16 marca 2018

Zarządzenie Nr 36 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2018 r

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 1042 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357) zarządza się, co następuje: §1. W Regulaminie pracy Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącym załącznik do zarządzenia […]

16 marca 2018

Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza gimnazjalistów z całej Polski do udziału w XIII edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Celem konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918 – 2018. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 30 kwietnia […]

16 marca 2018

Trzecioklasisto kończysz gimnazjum, szansa dla Ciebie, Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC zaprasza do wzięcia udziału w programie „Marzenie o Nauce”. Program adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedna osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie […]

14 marca 2018

XVIII Konkurs Papieski

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga. Odkrywajcie w Sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą.                                                                                                           Święty Jan Paweł II. Hufiec Pracy w Wadowicach, Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie, Komenda Główna OHP w Warszawie zaprasza uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzież szkolną do […]

14 marca 2018

Zarządzenie nr 35/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co […]

14 marca 2018

Edycja SIO na 31 marca 2018 r

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.24 Aktualna wersja programu  starego SIO 3.24 do pobrania Instrukcja techniczna spis na marzec 2018 r. Instrukcja merytoryczna SIO – spis na dzień 31 marca 2018 r. Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych […]

14 marca 2018

Zarządzenie Nr 34/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję […]

13 marca 2018

Komunikat dotyczący wyników z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 8.03.2018r. odbył się III etap (okręgowy) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej” . Powyższy etap przeprowadzono w Klubie Żołnierskim 18 Pułku rozpoznawczego w Białymstoku w którym wzięło udział 14 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych z 5 powiatów: Do […]

12 marca 2018

Konferencja „Aktywna tablica…”

Konferencja „Aktywna tablica – realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 w praktyce”  W związku z drugą edycją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica zapraszamy przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych zainteresowanych udziałem […]