21 grudnia 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

Badanie funkcjonowania w szkołach wprowadzonych od 1 września 2017 r. rozwiązań dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbędzie się za pośrednictwem ankiet on-line wypełnianych przez dyrektorów w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

Monitorowanie odbędzie się w formie elektronicznej przez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają zamieszczony tam formularz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej (w formacie .doc i .pdf) na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ankiety będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania, tj. 2 stycznia 2018 r.

Załączniki

Informacja MEN dotycząca monitorowania
Data: 2017-12-21, rozmiar: 632 KB