24 lipca 2017

Realizacja dofinansowania otrzymanego w 2017 roku w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Organy prowadzące oraz dyrektorzy szkół dofinansowanych w 2017 r. w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa W związku z zaplanowanym z dniem 1 września 2017 r. stopniowym wygaszaniem gimnazjów, przypominam że wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. […]

24 lipca 2017

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji

W czasie ferii letnich dzieci i młodzież będą korzystać z różnych form wypoczynku, m.in. będą spędzać czas na słońcu, w pobliżu akwenów wodnych, uczestniczyć w wycieczkach górskich i przejażdżkach rowerowych. Okres letni, oprócz pozytywnych wrażeń, stwarza potencjalne zagrożenie utraty zdrowia i życia uczniów i wychowanków. Dane policyjne wskazują na problem wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, śmiertelnych następstw […]

21 lipca 2017

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych […]

21 lipca 2017

Informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego

Kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Przez całe lato, dzieciom i młodzieży przypominać będzie o tym nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Informacje o kampanii oraz filmy dostępne […]

21 lipca 2017

Festiwal Podlasie SlowFest. Supraśl 1.07.2017 r. – 17.09.2017 r.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, wraz z współorganizatorami: Gutek Film, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miasta i Gminy Supraśl, Teatr „Wierszalin”, Akademia Supraska, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, zaprasza młodzież i dzieci wraz z opiekunami do uczestnictwa w Festiwalu „Podlasie SlowFest”, który odbywa się w Supraślu w dniach: 1.07.2017 r. – 17.09.2017 r. Wśród wielu atrakcji festiwalowych: spektakli teatralnych, filmów, […]

20 lipca 2017

Podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

Pismo Pani Joanny Wilewskiej, Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN do dyrektorów szkół podstawowych, dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018       

18 lipca 2017

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska

młodzi dla środowiska logo

Inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Celem projektu jest wzmocnienie narzędzi służących ochronie przyrody poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – […]

18 lipca 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/ znajdują się projekty: uchwały i rozporządzenia w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. Projektowany Program ma zostać wprowadzony ze względu na występujące […]