13 września 2017

Konkurs dla młodzieży szkolnej na napisanie scenariusza spotu kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych

Narodowe Centrum Kultury zaprasza uczniów, studentów i wszystkich chętnych w wieku od 13 do 26 lat do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie na scenariusz filmu promującego kampanię „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Zadaniem uczestników jest napisanie scenariusza trzydziestosekundowego spotu telewizyjnego, którego tematem będzie promocja języka polskiego lub działania propagujące poprawne używanie języka ojczystego.

Nagrodą główną jest wyprodukowanie przez Narodowe Centrum Kultury spotu telewizyjnego według zwycięskiego scenariusza oraz 3 000 złotych brutto.

Prace konkursowe należy wysyłać w formie wydruku na adres organizatora (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na scenariusz spotu Ojczysty – dodaj do ulubionych do dnia 14 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: http://nck.pl/ojczysty/319114-konkurs-na-scenariusz-spotu-telewizyjnego-kampanii-ojczysty-dodaj-do-ulubionych/

Załączniki