17 października 2017

XII edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR 2017. Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Głównym organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w […]

13 października 2017

Warsztaty w szkołach- Wolontariat

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok po raz kolejny zaprasza białostockie szkoły oraz nauczycieli zainteresowanych organizacją w swojej placówce zajęć dla młodzieży pt. „Wolontariat jest trendy”. Warsztaty w jednej grupie obejmą 3-godzinne spotkanie w trakcie którego przedstawione będą tematy: Osoby/szkoły zainteresowane przeprowadzaniem zajęć w szkołach prosimy o przesłanie zgłoszenia pod adres: zarzad@federacjabialystok.pl. Planujemy zorganizowanie zajęć w dziesięciu […]

13 października 2017

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli. Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości

Zgodnie z zarządzeniem nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w regionalnych warsztatach „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”. Informacja o warsztatach Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji Terminy i miejsce warsztatów: Augustów, 30 października 2017 r. (połączone z objazdem naukowym) Białystok, 8 listopada 2017 r. Łomża, 13 […]

12 października 2017

Szkolenia w ramach programu „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”, który jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej a finansowany przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego Programu […]

11 października 2017

XXIII edycja Ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół wraz z uczniami klas IV-VII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz branżowych szkół I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Szkoły zgłaszają się […]

11 października 2017

Akcja „Lekcja Dla Rodaka” – ogólnopolskie przedsięwzięcie patriotyczno-charytatywne dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół w województwie podlaskim. Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej  Akcji „Lekcja Dla Rodaka” prowadzonej przez Fundację Dla Rodaka. Akcja polega ona na organizowaniu w szkole zajęć edukacyjnych na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Ich przesłaniem jest ukazywanie – dzieciom i młodzieży – prawdy o bolesnej karcie dziejów naszego narodu, […]

11 października 2017

Zasady przyznawania i wydawania legitymacji osobie niepełnosprawnej

1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2 0 1 6 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego […]

11 października 2017

Olimpiada przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku w  imieniu organizatora – Komitetu Głównego Olimpiady – serdecznie zaprasza nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału  w  Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2017/2018.   Uczestnikami Olimpiady mogą być również, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą komitetów okręgowych, uczniowie szkół gimnazjalnych. Tegoroczna Olimpiada uzyskała status  przedmiotowej  tj. dającej  laureatom […]