6 grudnia 2017

Konkurs ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież województwa podlaskiego do udziału w konkursie poetyckim.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol, itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu pochodzącego z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych), który stał się inspiracją do powstania utworu.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

  1. kategoria I: uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych,
  2. kategoria II: uczniowie dotychczasowych gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Laureatom konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. Poza tym Organizatorzy planują opublikować wybrane przez komisję konkursową utwory w okolicznościowym wydawnictwie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Termin zgłaszania prac do dnia 15 lutego 2018 r.

Ogłoszenie wyników: do dnia 19 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje:

http://www.bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/43214,Konkurs-regionalny-Historia-najnowsza-Polski-w-poezji-dzieci-i-mlodziezy-zglosze.html