4 czerwca 2018

Program Pajacyk na rok szkolny 2018/2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu „Pajacyk na rok szkolny 2018/2019”.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

Wnioski można składać do 10 lipca 2018 roku poprzez formularz elektroniczny:

https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod  nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach zamieszczonych poniżej.