13 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie organizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego. Przedmiotem rywalizacji jest umiejętność publicznego wypowiadania się na tematy ważne społecznie.

Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także zachęcanie do dbałości o ojczysty język. Celem projektu jest również nauka sztuki dyskusji i skutecznej argumentacji oraz pokazywanie, że umiejętności krasomówcze pomagają w życiu.

Kartę zgłoszeniową oraz krótkie filmy z wystąpieniem na dowolny temat należy przesłać do 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy: konkurs@akademiaretoryki.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie http://akademiaretoryki.pl/ogolnopolski-konkurs-retoryczny/

Załączniki

Plakat konkursowy
Data: 2017-11-13, rozmiar: 97 KB