11 stycznia 2017

XXVII Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w XXVII Ogólnopolskim Konkursie na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski. Konkurs został uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Termin zgłaszania prac upływa 4 kwietnia 2017r. Regulamin konkursu oraz […]

11 stycznia 2017

Wymiana wadliwych fabrycznie podręczników „Nasza Szkoła” dla klasy III

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2017 r. zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty wadliwych fabrycznie podręczników „Nasza Szkoła” dla klasy III. Do wad fabrycznych zalicza się: rozmazany lub pogrubiony tekst; zbyt jasny tekst (osłabiona czytelność); „zalanie”, rozmazanie i wszelkie nieostrości tekstu utrudniające czytanie; niewyraźne ilustracje (rozpasowanie […]

11 stycznia 2017

Programu przeznaczony dla iberystów.

Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf (skierowana do nauczycieli języka hiszpańskiego) Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce zapraszają do zgłaszania swoich kandydatur do programu przeznaczonego dla iberystów RedELEProf. Rekrutacja liderów regionalnych trwa do 29 stycznia 2017r. Więcej szczegółów na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/2561.

10 stycznia 2017

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący osób zagrożonych w okresie zimowym

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Chwila nieuwagi, nierówna nawierzchnia, utrata stabilności, a w konsekwencji upadek i brak możliwości podniesienia się mogą zakończyć się tragedią. Zagrożenie utraty życia dotyczy również osób przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Z danym […]

10 stycznia 2017

X Regionalny Konkurs „Mistrz origami”

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku oraz Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami. Adresaci: Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych województwa podlaskiego. Cele konkursu: Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci oraz propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Termin nadsyłania prac: do 16 lutego 2017 r.  

10 stycznia 2017

Zarządzenie i procedura oceny pracy dyrektora szkoły.

Zarządzenie Nr 3/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty […]

9 stycznia 2017

Zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 2/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017   Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) […]

9 stycznia 2017

Awans zawodowy – październik 2016

W dniu 13 grudnia 2016 r., w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje nauczycielom przybyłym na tę uroczystość złożyła Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska. Wśród 102 osób, które od 1 stycznia 2017 r. otrzymywać będą z tego tytułu wyższe wynagrodzenie znalazło się: • 31 nauczycieli szkół z […]

6 stycznia 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Ogłoszenie o naborze  nr: 7143 z dnia 6 stycznia  2017 r. Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 3 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Łomży […]