9 maja 2017

Informacja dla dyrektorów oraz rodziców uczniów szkół podstawowych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

Zgodnie z art. 205 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) jednostka samorządu terytorialnego może wskazać uczniom klasy III lub klasy VI szkoły podstawowej miejsce realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę dyrektorów szkół podstawowych o poinformowanie (przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym) wszystkich uczniów i ich rodziców o tym, gdzie dzieci uczęszczające aktualnie do klasy trzeciej lub szóstej szkoły podstawowej będą kontynuować edukację od 1 września 2017 roku.