie wykonanych esejów lub prac badawczych (etap I)
- 16.02.2016r – ogłoszenie wyników I etapu
- 27.02.2016r – pisemny test wiedzy biologicznej (etap II)
- 02.03.2016r – ogłoszenie wyników, podanie listy finalistów
- 12.03.2016r – publiczna prezentacja prac badawczych lub esejów (etap III)
– wyłonienie laureatów i wręczenie nagród
Więcej informacji:
tel.: 85-738-80-30; 85-738-84-34;
email: owb@uwb.edu.pl
www http://biol-chem.uwb.edu.pl/

 

 

"Jak uczyć dzieci mądrze korzystać z pieniędzy"- seminarium

Organizator: Prudential Polska Sp.zo.o., ul Puławska 182, 02-670 Warszawa
Uczestnicy: Pracownicy oświaty, nauczyciele
Terminy i miejsce: 20.11.2015r – Hotel Gołębiewski
Więcej informacji:
tel.: 519-041-184 (T. Kiełczewski)
email: tomasz.kielczewski@prudential.pl 
www.cha-ching.pl

 

 

VI Podlaski Konkurs recytatorsko-plastyczny
„Twórczość Wandy Chotomskiej słowem i pędzlem malowana”

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Terminy i miejsce:
1) konkurs plastyczny
- do 26.11.2015r – przesłanie (dostarczenie) prac konkursowych wraz z metryczką na adres organizatora
2) konkurs recytatorski
- do 26.11.2015r – zgłoszenie udziału w konkursie na karcie pocztą, emailem
3) 03.12.2015r – recytacja utworów W. Chotomskiej, podsumowanie oraz ogłoszenie wyników w/w konkursów
Więcej informacji:
tel. /fax ¬: 85-663-21-63(J. Kalko)
e-mail: konkursmk@wp.pl
www.zskleosin.pl

 

 

Konferencja „W świecie wartości gimnazjalisty- otwarta szkoła”

Organizator: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kamedulska 3
Współorganizatorzy:
- Centrum Aktywności społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach
- Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Terminy i miejsce:
- 17.11.2015r w godz. 11.00 - 16.00 - konferencja - SODN, Suwałki, ul. Noniewicza 83
Więcej informacji:
tel. 505-230-967 (B. Makarewicz Jafiszow)
email: bjafiszow@sodn.suwalki.pl
www.sodn.suwalki.pl

 

 

Plebiscyty:
 „ Nauczyciel / Trener sportu 2015”
„Najpopularniejszy uczeń sportowiec 2015”

Organizator: Media Regionalne Sp.zo.o., Odział w Białymstoku, Wydawca Gazety Współczesnej, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1
Uczestnicy:
- nauczyciele Wychowania Fizycznego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wyróżniający się osiągnięciami sportowymi i mający dobre wyniki w nauce;
Terminy i miejsce:
1) 06.11 - 30.11.2015r – etap I , zgłaszanie kandydatów:
a) nauczycieli WF: telefonicznie- 85-748-96-00, pocztą elektroniczną na adres: nauczyciel@wspolczesna.pl , listownie z kuponem zgłoszeniowym na adres organizatora
b) uczniów- sportowców : telefonicznie- 85-748-96-00 pocztą elektroniczną na adres: uczen@wspolczesna.pl, listownie z kuponem zgłoszeniowym na adres organizatora
2) 04.12 - 21.12.2015r – etap II, prezentacja kandydatów, głosowanie
a) na kuponie Gazety Współczesnej dostarczone do siedziby organizatora;
b) poprzez głosy oddawane w SMS-ach
c)głosowanie za pomocą aplikacji FB na stronie internetowej: www.wspolczesna.pl
3) - styczeń 2016r – uroczysta gala i wręczenie nagród, Białystok
Więcej informacji:
tel.: 85-748-96-55 (W. Wilińska)
http://www.wspolczesna.pl/nauczyciel 
http://www.wspolczesna.pl/uczen

 

 

VII edycja Konkursu  „Moja pasja początkiem drogi do kariery”

Organizatorzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku, 15-448 Białystok, ul. Żabia 5;
Uczestnicy:
Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 26 11.2015r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” wraz z prezentacją w formie papierowej i emailem
- 03.12.2015r – prezentacja prac przez uczestników w siedzibie organizatora
- do 11.12.2015r – opublikowanie listy na stronie internetowej organizatora
- 18.01.2016r – wręczenie nagród w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 85-743-67-85 (A. Budnik)
e-mail – lcdz@ckubialystok.pl
http://www.ckubialystok.pl

 

 

„II Międzynarodowe Forum Opiekunów I Terapeutów Osób Niepełnosprawnych"

Organizator: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii Osób Niepełnosprawnych  KAJA, 17-200 Hajnówka, ul. Modrzewiowa 6
Współorganizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka
Uczestnicy:
- specjaliści z placówek szkolno-wychowawczych;
- pracownicy, uczniowie ośrodka i ich rodzice;
- uczestnicy-opiekunowie i terapeuci;
- zaproszeni goście.
Terminy i miejsce:
do 28.11.2015r – zgłoszenia wg. załącznika nr 4 przesyłać na adres:
forum2015@sosw.hajnowka.pl
3- 4.12.2015r – II Forum, Hajnowski Dom Kultury
Więcej informacji:
tel.: 600-25-68-98 (L. Wawreszuk)
email: dyrektor@sosw.hajnowka.pl
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek „JASEŁKA 2015” (XVI edycja)

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 01.12.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres organizatora
- 09-10.12.2015 r – przesłuchania zespołów w siedzibie organizatora;
- 12.01.2016r – wręczenie nagród oraz występy wyróżnionych zespołów w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./ fax: 507-191-093 (U. Moczydłowska) sadula15@wp.pl
e-mail: sp44@um.bialystok.pl
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

Regionalna edycja ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich IPN

Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1a
Współorganizator: Samorząd Studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,ul. Mickiewicza 1
Uczestnicy: czteroosobowe drużyny uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
-do 06.11.2015r. – przesłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym (do pobraniana stronie: http://bialystok.ipn.gov.pl/aktyalności/2015/bialystok/turniej-debat-oksfordzkich  ( ilość miejsc ograniczona)
- grudzień 2015r - warsztaty przygotowujące zakwalifikowane drużyny do debaty
- luty 2016r - etap I faza grupowa i finał regionalny- Białystok
- etap II faza finałowa ( dwie drużyny) - Warszawa
Więcej informacji:
tel. : 85-664-57-87 (K. Jodczyk)
email: Krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl

 

 

Konkurs recytatorski "Od świtu do nocy" poświęcony pamięci poetki, pisarki i gawędziarki Elżbiety Daniszewskiej

Organizator: Gimnazjum w Zespole Szkół w Knyszynie, 19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36
Współorganizator: Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne w Knyszynie
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 30.11.2015r – przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestników ze szkół (pocztą, faxem, emailem) na adres organizatora
- 10.12.2015r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 691-500- 480 (M. Łempicka))
tel. 85-716-70-23 (M. Łempicka; K. Błahuszewska)
ee-mail: zso.knyszyn@vp.pl
http://www.zso.knyszyn.pl

 

 

VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „I Ty możesz zostać Kopernikiem”

Organizator: Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckim,  18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5
Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- 08-12.02.2016r – etap szkolny konkursu w siedzibach szkół
- do 15.02.2016r – przesłanie (dostarczenie) formularza zgłoszeniowego z 3 uczniami ze szkoły: pocztą, faxem, pocztą elektroniczną;
- 19.02.2016 r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./fax: 86-275-26-57 (E. Turlewicz)
e-mail: gimwm@op.pl
http://gimwm.psis.edu.pl
www.m_kopernik.republika.pl

 

 

IX Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2016

Organizator: Zespół Szkół i Przedszkole (ZSiP) w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. Kochanowskiego 1
Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2;
- Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 listopada 8.
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 15.01.2016r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem, emailem) na adres organizatora
- 16.02.2016r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
tel./ fax: 85-718-70-70; 660-776- 342 (J. Grodzka – Kulikowska)
e-mail: zsip.tykocin@wp.pl joannagrodzka-kulikowska@wp.pl
http://www.zsip-tykocin.pl/

 

 

IV Regionalny Konkurs Historyczny „Wiedzy o Armii Krajowej i jej poprzedniczkach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947roku”

Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1a
Współorganizator: Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. W. Peleca 11
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 07.03.2016r. – przesłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania na stronie: www.pamięć.pl/pa/edukacja/konkursy oraz  www.ckzwm.cdu.pl
- IV (I- sza połowa) 2016r – etap I, eliminacje pisemne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem:
- IV (II- ga połowa) 2016r – etap II (finał ustny), siedziba organizatora
Więcej informacji:
tel. : 85-664-57-83 (K. Usakiewicz )
email: karol.usakiewicz@ipn.gov.pl
www.pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy  oraz www.ckzwm.edu.pl 

 

 

I edycja konkursu „W kraju Mieszka” – kartka pocztowa lub hasło upamiętniające 1050- lecie chrztu Polski

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18
Współorganizator: Poczta Polska, Odział Rejonowy w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 22.01.2016r – przesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 16.04.2016r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 85-732-30-00 (K. Korsak)
http://sp19.piasta.pl

 

 

I edycja konkursu „W kraju Mieszka” – kartka pocztowa lub hasło upamiętniające 1050- lecie chrztu Polski

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18
Współorganizator: Poczta Polska, Odział Rejonowy w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 22.01.2016r – przesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 16.04.2016r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.  85-732-30-00 (K. Korsak)
http://sp19.piasta.pl

 

 

Konkurs literacko-plastyczny pamięci Simony Kossak-IV edycja

Organizator: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
Współorganizator: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
Terminy i miejsce:
1) do 30.11.2015r – złożenie prac przez uczniów do wyznaczonego nauczyciela w szkole
2) do 30.11.2015r – dostarczenie po 10 najlepszych prac wraz z metryczką ze szkół na adres organizatora
2) 01-30.12.2015r – głosowanie internautów na stronie www.radio.bialystok.pl 
3) 21.01.2016r – gala finałowa
Więcej informacji:
tel.: 601-394-367 (G. Kacperczyk)
e-mail: gkacperczyk@radio.bialystok.pl
www. http://www.radio.bialystok.pl/kokursliterackoplastyczny

 

 

Projekt edukacyjny: „Uroczystości poświęcone pamięci bohaterów Powstania Listopadowego  i wszystkich polskich bohaterów”

Organizator: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 9
Współorganizator : Uniwersytet w Białymstoku
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Białegostoku
Terminy i miejsce: 27.11.2015r w godz. 17.00- 20.00
- uroczysty apel szkoły przed siedzibą organizatora;
- prezentacja tła historycznego wybuchu powstania;
- otwarcie wystawy „Odznaczenia państwowe RP”;
- przemarsz ul. Lipową pod pomnik m. J. Piłsudskiego;
- wystawienie warty honorowej ( w historycznych strojach) pod pomnikiem;
- przedstawienie przebiegu powstania listopadowego wraz z oprawą muzyczną;
- występ chóru Uniwersytetu w Białymstoku;
- apel poległych.
Więcej informacji: tel. 609-417-761 (K. Szczepański)

 

 

VIII OTWARTY TURNIEJ UNIHOKEJA Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok
Uczestnicy: 5 osobowe drużyny z gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce: 03-04.12.2015r. – hala sportowa ZSE w Białymstoku
- do 16.11.2015r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres: ewaszczerbinska1@wp.pl (ilość drużyn ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń)
- 03.12.2015r – rozpoczęcie turnieju oraz eliminacje w grupach
- 04.12.2015r – półfinały, finał oraz zakończenie turnieju
Więcej informacji:
- tel.664-928-922 (E. Szczerbińska); 887-342-511 (A. Rutkowska)
- e-mail : ewaszczerbinska1@wp.pl; an_rut@wp.pl;
- http://www.zse.biaman.pl ;

 

 

IV Edycja Konkursu dla rodziców/opiekunów „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, 15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4
Współorganizator: Białostocka Akademia Rodzin przy CKU w Białymstoku
Uczestnicy: Rodziny, rodzice/opiekunowie oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku realizujących Białostocki Program Zabaw  Fundamentalnych nt. „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”
Terminy i miejsce:
- do 30.04.2016r – złożenie prac przez rodziców do macierzystych przedszkoli;
- do 10.05.2016r – wyłonienie w przedszkolach dwóch najlepszych prac konkursowych;
- VI.2016r – rozstrzygnięcie konkursu podczas Festynu Edukacyjnego.
Więcej informacji:
tel.: 85-651-09-81 (M. Muszyńska);
e-mail: ps31b@wp.pl 
http://www.ps31b.bialystok.pl

 

 

Międzyszkolny konkurs historyczny "70 rocznica zakończenia II wojny światowej"

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 27.11. 2015r – przesłanie (dostarczenie) prac na najlepszą prezentację multimedialną lub film wraz z kartą zgłoszenia na adres szkoły
- do 15.12.2015r – rozstrzygniecie konkursu (ogłoszenie listy wyników) na stronie internetowej szkoły
Więcej informacji:
tel.: 665-095-177 (A. Miecznik)
www.zse.biaman.pl

 

 

Konkurs plastyczny „… w drodze do Krakowa – krakowskie spotkania młodzieży z Janem Pawłem II”

Organizator: Zespół Szkół w Sokołach – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II,ul. Kościelna 5, 18-218 Sokoły
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 20.10.2015r – przesłanie zgłoszenia elektronicznie wraz ze zdjęciem pracy na adres: konkursjp2@o2.pl
- do 22.10.2015r – dostarczenie, przesłanie prac na adres organizatora
- 05.11.2015r – uroczyste wręczenie nagród w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 86-274-10-75 (H . Grabowska);
email: konkursjp@o2.pl 
www.szkolasokoly.republika.pl

 

 

MATURANEK - Poranek Maturzysty

Organizator: Centrum Rekrutacji Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Współorganizatorzy:
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;
- Biuro Karier Politechniki Białostockiej;
- Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej;
- Międzywydziałowe Koło naukowe Studentów Wydziału Architektury oraz Informatyki.
Uczestnicy: Nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Miejsce i termin: 09.11.2015r – Politechnika Białostocka
Więcej informacji:
tel. 85-746-71-49 (E. Stachniewicz)
email: e.stachniewicz@pb.edu.pl 
www.pb.edu.pl

 

 

Projekt edukacyjny V JESIEŃ TALENTÓW  2015 – „ Z inspiracji księdza Jana”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Terminy i miejsce:
1) Konkurs recytatorski poezji i prozy ks. J. Twardowskiego
- 05.11.br.– zgłoszenie uczniów do konkursu
- 17.11.2015r- konkurs w siedzibie organizatora
2) konkurs poetycki oraz konkurs plastyczny „ Jakim cudem jest drzewo”
- do 12.11.2015r – przesłanie prac konkursowych na adres organizatora
3) 25.12.2015r – uroczyste zakończenie i podsumowanie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. /fax ¬– 85-742-03-04 (J. Murawska)
e-mail – szp2@bialystok.pl 
www.sp2bialystok.edupage.org

 

 

Konferencja "Zrozumieć i pomóc cz. V-Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka"

Organizator: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27, 15-476 Białystok
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz rodzice uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Miejsce i termin:
- do 23.10.2015r – zgłaszanie na konferencję: http://ipo.modm.bialystok.pl 
- 28.10.2015r – Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18, sala gimnastyczna
Więcej informacji:
tel. 661-570-347 (B. Jocz);
email: barjocz@wp.pl ; mariolapierzchala@interia.pl 
www.modm.bialystok.pl

 

 

Konkurs Wiedzy Ekologicznej: „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

Organizator: Białowieski Park Narodowy, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
Współorganizatorzy:
- Biebrzański Park Narodowy;
- Narwiański Park Narodowy;
- Wigierski Park Narodowy;
- Suwalski Park Krajobrazowy;
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej;
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych;
- Instytut Biologii Ssaków PAN.
Uczestnicy: Uczniowie, nauczyciele szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 22.10.2015r – etap powiatowy (rozwiązywanie testu);
- 27.11. 2015r – finał konkursu w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.  85-682-97-33 ( H. Schmidt)
e-mail – hschmidt@bpn.com.pl
http://www.bpn.com.pl/konkursy/konwoj4/index.html

 

 

Miejski Konkurs Literacki "Wiersze z szuflady"

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-660 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 19.10. 2015r – przesłanie wierszy wraz z metryczką na adres organizatora;
- 30.10.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
ttel.: 694-430-783 (M. Sakowicz)
email: malgos77@poczta.onet.pl 
https://sp43bialystok.edupage.org/

 

 

Pamięć i Tożsamość- X Dni Tischnerowskie w Białymstoku

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2, 15-950 Białystok
Współorganizator: Klub Myśli Psychologicznej im. ks. Prof. J. Tischnera przy I LO
Uczestnicy: Zaproszeni goście, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, środowiska akademickie, mieszkańcy Białegostoku i okolic.
Terminy i miejsce: 09-10.11.2015r – aula I LO w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. 85-742-57-72 (P.R. Klepacki)
email: piokle@interia.pl

 

 

Projekt edukacyjny "Regionalny Zjazd IT w Edukacji w Białymstoku"

Organizator: Kwartalnik „IT w Edukacji”, 50-011 Wrocław, ul. T. Kościuszki 29
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także pracownicy instytucji oświatowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 30.10.2015r- zgłoszenia na stronie:http://www.zjazdy.itwedukacji.pl/bialystok/formularz-zgloszenia/ 
- 06.11.2015r- zjazd w hotelu 3Trio w Białymstoku, ul. Hurtowa 3
Więcej informacji:
tel.: 71-797-48-25 (M. Smykla)
email: Mateusz.smykla@presscom.pl 
www.zjazdy.itwedukacji.pl/bia;lystok

 

 

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Patriotyczne Inspiracje 2015”

Organizator: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża,
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łomżyoraz pow. łomżyńskiego
Terminy i miejsce:
- do 02.11.2015r – dostarczenie / przesłanie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia na adres szkoły
- 10.11.2015r – uroczyste wręczenie nagród w siedzibie szkoły
Więcej informacji:
tel. 86-219-87-93 wew. 58 (E. Fronc-Romaniuk;
email: biblioteka.zsmio@gmail.coml 
www.zsmio.pl

 

 

Jubileusz 100-lecia szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Słowackiego

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, 15-229 Białystok, ul. J. Słowackiego 4
Uczestnicy: Zaproszeni goście, absolwenci, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły
Terminy i miejsce: 15-16.11.2015r. Białystok, zgodnie z oddzielnym programem
Więcej informacji:
tel. 85-741-65-13 (Z. Zachowicz-Michałowska)
e-mail: sp1@um.bialystok.pl 
www.sp1.bialystok.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs: „Bądźcie Świętymi, bo Ja jestem Święty, Pan Bóg wasz”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, 15-229 Białystok, ul. J. Słowackiego 4
Współorganizatorzy:
- Wydział Katechezy Kurii Metropolitalnej Białostockiej;
- Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Ojca Pio w Białymstoku;
- Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej;
- Fundusz Białystok Ojcu Świętemu.
Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z terenu diecezji białostockiej
Terminy i miejsce:
- do 30.11..2015 r – etap szkolny w II kategoriach w siedzibach szkół:
- konkurs plastyczny dotyczący św. Ojca Pio, klasy I-III,
- konkurs wiedzy dotyczący św. Ojca Pio, klasy VI-VI;
- 25.02.2016r – etap diecezjalny w siedzibie szkoły.
Więcej informacji:
tel. 502-025-267 (A. Andrzejewska)
e-mail: andrzejewskaaga@wp.pl 
www.sp1.bialystok.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs: „Bądźcie Świętymi, bo Ja jestem Święty, Pan Bóg wasz”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, 15-229 Białystok, ul. J. Słowackiego 4
Współorganizatorzy:
- Wydział Katechezy Kurii Metropolitalnej Białostockiej;
- Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Ojca Pio w Białymstoku;
- Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej;
- Fundusz Białystok Ojcu Świętemu.
Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z terenu diecezji białostockiej
Terminy i miejsce:
- do 30.11..2015 r – etap szkolny w II kategoriach w siedzibach szkół:
- konkurs plastyczny dotyczący św. Ojca Pio, klasy I-III,
- konkurs wiedzy dotyczący św. Ojca Pio, klasy VI-VI;
- 25.02.2016r – etap diecezjalny w siedzibie szkoły.
Więcej informacji:
tel. 502-025-267 (A. Andrzejewska)
e-mail: andrzejewskaaga@wp.pl 
www.sp1.bialystok.pl

 

 

I edycja międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
"Chleb razowy jemy i zdrowo żyjemy”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 22, ul. Łąkowa 17, 15-017 Białystok
Uczestnicy: Dzieci uczęszczające do przedszkoli z m. Białystok
Terminy i miejsce:
- do 20.10.2015r – przesłanie, dostarczenie prac na adres organizatora;
- 23.10.2015r – rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
tel.: 664-003-032 (M. Bołtuć); 696-580-588 (E. Żabińska);
email: a.monko@pb.edu.pl  Emilia28@poczta.fm  www.ps22.pl

 

 

„Patriotyczne Śpiewanie 2015” – wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul.Św. Rocha 14
Uczestnicy: Kombatanci, Sybiracy, zaproszeni goście, delegacje szkolne z województwa podlaskiego
Termin i miejsce:
- do 30.10.2015r – zgłoszenia na formularzu na adres poczty elektronicznej: zajkowskaj@sp12bialystok.pl
- 09.11.2015r godz. 12.00 – WOAK w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 14
Więcej informacji:
- tel. 660-417-011 (E. Sokolińska)
- email: sp12@um.bialystok.pl 
- http://www.sp12bialystok.pl/  nasze przedsięwzięcia-patriotyczne śpiewanie/patriotyczne 

 

 

115 lat Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Białymstoku IX Zjazd Profesorów i Absolwentów

Organizator: Zespół Szkół Handlowych i Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105, 15-370 Białystok
Uczestnicy: Absolwenci szkoły, nauczyciele, uczniowie ZSHE
Terminy i miejsce: 16-17.10. 2015r – zgodnie z programem
Więcej informacji:
tel.: 85-742-36-09 (W. Janowicz)
email: zshe_bial@interia.pl 
www.ekonomik.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny I edycja Programu "Odkrywcy diamentów"

Organizator: Stowarzyszenie „Odkrywcy Diamentów”, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Współorganizator: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A
Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce: zgłoszenia na stronie www.odkrywcydiamentów.pll
Więcej informacji:
tel.: 722-177-707 (A. Mońko)
email: a.monko@pb.edu.pl 
www.odkrywcydiamentów.pl

 

 

Projekt edukacyjny "Bezpieczna przerwa"

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie, ul. Pogodna 107, 16-002 Dobrzyniewo Duże
Uczestnicy: Społeczność szkolna w Nowym Aleksandrowie
Terminy i miejsce:
- do 19.10. 2015r – rozpoczęcie projektu
- program profilaktyczno-wychowawczy „Bezpieczna przerwa”
- konkurs plastyczno-literacki „Jak bezpiecznie zachowywać się na przerwach w naszej szkole”
- 06.06.2016r – zakończenie projektu
Więcej informacji:
tel.: 502-518-507 (E. Romańczuk)
email: ewelinaromanczuk@o2.pl 
www.spnowealeks.edupage.org

 

 

Projekt edukacyjny: "Solidarność - w walce o niepodległą Polskę"

Organizator: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1, 05-093 Białystok
Współorganizator: Agencja Reklamowa „Admis” Sp.z o.o., ul. Św. Mikołaja 1
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) - lekcje historii „W walce o prawa obywateli. 35 Lat NSZZ Solidarność” w szkołach zgodnie ze scenariuszami;
2) - konkurs plastyczny „Polska mój kraj”;
3) - konkurs literacki „Żyję w wolnym kraju – co to znaczy?”;
4) 13.12.2015r. - rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród.
Więcej informacji: tel.: 502-925-238 (I. Żamojda);
email: izamojda@op.pl
www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego

 

 

XV edycja międzyszkolnego konkursu ph. „ Malowane obiektywem kolory Białegostoku. Jesienne barwy Podlasia”

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO, 15-809 Białystok, ul. Kalinowa 5
Współorganizator: Nadleśnictwo Dojlidy, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 23.11.2015r. – nadsyłanie prac na adres organizatora
- 12.12.2015r. – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji: tel.: 502-150-689 (A.M. Owsieniuk);
email: owsieniuk@poczta.onet.pl
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

IV edycja międzyszkolnego konkursu ph. „Przyroda w rebusach”

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO w Białymstoku, ul. Kalinowa 5, 15-809 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 01.03. 2016r. – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 15.03.2016r. – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 502-150-689 (A.M.Owsieniuk);
506-178-599 (M.Nowicka)
email: owsieniuk@poczta.onet.pl ; nowickamagda22@wp.pl ;
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

VIII edycja projektu edukacyjnego "Przywróćmy pamięć"

Organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, ul. Grzybowska 2/44, 00-131 Warszawa
Współorganizatorzy:
- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, ul. Mordechaja Anielewicza 6;
- Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
1) od 24.08.2015r – zgłoszenia szkół drogą elektroniczną na stronie www.pamiec.fodz.pl
2) IX.2015-VI.2016r. – realizacja założeń edukacyjnych programu oraz projektów lokalnych oraz publikacja informacji o działaniach na stronie internetowej;
3) koniec każdego miesiąca – wyłonienie przez Fundację szkoły miesiąca i umieszczenie informacji na stronie internetowej;
4) VI 2016r. – prezentacja finałowa, podsumowanie projektu
Więcej informacji:
- telefon: 22-436-60-00 (A Stankowska)
- email: pamiec@fodz.pl 
- www.fodz.pl

 

 

VI edycja Kampanii  „Pola Nadziei 2015/2016”

Organizator: Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 8
Współorganizatorzy:
-Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8
Uczestnicy: Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 01.10-30.10.2015r– sadzenie żonkili w miejscowościach uczestniczących w kampanii: wokół szkół i placówek oraz instytucji;
- 16.10.2015r. – uroczyste rozpoczęcie akcji, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37;
- 17.10.2015r. – inauguracja kampanii w Łomży, Bursa szkolna nr 3 w Łomży;
- 18, 25.II; 03, 10.III. 2016r. – kurs wolontariatu, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB
- 02.03-30.04.2016r. – Nadsyłanie prac na konkursy:
a) hasło promujące kampanię „Pola Nadziei”
b) logo kampanii „Pola Nadziei”
c) plakat „Pol Nadziei”;
d) żonkilowy Dzień Przedszkola
e) projekt maskotki Fundacji „Pomóż Im”
- IV.2016r. – kwesta żonkilowa, na terenach miast, hipermarketów, itp.;
– wręczanie przechodniom kwiatów żonkili, ulotek, itp.;
- 10.06.2016r . – podsumowanie kampanii „Pola Nadziei 2015/2016”
Więcej informacji:
tel. ¬–605-460-330 (E. Sobolewska)
e-mail – ewelinasobolewska@pomozim.org.pl 
www.polanadziei.bialystok.pl

 

 

Rekomendacja projektu edukacyjnego "Jesień ze sztuką"

Organizator: Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 11A lok.117, 15-097 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie szkół i placówek z powiatów Białystok oraz białostockiego
Terminy i miejsce:
1) 25.IX; 20,22,23.X; 17,19,20 XI. 2015r, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, spektakl „Śmieciosztuka oraz warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych z klas O-III ;
2) 25.IX; 20,22,23.X ; 17,19,20 XI.2015r , Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku spektakl profilaktyczny „Stop dopalaczom” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI , szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Więcej informacji:
- telefon: 537-004-382; 509-706-856 (Ł. Szczepański);
- email: teatr@teatrnarwal.pl 
- www.teatrnarwal.pl

 

 

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej  "Różnorodność - Podaj dalej! 2015"

Organizator: - Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12, 15-007 Białystok, ul. Towarowa 6
Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie z gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych z m. Białystok oraz z województwa podlaskiego
Terminy i miejsce:
- IX.2015r- spotkanie informacyjne
- X-XII.2015r. – rekrutacja 50 grup szkolnych (email, telefonicznie) do wyczerpania terminów
- X-XII.2015r. – czterogodzinne warsztaty antydyskryminacyjne
Więcej informacji:
tel. 796-85-94-62 (A. Kozicka)
email: anna.kozicka@9dwunastych.org 
www.9dwunastych.org/roznorodnosc

 

 

Program edukacyjny: "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Organizator: Maspex-GMW Sp.zo.o.S.K.A., 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10
Współorganizatorzy:
- Wydział ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji;
- Wydział ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji;
Uczestnicy:
- Nauczyciele, uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych
- Rodzice uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2015/2016
1) zgłoszenie poprzez rozmowę telefoniczną lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej;
2) wrzesień 2015r, przesłanie do szkół materiałów pakietu edukacyjnego;
3) wrzesień – październik 2015r, realizacja programu przez nauczycieli;
4) listopad 2015r – tydzień bezpieczeństwa:
- zwrócenie uwagi na temat bezpieczeństwa dzieci
- przeprowadzenie w szkołach testu sprawdzającego wiedzę bezpieczeństwa.
5) czerwiec 2016r, zakończenie projektu
- zajęcia programowe;
- podsumowanie akcji w szkołach.
Więcej informacji:
tel. / email: 33-870-82-04 (D. Liszka) d.liszka@maspex.com 
tel. / email: 33-870-81-03 (M. Chrapla) m.chrapla@maspex.com 
tel. / email: 33-870-82-06 (J. Skrzekut) j.skrzekut@maspex.com 
www.bezpiecznypuchatek.pl

 

 

XII Regaty Żeglarskie „Pożegnanie lata – Skorupki 2015”

Organizator:
Międzyszkolny Klub Żeglarski „REF” w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy.
Terminy i miejsce:
- 11-13.09.2015r – jez. Tałtowisko w Ośrodku Żeglarsko-Wypoczynkowym w Skorupkach
Więcej informacji:
tel 85-715-27-20

 

 

Koncert Profilaktyczny "Ku wolności..."

Organizator: Fundacja „Wyrwani z niewoli”, 15-543 Białystok, ul. Zaułek Podhalański 20
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2015/2016
1) zgłoszenie telefoniczne lub emailem na adres: wyrwanizniewoli@gmail.com  zamieszczonego na stronie internetowej;
2) wrzesień 2014r - czerwiec 2015r.- 90 minutowe spotkania;
Więcej informacji:
tel.: 504-996-875 (P. Zalewski)
email: wyrwanizniewoli@gmail.com
www.wyrwanizniewoli.pl

 

 

XVI edycja "Giełdy pomysłów na życie"

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża.
Uczestnicy: Przedstawiciele zgłoszonych uczelni, instytucje wspierające proces wyboru zawodu oraz zainteresowani uczniowie klas II-III ze szkół ponadgimnazjalnych z Łomży i okolicy.
Termin: 08.03.2016r.
Miejsce: sala gimnastyczna III LO w Łomży
Więcej informacji:
- tel. 86-216-67-20 ( S. Glasek)
- email: slawomira.glasek@wp.pl 
- www.lo3.lomza.pl/gielda

 

 

Konkurs poezji i piosenki patriotycznej  „Polska to My”

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 29.10.2015r – przesłanie zgłoszenia pocztą na adres szkoły lub elektronicznie na adres: konkurslo3@gmail.com 
- 13.11.2015r – przesłuchania konkursowe w siedzibie szkoły;
– podsumowanie konkursu
Więcej informacji:
- tel. 86-216-67-20; 600-966- 674 (K . Życzkowska);
- email: lo3lomza@neostrada.pl 
- www.lo3.lomza.pl  

 

 

Konferencja dla nauczyciel: "Teatroteka szkolna"

Organizator: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok
Współorganizatorzy:
- Instytut Teatralny w Warszawie;;
- Centrum im. L. Zamenhofa w Białymstoku;
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku;
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) 04 - 20.09.2015r. – rejestracja zgłoszeń drogą emaliową
2) 22.09.2015r. w godz. 15.30-19.30 , Teatr Dramatyczny w Białymstoku:
- prezentacja portalu „Teatroteka szkolna”
- warsztaty narzędziowe „Jak wykorzystywać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej”.
Więcej informacji:
tel.: 85-749-91-89; 693-001-801; ( M. Bania);
e-mail – edukacja@dramatyczny.pl 
www: http://teatrotekaszkolna.pl

 

 

VIII Jesienne biegi uliczne "Od Karolka do Karola"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II, 18-100 Łapy, ul. Polna 1
Współorganizator: Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier” w Łapach
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 09.10.2015r – zgłoszenia na adres email: sp1.sekretariat@wp.pl, pocztą lub osobiście
- 16.10.2015r – biegi uliczne na różnych dystansach w 10 kategoriach wiekowych wokół terenu szkoły
Więcej informacji:
- tel.: 85-715-24-19 (A. Rogowski)
- www.sp1.lapy.podlasie.pl

 

 

Projekt edukacyjny: "Podlaskie w edukacji"

Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
Współorganizatorzy: Szkoły i placówki woj. podlaskiego
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) 01..IX . 2015r. – 30.IV.2016r- przesyłanie informacji na adres: pwe@cen.suwalki.pl  z dopiskiem „Podlaskie w edukacji”
2) V.2016r. – konferencja wojewódzka przedstawiająca uzyskane efekty i prezentująca najciekawsze przykłady dobrych praktyk.
Więcej informacji:
tel.: 87-567-03-28 ( L.E. Poczobut; J. Stabińska);
e-mail – pwe@cen.suwalki.pl 
www: newsletter.cen.suwalki.pl  

 

 

Projekt edukacyjny " EEC-Liderzy Przyszłości"

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, ul. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Współorganizatorzy:
- Resursa Podlaska, Białystok, ul. Armii Wojska Polskiego 9/106;
- Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok, ul. Starobojarska 15.
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) do 14.IX . 2015r. – wysyłanie zgłoszeń na adres: edyta.walicka@ptwp.pl
2) 24.IX.2015r. – aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20.
Więcej informacji:
tel.: 508-628-938 ( E. Walicka);
e-mail – edyta.walicka@ptwp.pl 
www: http://www.wschodnikongres.eu/pl

 

 

Konkurs „Przyroda wokół mnie VII”

Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 30.09.2015r – dostarczenie, przesłanie prac na adres organizatora
- 09.10.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej
- 16.10.2015r – uroczyste wręczenie nagród

Więcej informacji:
tel.: 85-740-69-81 wew.49 ( J. Łotowska)
e-mail: jlotowska@rdos.gov.pl 
www.bialystok.rdos.gov.pl

 

 

Konkurs "Jestem SMART"

Organizator: Wydawca kwartalnika „IT w Edukacji” PRESSCOM sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Terminy i miejsce:
1) 14.IX – 12.XI. 2015r. – wysyłanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://www.smart.itwedukacji.pl - konkurs plastyczny dla uczniów (indywidulany); - konkurs filmowy dla uczniów i nauczycieli (grupowy, maks. 5 osób w grupie); - konkurs na zorganizowanie „Dnia z technologią” (grupowy, dla szkół).
2) 04.XII.2015r. – ogłoszenie wyników.

Więcej informacji:
tel.: 71-797-48-16 ( N. Bąk);
e-mail – smart@itwedukacji.pl
http://www:smart.itwedukacji.pl

 

 
II edycja Programu „TalentowiSKO”

II edycja Programu
„TalentowiSKO”

Organizator:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A (BPS), 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81

 Współorganizatorzy:
- Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

Uczestnicy:
- Uczniowie szkół i placówek w całej Polsce

Terminy i miejsce:
Rok szkolny 2015/2016

 1. do 31.10.2015r - zgłoszenie chęci udziału szkoły do Konkursu we właściwym miejscowo BPS;
 2. do 07.05.2016r – złożenie przez szkołę sprawozdania z zadań konkursowych
 3. 31.05.2016r - rozstrzygniecie I etapu; 4). 10.06.2016r – rozstrzygniecie II etapu.

Więcej informacji:
tel.: 22-539-53-51 (K. Urbańska))
email: katarzyna.urbanska@bankbps
http://www.talentowisko

 

 
Konkurs Tesco dla szkół "Przyszłość na talerzu"

Konkurs Tesco dla szkół
„Przyszłość na talerzu”

Organizator: Firma Garden of Words w imieniu Tesco Polska, ul. Gubinowska 37, 02-956 Warszawa

Uczestnicy: Szkoły podstawowe oraz gimnazja z całego kraju

Terminy i miejsce:

 • od 01.09.2015r – możliwość zgłaszania się szkoły do konkursu
 • 14.12.2015r – I etap konkursu (ogólnopolskie głosowanie internautów)
 • 15.01.2016r – ogłoszenie wyników I etapu
 • 30.06.2016 r – ogłoszenie wyników II etapu, wręczenie nagród

Więcej informacji:

tel.: 22-829-85-72 wew. 27( M. Głuśniewska); 533-336-510 (Ż. Madaj);
e-mail: m.glusniewska@gardenofwords.pl;
z.madaj@gardenofwords.pl
 http://www.tescodlaszkol.pl

 

 

Program Edukacyjny „Śniadanie Daje Moc”

Organizator: Partnerstwo dla Zdrowia – agencja Public Relations – Garden of Words sp.j., ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa

Współorganizatorzy: Koalicja firm Danone, Lubella (należąca do grupy Maspex Wadowice), Biedronka (należąca do grupy Jeronimo Martins) oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Uczestnicy:
Szkoły Podstawowe na rzecz uczniów klas O-III

Terminy i miejsce: - I i II semestr roku szkolnego 2015/2016 - szkoły podstawowe;
- IX/X. br. – rejestracja szkół do V edycji programu;
- 02.X. br. – konkurs plastyczny;
- 06.XI.br – obchody dnia „Śniadanie daje moc”;
- I.-II. 2016r – ogłoszenie wyników.

Więcej informacji:
tel.: 507-803-797 ( E. Burza); 502-416-383 (E. Gayny)
e-mail – biuro@gardenofwords.pl
www: www.sniadaniedajemoc.pl 

 

 

Konkurs „Technotalent 2015”

Organizator: Fundacja „Technotalenty”, ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Współorganizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Uczestnicy:
Uczniowie, studenci i absolwenci w wieku 18- 30 lat

Termin i miejsce:
- VII-X.2015r. – rekrutacja projektów
- 29.10-15.11.2015r – szkolenia dla finalistów
- 17.11.2015r. – finał konkursu
- 24.11.2015r. – gala finałowa konkursu

Więcej informacji:
- tel. 732-624-779 (M.Andrukiewicz)
- email: fundacja@technotalenty.pl
- www.technotalenty.pl

 

 

Dzień Języka Niemieckiego pt.: "Austria w różnych odsłonach"

Organizator: Stowarzyszenie Języka Niemieckiego – Verein Deutsche Sprache, Oddział w Białymstoku, ul. Palmowa 30 m.65, 15-795 Białystok
Uczestnicy: Członkowie Stowarzyszenia, uczący i uczący się języka niemieckiego, uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) do 22.06.2015r - przesłanie karty zgłoszenia uczestnika pocztą (na adres poszczególnych organizatorów, drogą emaliową na adres: gosiabie@gmial.com 
2) dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI konkurs plastyczny „Austria – kraj wielu atrakcji”
- do 04.09.2015r przesłanie (dostarczenie ) wybranych prac ze szkół
3) dla uczniów gimnazjów konkurs plastyczny „Austria widziana oczyma młodzieży”
- do 07.09.2015r przesłanie (dostarczenie ) wybranych prac ze szkół
4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
a) 07.09.2015r- konkurs historyczno-geograficzno-kulturoznawczy o Austrii, ZSM w Białymstoku
b) konkurs na prezentację Power-Point o Austrii „ Austria jaka kojarzę”;
- do 04.09.2015r przesłanie (dostarczenie ) wybranych prac ze szkół
5) 12.09.2015r –Dzień Języka niemieckiego, Ratusz Miejski w Białymstoku:
a) referaty tematyczne
b) uroczyste podsumowanie konkursów
Więcej informacji:
tel.: 664-663-722 ( M. Biergiel)
Konkurs "Poznajemy historię narodów Europy- Austria"
Konkurs plastyczny „Austria-kraj wielu atrakcji”  

 

VI Festiwal Młodzieży „Bez granic”

Organizator: Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. Św. Jana Bosko, 16-200 Dąbrowa  Białostocka, Różanystok 13 b.

Uczestnicy: Zorganizowane grupy młodzieży od 14 lat z Polski oraz innych regionów świata

Terminy i miejsce:
- do 05.06.2014r. – przesłanie pocztą, drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej www.festiwalbezgranic.com na adres organizatora;
- 15.06. – 17.06.2015r. – warsztaty artystyczne połączone z koncertami, spotkaniami z podróżnikami, naukowcami, reżyserami;
– pokazy filmów, zdjęć, itp.;

Więcej informacji: tel. 515- 136 –966 ( J. Fic)
email: ficjakub@gmial.com
www.festiwalbezgranic.com

 

 

X Edycja Konkursu „Najlepszy Planer Kariery”

Organizator: CKU: Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 15-448 Białystok, ul. Żabia 5

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku

Terminy i miejsce:
- do 29.05.2015r – dostarczenie (przesłanie) karty zgłoszenia oraz pracy na adres organizatora pocztą, elektronicznie: lcdz@ckubialystok.pl 
- 02.06.2015r – rozstrzygniecie konkursu;
- 23.06.2015r – wręczenie nagród w siedzibie organizatora;

Więcej informacji:
tel.: 85-651-58-55 (B. Pogorzelska)
e-mail : lcdz@ckubialystok.pl 
www.ckubialystok.pl

 

 

Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia : "Wielkie Święto Małego Człowieka"

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Korczaka, ul. Os. Zielone 1A, 16-100 Sokółka

Współorganizator: Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce

Uczestnicy:
- dzieci i młodzież z placówek specjalnych;
- Rodzice, opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz pracownicy pedagogiczni;
- wolontariusze oraz zaproszeni goście.

Terminy i miejsce:
do 12.06.2015r– zgłoszenia z placówek na adres organizatora
18.06..2015r – przegląd , park przy siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-711-26-78 (M. Tolko-Kuziuta);
email: soswszkola@wp.pl 
www.sosw.sokolka.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs o tytuł "Mistrza Ortografii 2015"

Organizator: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, ul. Mazurska 22

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 12.11.2015r – wyłonienie mistrza i wicemistrza ortografii szkoły oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 01.12.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel./ fax  86-217-48-61; 604-995-824 (B. Waszczuk)
e-mail: sprydzewo@wp.pl 
www.sprydzewo.szkolnastrona.pl

 

 

Projekt edukacyjny:
„Rodzina Elektryka”

Organizator: „Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. Janusza Groszkowskiego, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14

Uczestnicy:
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, absolwenci ZSE, społeczność lokalna

Terminy i miejsce:
10.06.2015r.:
- 9.00-10.30 - Konferencja pt. „Zawodowcy wobec wyzwań świata pracy” aula konferencyjna ZSE;
- 10.30-13.00 – Zawody Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej, boisko szkolne
- 10.00-13.00 – Festyn rodzinny, plac główny ZSE

Więcej informacji:
- tel. 85-651-20-93 (sekretariat)
- email: kszk@zse.biaman.pl  (R. Kukiełko - odpow. za konferencję)
- email: k.wolkowycka@gmail.com  ( K. Wołkowycka - odpow.za festyn)
- M. Kostecki – odpow. za zawody PPP
- http://www.zse.biaman.pl 

 

 

Festyn profilaktyczno-sportowy z okazji Dnia Dziecka "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok

Współorganizatorzy:

- Fundacja BGK w Białymstoku;
- Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;
- Komenda Miejska Policji w Białymstoku;
- Straż Miejska w Białymstoku;
- Jagiellonia Judo CLUB Białystok;
- Stowarzyszenie „My Dla Innych”;
- Uczniowski Klub Sportowy KoLA 44”;
- szkolny Klub Wolontariuszy przy SP nr 44.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 0-VI Szkoły Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

Terminy i miejsce:
- 10.06.2015r w godz. 9:00 do 13:00 – festyn w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 85-661-46-05
email: sp44@um.bialystok.pl 
http://www.sp44.bialystok.pl 

 

 

Ogólnopolski Konkurs :
„Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola”

Organizator: Wolters Kluwer S.A., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 - Wydawnictwo: Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” i „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”

Uczestnicy: Skierowany do wszystkich uczestników procesu uczenia. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele jak również instytucje (kuratoria, organy prowadzące, instytucje współpracujące)

Terminy i miejsce:
- do 30.06.2015r – pobranie i wypełnienie aplikacji konkursowej ze strony: www.SuperDyrektor.pl  oraz przesłanie pocztą na adres organizatora
- X.2015r – uroczyste rozstrzygnięcie podczas Gali XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów szkół w Warszawie

Więcej informacji:
tel. 668-423-592 (M. Pomianowska); 22-535-81-26 (A. Satel);
e-mail: ds@wolterskluwer.pl 
www.SuperDyrektor.pl 

 

 

Konferencja: "Edukacja ekologiczna, Nowoczesne metody edukacji ekologicznej młodego pokolenia"

Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok

Współorganizatorzy:
- Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Białymstoku;
- Białostockie Muzeum Wsi;
- Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku;
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

Uczestnicy: Nauczyciele z woj. podlaskiego

Termin i miejsce:
- przesłanie karty zgłoszenia uczestnika na adres szkoły (drogą emaliową na adres: konferencja@sp49.bialystok.pl )
- 11.06.2015r- konferencja w siedzibie szkoły
Więcej informacji:
tel.: 513-431-922 ( K.Gutowska-Polińska)
www.sp49.bialystok.pl 

 

 

III Edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego „Ja i moja rodzina każdego dnia”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok.

Uczestnicy: Dzieci z klas 0-III ze szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 29.05.2015r. – przesłanie prac konkursowych wraz z metryczką na adres organizatora
- 11.06. 2015r – rozstrzygnięcie i uroczyste podsumowanie konkursu

Więcej informacji:
tel.: 603-660-665 (A. Biryło);
tel.: 509-467-743 (J. Emiljańczyk);
email: sp47bial@interia.pl 
www.sp47.bialystok.pl

 

 

Noc Muzeów w Puszczy Białowieskiej-rodzinny happening edukacyjny

Organizator: Białowieski Park Narodowy (BPN) w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11,

Współorganizatorzy:
- Teatr Czrvo Joanna Stelmaszuk – Troc z Hajnówki;
- Portal www.bieżenstwo.pl autor Pani Aneta Prymaka;
- Muzeum małej Ojczyzny, Studziwody, ul. Leśna 13

Uczestnicy: Mieszkańcy z dziećmi z okolicznych miejscowości Puszczy Białowieskiej, turyści wraz z dziećmi

Termin i miejsce: 16.05.2015r. w godz. 18.00-24.00 - siedziba muzeum BPN w Białowieży (Park Pałacowy)
- wystawa „Jesteśmy, bo oni wrócili. Bożeństwo w 100 rocznicę wydarzenia”;
- sesja referatowa;
- spektakl teatralny „Bieżeńcy”;
- projekcja filmu dokumentalnego „Bieżeństwo”;
- plenerowa wystawa fotografii przyrodniczej „Bieżeństwo”;
- udostepnienie wystawy stałej w Muzeum BPN.

Więcej informacji:
tel.: 85-682-97-11; 603-661-228 ( E.N. Moroz-Keczyńska)
email: culture@bpn.com.pl 
www.bpn.com.pl 

 

 

IX Sejmik Samorządów Uczniowskich pt. „Sztuka publicznej prezentacji"

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9

Uczestnicy: Samorządy uczniowskie z łomżyńskich gimnazjów wraz z opiekunem-nauczycielem

Termin i miejsce: 29.05 2015.r – Kupiski Stare, ul. Łomżyńska 23A

Więcej informacji:
tel. 86-218-44-39 (J. Marek)
e-mail: pg1lomza@szkola.wp.pl 
www.pg1lomza.internetdsl.pl

 

 

Koncert charytatywny „Młodzież Podlasia dla Nepalu”

Organizator: Liceum Ogólnokształcące Centrum Służb Mundurowych w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Współorganizator: Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32

Uczestnicy: Uczniowie podlaskich szkół

Terminy i miejsce:
- do 11.05.2015r – zgłaszanie szkół na poniższy adres emaliowy
- II-III dekada V. 2015r – koncert charytatywny

Więcej informacji:
- tel. 502-025-704 (K. Przychodzień)
- e-mail: dyrektor.bialystok@locsm.edu.pl 
List do dyrektorów szkół i placówek

 

 

XII Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "MELPOMENA 2015"

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, 16-061 Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1

Współorganizatorzy:
- Książnica Podlaska - Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego,15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 16;
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Szkolna 5

Uczestnicy: Dzieci i młodzież do lat 16- tu z powiatu białostockiego oraz Białegostoku

Terminy i miejsce:
- do 16.05.2015r. – zgłoszenia zespołu, recytatorów na adres organizatora
- 25-27.05.2015r. – konkursowy przegląd zgłoszonych spektakli w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
- 28.05.2015r. – konkurs recytatorski poezji regionalnej im. S. Chorążyoraz konkurs „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”
- 29.05.2015r. – uroczyste podsumowanie PFTDiM „Melpomena 2015” w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury

Więcej informacji:
- tel. 85- 719-61-94; 514-921-016;
- e-mail: biblioteka.juchno@wp.pl 
- www.bibliotekajuchnowiec.pl

 

 

Konkurs Matematyczny „Kangurek Przedszkolaka”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi”w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12

Uczestnicy: Dzieci 6 letnie

Terminy i miejsce:
- do 02.06.2015r. – zgłoszenia dzieci ( ilość miejsc ograniczona) na adres organizatora
- 09.06.2015r. – konkurs w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk, K. Szelkowska)
- e-mail: przedszkole64@op.pl
- http://www.ps64.pl

 

 

XII Dni Gimnazjalistów pt. „Młodzi dla Młodych”

Organizatorzy: Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, ul. Główna 3;
Wójt Gminy Nowe Piekuty;
Kustosz Sanktuarium w Hodyszewie;
Proboszcz Parafii Nowe Piekuty.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych

Terminy i miejsce:
21-22.05.2015r. – przedsięwzięcia w Hodyszewie oraz Nowych Piekutach.

Więcej informacji: tel. 86-476-50-45; 600-986-816 (D. Wyszyńska)
e-mail: zsnp@wp.pl  ;
www.szkola.nowepiekuty.pl

 

 

VI Edycja Integracyjnych Zawodów na Orientację „Integracja pod buławą”

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi (ZSTiO ) im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 57

Uczestnicy: Młodzież szkół gimnazjalnych i szkół integracyjnych (4 osobowe patrolewraz z opiekunami)

Terminy i miejsce:
- do 12.05.2015r. – dostarczenie wypełnionych zgłoszeń (emailem, faxem, pocztą) na adres organizatora
- 23.05.2015r . – zawody w m. Tykocin ( zbiórka i wyjazd autokarami z ZSTiO w Białymstoku

Więcej informacji:
- tel. 85- 675-25-33 (P. Janukiewicz)
- e-mail: sekretariat@zstio.net.pl ; januk@wp.pl 
- http://www.zstio.net.pl

 

 

Konkurs plastyczny, fotograficzny i informatyczny "Dzieła Boże klęsk nie znają"

Organizator: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 43

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów

Rodzaje konkursów:
1) – konkurs plastyczny;
2) – konkurs fotograficzny;
3) – konkurs informatyczny.

Terminy i miejsce:
- do 04.05.2015r. – dostarczenie, nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora
- 15.05.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły
- 22.05.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85-732-19-84 (M. udzicz);
- email: szkola@misjonarki.pl 
- http://sp.misjonarki.pl

 

 

Konkurs wokalno-recytatorski  „Mój dom - moja rodzina”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12

Uczestnicy: Dzieci 3-6 letnie z przedszkoli

Terminy i miejsce:
- do 06.05.2015r. – zgłoszenia dzieci emailem na adres organizatora
- 15.05.2015r. – konkurs w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( B. Arłukowicz, K. Szelkowska, A. Danielczuk, B.Szynlewska, J. Leusz )
- e-mail: przedszkole64@op.pl 
- http://www.ps64.pl

 

 

„IV Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”

Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4

Współorganizatorzy:
- Opera i Filharmonia podlaska w Białymstoku, ul. Odeska 1;
- Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I 18;
- Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku.

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku

Terminy i miejsce:
- 01.06.2015r. – uroczysta inauguracja obchodów tygodnia czytania w Operze i Filharmonii w Białymstoku;
- 02 -10.06.2015r. – imprezy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych organizowane przez nauczycieli przedszkoli oraz bibliotekarzy szkolnych;

Więcej informacji:
tel. : 85-732 -73-23 (O. Topolewska; )
email: topolewska@cen.bialystok.pl
http://bp.bialystok.edu.pl

 

 

"Kreatywny nauczyciel - rozwija mowę i myślenie u dzieci”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku, ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok

Współorganizator: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Uczestnicy: Nauczyciele edukacji przedszkolnej

Terminy i miejsce:
- do 02.05.2015r – przesłanie scenariuszy zajęć edukacyjnych na adres organizatora: kreatywnynauczyciel82@wp.pl 
- 28.05.2015r – wyłonienie zwycięzców
- 29.05.2015r – opublikowanie informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora

Więcej informacji:
- telefon: 85-879-91-14 (I. Kowalczuk; B. Szorc-Frankowska; E. Siemieńczuk; A. Piasecka; A. Kobrzeniecka);
- email: przedszkole82@poczta.pl 
- www. www.przedszkole82.bialystok.pl

 

 

Majówka w Puszczy Białowieskiej- rodzinny happening edukacyjny

Organizator: Białowieski Park Narodowy (BPN) w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11,

Współorganizatorzy:
- Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Uczestnicy: Mieszkańcy z dziećmi z okolicznych miejscowości Puszczy Białowieskiej, turyści wraz z dziećmi

Termin i miejsce: 02.05.2015r - siedziba BPN w Białowieży

Więcej informacji:
tel.: 85-682-97-11; 603-661-228 ( E.N. Moroz-Keczyńska)
email: bpn@bpn.com.pl 
www.bpn.com.pl 

 

 

„Forum Krytycznego Myślenia”

Organizator: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

Współorganizatorzy:
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku;
- Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji;
- Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku.
- TOC dla Edukacji Polska w Gdańsku.

Uczestnicy: Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani nowym spojrzeniem na edukację

Terminy i miejsce:
- rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie :http:/fkm.bialystok.edu.pl
- 27.04.2015r – 13.00 - aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20;

Więcej informacji:
tel.  504-169-956 (K. Szorc)
e-mail: k.szorc@uwb.edu.pl 
http://e.bialystok.edu.pl/course/view.php?id=373

 

 

Projekt edukacyjny „Pamięci Świętego Jana Pawła II”

1. I turniej wiedzy „Jak Karolek został Papieżem”
2. VIII edycja konkursu „Radosna Rodzina”,
3. IX edycja konkursu „Rodzina moją małą Ojczyzną”
Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II ”Radosne” w Białymstoku, ul. Piastowska 1A, 15-207 Białystok
Współorganizatorzy:
- Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami integracyjnymi w Białymstoku;
- Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku
Uczestnicy:
1) Dzieci z przedszkoli należące do Podlaskiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II oraz z innych przedszkoli z m. Białystok
2) Dzieci z przedszkoli z woj. podlaskiego
3) Dzieci z przedszkoli, uczniowie ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówek należących do Podlaskiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II
Terminy i miejsce:
1) I turniej wiedzy „Jak Karolek został Papieżem”
- do 10.04.2015r – przyjmowanie zgłoszeń;
- 21.04.2015r – turniej oraz podsumowanie w siedzibie organizatora
2) VIII edycja konkursu „Radosna Rodzina”,
- do 07.07.2015r – nadsyłanie prac plastycznych wraz z metryczką na adres organizatora;
- 22.04.2015r – podsumowanie w siedzibie organizatora
3) IX edycja konkursu „Rodzina moją małą Ojczyzną”
- do 17.04.2015r – przesłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: zsi1@um.bialystok.pl
- 28.04.2015r – przesłuchania uczestników konkursu artystycznego w ZSI w Białymstoku, ul. Łagodna 10
- 18.05.2015r – koncert galowy z okazji 95 rocznicy urodzin J. Pawła II w PUW, ul. Mickiewicza 3
Więcej informacji:
- tel. 85-741-33-82 ( M. Maksim)
-www.przedszkole-radosne.piasta.pl

 

 

Wieczornica  "Jan Paweł II"

Organizator: Zespół Szkół w Jaświłach, 19-124 Jaświły, Jaświły 71

Współorganizator: Rada Rodziców Zespołu Szkół w Jaświłach

Uczestnicy: Uczniowie, rodzice ZS w Jaświłach, delegacje z okolicznych szkół w tym noszących imię Jana Pawła II, społeczność lokalna, kombatanci, pensjonariusze DPS, zaproszeni goście

Termin i miejsce: 30.04.2015r godz. 19.00 w siedzibie organizatora
- montaż słowno-muzyczny;
- wystąpienia okolicznych poetek oraz zespołów ludowych;
- podsumowanie konkursów o tematyce związanej z Janem Pawłem II;
- wystawa – Jan Paweł II.

Więcej informacji:
- tel. 85-727-80-50
- e-mail: sekretariat@jaswily.pl 
- www.zespolszkol.jaswily.pl

 

 

XIII Edycja Konkursu Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II

Organizator: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 27.04.2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego oraz przesłanie kart zgłoszenia uczniów ze szkół;
- 26.05.2015r – etap finałowy w siedzibie szkoły;

Więcej informacji:
tel. – 86-275-25-88 (M. Gąsowska)
e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl 
http://www.zszwysmaz.podlasie.pl

 

 

III Podlaskie zawody szkolnych kół LOK z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11

Współorganizator: Biuro Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Białymstoku, 15-444 Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5;

Uczestnicy: 3 osobowe drużyny dziewcząt, chłopców ze szkół

Terminy i miejsce:
- do 20.04.2015r – zgłoszenia na adres email: edyta0708@op.pl
- 29.04.2015r – w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel.: 501-266-112 (E. Garbowska)
- www.pg15.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny związany z obchodami  „Dnia Ziemi i Olimpijczyka”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku,  15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13

Współorganizator: Uczniowski Klub Sportowy „KoLA” przy SP Nr 44 w Białymstoku

Uczestnicy: Dzieci, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z m. Białystok

Terminy i miejsce:
1) do 20.04.2015r. – nadesłanie zgłoszeń ze szkół na adres organizatora
a) XXI Bieg przełajowy na określonych dystansach;
b) X Międzyszkolny konkurs ekologiczny „Parki Narodowe Polski”;
c) Międzyszkolny konkurs plastyczny „Rodzino – Trzymaj formę”
2) 28.04.2015r. – imprezy zgodnie z Regulaminami w/w przedsięwzięć

Więcej informacji:
- tel. 607-281-050 (K. Rewucka).
- e-mail: katarzynarewucka@wp.pl 
- email: sp44@um.bialystok.pl 
- www.sp44.bialystok.pl

 

 

„I Konkurs recytatorsko-muzyczny poświęcony pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki"

Organizator: Zespół Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 11.05.2015r – przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 02.06.2015r – przesłuchania w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. – 85-719-66-78 (K. Mosiej)
e-mail: k.mosiej@zsj.home.pl 
http://www.zsj.home.pl

 

 

XIV Miejski Konkurs Ortograficzny klas III

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18

Uczestnicy: Uczniowie klas III ze szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 13.04.2015r – wyłonienie „mistrza ortografii” szkoły oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 25.04.2015r – finał miejski w siedzibie organizatora
- do 28.04.2015r – zmieszczenie wyników na stronie internetowej organizatora

Więcej informacji:
tel. – 85-732-30-00; fax 85-740-60-19 (E. Popławska, B. Purta)
e-mail: ortografia.sp19@gmail.com 
http://sp19.piasta.pl/index.php/z-zycia-szkoly

 

 

Dni Wiesława Kazaneckiego - Patrona szkoły

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok,ul. Porzeczkowa 11

Współorganizator:
Rada Rodziców przy PG nr 15 w Białymstoku

Uczestnicy:
Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

- do 22.05.205r. – przesłanie pocztą, faxem, drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres organizatora
- 25.05. – 03.06.2015r. – Dni Patrona szkoły:
- 28.05 - X Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Życie i twórczość Wiesława Kazaneckiego”;
- 03.06- XIX Konkurs recytatorski im. Wiesława Kazaneckiego;
- 30.05 - II Memoriał piłki siatkowej młodziczek

Więcej informacji: tel. 85- 653- 08 –60 ( H. Chojnowska)
email: pg15@zetobi.com.pl 
www.pg15.bialystok.pl

 

 

VI Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 11

Współorganizatorzy:
- Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą w Grajewie;
- Starostwo Powiatowe w Grajewie;
- Urząd Miasta w Grajewie;
- Miejski Dom Kultury w Grajewie.

Uczestnicy: - Dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek pozaszkolnych pow. grajewskiego;
- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie;
- młodzież z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji w Goniądzu
- uczniowie Zespołu szkół Specjalnych nr 98 z Warszawy

Terminy i miejsce: - 05.05.2015r.
– uroczystości kościelne, Kościół MBNP w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 98;
– festyn, festyn, Miejski Dom Kultury w Grajewie

Więcej informacji:
- tel. 696-866-785 ( W.Skwiot)
- e-mail: wskwiot@gmail.com 

 

 

Festiwal „Piosenki i Tańce Naszego Regionu ”- XIII edycja

Organizator:
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku, ul. Ciepła 19, 15-742 Białystok.

Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy zakątek” w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka w Białymstoku;
- Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Uczestnicy: dzieci z przedszkoli

Terminy i miejsce:
- do 08.05. 2015r – przesłanie kart zgłoszeń wraz z płytą CD z przedszkoli na adres: ps7@um.bialystok.pl ;
- 20.05.2015r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie Teatru Dramatycznego w Białymstoku;

Więcej informacji:
tel.: 85-675-42-55 (B. Józwowicz);
85-742-14-28 (I. Abramowicz-Bołtuć);
email: ps26@um.bialystok.pl ; ps7@um.bialystok.pl ;
www.sp26webd.pl

 

 

I Międzyszkolny Turniej Językowy "Potyczki z polszczyzną"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku, 15-662 Białystok, ul. Stroma 16

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 10.04.2015r – przesłanie, dostarczenie kart zgłoszeń reprezentantów szkół pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 23.04.2015r – turniej oraz uroczyste podsumowanie w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon: 664-175-080 (B. Kostaniak); 603-500-154 (A. Karpowicz);
- email: barbara.kostaniak@interia.pl ; aneta_karpowicz@o2.pl 
- sp43bialystok.edupage.org

 

 

AKADEMIA LICEALISTY

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- Rok szkolny 2014/2015- tryb cykliczny co 1-2 miesiące, siedziba organizatora
- zapisy poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony : http://pedagogika.uwb.edu.pl/  zakładka: Akademia Licealisty

Więcej informacji:
tel. 85-745-73 -98 (K. Andrzejuk; E. Wieremiejuk)
e-mail: akademialicealisty@uwb.edu.pl
koordynator Akademii Licealisty dr Marcin Kolemba

 

 

V Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne”

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka

Uczestnicy:
- dzieci z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce;
- uczniowie Zespołu szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce;
- uczniowie Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Hajnówce;
- podopieczni warsztatu terapii zajęciowej w Hajnówce;
- podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.
- Rodzice, opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz pracownicy pedagogiczni;
- wolontariusze oraz zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
21.05..2015r – sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4

Więcej informacji:
tel.: 85-679-69-60; 668-481-382 (G. Jałoza); 693-342-693 (A. Pietroczuk);
email: sekretariat@sosw.hajnowska.pl 
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

III Edycja konkursu plastycznego „Festiwal Palm ”

Organizatorzy:
- Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok
- Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Białymstoku, ul. Św. Kazimierza 2, 15-817 Białystok

Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół, młodzież, rodziny (dziecko i rodzice, dziadkowie), wspólnoty, grupy parafialne

Terminy i miejsce:

- do 15.03.2015r – nadesłanie zdjęć palm i wypełnionej karty informacyjnej na adres: festiwalpalm@gmail.com 
- 29.03.2015r – ogłoszenie wyników podczas obchodów Światowego Dnia Młodzieży na placu przed Katedrą Białostocką.

Więcej informacji:
- tel. 604-557-740 (ks. R. Arciszewski)
- email: xr.arciszewski@gmail.com 
- www.ddm.archibial.pl
- www.mdk.bialystok.pl

 

 

XII Edycja Konkursu promującego zdrowie i bezpieczeństwo „Na drodze mojego życia”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. J. Korczaka , 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 19

Współorganizator:
Klub „Zenit”, ul. Mieszka I 16

Uczestnicy:
Dzieci w wieku przedszkolnym z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

I etap konkursu– plastyczny
- do 23.04.2015r. – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
II etap konkursu
- 21.05.2015r. – olimpijka oraz podsumowanie konkursu plastycznego w klubie „ZENIT” w Białymstoku

Więcej informacji:
tel. : 85-741 -62-51 (M. Andrejewicz; H. Rygorczuk; )
email: ps68@piasta.pl ;
www.ps68.piasta.pl

 

 

I Międzyszkolny Konkurs Języka Migowego "Potrafię migać"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku, 15-827 Białystok, ul. Wiatrakowa 16

Współorganizatorzy:
- Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- Polski Związek Głuchych- Oddział Podlaski

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – przesłanie zgłoszeń ze szkół faxem, e-mailem na adres organizatora
- 19.05. 2015r. – etap międzyszkolny oraz uroczyste zakończenie w siedzibieorganizatora

Więcej informacji:
tel. 511-512-543 (A. Wasiluk)
tel./fax: 85-651-14-08
e-mail: sp7bialystok@op.pl
http://sp7bialystok.superszkolna.pl/files/sites/344/wiadomosci/130307/files/konkurs_migowy .

 

 

XIII Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej „Przyroda w rosyjskiej poezji”

Organizator: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce, 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/37

Współorganizatorzy:
- Wydział Pedagogiki i Psychologii UB w Białymstoku;
- Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UB w Białymstoku;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Współpracy „Polska - Wschód”

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych (kl.V-VI, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:

- do 15.04.2015r – nasyłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 24.04.2015r. – przesłuchania konkursowe, Wydział Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- czerwiec 2015r. – etap finałowy (termin zostanie podany zainteresowanym osobom) w siedzibie Muzeum rzeźby A. Karnego)

Więcej informacji: tel. : 608-268-295 (H. Romańczuk); 698-881-259 (A. Romańczuk)email: rskpo_zswb-stoku@wp.pl   rsko@tlen.pl

 

 

XII Edycja Konkursu wiedzy o Rosji „SYBERIA”

Organizator: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce, 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/37

Współorganizatorzy:
- Wydział Pedagogiki i Psychologii UB w Białymstoku;
- Muzeum Wojska w Białymstoku;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Współpracy „Polska - Wschód”

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 24.03.2015r – nasyłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 27.03.2015r. – część pisemna, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- 01.04.2015r. – część ustna, Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7
- czerwiec 2015r – finał konkursu ( termin i miejsce zostanie podane zainteresowanym osobom)

Więcej informacji: tel. : 608-268-295 (H. Romańczuk); 698-881-259 (A. Romańczuk) email: rskpo_zswb-stoku@wp.pl  ; rsko@tlen.pl

 

 

"II Turniej Bowlingowy Dzieci Niepełnosprawnych"

Organizator: Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. M.Curie-Skłodowskiej 5

Współorganizator: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów w Suwałkach

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele/ terapeuci

Terminy i miejsce:
- 21.04.2015r – turniej w „CH Plaza” w Suwałkach

Więcej informacji:
tel. 514-233-065 (U. Duda)
e-mail: bajka.suwalki@op.pl
www.bajka.suwalki.pl

 

 

Finał  „LXVI Olimpiady matematycznej"

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży, ul. Bernatowicza 4, 16-400 Łomża

Współorganizator: Komitet Główny Olimpiady, 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8,p.610

Uczestnicy: 150 uczniów finalistów z etapu okręgowego ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- 13-16.04.2015r – etap finałowy w siedzibie I LO w Łomży
- 16.04.2015r – godz. 10.00, uroczyste podsumowanie i zakończenie ogólnopolskiej olimpiady

Więcej informacji:
- telefon: 86-216-37-17 (P. Łowicki);
- www.om.edu.pl
- www.1lo.lomza.pl

 

 

Gminny Konkurs Matematyczny „Młody Matematyk”

Organizator: Szkoła Podstawowa w Puchałach 31, 18-400 Łomża

Uczestnicy: Uczniowie klas II-III szkół podstawowych z Gminy Łomża

Terminy i miejsce:
- do 08.04.2015r – etap szkolny w macierzystych szkołach
- do 09.04.2015r – przesłanie listy uczestników ze szkół pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 16.04.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon/fax: 86-219-31-23 (G. Komorowska);
- email: szppuchaly@wp.pl

 

 

„II Międzyszkolne Mistrzostwa Podlasia w Biegu na Orientację połączone z festynem z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka”

Organizator: Stowarzyszenie Sportowe „Wilk” Turystyki Kwalifikowanej Biegów i Marszów na orientację przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

Współorganizator: Młodzieżowa Rada Miejska w Białymstoku

Uczestnicy: Drużyny ze szkół (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych) z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 23.05.2015r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres : stowrzyszeniewilk@tlen.pl 
- 01.06.2015r – mistrzostwa w Lesie Zwierzynieckim w Białymstoku (Aleja Parku Konstytucji 3 Maja)
– festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Park zwierzyniecki

Więcej informacji:
- tel.663-742-221 (B. Arcimowicz);
- www.stowarzyszeniewilk.pl

 

 

Projekt edukacyjny
„Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość”

1. Turniej zawodowy „Nowoczesne budownictwo wokół nas”
2. Konkurs plastyczny „Nowoczesne budownictwo wokół nas- moje wymarzone cztery kąty”
Organizator: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Józefa Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok
Uczestnicy:
1) Turniej - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
2) Konkurs- uczniowie szkół gimnazjalnych;
Terminy i miejsce:
1)

 • 09.03.2015r – przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursu;
 • 30.03.2015r – etap finałowy turnieju w siedzibie organizatora

2)

 • 23.03.2015r– przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
 • 30.03.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon: 508-718-135 (A. Szupica);
- email: anduszup@wp.pl  ;
- www.zsznr5.bialystok.pl

 

 

Finał projektów edukacyjnych
„Akademia Maturzysty i Akademia Gimnazjalisty w roku szkolnym i akademickim 2014/2015 połączony z promocją publikacji „Matura ustna. Arkusze z języka polskiego””

Organizator: Koło Naukowe „klub Humanistów, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

Współorganizator: Studencko-doktoranckie Koło Naukowe „Asteryk”

Uczestnicy:
- prowadzący i koordynatorzy projektów;
- studenci i doktoranci z KN „Asteryk”;
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych (uczestnicy projektów);
- zaproszeni goście

Terminy i miejsce: 16.04.2015r uroczystość zamknięcia projektu połączona z promocją publikacji „Matura ustna. Arkusze z języka polskiego”

Więcej informacji:
- tel.: 603-813-401 (M. Wojtowicz);
- email: mw19@o2

 

 

Międzyszkolny Konkurs Historyczny
„Generał Władysław Anders - Wielki Polak XX wieku”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 7

Współorganizator: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r. – przesłanie, dostarczenie prac plastycznych wraz z metryczką na adres organizatora;
- do 30.04.2015r – przesłanie zgłoszeń ze szkół e-mailem: jadwiga-tomaszewska@wp.pl
- 24.04.2015r. – etap szkolny konkursu historycznego
- 22.05. 2015r. – etap międzyszkolny oraz uroczyste zakończenie w siedzibie SP nr 4 w Łomży

Więcej informacji:
tel. 604-386-278 (J. Tomaszewska)
e-mail: lomzasp4@wp.pl
http://www.sp4lomza.pl

 

 

Festyn Regionalny
„ Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia-2015”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok,
ul. Rumiankowa 13
Uczestnicy: Uczniowie, nauczyciele, rodzice, dzieci z pobliskich przedszkoli oraz szkół
Terminy i miejsce:
- 26.03.2015r – festyn w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./ fax: 694-570-370 (A. Piech)
e-mail: apiech@wp.pl
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

„Święto Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
- Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z pow. grajewskiego i ełckiego Uczniowie ZS nr 2 w Grajewie

Terminy i miejsce:
- 20.06.2015r – Święto Szkoły połączone ze Świętem 9 PSK w Grajewie

Więcej informacji:

- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl 
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

Międzynarodowy Dzień Tańca „Możesz tańczyć wszędzie, jeśli tańczysz sercem”

Organizatorzy: Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok Studio Tańca „TWIST”, ul. Broniewskiego 4, 15-748 Białystok
Współorganizator: VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7, 15-743 Białystok
Uczestnicy: Dzieci i młodzież z woj. podlaskiego
1). Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- 27.04.2015r –godz. 9.50-10.35 w siedzibie VII LO w Białymstoku
2). Warsztaty taneczne dla gimnazjalistów i licealistów
- 27.04.2015r –godz.12.45-14.20 w siedzibie VII LO w Białymstoku
3). Rejestracja elektroniczna wg. kolejności zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona) na stronie: www.7lo.bialystok.pl
4). Happening Taneczny
- do 24.04.2015r – rejestracja w formie elektronicznej na www.ps31@wp.pl  , oraz na www.facebook.com/twistbialystok 
- 29.04.2015r – godz. 16.00-18.00 Happening Taneczny, podsumowanie działań, Plac Miejski przy Ratuszu w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 85-651-09-81 ( M. Muszyńska); email: ps31@wp.pl
- tel. 502-711-968 (K. Klim); email: twist@poczta.onet.pl 
- www.ps31b.republika.pl
- www.twist.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny: „Trzej przyjaciele z boiska- spotkania edukacyjne na ścieżce kultur: polskiej, tatarskiej i czeczeńskiej”

Organizator: Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, 15-352 Białystok, ul. Wiejska 72 lok. 14

Uczestnicy: Wybrane szkoły i placówki ( między innymi ZS nr 4 w Białymstoku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku, ZSS nr 1 w Białymstoku, ZS Nr 5 w Białymstoku, SP Nr 44 w Białymstoku)

Terminy i miejsce:
- marzec-kwiecień 20015- spotkania edukacyjne (wykłady, warsztaty, stoiska oraz pokazy) prowadzone w szkołach
- maj 2015r – podsumowanie projektu

Więcej informacji:
- tel. 509-083-515 ( I. Brant-Szehidewicz).
- e-mail: iza3223@wp.pl 
- www.fttk.org

 

 

XIII Konkurs Plastyczny „Skrzydlaci Przyjaciele”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi”w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12

Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

Terminy i miejsce:
- do 10.04.2015r. – nadesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 23.04.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu podczas wernisażu wystawy w PS nr 64 w Białymstoku

Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk; B. Sierzputowska).
- e-mail: przedszkole64@op.pl 
- http://www.ps64.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki pod hasłem: "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów".

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – przesłanie prac ze szkół na adres organizatora
- 19.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 698-999-512 (I. Birycka - Kowalska); 503-150-087 (A. Kieda);
601-221-110 (M. Kozłowska).
e-mail: malgorzatakoz3@wp.pl 
www.inpa.pl/sp44

 

 

III Edycja Konkursu dla rodziców/opiekunów „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, 15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4

Współorganizator: Białostocka Akademia Rodzin przy CKU w Białymstoku

Uczestnicy: Rodziny, rodzice/opiekunowie oraz dzieci uczęszczające do Przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku realizujących Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych nt. „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – złożenie prac przez rodziców do macierzystych przedszkoli;
- do 10.05.2015r – wyłonienie w przedszkolach dwóch najlepszych prac konkursowych;
- VI.2015r – rozstrzygnięcie konkursu podczas Festynu Edukacyjnego.

Więcej informacji:
tel.: 85-651-09-81 (M. Muszyńska);
e-mail: ps31b@wp.pl 
http://www.ps31b.bialystok.pl

 

 

Przedszkoliada „ EVENT 2015 Białystok"

Organizator: Tomasz Koniczek – Promotor lokalny Przeszkoliada .pl., ul. Stroma 39/12 15-662 Białystok
Współorganizator: TFT TIME FOR TRADING Tomasz Koniczek, ul. Stroma 39/12 , 15-662 Białystok
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, które na co dzień uczestniczą w zajęciach pn. „Przedszkole i piłka oraz ich rodziców
Terminy i miejsce:
- 02.0.2015r – hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96
- mecz piłki nożnej;
- rzuty do kosza;
- stacja hokeja na lodzie;
- mini olimpijka;
- gra w siatkówkę;
- rzuty do bramki;
- stacja wypoczynkowa (kolorowanki).
Więcej informacji:
- tel. 889-028-282 (T. Koniczek)
- emial: koniczek@przedszkoliada.pl 
- www.facebook.com/przedszkoliada.bstok

 

 

Konkurs plastyczno - fotograficzny " KROPLA WODY KROPLĄ ŻYCIA".

Organizator: Wodociągi Białostockie Sp.z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok.

Uczestnicy: Dzieci i młodzież ze szkół i placówek z miasta Białegostoku oraz gminy Wasilków

Terminy i miejsce:
- do 29.05. 2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres organizatora;
- 8-12.06..2015r – rozstrzygnięcie konkursu
- 19.06.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-745-81-16 (I Piszczatowska);
email: ipiszczatowska@wobi.pl 
www.wobi.pl

 

 

Program edukacyjny: "STOP dla alkoholu START dla sportu"

Organizator: Stowarzyszenie „BESTIOS”, ul. Zagórna 2d/10, 15-820 Białystok

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół z m. Białystok

Więcej informacji:
- tel. 602-388-911 (M. Porycki)
- emial: bestios@bestios.pl 
- www.stop.bestios.pl

 

 

VII Forum Młodych Ekologów Białystok 2015

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25

Uczestnicy: Dzieci 5-6 letnie z białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnychoraz uczniowie klas I -VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r. – dostarczenie lub przesłanie prac na adres organizatora;

a) konkurs plastyczny pt. „ Ekologii czar…kwiaty” (dzieci 6 letnie oraz uczniowie klas I-VI );
b) konkurs plastyczny „Cudnej urody zjawisko przyrody” (uczniowie klas III-VI)
c) konkurs poetycki „Cudnej urody zjawisko przyrody” (uczniowie klas IV-VI);
d) warsztaty nt. „Mali ekolodzy odkrywcy” (dzieci 5-6 letnie);

- 29.04.2015r. – uroczyste zakończenie Forum w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białymstoku ( wystawa, warsztaty, podsumowanie konkursów).

Więcej informacji:
tel. – 85-742-03-04: a) L. Sielawa; b) A. Popławska c) E. Kosińska; d) M. Mazurek)
e-mail – sp2@um.bialystok.pl 
www.sp2bialystok.edupage.org

 

 

„VII Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich”

Organizator: Polski Związek Wędkarski (PZW) Okręg Białystok, 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

Współorganizator:
- Komisja ds. Młodzieży PZW Okręg w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół (trzyosobowe drużyny), członkowie kół PZW z okręgów: Białystok, Lublin, Warszawa

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r – przesłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 16.05.2015r – zalew oraz stadion Ośrodka Sportu i rekreacji w Sokółce
- konkurencja nr 1 – „wędkarskie zawody spławikowe”;
- konkurencja nr 2 – „wędkarskie zawody rzutowe”;
- konkurencja nr 3 – „test sprawnościowy”;
- konkurencja nr 4 – „test ekologiczno-wędkarski.”

Więcej informacji:

- tel.: 668-395-345 (A. Białous)
- email: pzwzobial@wp.pl 
- www.bialystok.pzw.org.pl

 

 

III Edycja Międzyszkolnego Konkursu ph. „Przyroda w rebusach”

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO w Białymstoku, ul. Kalinowa 5, 15-809 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 23.03. 2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 30.03.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 502-150-689 (A.M.Owsieniuk);
501-656-879 (J.Warwińska)
email: owsieniuk@p[oczta.onet.pl ; joannawarwinska@gmail.com ;
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

XIV Edycja Międzyszkolnego Konkursu ph. „ Malowane obiektywem kolory Białegostoku. Wiosenne barwy Podlasia”

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO, 15-809 Białystok, ul. Kalinowa 5

Współorganizator: Nadleśnictwo Dojlidy, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 11.05.2015r. – nadsyłanie prac na adres organizatora
- 29.05.2015r. – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji: tel.: 502-150-689 (A.M. Owsieniuk);
email: owsieniuk@poczta.onet.pl
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny: „Wagary w Jednostce 2015”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców konnych w Grajewie
- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z pow. grajewskiego i ełckiego, Uczniowie ZS nr 2 w Grajewie

Terminy i miejsce:
- do 16.03.2015r – przesłanie zgłoszeń na poszczególne konkursy
- 20.03.2015r – projekt edukacyjny: „Wagary w Jednostce 2015”:
- konkurs kulinarny „Chleby świata”;
- turniej piłki nożnej;
- zajęcia otwarte dla gimnazjalistów;
- konkurs „Geniusz Matematyczny 2015”;
- turniej strzelecki;
- konkurs informatyczny- gra internetowa
- międzygimnazjalny turniej „Jednostka da się lubić”

Więcej informacji:
- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl 
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

IX edycja Konkursu Plastycznego „Za co kochamy wiosnę ?

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”, 15-354 Białystok, ul. Pogodna 8

Współorganizator: Rada Rodziców przy PS nr 48

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- 23.03- 17.04.2015r – nadesłanie prac na adres organizatora
- 24.04.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- tel. 505-396-196 (J. Domańska; A. Kraszewska)
- emial: ps48@um.bialystok.pl 
- www.ps48ugu.pl

 

 

Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Organizator: Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Ogólnopolskim Komitetem
Organizacyjnym Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” działających przy Fundacji Świat na TAK”

Współorganizator etapu regionalnego: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miasta Białegostoku, ul. Świętojańska 22/1, 15-370

Uczestnicy: Nauczyciele, dyrektorzy białostockich przedszkoli

Terminy i miejsce:
- 23-24.02.2015r – eliminacje lokalne, przesłuchania kandydatów w siedzibie współorganizatora
- 14.04.2015r (etap regionalny) – gala kończąca XX jubileuszową białostocką edycję konkursu, Białystok
- 12-14.06.2015r ( etap finałowy) – udział w finale ogólnopolskim, Ostróda

Więcej informacji:
tel. 85-732-82-20 (A. Regucka)
email: centrum@um.bialystok

 

 

X Warsztaty ekologiczne z okazji „Światowego Dnia Wody”

Organizator: Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M.. Skłodowskiej Curie 5, 18-400 Łomża

Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14
- Delegatura WIOŚ w Łomży
- Nadleśnictwo Łomżą
- MPWiK w Łomży
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
- Narwiański Park Narodowy

Uczestnicy: Nauczyciele, gimnazjaliści z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 09-10.04.2015r – warsztaty dla zainteresowanych w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 602-180-221 (K. Mieczkowska)
email: katmi@poczta.onet.pl 
www.zsdig-lomza.pl

 

 

Konferencja „Myśli pedagogiczne w białostockich przedszkolach – doświadczenie i praktyka".

Organizator: Prezydent Miasta Białegostoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z Uśmiechem” w Białymstoku, 15-202 Białystok, ul. Św. Wojciecha 14

Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Białymstoku, ul. Ciepła 19
- Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Białymstoku, ul. Wesoła 22
- Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku, ul. Głowackiego 3
- Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku, ul. Mieszka I 4A
- Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku, ul. Upalna 74
- Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 17

Uczestnicy: Nauczyciele, dyrektorzy białostockich przedszkoli

Terminy i miejsce:
- 12.03.2015r – konferencja w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UB  w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- 13.03.2015r – warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli w Przedszkolach Samorządowych Nr: 26,35,43,50,51

Więcej informacji:
tel. 664-158-643
email: jawiesia27@gmail.com

 

 

Konkurs Fotograficzny „Człowiek – Zawód - Pasja”

Organizator: Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, 15- 566 Białystok, ul. Suchowolca 26

Uczestnicy: Uczniowie klas III z gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 23.03..2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 29.04.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-741-10-75
email: zsrckpsekretariat@interia.pl 
www.zsrckp.pl 

 

 

Spotkanie Fanów Robotyki 2015

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I, 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18

Współorganizator: Robospace- warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów

Terminy i miejsce:
- do 07.03.2015r – przesłanie zgłoszeń uczestników ze szkół emailem
- 14.03.2015r – spotkanie oraz walki konkursowe robotów w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
e-mail: krysiekdowgiert@gmail.com 
http://www.sp19.piasta.pl

 

 

Konferencja naukowo-techniczna  „Wychowanie - przykry obowiązek, czy prawo i przywilej”

Organizator: Przedszkole Nr 3im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 4A

Współorganizatorzy:
- Proboszcz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Jego Apostołów w Suwałkach
- Ojcowie Franciszkanin przy Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach
- Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Uczestnicy: Rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne, zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
- 21.03.2015r – konferencja w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5.

Więcej informacji:
tel. 87-566-21-57 (B. Liminowicz-Goc; J. Gwaj)
www.przedszkole3.suwalki.info.pl

 

 

Regionalny Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…”- IX edycja
(W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II )

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera 15-667 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

Współorganizator:
Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, ul. Mickiewicza 54A

Uczestnicy:
Dzieci z przedszkoli , uczniowie klas 0-III szkół podstawowych, zespoły szkolno-przedszkolne z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 08.05.2015r – nadsyłanie kart zgłoszeń pocztą, drogą elektroniczną ( zajkowska@sp12bialystok.pl  ) na adres organizatora
- 19.05.2015r. – prezentacje konkursowe w siedzibie organizatora
- 20.05.2015r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 07.06 2015r. – występ wytypowanych uczestników konkursu na Festynie Rodzinnym, Białystok - Krywlany

Więcej informacji:
tel.: 660-417-011 (E. Sokolińska);
email: sp12@um.bialystok.pl
www.sp12bialystok.pl/ Nasze przedsięwzięcia

 

 

IV Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing A Song”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok.

Współorganizatorzy:
- Young Learners Resource Centre Przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27
- Białostocki Ośrodek Kultury (BOK), ul. Legionowa 5

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 30.03. 2015r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 15.04.2015r – przesłuchania konkursowe w siedzibie organizatora
- 22.04.2015r – ogłoszenie wyników, koncert laureatów w siedzibie BOK w Białymstoku

Więcej informacji:
tel.: 85-748-90-41 (U. A.Marciniak-Bagińska)
email: alubam@gmial.com 
www.sp50.bialystok.pl
www.modm.bialystok.pl/SingASong 

 

 

Białostockie Mistrzostwa w Debatach Oksfordzkich

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. K. Baczyńskiego, ul. Pałacowa 1 15-042 Białystok

Współorganizator: Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1 e

Uczestnicy: Czteroosobowe drużyny z ośmiu białostockich szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 13.03.2015r – w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 601-669-364 (L .Jawor);
www.3lo.bialystok.pl 

 

 

II Miejski Konkurs Kultury Języka Polskiego

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół białostockich szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
1) I etap szkolny:
- 12.03.2015r. – test językowy organizowany w siedzibach zgłoszonych szkół;
- do 16.03.2015r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia 1 ucznia – finalisty ze szkołyna adres: anna.duniewska@tlen.pl
2) 18.03.2015r. II etap miejski: – test pisemny w siedzibie organizatora
3) 23.03.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. – 789-097-016 (A. Duniewska)
e-mail – anna.duniewska@tlen.pl

 

 

VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Organizator: Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu łomżyńskiego

Terminy i miejsce:
- do 27.03.2015r – nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej na adres organizatora: miastkowo@poczta.onet.pl 
- 29.04.2015r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 06.05.2015r – przesłanie drogą emaliową wyników z etapu szkolnego na adres organizatora
- 14.05.2015r – etap powiatowy w siedzibie organizatora
- 22.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 86- 217-48-26 L. Białobrzeska)
- email: miastkowo@poczta.onet.pl 
- www.pgmiastkowo.pl 

 

 

III edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Językowego „ ICONS OF PODLASIE”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

Współorganizatorzy:
- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku;
- Centrum Nauczania Języków Obcych London Academy w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Termin i miejsce:
- do 17.04.2015r. – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczka na adres organizatora
- do 30.04.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 14.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu podczas „Festiwalu Piosenkiangielskiej…” w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska; E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl

 

 

III edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego "Learning English Through Reading"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

Współorganizatorzy:

- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku;
- Centrum Nauczania Języków Obcych London Academy w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Termin i miejsce:
- do 03.04.2015r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia uczniów ze szkół
- 10.04.2015r – egzamin w formie testu w siedzibie organizatora
- do 30.04.2015r – podanie wyników na stronie internetowej organizatora
- 14.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu podczas „Festiwalu Piosenki angielskiej…” w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska; E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl

 

 

XVIII Rajd Śladami Powstańców Styczniowych 1863

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

Współorganizator:Hufiec ZHP Białystok, ul. Liniarskiego 1 a, 15-420 Białystok

Uczestnicy:
Młodzież w grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy)

Terminy i miejsce:
- do 27.02.2015r – zgłaszanie uczestników na karcie zgłoszenia, oraz załatwienie formalności organizacyjnych;
- 07.03.2015r – rajd po określonej trasie wg. grup wiekowych, Puszcza Knyszyńska – Polana Dębowik w Podsupraślu.

Więcej informacji:
tel. ¬– 85-732-39-00
e-mail – biuro@białostocka.zhp.pl 
www.bialostocka.zhp.pl

 

 

Projekt edukacyjny „Różni a jednak podobni - lekcje o mniejszości tatarskiej dla najmłodszych”

Organizator: Muzułmański Związek Religijny w Rzeczpospolitej Polskiej, Gmina Wyznaniowa w Białymstoku, 15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych Nr 26,28, 50 w Białymstoku

Terminy i miejsce:
- luty-marzec 2015r – zebrania organizacyjne w w/w szkołach
- marzec – maj 2015r – realizacja lekcji w szkołach
- czerwiec – lipiec 2015r – podsumowanie projektu

Więcej informacji:
tel. 501-441-202 (D. Sulkiewicz)
email: dsulkiewicz@gmail.com 
www.bialystok.mzr.pl

 

 

Warsztaty edukacyjne nt. Słońce i Księżyc - walka dobra ze złem w "Czarodziejskim Flecie"

Organizator: Opera i Filharmonia Podlaska – Centrum Sztuki, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 11-13.02.2015r –OiFP, ul. Odeska 1

Więcej informacji:
Iwona Matosek, email: iwona.matosek@oifp.eu 
www.oifp.eu/pl/edukacja.html

 

 

Plebiscyty: nt.: „Belfer Roku 2015” „Moja Pasja 2015”

Organizator: Media Regionalne Sp.zo.o., Odział w Białymstoku, Wydawca Kuriera Porannego, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1

Uczestnicy:
1) Nauczyciele z woj. podlaskiego w konkursie „Belfer 2015;
2) Uczniowie szkół z woj. podlaskiego w konkursie „Moja Pasja”

Terminy i miejsce:
- do 27.02.2015r – etap zgłaszania kandydatów:
a) telefonicznie- 85-748-96-00,
b) poprzez formularz pobrany ze strony: www.poranny.pl ,
c) listownie z kuponem zgłoszeniowym na adres organizatora
- 06.03 – 30.03.2015r – etap głosowania:
a) na kuponie Kuriera Porannego dostarczone (przesłane) na adres organizatora;
b) poprzez głosy oddawane w SMS-ach;
- kwiecień 2015r – uroczysta gala i wręczenie nagród w Białymstoku.

Więcej informacji:
tel.: 85-748-96-55 (W. Wilińska)
e-mail: wioleta.wilinska@mediaregionalne.pl ;
http://www.poranny.pl/belfer

 

 

IX Wojewódzka Konferencja Metodyczna
„Praca nad motywacją do zmiany u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie”

Organizator: Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku, 15-021 Białystok, ul. Orla 4

Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku; Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku. Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Białymstoku

Uczestnicy: Nauczyciele, specjaliści (min. pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci, wychowawcy, rodzice) z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 10 03.2015r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” na adres: konferencje17@wp.pl  (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
- 16.03.2015r – konferencja w WOAK „Spodki” w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14.

Więcej informacji:
tel. 85-732-56-88 (B. Zdziech)
e-mail – zs17@wp.pl

 

 

X edycja Konkursu  „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości 2015”

Organizator: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

Współorganizator: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul O.Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
1) I etap:
- 16.03. – 30.03.2015r. – rejestracja uczestników przez platformę na stronie www.najlepsze-zajęcia.pl  oraz przesłanie prac drogą emaliową
2) 17.04 .2015r. – II etap (finał regionalny) w Białymstoku
3) 25.04.2015r. – III etap (finał ogólnopolski) w Łodzi

Więcej informacji:
tel.  516-214-408 (A. Jankowska)
e-mail – a.jankowska@sfbcc.or.pl
www.najlepsze-zajęcia.pl

 

 

Przedsięwzięcia edukacyjne w szkołach w 2015r. w ramach projektu: "Polska Fabryką Dobra"

Organizator: Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Składowa 11

Uczestnicy: Zainteresowani Dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Termin i miejsce: 10.03 – 31.12.2015r – udział szkół w projektach edukacyjnych
a) konkurs „Nakręć się na wolontariat” dla szkół gimnazjalnych;
b) projekcja 12 filmów, których celem jest pokazanie pozytywnej strony wolontariatu i zachęcenie do aktywności;
c) plenerowa mobilna wystawa „ Wolontariat produkcją dobra”
d) kampania internetowa „Wolontariat złapany w sieć”;
e) konkurs plastyczny „Kopalnia czekolady” dla szkół podstawowych;
f) tydzień dobrych uczynków;
g) ogólnopolski konkurs „Poszukiwany – poszukiwana”
h) budowa magazynów „Świętego Mikołaja”;
i) obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Więcej informacji:
tel. : 507-092-810 (J. Marciniak);
email: fabryka.fam@gmail.com 
www.polskafabrykadobra.fam.org.pl

 

 

Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli:
„Ćwiczenia korekcyjne środkiem podnoszącym ogólną sprawność młodego człowieka"

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Władysława Kazaneckiego w Białymstoku, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11

Współorganizatorzy:
- Klinika Rehabilitacji Dziecięcej SP DSK w Białymstoku
- Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- Wyższa szkoła Medyczna w Białymstoku
- Miejski Ośrodek Doradztwa metodycznego w Białymstoku

Uczestnicy: Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Termin i miejsce:
- do 05.03.2015r – zgłoszenia na konferencję przyjmuje Pani J. Drągowska naadres: www.justynadragowska@o2.pl 
- 09.03.2015r. – konferencja w PG Nr 15 w Białymstoku

Więcej informacji:
tel. : 601-882-403 (J. Drągowska);
www.pg15.bialystok.pl

 

 

III Edycja Konkursu Ortograficznego „Bezbłędek”

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36, 15-120 Knyszyn

Uczestnicy: Uczniowie klas II-IV szkół podstawowych z powiatu monieckiego

Terminy i miejsce:
- do 31.03.2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego w siedzibach szkół oraz przesłanie zgłoszenia uczestników ze szkol pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 05-06.05.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon/fax: 85-716-70-23;
- telefon: 609-876-191 (M. Fiedoruk); 666-951-834 (B. Przybyszewska);
- email: zso.knyszyn@vp.pl ;
- www.zso.knyszyn.pl

 

 

XX Edycja Konkursu Palm Wielkanocnych

Organizator: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku, ul. Św. A. Boboli 47, 15-649 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów

Terminy i miejsce:
- do 24.03.2015r – dostarczenie (przesłanie) prac do siedziby organizatora;
- 26-27.03.2015r – prezentacja palm w siedzibie organizatora
- 29.03.2015r – ogłoszenie wyników oraz kiermasz charytatywny.

Więcej informacji:
- email: k.zejer@oswiata.org.pl
- telefon: 85-654-68-38 (B. Warzecha-Krasnowska)
- www.ckz.pop.pl

 

 

XVI edycja ogólnopolskiego i IX edycja polsko-litewskiego
Konkursu Geologiczno-Środowiskowego
„ Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”
pod hasłem „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”

Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Muzeum Geologiczne PIG-PIB, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Uczestnicy: Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; Konkurs wiedzy dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Terminy i miejsce:

a) Konkurs plastyczny
- do 31.03..2015r – przesłanie pracy plastycznej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie
- 13.05.2015r – półfinał (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie) w Warszwie
- 28.05.2015r – finał ogólnopolski w Warszawie
- 28.05.2015r – finał polsko-litewski w Warszawie

b) Konkurs wiedzy
- do 31.03..2015r – przesłanie pracy pisemnej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie ;
- 13.05.2015r – półfinał (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie) w Warszawie
- 28.05.2015r – finał ogólnopolski w Warszawie

Więcej informacji:
tel.: 22- 459-27-17 (M. Ścibisz-Kosanowska); 22- 459-23-09 (M. Krzeczyńska);
e-mail: michalina.scibisz@pgi.gov.pl  monika.krzeczynska@pgi.gov.pl
http://geoportal.pgi.govpl/muzeum/konkurs 

 

 

Diecezjalny Konkurs "Dzieci Fatimy- powiernikami Królowej Różańca"

Organizator: Caritas Diecezji Łomżyńskiej, 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1

Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Polna 40A, 18-400 Łomża.

Uczestnicy: Dzieci i młodzież w wieku 6 -18 lat z Diecezji Łomżyńskiej
Kategoria:
- muzyczna;
- wiedzy

Terminy i miejsce:
- I etap (szkolny) – do 30.01.2015r w siedzibach szkół
- do 30.01. 2015r – przesłanie protokołu ze szkół na adres organizatora
- II etap (diecezjalny) – 14.02.2015r w siedzibie SzP nr 5

Więcej informacji:
tel.:600-890-522 (M. Gutowska)
www.lomza.caritas.pl/ szkolne Koła Caritas

 

 

Regionalny Konkurs Matematyczny „Z szóstką na sześć”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. prof. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki.

Uczestnicy: Uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz uczniowie uzdolnieni z klas młodszych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 12.02. 2015r – przesłanie zgłoszeń udziału szkół drogą emaliową na adres:  sp6@sp6.pl 
- I etap (szkolny) – 06.03.2015r w siedzibach szkół
- II etap (finałowy) – 24.04.2015r w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.:603-633-962 (H. Gryc), 693-292-020 (D. Wszeborowska);
www.sp6.pl/programy/regulaminy

 

 

Jubileusz 50-lecia Teatru  "KLAPS" z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury (MDK), ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok

Uczestnicy: Obecni i byli uczestnicy zajęć Teatru „KLAPS”, ich rodziny, przyjaciele oraz zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
- 27.06.2015r – premiera spektaklu najmłodszych uczestników zajęć teatru „KLAPS”, siedziba MDK
- 28.06.2015r – koncert galowy, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

Więcej informacji:
tel.: 85-732-79-49 (K. Bukowska;
email: k.bukowska@mdk.bialystok.pl  ;
www.mdk.bialystok.pl

 

 

V Edycja Programu  „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

  więcej ...

 

Projekt edukacyjny: „Akademia Maturalna WSAP 2015”

Organizator: Wyższa szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-567 Białystok, ul. ks. Suchowolca 6

Uczestnicy: Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 04.01.-2014r – rekrutacja elektroniczna uczestników kursu (limit miejsc) na stronie internetowej WSAP;
- 26.01-30.01.2015r – kurs przygotowujący do zdania matury na poziomie podstawowym z j. polskiego.
- 02-06.02.2015r – kurs przygotowujący do zdania matury na poziomie podstawowym z matematyki.

Więcej informacji:
tel.: 85-732-34-02; 85-73226-09 (E. Chomoniuk)
e-mail – echomoniuk@wsap.edu.pl 
www.wsap.edu.pl

 

 

Konkurs plastyczny „Bajki w zimowej szacie”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku, 15-Białystok, ul. Berlinga 38

Współorganizatorzy:
- Galeria Śledzińskich w Białymstoku
- Klub Osiedlowy „Kalina” w Białymstoku

Uczestnicy: Dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat z Białegostoku

Terminy i miejsce:
- do 07.02..2015r – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora
- 12.02.2015 r – ocena i wybór nagrodzonych prac;
- 19.02.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-654-42-48 (D. Dziejma, E. Gaca);
email: ps56@um.bialystok.pl 
http://www.przedszkole56.eu

 

 

Festiwal Kultur - VIII edycja

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, 15-687 Białystok, ul. Komisji Narodowej 1A

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 20.03.2015r. - przesłanie prac, kart zgłoszenia prezentacji artystycznej na adres organizatora;
- 16.04.2015r. – prezentacje festiwalowe w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3

Więcej informacji:
- tel. 600-232-980 (K. Andryszewska); andryszewscysk@wp.pl 
- e-mail: sekretariat@sp12bialystok.pl 
- http://www.sp12bialystok.pl

 

 

Spektakl muzyczny „Adonis ma gościa”

Organizator: Opera i Filharmonia Podlaska – Centrum Sztuki, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1

Uczestnicy: Dzieci i młodzież szkolna

Terminy i miejsce:
- 20, 21, 25. 01.2015r – sala kameralna OiFP, ul. Odeska 1

Więcej informacji:
Iwona Matosek, email: iwona.matosek@oifp.eu 
www.oifp.eu/
www.oifp.eu/pl/2013-02-13-15-12-46/adonis-ma-goscia.html

 

 

Konkurs Plastyczny "Wszystko co żyje niech chwali Maryję"

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizatorzy:
- Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantany w Węgrowie
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym

Terminy i miejsce:
- 15.02- 27.03.2015 r – etap przedszkolny, w siedzibach przedszkoli
- do 18.04.2015r – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora
- 05.05.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej
- 13 .05.2015r. – uroczysta gala finałowa w siedzibie Katolickiego Przedszkola św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

Więcej informacji:
tel. 885-052-052 (D. Mazurek) ; 503-827-101 (K. Mielnicki)
e-mail: przedszkole@klasztorwegrow.pl  wnkdr@drohiczynska.pl ;
http://www.klasztorwgrow.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl

 

 

Konferencja "Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka."

Organizator:
- Moje Bambino Sp.z.o.o. S.K.A, 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46;

Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Łodzi

Uczestnicy: Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół, nauczyciele przedszkoli oraz klas 1-3, pedagodzy szkolni

Terminy i miejsce:
- rejestracja na konferencję: www.akademiabambino.pl  lub: ukrakowska@mojebambino.pl
- 09.06.2015r. – konferencja w Białymstoku (miejsce zostanie podane podczas rejestracji)

Więcej informacji:
telefon: 42- 203-49-84; 504-185-351 (U. Krakowska)
email: u.krakowska@mojebambino.pl
www.mojebambino.pl

 

 

II Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego

Organizator: Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów klas II-III z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02.2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego wg. Regulaminu
- do 27.02.2015r – zgłoszenie ze szkół szkolnych mistrzów do etapu finałowego
- 27.03.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora
- 01.04.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły

Więcej informacji:
tel.: 85-663-21-63 (B. Kondzior)
e-mail: basia.kondzior@wp.pl
http://zskleosin.info/start/

 

 

Diecezjalny Konkurs dla uczniów szkół specjalnych „Szanuj życie bo jest święte

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizator: Zespół Szkół Specjalnych (ZSS) im. Jana Pawła II, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 4

Uczestnicy: Uczniowie szkół specjalnych z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej

Terminy i miejsce:
- 15.02- 25.03.2015 r – etap szkolny w III kategoriach w siedzibach szkół
- do 31.03.2015r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia uczestników ze szkół wraz z pracami na adres ZSS w Sokołowie Podlaskim
- 01.04-10.04.2015r – etap diecezjalny (ocena prac) w siedzibie ZSS w SokołowiePodlaskim
- 10.04.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych
- 30 .04.2015r. – uroczysta gala finałowa w siedzibie ZSS w Sokołowie Podlaskim
Więcej informacji:
tel. 604-211-150 (G. Jarosz)
e-mail: gjaro@poczta.onet.eu ; wnkdr@drohiczynska.pl
http://www.zespec.sokp.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 14908277