5 stycznia 2017

Monitoring akredytowanych placówek za 2016 rok

W związku z prowadzonym monitoringiem warunków i jakości kształcenia realizowanego przez placówki posiadające akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty, proszę o przekazanie informacji o realizowanych w 2016 roku kursach objętych akredytacją Podlaskiego Kuratora Oświaty. Proszę również wskazać działania jakie zostały zrealizowane w placówce w zakresie: modernizacji bazy dydaktycznej, doskonalenia kadry dydaktycznej, opracowania materiałów edukacyjnych, w tym programów […]

5 stycznia 2017

Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

Z okazji zbliżających się  Świąt Narodzenia Pańskiego, w Kościele Prawosławnym proszę przyjąć życzenia, aby były one ciepłe, pełne spokoju i radości. Niech Miłość prawdziwie rodzi się w sercach, bo Boże Narodzenie jest w nas. Szczęśliwych chwil w Nowym Roku 2017   Podlaski Kurator Oświaty                                                                                                                                    Boże Narodzenie, styczeń  2017

3 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

30 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2298)  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

2 stycznia 2017

Relacja z uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 14 grudnia 2016 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 odbyła się Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów wyróżniającym się w roku szkolnym 2015/2016 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Zgromadzonych na uroczystości przywitał Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Pan […]

2 stycznia 2017

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 5314 Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony   Wynik rekrutacji: Imię i nazwisko: Jadwiga Pusz Miejscowość: Łomża

2 stycznia 2017

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Suwałkach w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 5311 Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony Wynik rekrutacji: Imię i nazwisko: Anna Urban Miejscowość: Augustów

2 stycznia 2017

Komunikat dotyczący ostatecznych wyników z II etapu (rejonowego) Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Komunikat dotyczący ostatecznych wyników z II etapu (rejonowego)  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” przeprowadzonego w dniu 15 grudnia  2016 roku w woj. podlaskim