11 października 2017

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Uczestnicy: uczniowie  gimnazjów oraz klas VII szkół podstawowych

Termin zgłaszania: 27 października 2017 r.

Więcej informacji na temat Olimpiady: www.mowos.pl