14 lutego 2018

Rekrutacja do programu „Szkoła Dialogu” skierowanego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Forum Dialogu prowadzi do 10 marca 2018 r. rekrutację szkół do udziału w bezpłatnym programie „Szkoła Dialogu”.

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów, którzy w trakcie warsztatów z doświadczonymi trenerami Forum samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. W czasie warsztatów uczniowie przygotowują swój autorski projekt – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Wycieczki przygotowane przez uczniów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł Szkoły Dialogu.

Więcej informacji o programie w załączonej ulotce informacyjnej

Załączniki

ulotka informacyjna nt Szkoła Dialogu
Data: 2018-02-16, rozmiar: 1 021 KB