Wykaz programów nauczania języków mniejszości narodowych

Wykaz programów nauczania języków mniejszości narodowych
i etnicznych oraz przedmiotów służących podtrzymywaniu tożsamości dopuszczonych przez MEN/MENiS do użytku szkolnego w latach 1999-2004.

 

 

Programy nauczania

Wyszczególnienie

(autor, program nauczania, numer dopuszczenia)

JĘZYK LITEWSKI

Szkoła podstawowa

program nauczania zintegrowanego w języku litewskim

T. Yaina, D. Swiatłowska, B. Wojczulis, Program nauczania zintegrowanego •w klasach 1-111 szkoły podstawowej z litewskim językiem nauczania DKOS-5 10-1/03

program nauczania języka litewskiego (II etap edukacyjny)

N. Grygutis, B. Wojczulis, H. Degutis, D. Chomin Program nauczania języka litewskiego w klasach IV- VI szkoły podstawowej z litewskim językiem nauczania DKOS-5 10-2/03

program nauczania historii Litwy

I. Niewulis, J. Racis, A. Sidor Program nauczania historii Litwy - II etap edukacyjny DKOS-40 14-3 0/02

program nauczania geografii Litwy

W. Budzejko, O. Wojciechowski Program nauczania geografii Litwy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum z litewskim językiem nauczania - przed 28.10.1999 r. - w trakcie dopuszczania

Gimnazjum

program nauczania języka litewskiego

B. Wojczulis, N. Grygutis Program do nauczania języka litewskiego w gimnazjum z litewskim językiem nauczania DKOS-5 10-3/03

program nauczania geografii Litwy

W. Budzejko, O. Wojciechowski Program nauczania geografii Ltwy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum z litewskim językiem nauczania -przed 28.10.1999 r. - w trakcie dopuszczania

program nauczania historii Litwy

Brak

Szkoły ponadgimnazjalne

program nauczania języka litewskiego

N. Grygutis, B. Wojczulis Program nauczania języka litewskiego dla liceum ogólnoksztalcącego i liceum profilowanego z litewskim językiem nauczania DKOS-5 10- 1/04

program nauczania geografii Litwy

W. Budzejko, O. Wojciechowski Program nauczania geografii Litwy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum z litewskim językiem nauczania - przed 28.10.1999 r. w trakcie dopuszczania

M. Kordowska Geografia Litwy. Program nauczania dla szkól ponadgimnazjalnych -IV etap DKOS-5 10-2/04

program nauczania
historii Litwy

Brak

JĘZYK BIAŁORUSKI

Szkoła podstawowa

program nauczania zintegrowanego w języku białoruskim

T. Rusaczyk Program nauczania jęz. białoruskiego dla I etapu edukacyjnego - 05.12.2000 r. - w trakcie dopuszczania

program nauczania jęz. białoruskiego (II etap edukacyjny)

Brak

Program nauczania historii Białorusi

Brak

Program nauczania geografii Białorusi

Brak

Gimnazjum

Program nauczania języka białoruskiego

T. Rusaczyk Program nauczania jęz. białoruskiego dla III etapu edukacyjnego (kontynuacja nauki) - 05.12.2000 r. - w trakcie dopuszczania

Program nauczania geografii Białorusi

Brak

Program nauczania historii Białorusi

Brak

Szkoły ponadgimnazjalne

Program nauczania jęz. białoruskiego

O. Sienkiewicz Program do nauki języka białoruskiego w klasach I-III liceum -DKOS- 40 15-234/02

Program nauczania geografii Białorusi

Brak

Program nauczania historii Białorusi

Brak

JĘZYK SŁOWACKI

Szkoła podstawowa

Program nauczania zintegrowanego w języku słowackim

brak

Program nauczania języka słowackiego (II etap edukacyjny)

M. Głodasik, D. Surma Program nauczania języka słowackiego w szkole podstawowej DKW-4014-230/99

Program nauczania geografii Słowacji

Brak

Program nauczania historii Słowacji

Brak

Gimnazjum

Program do nauki języka słowackiego

M. Głodasik, D. Surma Program nauczania języka słowackiego w gimnazjum DKW-40 14-86/01

Program nauczania historii Słowacji

Brak

Program nauczania geografii Słowacji

Brak

Szkoły ponadgimnazjalne

Program do nauki języka słowackiego

Brak

Program nauczania historii Słowacji

Brak

Program nauczania geografii Słowacji

Brak

JĘZYK UKRAIŃSKI

Szkoła podstawowa

Program nauczania zintegrowanego w jęz. ukraińskim

Ł. Drozd Program nauczania języka ukraińskiego w klasach I-III szkoły podstawowej DKW-40 14- 143/00

Program nauczania języka ukraińskiego (II etap edukacyjny)

Ł. Drozd, A. Mazur Program nauczania języka ukraińskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej DKW-40 14-1 3/01

Program nauczania historii Ukrainy

Brak

Program nauczania geografii Ukrainy

Brak

 

J. Kobyłko Program nauczania języka ukraińskiego w międzyszkolnych punktach nauczania dla uczniów szkól podstawowych oraz szkól z dodatkową nauką języka ukraińskiego DKW-40 14- 15 3/00

Gimnazjum

Program nauczania języka ukraińskiego

L. Tchórz Program nauczania języka ukraińskiego dla gimnazjum - 03.2000 - w trakcie dopuszczania

 

J. Kobyłko Program nauczania języka ukraińskiego w międzyszkolnych punktach nauczania dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół z dodatkową nauką języka ukraińskiego DKW-4014-153/00

Program nauczania historii Ukrainy

Brak

Program nauczania historii Ukrainy

Brak

Szkoły ponadgimnazjalne

Program nauczania języka ukraińskiego

 

Program nauczania historii Ukrainy

Brak

Program nauczania geografii Ukrainy

Brak

JĘZYK NIEMIECKI

Szkoła podstawowa

Program nauczania zintegrowanego w jęz. niemieckim

I. Szudy Program nauczania języka niemieckiego dla szkól z dodatkową nauką języka mniejszości, przeznaczony dla I etapu edukacyjnego DKW-4014-116/00

 

Praca zbiorowa nauczycieli Zespołu Szkół w Oleśnie Program nauczania języka niemieckiego na etapie zintegrowanej dwujęzycznej edukacji wczesnoszkolnej DKW-4014-155/00

Program nauczania jęz. niemieckiego (II etap edukacyjny)

I. Wochnik-Kukawska Program nauczania języka niemieckiego dla II etapu edukacyjnego 08.09.1999 - w trakcie dopuszczania

Program nauczania historii Niemiec

Brak

Program nauczania geografii Niemiec

Brak

Gimnazjum

Program nauczania języka niemieckiego

B. Sonsała Program nauczania języka niemieckiego - kurs kontynuacyjny dla szkól z dodatkową nauką języka mniejszości, przeznaczony dla III etapu edukacyjnego DKW-40 14-3 16/99

Program nauczania geografii Niemiec

Brak

Program nauczania historii Niemiec

Brak

Szkoły ponagimnazjalne

Program nauczania języka niemieckiego

Brak

Program nauczania geografii Niemiec

Brak

Program nauczania historii Niemiec

Brak

JĘZYK KASZUBSKI

Szkoła podstawowa

Program do nauki języka kaszubskiego dla szkoły podstawowej

D. Pioch Program nauczania języka kaszubskiego dla I i II etapu nauczania z elementami wiedzy o Kaszubach DKW-40 14- 150/00

Gimnazjum

Program do nauki języka kaszubskiego

Brak

Szkoły ponadpodstawowe

Program nauczania języka kaszubskiego

Brak

JĘZYK ŁEMKOWSKI

Szkoła podstawowa

Program nauczania języka łemkowskiego

M. Chomiak Program do nauki języka łemkowskiego (rusińskiego) dla szkoły podstawowej i gimnazjum (I, II i III etap edukacyjny) DKW-4014-133/99

Gimnazjum

Program nauczania języka łemkowskiego

M. Chomiak Program do nauki języka. Łemkowskiego (rusińskiego) dla szkoły podstawowej i gimnazjum DKW-4014-133/99

Szkoły ponadgimnazjalne

Program nauczania języka łemkowskiego

M. Chomiak Program nauczania języka łemkowskiego (rusińskiego) dla szkól średnich - kurs podstawowy DKW-40 15 -7/00

W zestawieniu nie odnotowano dwóch programów nauczania dla mniejszości białoruskiej ze względu na fakt, iż zostały dopuszczone przed 1999 r. (dotyczy to: J. Bajeny Uzupełnienia programu nauczania geografii o tematykę białoruską i regionalna dla uczniów szkół podstawowych i średnich, DKO-0146-12/95 oraz programu E. Wappy Uzupełnienia programu nauczania historii o tematykę białoruską i regionalną dla uczniów szkół podstawowych i średnich, DKO- 4014-3/98) oraz trzech programów nauczania dla mniejszości ukraińskiej (dotyczy: historii Ukrainy dla liceum i szkoły podstawowej oraz geografii Ukrainy dla liceum)


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 15669136