9 marca 2018

Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że wzorem lat ubiegłych na terenie województwa podlaskiego organizowane są wojewódzkie etapy turniejów, których celem jest podnoszenie kultury bezpieczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zgłoszenia do rozgrywek powiatowych i wojewódzkich oraz Regulaminy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym są dostępne na stronach:

Rozgrywki powiatowe Turniejów zaplanowane są od 3.04.2018 r. do 7.05.2018 r. (szkoły podstawowe) i 3.04.2018 r. do 2.05.2018 r. (gimnazja). Do finałów wojewódzkich awansują zwycięskie szkoły finałów powiatowych.
Zgłoszenie jednej drużyny ze szkoły podstawowej i jednej drużyny ze szkoły gimnazjalnej oraz sprawozdanie z rozgrywek powiatowych należy przesłać do 8.05.2018 r. (szkoły podstawowe) i 3.05.2018 r. (gimnazja) pocztą elektroniczną na adres: zarząd-okregowy.bialystok@pzm.com.pl.
W przypadku braku takiej możliwości ww. dokumenty należy nadesłać na adres:
PZM – Zarząd Okręgowy, Al. Jana Pawła II 52, 15-703 Białystok.

Finały Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju BRD odbędą się:

  • dla szkół podstawowych – 05.2018 r. (wtorek) o godz. 10:00  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 2, 18-400 Łomża.
  • dla szkół gimnazjalnych – 05.2018 r. (czwartek) o godz. 10:00  w  Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Ludwika Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki.

Zwycięskie drużyny reprezentować będzie województwo podlaskie w Finałach Krajowych.

XXII FINAŁ WOJEWÓDZKI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dyrekcja szkoły zgłasza swoją drużynę składającą się z trojga uczniów i opiekuna bezpośrednio do Biura Organizacyjnego Turnieju do 11.04.2018 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: zarząd-okregowy.bialystok@pzm.com.pl.
W przypadku braku takiej możliwości ww. dokumenty należy nadesłać na adres:
PZM – Zarząd Okręgowy, Al. Jana Pawła II 52, 15-703 Białystok.

Zgłoszenie drużyny do finału wojewódzkiego, Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dostępne na stronie: www.pzm.pl/zo/bialystok/uwaga-szkoly-ponadgimnazjalne-4.

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego’2018 odbędzie się 25.04.2018 r. o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Zwycięska drużyna reprezentować będzie województwo podlaskie w Finale Krajowym, który odbędzie się 13.06.2018 r. o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Kontakt do organizatora:
tel.: 85 65 13 508 w godz. 9.00 – 15.00; oraz 609 591 156
e-mail: zarzad-okregowy.białystok@pzm.pl