9 marca 2018

Konkursu Edukacyjnego dla Szkół w ramach EC Day 2018 (Dnia Współpracy Europejskiej)

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza  szkoły z terenów przygranicznych Polski Wschodniej do składania zgłoszeń w ramach Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji EC Day 2018.

Tegoroczny konkurs będzie poświęcony dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu.

Nowością w obecnej edycji jest możliwość uczestniczenia w konkursie szkół artystycznych i muzycznych.

Z danej szkoły może zostać zgłoszony tylko jeden zespół składający się z 4 uczniów (klasy V-VII szkoły podstawowej) i 1 nauczyciela (kierownika zespołu).

Zwycięskie 24 drużyny wezmą udział w finale konkursu 20-23 września 2018 r. we Lwowie na Ukrainie.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 16 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu:  www.pbu2020.eu