17 stycznia 2018

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół z terenu województwa podlaskiego,

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Monitorowanie odbędzie się w formie elektronicznej przez stronę internetową www.seo2.npseo.pl . Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam arkusz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej  pod adresem internetowym: https://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny .

Jednocześnie zobowiązuję dyrektorów szkół do sprawdzenia –  w terminie do 16 stycznia 2018 r. – dostępności logowania do platformy www.seo2.npseo.pl oraz aktualności danych dotyczących szkół.

Arkusz monitorowania będzie dostępny dla dyrektorów szkół na platformie od 18 stycznia 2018 r.