20 marca 2017

XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w imieniu Komitetu Organizacyjnego zaprasza w dniach 17-26 maja 2017 r. wszystkich entuzjastów nauki, kultury i sztuki na XV edycję Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Atrakcje naukowe w tym roku zaprezentuje 12 uczelni wyższych oraz Białostocki Park Naukowo–Technologiczny. Głównym koordynatorem Festiwalu jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W programie przewidzianych jest około […]

17 marca 2017

Film o Żołnierzach Wyklętych pt. „Wyklęty”

Kondrat –Media Sp. z o.o. zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na film p.t. „Wyklęty”. Historia głównego bohatera „Lola” – nawiązuje do biografii ostatniego z „Wyklętych”, Józefa Franczaka ps. „Lalek”, który związany był ze strukturami ZWZ-AK i brał udział w zamachach na milicjantów i żołnierzy formacji bezpieczeństwa. Film został wyprodukowany przez Fundację „Między Słowami” aktora Marcina […]

17 marca 2017

Zarządzenie Nr 34/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

17 marca 2017

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej podpisane.

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenia dotyczące: 1. Wskaźników kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych: Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, Rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników […]

16 marca 2017

XVII Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku jest organizatorem regionalnego etapu XVII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych zatrudnionych w celu nauki zawodu. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Zakres tematyczny konkursu […]

16 marca 2017

Szkolenie organizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego serdecznie zaprasza nauczycieli historii i języka polskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu Powstanie Warszawskie i jego echa w powojennej Polsce (program w załączniku). Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 225397949 lub jblazejczyk@1944.pl Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 kwietnia 2017 roku.

15 marca 2017

Zarządzenie Nr 33/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]

15 marca 2017

Zarządzenie Nr 32/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

15 marca 2017

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Pamiętnik – Z dziennika młodego podróżnika”

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego    „Mój Pamiętnik – Z dziennika młodego podróżnika”. Termin nadsyłania prac upływa 28.04.2017 r. Regulamin Konkursu i szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie: www.galeriaslendzinskich.pl

14 marca 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.) na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dziecii młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania […]