13 listopada 2017

Konkurs pn. „Znam swoje prawa…”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w związku z obchodzonym w dniu 20 listopada 2017 roku Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, organizuje konkurs pn. „Znam swoje prawa…”.

Współorganizatorami ww. przedsięwzięcia są Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – V szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego. Polega na przygotowaniu przez uczniów klasy jednego plakatu plastycznego o tematyce „znam swoje prawa…” w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka.

Praca powinna zawierać pięć praw dziecka.

Pracę należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
z dopiskiem: konkurs pn. „Znam swoje prawa…”
do dnia 30 listopada 2017 roku

Załączniki

Regulamin konkursu ZNAM SWOJE PRAWA
Data: 2017-11-13, rozmiar: 123 KB