12 marca 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Szanowni Państwo Przedstawiciele Ministerstw, zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. […]

9 marca 2018

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne w r. szk. 2016/2017 i wręczenie nagród w Konkursie „Nauczyciel Innowator”.

W dniu 7 marca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej wręczyła nagrody stypendystom reprezentantom różnych szkół z całego kraju. W województwie podlaskim 26 uczniów uzyskało stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017. Na uroczystości w Warszawie reprezentowali […]

9 marca 2018

V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce zaprasza uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych. Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej wyraziła zgodę na udział w Komitecie Honorowym.  Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.   Termin nadsyłania prac […]

9 marca 2018

Aktywna tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – zasady składania wniosków w 2018 r.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Podlaski Kurator Oświaty informuje, że na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii […]

9 marca 2018

Konkursu Edukacyjnego dla Szkół w ramach EC Day 2018 (Dnia Współpracy Europejskiej)

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza  szkoły z terenów przygranicznych Polski Wschodniej do składania zgłoszeń w ramach Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji EC Day 2018. Tegoroczny konkurs będzie poświęcony dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu. Nowością w obecnej edycji jest możliwość uczestniczenia w konkursie szkół artystycznych i muzycznych. Z danej szkoły może zostać zgłoszony tylko jeden […]

9 marca 2018

Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że wzorem lat ubiegłych na terenie województwa podlaskiego organizowane są wojewódzkie etapy turniejów, których celem jest podnoszenie kultury bezpieczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa […]

9 marca 2018

Spotkanie informacyjne dotyczące programu ERASMUS+ w dniu 26 marca 2018 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

W dniu 26 marca 2018 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16, 15-333 Białystok, Aula 33, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu ERASMUS+. Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości, jakie daje program ERASMUS + w sektorze edukacji szkolnej, kształceniu i szkoleniu zawodowym, budowaniu potencjału w dziedzinie młodzieży oraz działań w dziedzinie sportu. Spotkanie jest dedykowane: […]

9 marca 2018

Wiosną Stypendia Rosną

Fundacja Świętego Mikołaja zaprasza do udziału szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne i szkoły średnie w  akcji Wiosną Stypendia Rosną, która rozpoczyna się 21 marca i potrwa do 5 czerwca 2018r. Akcja jest prowadzona w ramach programu Stypendia św. Mikołaja. Fundacja w  ramach akcji zachęca szkoły, które przystąpią do programu, do organizowania zbiórek i kiermaszy na cele […]

8 marca 2018

Przedłużenie rekrutacji do projektu “Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przedłużył rekrutację do projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Rekrutacja potrwa do dnia 22.03.2018 roku do godziny 15.00. Jednocześnie informujemy, że został zmodyfikowany jeden z warunków umożliwiających udział w projekcie, tj. warunkiem niezbędnym jest zatrudnienie LUB/I zamieszkanie w powiecie. Wyjaśniamy również, że udział w […]

8 marca 2018

VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w dniach 20-23 września 2018 r. w Lublinie. W kongresie będzie uczestniczyć ok. 250 […]