12 stycznia 2017

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

11 stycznia 2017 r. została ogłoszona:  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem: 1, art. 116-219, art. 314, art. 326-336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359, […]

10 stycznia 2017

Zarządzenie i procedura oceny pracy dyrektora szkoły.

Zarządzenie Nr 3/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty […]

9 stycznia 2017

Zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 2/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017   Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) […]

9 stycznia 2017

Awans zawodowy – październik 2016

W dniu 13 grudnia 2016 r., w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje nauczycielom przybyłym na tę uroczystość złożyła Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska. Wśród 102 osób, które od 1 stycznia 2017 r. otrzymywać będą z tego tytułu wyższe wynagrodzenie znalazło się: • 31 nauczycieli szkół z […]

6 stycznia 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Ogłoszenie o naborze  nr: 7143 z dnia 6 stycznia  2017 r. Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 3 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Łomży […]

5 stycznia 2017

Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

Z okazji zbliżających się  Świąt Narodzenia Pańskiego, w Kościele Prawosławnym proszę przyjąć życzenia, aby były one ciepłe, pełne spokoju i radości. Niech Miłość prawdziwie rodzi się w sercach, bo Boże Narodzenie jest w nas. Szczęśliwych chwil w Nowym Roku 2017   Podlaski Kurator Oświaty                                                                                                                                    Boże Narodzenie, styczeń  2017