3 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

30 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2298)  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

2 stycznia 2017

Relacja z uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 14 grudnia 2016 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 odbyła się Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów wyróżniającym się w roku szkolnym 2015/2016 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Zgromadzonych na uroczystości przywitał Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Pan […]

2 stycznia 2017

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 5314 Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony   Wynik rekrutacji: Imię i nazwisko: Jadwiga Pusz Miejscowość: Łomża

2 stycznia 2017

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Suwałkach w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 5311 Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony Wynik rekrutacji: Imię i nazwisko: Anna Urban Miejscowość: Augustów

2 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

29 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz. U. z 2016 r., poz. 2223) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

29 grudnia 2016

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Organizatorzy: Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym„Wybieram Wybory”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Termin zgłoszenia uczniów do konkursu jest do dnia […]

29 grudnia 2016

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2017 roku – placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji wnoszą opłatę w wysokości 993 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty […]

29 grudnia 2016

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2017 roku – placówki kształcenia ustawicznego

Placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i ubiegające się o przyznanie akredytacji, zgodnie z zarządzeniem nr 91/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego, wnoszą opłatę w wysokości 993 zł (słownie: […]

27 grudnia 2016

Podlaskie Wieści Oświatowe – grudzień 2016

W numerze: Wsparcie metodyczne szkół-Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez efektywne wykorzystanie nowych form wsparcia metodycznego-Podlaskie Laboratorium Innowacji Kształcenie zawodowe-W trosce o rozwój zawodowy ucznia-Róbmy swoje-podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w ZST im. gen. Władysława Andersa-Białostocki „Elektryk”-atrakcyjny innowacyjny,ekologiczny, przedsiębiorczy i ukierunkowany na ucznia… Wychowanie patriotyczne Upowszechnienie czytelnictwa Wydarzenia