Bezpieczeństwo wychowanie profil

Bezpieczeństwo wychowanie profilaktyka - Wychowanie
 

Białystok, 2011-05-23

PROTOKÓŁ OCENY PRZEDSTAWIEŃ PRZEZENTOWANYCH
PODCZAS GALI FINAŁOWEJ PRZEGLĄDU
,,DRAMAT I TRAGEDIĘ POZOSTAW TEATROWI”, 23. 05. 2011 r.

        W dniu 23 maja 2011 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, odbyła się Gala Finałowa IX edycji przeglądu małych form teatralnych dla młodzieży gimnazjów województwa podlaskiego „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.
        Tegoroczna edycja realizowana jest przez Kuratorium Oświaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
        W Gali wzięło udział 9 zespołów wyłonionych podczas eliminacji strefowych, które odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, Teatrze Lalki i Aktora w Łomży oraz w Miejskim Domu Kultury w Augustowie. Łącznie wzięło w nich udział 50 gimnazjów.

Przedstawienia oceniała Kapituła Honorowa w składzie:

 1. Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty

 2. inspektor Grzegorz Jach – Komenda Główna Policji w Warszawie - pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa i kontaktów z organizacjami porządowymi

 3. aspirant Ewa Puciłowska – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

 4. Elżbieta Królewska – przedstawiciel Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 5. Andrzej Kozłowski - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego

 6. ks. dr Jarosław Kotowski - przedstawiciel Kurii Diecezjalnej w Łomży

 7. Mirosław Reczko – Burmistrz Ciechanowca

 8. Jacek Kochański – Wójt Gminy Jasionówka

 9. Alicja Halicka - przedstawicielka Prezydenta Białegostoku

 10. Bogumiła Żebrowska – przedstawicielka Prezydenta Łomży

 11. Marek Janik – aktor Teatru Lalki i Aktora w Łomży

 12. Wojciech Powichrowski – przedstawiciel Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku

Przedstawienia oceniano zgodnie z następującymi kryteriami:

 • walory profilaktyczne i wychowawcze prezentacji,

 • realizacja założonych celów,

 • sposób przekazania treści,

 • forma i pomysłowość wykonania,

 • jakość i profesjonalizm gry aktorskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Kapituła Honorowa przyznała:

I MIEJSCE
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu - przedstawienie pt. „Szyba”; opiekun –Jolanta Drewnowska Koziarska

II MIEJSCE
Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce - przedstawienie pt. „Dziady - ku przestrodze”; opiekunowie: Barbara Brzozowska, Joanna Mróz, Katarzyna Breczko, Izabela Szkiłądź

III MIEJSCE
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim - przedstawienie pt. „Ukryty”; opiekun – Ewa Łajkowska

I WYRÓŻNIENIE ZA WALORY WYCHOWAWCZE
Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Augustowie – przedstawienie „Lekcja dorosłości”; opiekunowie - Beata Tomaszewska i Anna Pawłowska

II WYRÓŻNIENIE ZA WALORY WYCHOWAWCZE
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym – przedstawienie „Gra”; opiekun – Teresa Radziewicz

III WYRÓŻNIENIE ZA WALORY WYCHOWAWCZE
Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego – Gimnazjum w Białobrzegach – przedstawienie „Pomiędzy”; opiekunowie - Jan Saczko i Emilia Milanowska

I WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE
Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – przedstawienie „Nowa”; opiekun – Katarzyna Duchnowska

II WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży – przedstawienie „Obojętni”; opiekun - Mariola Niemkiewicz

III WYRÓŻNIENIE ZA WALORY ARTYSTYCZNE
Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku - przedstawienie pt. „Kwiatek”; opiekun – Lila Gudel

Nagroda indywidualna za najlepszą kreację aktorską – ŻEŃSKĄ
Aleksandra Czapkowska - Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu - przedstawienie pt. „Szyba”

Nagroda indywidualna za najlepszą kreację aktorską – MĘSKĄ
Jacek Jurkowski - Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce - przedstawienie pt. „Dziady - ku przestrodze”

        Serdecznie gratulujemy finalistom i dziękujemy za udział w przeglądzie wszystkim Uczniom i Opiekunom.

Gala Finałowa przeglądu "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi" 2011 - GALERIA ZDJĘĆ


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 13544002