Przedłużenie etapu edukacyjnego a zawieranie umowy o pracę z
pracownikiem młodocianym, uczniem zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej.

        W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zawierania umowy o pracę z pracownikiem młodocianym, uczniem zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, któremu przedłużono etap edukacyjny na podstawie § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), wyjaśniamy:

        Z przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1966r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianego i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm. ) wynika, że z pracownikiem młodocianym można przedłużyć umowę o pracę o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole.

        Uprawnionym do przedłużenia umowy jest pracodawca, na wniosek młodocianego, albo izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i na wniosek młodocianego.

        Zatem wydaje się możliwe zastosowanie § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów jako podstawy przedłużenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej z młodocianym będącym osobą niepełnosprawną, któremu przedłużono etap edukacyjny.

Jolanta Lenkiewicz - Broda
(w oparciu o materiały MENiS)


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 15669155