4 stycznia 2017

Regulaminy, zakresy wymagań

Regulamin – szkoła podstawowa

Regulamin – gimnazjum

Załączniki do regulaminów

Załącznik nr 1 – Wniosek rodziców
Załącznik nr 3 – Karta kodowa
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dla członka komisji
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dochowaniu tajemnicy
Załącznik nr 6 – Lista z wynikami
Załącznik nr 7 – Odwołanie
Załącznik nr 8 – Odpowiedź na odwołanie
Załącznik nr 9 – Wzór zaświadczenia

 

Zakresy wymagań (załącznik nr 2) – Szkoła podstawowa

 1. Język Angielski
 2. Historia
 3. Matematyka
 4. Język Niemiecki
 5. Język Polski
 6. Język Rosyjski
 7. Język Białoruski
 8. Informatyka

Zakresy wymagań (załącznik nr 2) – Gimnazjum

 1. Język Angielski
 2. Chemia
 3. Biologia
 4. Fizyka
 5. Geografia
 6. Język Niemiecki
 7. Język Białoruski
 8. Język Francuski
 9. Informatyka
 10. Język Rosyjski
 11. Matematyka
 12. Historia
 13. Język Polski