10 maja 2018

Piknik edukacyjny pod hasłem “Dzień Dziecka – na wesoło i sportowo”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, mając na uwadze zbliżające się Międzynarodowe Obchody Dnia Dziecka, w dniu 30 maja 2018 roku w godz. 10.30 – 13.30 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 44 organizuje piknik edukacyjny pod hasłem „Dzień Dziecka – na wesoło i sportowo”. Deklarację uczestnictwa placówek oświatowych […]

10 maja 2018

Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu: „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 21–23 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół oraz specjalistów. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy w zakresie […]

10 maja 2018

„DO HYMNU” Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Niepodległa” organizuje  Ogólnopolski konkurs pieśni patriotycznej, skierowany do szkół podstawowych pn. „Do Hymnu”. Konkurs ma za zadanie uczczenie ogólnopolskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa i Narodu, której od wieków głównym nośnikiem była pieśń, poprzez wykonanie najbardziej uroczystych […]

9 maja 2018

Wojewódzki Konkurs Metodyczny “Rok Niepodległości”

Szanowni Państwo, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza nauczycieli wszystkich szkół województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym „ROK NIEPODLEGŁOŚCI”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Cel konkursu Konkurs ma na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla […]

9 maja 2018

Zarządzenie nr 59/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: […]

8 maja 2018

Konkurs Literacko – Plastyczny „Patron w wierszu i obrazie – tworzę z rodzicami”.

Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu Literacko – Plastycznego  dla Podlaskiej Rodziny Szkół Im. Jana Pawła II  pt. „Patron w wierszu i obrazie – tworzę z rodzicami”. Termin nadsyłania prac do 22 maja 2018 r. Szczegółowe informacje:   TUTAJ