11 października 2017

Projekt „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu – ZDROWA JA”

Informujemy, ze Instytut Matki i Dziecka w Warszawie od września 2017 r. do grudnia 2018 r., na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będzie prowadził na terenie kilku szkół w województwie podlaskim Projekt pt.: „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu […]

10 października 2017

Nadanie tytułów honorowych profesora oświaty

W dniu 22 czerwca 2017 r. Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Edukacji Narodowej kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.  Minister Edukacji Narodowej zaakceptował kandydatury: Pani Haliny Muryjas-Rząsy – nauczyciela w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie; Pana Jarosława Schabieńskiego – nauczyciela w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach; […]

10 października 2017

II edycja Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do uczestnictwa w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, promującej wartości małżeńskie i rodzinne. Współorganizatorem Olimpiady na terenie województwa podlaskiego  jest Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Uczestnicy olimpiady: uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum i uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. Olimpiada ma […]

10 października 2017

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, w roku szkolnym 2017/2018 organizuje XIII edycję olimpiady. Hasłem przewodnim tegorocznych zawodów jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności […]

10 października 2017

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018 organizują XXIII edycję turnieju, którego tematem przewodnim jest „Powiew wiosny”. Celem turnieju jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania piekarstwem i cukiernictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Turniej jest skierowany do uczniów klas programowo najwyższych dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, […]

10 października 2017

Program „WEŹ ODDECH” i szkolenie dla nauczycieli z edukacji ekologicznej i obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza białostockie szkoły do udziału w programie „Weź oddech” od września do grudnia 2017 r. W tym czasie oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza dedykowane dla nauczycieli oraz młodzieży z klas VII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Do zgłaszania się zapraszamy nauczycieli wiedzy o […]

10 października 2017

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące korzystania przez uczniów z ulg w przejazdach transportem kolejowym

W związku z problemami z potwierdzeniem ważności legitymacji szkolnej, Minister Infrastruktury i Budownictwa zwrócił się z prośbą do Zarządów PKP INTERCITY SA i Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. o honorowanie przez drużyny konduktorskie i kontrolerów zaświadczeń wydawanych przez szkoły uczniom. Powyższe działanie ma na celu umożliwienie uczniom z Państwa szkół korzystanie z przejazdów ulgowych.

9 października 2017

Zaproszenie na szkolenie intendentów

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zaprasza pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenów woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podlaskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Żywienie zbiorowe dzieci w szkołach“, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Na szkolenia zapraszamy w szczególności pracowników zajmujących się organizacją i realizacją żywienia w placówkach systemu oświaty (intendentów, […]