11 września 2017

Program wymiany uczniów FLEX na rok szkolny 2018-2019

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2018/2019. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Program działa od 25 lat i po raz trzeci będzie realizowany w Polsce. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

Rekrutacja jest prowadzona online do 17 października 2017 r.

Więcej informacji o programie na stronie http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/recruitment-20182019/