29 maja 2017

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podlaskim, w załączeniu przedstawiamy List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym zawarto informację o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Zwracamy się z prośbą, aby wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami:

  • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
  • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
  • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Załączniki

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
Data: 2017-05-29, rozmiar: 868 KB