10 kwietnia 2017

Nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty mogą być przyznane nauczycielowi, który: przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy, posiada wybitne […]

7 kwietnia 2017

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 30.03.2017r. w Klubie Żołnierskim 18 Białostockiego pułku rozpoznawczego odbył się II etap okręgowy „Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”, w którym wzięło udział 13 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych. […]

7 kwietnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego….”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 30.03.2017r. w Klubie Żołnierskim 18 Białostockiego pułku rozpoznawczego odbył się III etap wojewódzki „Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”, w którym wzięło udział 20 uczniów z 13 szkół, w […]

6 kwietnia 2017

Informacja w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola, Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek województwa podlaskiego Informacja o miejscu składania arkuszy Organy prowadzące publiczne szkoły/placówki arkusze organizacji szkoły, przedszkola, placówki składają/przesyłają bezpośrednio do siedziby odpowiednio: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatury w Łomży i Delegatury w Suwałkach, wg […]