8 maja 2017

Konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotycząca aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji oraz planowanych zmian

28 kwietnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej. Przekazane informacje dotyczyły:

  • aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji, w tym stanu prac nad nową siecią szkół,
  • rozpoczęcia prekonsultacji dotyczących podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych (na początek z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki), https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-podstawy-programowej-dla-szkol-ponadpodstawowych-zaczynamy-prekonsultacje.html
  • stanu prac nad dopuszczeniem podręczników do użytku szkolnego,
  • wdrażania nowej podstawy programowej, w tym planowanych szkoleń dla nauczycieli,
  • nowych rozwiązań w finansowania oświaty i pragmatyce zawodowej nauczycieli,
  • bazy ofert pracy dla nauczycieli,
  • czasu pracy nauczycieli specjalistów,
  • oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego,
  • wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Na stronie internetowej MEN znajduje się szczegółowy komunikat z konferencji oraz nagrania wideo z wypowiedzi minister Anny Zalewskiej. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/27344.html