10 lutego 2017

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi  to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa […]

9 lutego 2017

10 edycja kampanii „Dziewczyny na Politechniki!”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2017 r. na Politechnice Białostockiej odbędzie się Dzień Otwarty Dla Dziewczyn – kulminacyjny punkt akcji „Dziewczyny na politechniki!”. Projekt organizowany jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współpracy z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Jego najważniejszym celem jest zachęcenie uczennic do studiowania na kierunkach technicznych i ścisłych. Szczegółowe informacje […]

8 lutego 2017

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”. Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć […]

8 lutego 2017

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie  badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych  (z wyłączeniem dorosłych) oraz uczestników studiów doktoranckich w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, informuje, iż z uwagi […]

7 lutego 2017

Zarządzenie Nr 12/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji drogą spisu z natury Delegatura w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § 1 W celu przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji […]

6 lutego 2017

XXVII Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w XXVII Ogólnopolskim Konkursie na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski. Konkurs został uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Termin zgłaszania prac upływa 4 kwietnia 2017r. Więcej informacji […]

6 lutego 2017

Komunikat dotyczący tytułu honorowego Profesora Oświaty

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego. Dokumenty składa: sam kandydat w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub […]

3 lutego 2017

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Zmiany w nowej podstawie programowej, a zastosowanie metody EduMX na pierwszym etapie nauczania”

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Zmiany w nowej podstawie programowej, a zastosowanie metody EduMX na pierwszym etapie nauczania”, które odbędą się w dniu 15 lutego 2017 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul Złota 4, sala 102. Zajęcia skierowane są do dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Proponowana metoda EduMX wraz z obudową dydaktyczną EduMATRIX […]