2 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

29 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz. U. z 2016 r., poz. 2223) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

29 grudnia 2016

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Organizatorzy: Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym„Wybieram Wybory”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Termin zgłoszenia uczniów do konkursu jest do dnia […]

29 grudnia 2016

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2017 roku – placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji wnoszą opłatę w wysokości 993 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty […]

29 grudnia 2016

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2017 roku – placówki kształcenia ustawicznego

Placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i ubiegające się o przyznanie akredytacji, zgodnie z zarządzeniem nr 91/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego, wnoszą opłatę w wysokości 993 zł (słownie: […]

27 grudnia 2016

Podlaskie Wieści Oświatowe – grudzień 2016

W numerze: Wsparcie metodyczne szkół-Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez efektywne wykorzystanie nowych form wsparcia metodycznego-Podlaskie Laboratorium Innowacji Kształcenie zawodowe-W trosce o rozwój zawodowy ucznia-Róbmy swoje-podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w ZST im. gen. Władysława Andersa-Białostocki „Elektryk”-atrakcyjny innowacyjny,ekologiczny, przedsiębiorczy i ukierunkowany na ucznia… Wychowanie patriotyczne Upowszechnienie czytelnictwa Wydarzenia

22 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

21 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

19 grudnia 2016

I edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Instytut Nowych Technologii w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017 organizuje I edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest ona kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999-2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Celem Olimpiady jest upowszechnianie […]