23 stycznia 2018

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – obowiązki pracodawców lub organizatorów zatrudniających osoby lub nawiązujących z nimi inne formy współpracy w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podlaskim, organizatorzy innych form współpracy, informuję, że został uruchomiony Rejestr Sprawców Przestępstw na […]

23 stycznia 2018

III Międzynarodowy Festiwal – Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży “DZIECI PLANETY”

W dniach od 27 kwietnia do 1 maja 2018 r. odbędzie się w Brześciu (Białoruś) III Międzynarodowy Festiwal-Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży pod nazwą ,,DZIECI PLANЕTY’. Organizatorem tego wydarzenia kulturalnego jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Społeczne  ”BLAGOTVORITЕLNOST DЕTIAM”. II Festiwal-Konkurs, który się odbył w dniu 28 kwietnia 2017 r. zgromadził na 7 scenach  ponad tysiąc  młodych uczestników  z […]

22 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej”

Komunikat dotyczący II etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2018 roku w woj. podlaskim. Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 10.2018r. odbył się II etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach […]

22 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 13/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na podstawie art. 92 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 t.j. z dnia 02.12.2016 r.) oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. […]

22 stycznia 2018

XI edycja ogólnopolskiego Konkursu “Elektryzująca Pasja” w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do kolejnej edycji Konkursu “Elektryzująca Pasja”, który organizowany jest przez spółkę ELEKTROTIM S.A., przy współpracy firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Elektroinstalacyjnym. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie swojej pasji, która powinna być powiązana z techniką, tj. elektrotechniką, informatyką, telekomunikacją. Mogą to być również pasje związane z wykorzystaniem rozwiązań technicznych do […]

19 stycznia 2018

Komunikat ostateczny z II etapu (międzyszkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej”.

Komunikat ostateczny z  II etapu (międzyszkolnego)  Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej”.

19 stycznia 2018

Poradnik “Co należy wiedzieć przed feriami”

Szanowni Państwo,  W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik „Co należy wiedzieć przed feriami”. Zawarte w nim informacje umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do wypoczynku zimowego. Poradnik został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek”.

19 stycznia 2018

Informacja dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przypominamy, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862, z późn. zm.), przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich […]

19 stycznia 2018

Dobre Praktyki – procedura zgłaszania działania edukacyjnego wdrożonego w szkole

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podlaskim, Przekazujemy do zapoznania się i wykorzystania Procedurę Podlaskiego Kuratora Oświaty uznawania działania edukacyjnego za „Dobrą Praktykę”; Wymagania, jakie powinny spełniać działania edukacyjne, aby zostać uznane za „dobrą Praktykę” oraz formularz zgłoszeniowy Karty Dobrej Praktyki. Zapraszamy Państwa Dyrektorów szkół i placówek do zgłaszania działań edukacyjnych, które będą […]