15 września 2017

Uruchomienie strony internetowej do rejestracji szkół oraz zgłaszania nauczycieli i uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Informujemy, iż 13 września 2017 r. została uruchomiona strona internetowa:

www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl

do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów:

  • do 29.09.2017 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem regonu z poprzedniego roku szkolnego),
  • do 20.10.2017r. zgłoszenie przedmiotów, nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz uczniów do udziału w konkursach.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 85 748 48 20) lub drogą e-mail (bgradkowska@kuratorium.bialystok.pl; hmarek@kuratorium.bialystok.pl), jeśli:

  • od 1 września 2017 r. zmianie uległa nazwa szkoły,
  • szkoła w poprzednich latach nie brała udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych – system nie pozwala na rejestrację.