5 stycznia 2018

Konferencja “Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Konferencja “Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” W dniu 30 listopada 2017 r., w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyła się konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem spotkania była potrzeba kontynuowania […]

5 stycznia 2018

Rozliczenie dotacji celowych za 2017 r. – formularze

Rozliczenie dotacji za 2017 r. – formularze umożliwiające złożenie rozliczenia zostały przesłane e-puapem. Szanowni Państwo,  Marszałek, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce – Szkoły i organy prowadzące, hasło – Programy rządowe udostępniliśmy Państwu załączniki, umożliwiające rozliczenie dotacji za 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego złożą […]

5 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 02 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu “Procedura określająca zasady udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  02 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu  „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”. Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 […]

3 stycznia 2018

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu “Aktywna tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących.

Organ prowadzący – sprawozdanie – Zestawienie finansowe do dnia 15 stycznia 2018 r. Plik do pobrania w załączniku: Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu „Aktywna tablica” dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Aktywna tablica

3 stycznia 2018

XI Regionalny Konkurs “Mistrz Origami”

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku oraz Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami zapraszają do udziału w XI Regionalnym Konkursie “Mistrz Origami”. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i uczniów klas I-VII ze szkół podstawowych w województwie podlaskim. Prace można przysyłać do 16 lutego 2018 r. Regulamin konkursu dostępny na stronie […]

3 stycznia 2018

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy…”

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach […]