5 grudnia 2017

XLIV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne we współpracy z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu organizują w roku szkolnym 2017/2018 XLIV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs ma następujący przebieg:

  1. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę z zakresu astronomii i astronautyki (o objętości 4-10 stron), którą przekazują do organizatora wojewódzkiego w terminie od 1 stycznia do 16 lutego 2018 r.
  2. Komisje wojewódzkie zapraszają autorów najlepszych prac pisemnych na Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (WMSA), które odbędzie się w poszczególnych województwach w terminie od 19 lutego do 9 marca 2018 r.
    Osoby zakwalifikowane na seminarium prezentują swoje prace w formie 15-minutowej prelekcji.
  3. Autorzy pierwszych czterech miejsc etapu wojewódzkiego (WMSA) zapraszani są na Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, które odbędzie się Grudziądzu dniach 22-24 marca 2018 roku.

Więcej informacji o konkursie oraz lista organizatorów wojewódzkich znajduje się na oficjalnej stronie konkursu: http://planetarium.grudziadz.pl/omsa/