18 kwietnia 2017

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie  badania lekarskie kandydatów do szkot ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni naj działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i […]

13 kwietnia 2017

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi http://www.kuratorium.lodz.pl/zaproszenie-na-eliminacje-ogolnopolskie-konkursu-papiez-slowianin/ została opublikowana lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego konkursu, który odbędzie się 18 maja 2017 r. w Łodzi. Wśród nich znalazło się troje uczestników z województwa podlaskiego: Krzysztof Piotr Metelski z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, Joanna Sadowska z Gimnazjum im. Papieża Jana […]

13 kwietnia 2017

Europejski tydzień walki z rakiem 2017

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w konkursie dla młodzieży w wieku 13-25 lat pod nazwą „Europejski tydzień walki z rakiem 2017”, organizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues (ECL)). Prace można składać do 7 maja 2017r. W […]

13 kwietnia 2017

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Wręczenie dyplomów laureatom Wojewódzkic Konkursów Przedmiotowych

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2016/2017 Oficjalnie zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów było przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom. W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 16 konkursów przedmiotowych: Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Wojewódzki Konkurs […]

13 kwietnia 2017

Przegląd małych form teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku) Adresaci: uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy gimnazjów oraz ośrodków kultury z terenu województwa podlaskiego. Termin składania zgłoszeń: do 12 maja 2017 r. Szczegółowe informacje: na portalu informacyjnym UMWP Wrota Podlasia w dziale Edukacja→Dramat i tragedię pozostaw teatrowi→15. edycja (https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/Dramat-i-tragedie-pozostaw-teatr/15edycja/)

12 kwietnia 2017

Kandydaci do tytułu honorowego profesora oświaty w 2017 roku.

W dniu 13 marca 2017r. komisja powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wyłoniła niżej wymienionych kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, których wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego zostały skierowane do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty: Pan Jarosław Schabieński – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach Pani Bożena Teodozja Śliwowska – dyrektor […]

12 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych Na podstawie § 204 ust. 1 pkt 2 […]

10 kwietnia 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu woj. podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.) na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa […]

10 kwietnia 2017

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski

Małopolska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie serdecznie zaprasza młodzież szkolną z całej Polski do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, którego tegoroczny tytuł brzmi: „Być jak Brat naszego Boga”. Konkurs jest poświęcony wielkiemu dorobkowi pontyfikatu Świętego Jana Pawła II oraz przesłaniu płynącemu z nauczania i postawy Papieża, będącego wzorem dla młodzieży. Konkurs od lat […]