8 lutego 2017

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych;
  • upowszechnienie opracowanych scenariuszy jako formy doskonalenia warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących energii jądrowej.

HARMONOGRAM KONKURSU

Ogłoszenie konkursu 1 lutego 2017 r.
Zgłoszenia prac konkursowych od 6 lutego 2017 r.do 27 lutego 2017 r.
Ogłoszenie wyników konkursu 14 marca 2017 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Mirosławy Partyki, tel. 22 693 4503,
e-mail: miroslawa.partyka@me.gov.pl

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2017-02-08, rozmiar: 52 KB
zał. nr 1 - Formularz zgłoszenia
Data: 2017-02-08, rozmiar: 27 KB
zał. nr 2 - Oświadczenie-prawa autorskie
Data: 2017-02-08, rozmiar: 27 KB