13 listopada 2017

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena
w Radomiu oraz Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły na Borkach.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Kurator Oświaty.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest, m. in., popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych oraz  poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu.

Szczegółowe informacje  dotyczące konkursu  dostępne są na stronie www.psp2.radom.pl/konkurs