Na terenie województwa podlaskiego działają 24 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi oraz dwie poradnie niepubliczne.
Prowadzą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą. Oddziaływania specjalistów koncentrują się na: pracy z dzieckiem i rodziną, terapii logopedycznej, psychoterapii, psychoedukacji, doradztwie, interwencji w środowisku ucznia, działalności profilaktycznej i informacyjnej oraz indywidualnych i grupowych konsultacjach wspierających uczniów, nauczycieli i rodziców.

Lp. Nawa placówki ulica kod miejscowość tel.
1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok (085) 744-53-50
2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok (085) 742-34-34
3 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ul. Słomińska 15/1 15-950 Białystok (085) 741-62-35
4 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku ul. Mickiewicza 31/1 15-213 Białystok (085) 732-86-66
5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża (086) 215-69-47
6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży ul. Kopernika 16 18-400 Łomża (086) 215-03-18
7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach ul. Nowomiejska 10 16-400 Suwałki (087) 566-41-49
8 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie ul. Młyńska 52 16-300 Augustów (087) 643-36-21
9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach ul. Główna 50 18-100 Łapy (085) 715-23-34
10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 17-100 Bielsk Podlaski (085) 833-26-74
11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie ul. Mickiewicza 3 19-200 Grajewo (086) 272-35-87
12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10a 17-200 Hajnówka (085) 682-37-00
13 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno (086) 278-21-81
14 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 19-100 Mońki (085) 716-25-44
15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goniądzu ul. Różana 2 19-110 Goniądz (085) 738-02-93
16 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze (085) 655-26-12
17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach ul. Piłsudskiego 24 16-500 Sejny (087) 516-22-56
18 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia PP 24a 16-200 Dąbrowa Białostocka (085) 712-13-46
19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce ul. Mickiewicza 11a 16-100 Sokółka (08) 711-32-91
20 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowcu ul. Kościelna 12a 18-230 Ciechanowiec (086) 277-11-54
21 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15a 18-200 Wysokie Mazowieckie (086) 275-25-52
22 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie ul. Obwodowa 2 18-300 Zambrów (086) 271-21-78

Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne :

Lp. Nawa placówki ulica kod miejscowość
1 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dexter” w Białymstoku ul. Poleska 52 15-874 Białystok
2 Prywatna Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku ul. Żelazna 36 15-298 Białystok

   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 9551079