14 lutego 2018

Ogólnopolski Konkurs Piosenek Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar

Gmina Pułtusk wraz z Fundacją im. Krzysztofa Klenczona i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”  od 2013 r. organizuje Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona, święto polskiej muzyki lat 60-tych i 70-tych, nad którym patronat , od początku jego istnienia, sprawuje Alicja Klenczon, żona zmarłego muzyka. W tym roku Pułtusk Festiwal odbędzie się w dniach 20-23 czerwca.

W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja Konkursu Piosenek Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar „W sześciu strunach zaklęta muzyka”, skierowanego do dzieci i młodzieży. W bieżącym roku  finał konkursu odbędzie się w Pułtusku  25 maja.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:  Alicja Klenczon – prezes Fundacji im. Krzysztofa Klenczona oraz Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk. Laureaci konkursu wystąpią 23 czerwca br. podczas VI Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona. Tego samego dnia na festiwalowej scenie pojawią się: Ania Rusowicz i Krzysztof Krawczyk.

Celem Konkursu jest wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży, promocja polskiej muzyki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, rozwijanie talentów estradowych.

Więcej informacji na stronie: www.psp3pultusk.edupage.org