16 maja 2018

II Podlaski Piknik Zawodowy i Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, Caritas Archidiecezji Białostockiej  oraz Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne województwa podlaskiego do włączenia się w organizację  II Podlaskiego Pikniku Zawodowego i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Data: 10 czerwca b.r. (niedziela) w godz. 12.00-16.00.
Miejsce : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej na terenie wokół zabytkowego budynku – RUTKI przy ul. Leśnej 7 w Wasilkowie (przy szosie w kierunku Augustowa).

Piknik ma na celu integrację społeczną pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej, którzy poprzez zabawę mieliby możliwość zapoznania się z różnymi branżami zawodowymi, a także rozbudzenie ich ambicji co do wyboru ich ścieżki rozwoju zawodowego. Dla szkół ponadgimnazjalnych jest to okazja na promocję szkoły.

W związku z powyższym, ROPS w Białymstoku zwraca się do Państwa z prośbą o zaprezentowanie podczas Pikniku stoiska, na którym zostanie przedstawiona młodym wychowankom pieczy zastępczej oferta Państwa szkoły. Każda szkoła chcąca uczestniczyć w ww. wydarzeniu powinna we własnym zakresie (w miarę możliwości)  zorganizować wyposażenie stoiska w Strefie edukacyjnej. Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia szkół do udziału w II Podlaskim Pikniku Zawodowym przyjmuje Pani Marta Sasińska z Regionalnego, tel. (85) 744 71 74 wew. 211, emial: marta.sasinska@rops-bialystok.pl

W załączeniu szczegółowa informacja na temat organizacji wydarzenia.

Załączniki

Oferta dla szkół - II Podlaski Piknik Zawodowy...
Data: 2018-05-16, rozmiar: 611 KB